A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Canada, Collectif Emma Goldman - Groen kapitalisme, carbofascisme en ecofascisme (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Tue, 27 Feb 2024 16:23:13 +0200


Volgens bepaalde nationalisten is immigratie verantwoordelijk voor alle kwaad. Soms zou het de Franse taal in gevaar brengen, soms wordt het beschuldigd van het stelen van "banen" of van winstgevend zijn; het is afhankelijk van het tijdstip. We zijn daarom niet verrast dat sommige politici de vinger wijzen naar immigratie als de hoofdoorzaak van de huisvesting crisis. Het aanwijzen van een zondebok is een recept dat vaak wordt gebruikt. Het staat toe dat de aandacht wordt afgeleid van het rampzalige management van verschillende regeringen die gedurende 40 jaar een recht dat zo belangrijk en elementair is als huisvesting overlieten aan de "onzichtbare hand" van de markt en speculanten. Als regeringen ingrijpen is het vaak om te bezuinigen op fondsen of om bepaalde regels te verzwakken (of zelfs af te schaffen) voor het welzijn van eigenaren.
Het opjutten van de draad van identiteit en nationalisme maakt het ook mogelijk de toenemende ongelijkheden te verbergen en degenen die echt verantwoordelijk zijn vrij te spreken, dat wil zeggen, die minderheid van eigenaren die de meerderheid van de mensen uitbuit. Maar het lijkt er op dat de "boze" PQ leden uitbundig blij zijn en om meer vragen. Helaas zijn de komende jaren waarschijnlijk moeilijk. We zijn nog niet opgehouden met het horen van de toespraken over onze zogenaamde "ontvangst capaciteit". Terwijl de ecologische en migratie crisis verslechteren worden de sociale en politieke situatie risico's erger.
Immigratie en de verplaatsing van bevolkingen zijn geen nieuwe verschijnselen in de geschiedenis van de mensheid. Maar nu staat het vertrek van deze mensen die droogte, overstromingen of zelfs stijgend water ontvluchten niet helemaal los van de meest dodelijke dynamiek van het wereldwijde kapitalisme. De mensen die op migratie routes worden geduwd zijn de hoofdslachtoffers: "van internationale verdeling, van toegang tot werk, rijkdom, grondstoffen, maar ook van blootstelling aan ecologische overlast" (Madelin, blz. 257). Ver ontwikkelde kapitalistische landen zijn primair verantwoordelijk voor de meerderheid van de CO2 uitstoot sinds de industriele revolutie. Ze hebben daarom een morele verantwoordelijkheid om hulp en onderdak te leveren aan deze klimaat vluchtelingen.
Als we niet uit deze dodelijke logica komen en niet beginnen met een noodzakelijke afname zijn er volgens Pierre Madelin, de schrijver van The Ecofascist Temptation, drie scenario's die ontstaan, namelijk: groen kapitalisme is de gok van de CAQ en de PLC die massief investeren in de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, zoals het Northvolt project, en die een ongebreideld extractivisme genereren om een hernieuwbaar energie netwerk te ontwikkelen.
Het tweede scenario is carbofascisme, een concept dat wordt geanalyseerd door het Zetkin collectief in het boek Fossil Fascism: The Far Right, Energy and Climate. Het bestaat uit een onstuimige spoed samen met een verachting van milieu kwesties. Nu vertegenwoordigt het belangrijke politieke en electorale krachten. We hoeven alleen maar te denken aan Bolsonaro's Brazilie en Trump's VS die openlijk ecocidaal beleid hebben bevorderd: ontbossing, industrialisatie, uitbreiding van de intensieve landbouw, onvoorwaardelijke verdediging van fossiele brandstoffen, mijnbouw, enz. (Madelin, blz. 221). Canada is er niet buiten gelaten met het "gezonde verstand" van Pierre Poilievre en alle vuilnis praters, de populistische columnisten en de Eric Duhaimes van deze wereld die komen tot de verdediging van motoristen en de noordelijke manier van leven.
Deze onstuimige spoed zou kunnen leiden tot het derde scenario door de gevolgen die zijn verbonden aan de ecologische crisis te versterken: "Hoe meer we de vernietigende gevolgen van de opwarming [van 2 graden of zelfs 3 graden] ervaren, hoe meer de democratische en emancipatoire opties zullen verminderen en de extreme oplossingen noodzakelijk kunnen worden" (Madelin, blz. 17).
Als het nationalistische project dat is verbonden met fossiele brandstoffen hegemonisch blijft zou het anders kunnen zijn in de min of meer nabije toekomst. Een laagje groen zou kunnen worden toegevoegd aan het traditionele anti-immigratie vertoog van extreem rechts. Hoewel het nu marginaal is "bestaat het risico dat het ecofascisme regeringen en politieke regimes in de min of meer verre toekomst zal inspireren" (Madelin, blz. 25). Deze ideologie wordt al geclaimd door bepaalde acteurs, bijvoorbeeld de Finse naturalist Pentti Linkola (stierf in 2020) of de terroristen van Christchurch (2019, Nieuw Zeeland) en El Paso (2019, VS). De El Paso terrorist schreef in zijn manifest: "Ik hou van het volk van dit land [...], jullie zijn verdomme te koppig om de manier waarop jullie leven te veranderen. In deze situatie is de volgende stap het verminderen van het aantal mensen dat in Amerika grondstoffen consumeert. Als we van genoeg van hen af kunnen komen kan onze levensstijl op de lange termijn een beetje duurzamer worden" (Madelin, blz. 208).
Het is hier daarom niet een kwestie van het fundamenteel veranderen van het economische paradigma, maar van het rationaliseren of beperken, of zelfs opofferen van "overbodige" of "boventallige" bevolkingen, zodat de bevoorrechte groep, die steeds meer exclusieve etnische en raciale criteria volgt, kan doorgaan met het toeeigenen van de natuur zoals het ze uit komt.
Het ecofascisme is op dit moment slechts een van de mogelijke toekomsten. Niettemin toont het de behoefte aan om milieu strijd te verbinden met strijd tegen kapitalisme, racisme en kolonialisme.
Bibliografie:
Pierre Madelin, The eco-fascist temptation: ecologist and extreme right, Ecosociete, Montreal, 2023.
door Collective Emma Goldman

http://ucl-saguenay.blogspot.com/2024/02/capitalisme-vert-carbofascisme-et.html

Orig: (en) Canada, Collectif Emma Goldman - Green capitalism, carbofascism and ecofascism (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl