A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, UCL AL #346 - Analyse: Trans strijd en anti-fascisme, een onafscheidelijk duo (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 20 Mar 2024 21:52:48 +0200


In de hele wereld staat extreem rechts bekend om diens regelmatige aanvallen op LHBTI rechten en richt zich op alle niveaus expliciet tegen trans mensen. In Frankrijk is de anti-trans tegenreactie krachtig, bevorderd door de staat, en volgt de fascicering van het Westen. Het is noodzakelijk te denken over een verenigd en inclusief anti-fascisme en te werken in de richting van een anti-fascistisch perspectief in de LHBTI strijd. ---- In Frankrijk is de staat transfobie een heel eind gekomen en de regering bevordert deze dodelijke ideologie. Tijdens de laatste herschikking werd Aurore Berge (die al, tijdens de zomer van 2022, Dora Moutot en Marguerite Stern, openbare figuren die bekend staan om hun anti-trans posities, had uitgenodigd tot het Elysee) benoemd voor het ministerie dat verantwoordelijk is voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de strijd tegen discriminatie.
Als de staat en het reformistische links de homoseksualiteit benadrukken van Gabriel Attal, nu premier, als een garantie van vooruitgang, is de boodschap inderdaad die van gelijkheid die niet zal worden bereikt met trans mensen. Echter, dit vertoog doordringt de hele maatschappij en we vinden transfobische vertogen in de milieu gemeenschap of onder zogenaamd feministische bewegingen.
Transfobie is nu direct verankerd in de wetten. Een decreet van 19 december bevestigt voor een periode van zes jaar het systematisch bijhouden van mensen die hun achternaam of voornaam veranderen. Behalve de immigratie wet bekrachtigt deze tekst de politie surveillance van immigranten en trans mensen, twee bevolkingsgroepen die zijn onder degenen zijn die vermoedelijk hun naam veranderen, en verzegelt de samenhang van racisme en transfobie.
Op het staat niveau is transfobie niet langer beperkt tot een aspect van communicatie: dit markeert een eerste stap naast de impuls van transfobische wetgeving die al is gevestigd in andere landen waar fascisten aan de macht zijn, zoals Italie of Hongarije.
Een reactionair en wereldwijd beeld van de maatschappij
Trans mensen zijn een hoofddoelwit van fascisten. De opbouw van een interne vijand, die we vinden in de hele geschiedenis van fascistische bewegingen, is een strategisch instrument voor het verenigen en opbouwen van een vereniging van de rechten.
Het is ook een hefboom voor het rekruteren van activisten en het opleggen van hun reactionaire visie over de maatschappij. Voor extreem rechts ondermijnt het bestaan van trans mensen het model van de patriarchale familie en opdeling van de maatschappij op basis van gender en sekse. Dit huidige model van de patriarchale familie is onderdeel van een witte en Westerse visie, die door het kolonialisme werd opgelegd door middel van onzichtbaarheid en soms werd begeleid door genocides van andere culturen en maatschappijen.
Transfobische aanvallen worden opgehelderd door het offensief tegen abortus en breiden zich uit tot alle reproductieve rechten, in het bijzonder die van trans mensen. Het gestelde doel is een morele paniek uit te lokken die zichzelf oplegt in het openbare debat. Rechts kapitaliseert op identiteit en ontwikkelt diens retoriek rond dit idee, in het bijzonder trans identiteit, terwijl het lobbyt voor verschillende kwesties tegelijk. De kern van anti-trans haat is fascistisch, geworteld in witte suprematie.
Fascistische bewegingen profiteren enorm van media en institutionele teksten; ze benutten ook sociale netwerken die ze bijna professioneel beheersen zoals werd bewezen door Gamergate (een online seksistisch lastig vallen campagne die zich richtte tegen journalisten en ontwikkelaars).
De femonationalistische stroming sluit zich bij hen aan, gebouwd op een biologiserend essentialisme dat het verwarring brengende vertoog van extreem rechts opneemt. Dit verwarring zaaien combineert deze nieuwe stijlfiguren met de klassieke retoriek van het anti-Semitisme, bijvoorbeeld door het idee te verspreiden dat George Soros de trans beweging financiert en zelf aan de oorsprong ligt van samenzweringen op een wereldwijde schaal. Geconfronteerd met deze situatie hebben we intersectioneel anti-fascisme nodig.
Het combineren van trans en antifa strijd
Als het anti-fascisme actief deel moet uitmaken van trans strijd is er ook een behoefte om een anti-fascistische visie over de LHBTI strijd te hebben. Dit betekent dialoog en opbouw met LHBTI strijd organisaties en collectieven evenals het benadrukken van de rechten van trans mensen wanneer dit mogelijk is. Dit werk moet nog worden afgemaakt.
Anti-fascistische collectieven zoals La Horde hebben een gebrek aan coordinatie tussen degenen die betrokken zijn bij de strijd voor LHBTI rechten en antifa. Historisch gezien is anti-fascisme overheerst door mannelijkheid en een gebrek aan inclusiviteit. Antifa collectieven raakten laat betrokken bij de strijd voor de rechten van trans mensen en breder voor de rechten van LHBTI mensen en feministische vormen van strijd. In 1984 berichtte de Scalp (sectie die anti Le Pen was) al over een omringende macho cultuur in diens rangen.
In recente jaren hebben de verovering van nieuwe rechten voor LHBTI mensen en de opkomst van het fascisme de behoefte benadrukt om over deze vormen van strijd in complementariteit te denken. Geconfronteerd met de ervaring van onzichtbaarheid in activistische kringen werden collectieven die beweerden tot het anti-fascisme en LHBTI gemeenschappen te behoren, zoals Paris Queer Antifa, geschapen.
Het beeld dat de media van antifa vormen is dat van het zwarte blok, d.w.z. een gemaskerde man die de fysieke confrontatie aangaat. Dit laat een zeer mannelijke visie zien, waarin geweld overheerst en uiteindelijk een tweeledige en spectaculaire visie van de confrontatie tussen fascisten en anti-fascisten. Het anti-fascisme lijdt onder dit geromantiseerde beeld van de stedelijke guerilla en een verstoorde visie van het concept van zelfverdediging, hier alleen begrepen vanuit het gezichtspunt van fysieke confrontatie.
Dit heeft geleid tot een isolatie van de anti-fascistische beweging waarvan geen enkele sociale strijd profiteert. De werkelijkheid van het anti-fascisme is de diversiteit van actiemiddelen en gaat van informeren tot straat mobilisatie en banden met andere emancipatie bewegingen. In deze zin is het noodzakelijk na te denken over trans strijd en antifa strijd om de organisatie van de sociale beweging mogelijk te maken en een gemeenschappelijk politiek perspectief te bieden.
Trans vormen van strijd hebben militante kennis opgebouwd, een trans cultuur die wordt gedeeld tussen diens verschillende actoren om te overleven en de haat die ze tegen komen te bestrijden. Het tot leven wekken van een gemeenschappelijke cultuur en de collectieve herinnering aan vormen van strijd is een integraal onderdeel van het anti-fascisme.
Een solide theoretische basis is ook noodzakelijk. In deze zin is de motie "Voor een trans tegen-offensief" [1] een belangrijke stap in de reflecties die worden uitgevoerd door de UCL voor een non-dogmatisch trans materialisme. Het is ook een belangrijke stap voor de ontwikkeling van een eenheidsstrategie in ons sociale kamp en de opbouw van concrete solidariteit. Als een organisatie zal het noodzakelijk zijn deze tekst aan de grond tot leven te wekken.
Sarah (UCL Montpellier)
[1] Een tekst waarover bij het tweede UCL congres in november 2023 is gestemd, waarvan de hele tekst is te vinden op onze website of de samenvatting in de Antipatriarchaat bladzijdes van dit nummer.
https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Analyse-Luttes-trans-et-antifascisme-un-duo-indissociable

Orig: (en) France, UCL AL #346 - Analysis: Trans struggles and anti-fascism, an inseparable duo (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl