A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, CNT-SO: 8 maart, internationale dag van strijd voor vrouwenrechten: laten we allemaal bij de feministische staking zijn! (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Thu, 7 Mar 2024 22:18:12 +0200


De CNT-SO roept op tot massieve mobilisatie voor de "internationale dag van strijd voor vrouwenrechten" en de feministische staking van 8 maart 2024. ---- Omdat structurele ongelijkheid in de prive sfeer blijven bestaan: mentale last, gewicht van huishoudelijke en opvoeding taken... Omdat ondanks de gewonnen rechten echte gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog steeds botst met de patriarchale ideologie van onze maatschappijen. Nog niets is volledig zeker: Macron's laatste toespraken, over "demografische herbewapening", dat onze buiken in dienst stelt van de natie, illustreren dit weer!
Omdat ondanks de vrijheid van meningsuiting in recente jaren het geweld er nog steeds is, op onze plekken van leven en werk: seksistische woorden, lastig vallen, verkrachting, huiselijk geweld, feminicides ...
Omdat sommigen van ons, behalve gender onderdrukking, moeten lijden onder andere discriminatie: racisme, transfobie of lesbofobie, slechte woonomstandigheden en zonder rechten omdat ze geen paspoort hebben of migrant zijn...
Omdat de feministische strijd een klassenstrijd is! Structurele seksistische ongelijkheden overheersen nog steeds in de wereld van het werk: salaris ongelijkheden, precariteit, opgelegd deeltijd werk, over-vertegenwoordiging in slecht betaalde "huishoudelijke" beroepen... Het kapitalisme weet hoe het kan profiteren van de situatie van de onderdrukking van vrouwen en versterkt het!
Het is een geheel sociaal systeem dat gebaseerd is op sociale klasse verschillen, racisme, uitbuiting en onderdrukking dat we moeten deconstrueren. Onze strijd is verbonden met die voor wereldwijde emancipatie en de opbouw van een egalitaire maatschappij!
Omdat 8 maart niet "Vrouwen Dag" is, maar een dag van internationale strijd voor onze rechten en onze waardigheid, begonnen door de arbeiders en feministische bewegingen. In de hele wereld zullen miljoenen vrouwen worden gemobiliseerd!
Laten we talrijk zijn:
Tegen geweld tegen vrouwen
Voor economische en sociale gelijkheid
Voor het respect voor onze rechten en onze waardigheid
De feministische staking: waarom?
Op het werk of in de huishoudelijke sfeer voeren we taken uit die essentieel zijn voor het functioneren van de maatschappij, gedeeltelijk op een onzichtbare en onbetaalde manier. In al deze sferen in staking gaan betekent onszelf zichtbaar maken door de machine te blokkeren! In recente jaren is de feministische staking de gelegenheid geweest voor massieve straat mobilisaties in Spanje, Zwitserland, Polen, Chili, Argentinie, Mexico... Laten we in Frankrijk ook talrijk zijn en massief meedoen aan de initiatieven voor 8 maart!
https://cnt-so.org/8-mars-journee-internationale-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes-soyons-toutes-et-tous-en-greve-feministe/

Orig: (en) Franc, CNT-SO: March 8, international day of struggle for women's rights: let's all be on feminist strike! (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl