A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: Het mooie idee: waarom we nu het anarchistische communisme nodig hebben (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Tue, 26 Mar 2024 23:31:18 +0200


Online openbare bijeenkomst georganiseerd door de Anarchist Communist Group - maandag 18 maart, 19.00 uur - 21.00 uur ---- We gaan door een tijd van de menselijke geschiedenis die zonder precedent is, waarin zelfs de toekomst van de planeet op het spel staat. Dit was niet onvermijdelijk. Het is het gevolg van de systemen die brutaal zijn opgelegd door een heersende elite, waaronder koloniaal expansionisme en imperialisme, die leidden tot wereldwijd kapitalisme. Dit systeem dat tot iedere uithoek van de wereld is verspreid brengt uitbuiting, onderdrukking, oorlogen en milieu rampen met zich mee. ---- We geloven dat alleen anarchistisch communisme redding kan brengen. De heersende klasse is wanhopig om ons te laten denken dat de serieuze kwesties waar we mee te maken hebben kunnen worden opgelost binnen het kapitalisme, met voortgaande groei en winsten voor enkelen. Te velen in de vakbonden, reformistische partijen en milieu bewegingen geloven het zelfde. Eisen voor een 'Rechtvaardige Overgang' of een 'groene economie' zijn nog steeds allemaal binnen de logica van het kapitalisme.
Andere opties worden voorgesteld door communisten van de Leninistische traditie. Hoewel ze oproepen tot revolutie is die revolutie er een van boven naar beneden, waarbij onze vrijheid in het proces wordt opgeofferd. Het anarchisme, zonder het communisme, is ook een niet adequate oplossing. Het benadrukken van individuele vrijheid en anti-autoritair zijn gaat niet over de grote veranderingen die moeten plaatsvinden in onze economische en sociale systemen.
In plaats daarvan stellen we anarchistisch communisme voor. Zoals Malatesta zei:
"Wij zien het communisme ook als het meest perfecte resultaat van menselijke solidariteit, maar het moet anarchistisch communisme zijn, dat wil zeggen vrijwillig verlangd en geaccepteerd, en het middel waardoor de vrijheid van iedereen wordt gegarandeerd en zich kan uitbreiden; om deze redenen stellen we dat staatscommunisme, dat autoritair en opgelegd is, de meest hatelijke tirannie is die ooit de mensheid heeft getroffen, geplaagd en misvormd."
Gratis kaartjes van Eventbrite:

https://www.anarchistcommunism.org/2024/03/06/the-beautiful-idea-why-we-need-anarchist-communism-now/

Orig: (en) UK, ACG: The beautiful idea: Why we need anarchist communism now (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl