A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Argentinie, FORA: 24-E: Weer het volk, weer de kaste, weer de staat in Argentinie (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Fri, 15 Mar 2024 11:50:08 +0200


De Arbeiders Federatie van de Argentinie Regio (FORA) 23/1/2024 Terwijl de media van de staat bourgeoisie desinformeren zijn de arbeiders opnieuw degenen die voor het feest betalen. ---- Op woensdag 24 januari neemt de FORA deel aan de algemene staking en de massieve mars die zal plaatsvinden in Buenos Aires. We waarderen jullie deelname aan de verschillende oproepen die ook worden gehouden in verschillende steden in de wereld (Berlijn, Madrid, Barcelona, Valencia, Rome, New York). Deze 24 januari stopten de arbeiders en gingen ze de straat op, binnen het raamwerk van een nationale staking, de eerste staking in verschillende jaren in een complexe situatie en met onomkeerbare schade die de kwaliteit van ons leven verslechtert. Het moet een beweging zijn van strijd van de arbeiders om hun kracht te tonen, zijnde anders dan de oproep van de bureaucratische centra die gedurende een lange tijd aan de zijlijn bleven over de werkelijke situatie van de arbeiders. Het pakket van hervormingen dat is voorgesteld door de DNU en de omnibus wet benadrukt de plek die de huidige regering heeft bedoeld voor de verschillende sociale sectoren, om meer markt vrijheid te bereiken, ten gunste van de zakenmensen klasse, die de bedoeling heeft om diens horizons uit te breiden en die profiteert van de kosten van het intensiveren van de uitbuiting van de arbeid en het verlies van onze koopkracht. Toenemende onderdrukking en repressie van degenen die werken en organiseren om te verdedigen wat de arbeidersklasse in recente tijden heeft ondersteund. De staat als een instrument van de machtigen bestaat niet om de sociale rechten van de uitgebuitenen te garanderen. Daarom blijft de verdediging van sociale rechten voor het economische, politieke en culturele welzijn alleen in de handen van de uitgebuitenen, de arbeiders, en onze plek van strijd in de verdediging en het tegenhouden wat ze aan ons willen opleggen: de straten, de banen en diens organisatie.
De staat garandeert niets, de arbeidersklasse verdient diens vlaggen, en de arbeidersklasse, samen strijdend en in verzet, behoudt deze sociale vlaggen, de strijd voor deze rechten is een oefening om emancipatie van deze economische realiteit te bereiken. Milei, de huidige president, is het voorbeeld van het meest groteske en ranzige burgerlijke verlangen om een gendarme staat zonder een hoofd te scheppen, maar met stokken en wapens. Echter, in werkelijkheid was er nooit een paradigma verschuiving tussen voorgaande regeringen en de huidige regering, die ons leidt naar een maatschappij met een heel hoog percentage van armoede. De regering heeft de bedoeling om protesteren te criminaliseren zodat er minimaal verzet is tegen diens sociale disciplinering proces. Dit is het moment waarop we urgent de behoefte hebben om arbeiders organisaties te herbouwen waarin we beslissingen kunnen nemen om alle opgelegde kwaden te bestrijden, en een transformatie in de richting van nieuwe horizons die een meer rechtvaardig leven bepalen uit te voeren. We verzoeken om verspreiding over netwerken met de leuze "Nee tegen de DNU en de anti-arbeider wetten in Argentinie" en wat leuzen die een beroep doen op de internationale solidariteit, begeleid door de hashtags #ABAJOELDNU, #ABAJOLEYOMNIBUS, #QUESEVAYANTODXS.
Meer gedetailleerde informatie over het nationale noodtoestand decreet en de omnibus wet is beschikbaar in onze krant "Organizacion Obrera"  https://organizacion-obrera.fora.com.ar/ <https://organizacion-obrera.fora.com.ar/>
We waarderen het dat jullie ons de beelden of links van publicaties naar onze email stuurden zodat we ze kunnen kopieren, zodat onze collega's hier weten dat onze solidariteit ergens in de anarcho-syndicalistische wereld werd getoond. Alles wordt zeer goed ontvangen door de collega's hier.
ARBEIDERS, DE STRAAT OP! NOCH DNU, NOCH ANTI-ARBEIDER WETTEN! ALGEMENE STOP TOTDAT IEDEREEN VERTREKT! IN ARGENTINIE
https://www.cnt.es/noticias/24-e-otra-vez-el-pueblo-otra-vez-la-casta-otra-vez-el-estado-en-argentina/

Orig: (en) Argentina, FORA: 24-E: Again the people, again the caste, again the state in Argentina (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl