A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Duitsland, Die Platform: AfD of verkeerslicht regering: we kunnen de verschuiving naar rechts alleen van onderop tegenhouden! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 21 Feb 2024 20:05:57 +0200


Op 10 januari publiceerde het onderzoek netwerk "Correctiv" een verslag over een bijeenkomst van Identitairen, AfD politici, conservatieven en ondernemers in november 2023. ---- De inhoud van dit verslag is van belang voor velen die al wat tijd besteden aan het bestuderen van Nieuw Rechts, hun ideologie en hun plannen om de macht over te nemen en komt niet als een verrassing. Wat in het bijzonder nieuw was, was hoe specifiek fascistische ideologen al discussieren over de racistische uitzetting van miljoenen migranten mensen en hoe natuurlijk het is dat hoge officials van de AfD en de rechtervleugel van de CDU deelnemen aan deze discussie. De reactie van de burgerlijke politiek en de media was en is enorm. Politici tot CDU en FDP waarschuwen voor het rechtse gevaar, verwerpen de AfD en geven zich over aan frasen over het verdedigen van de democratie. Kranten, talkshows en podcasts staan vol met verslagen over de plannen van rechts en roepen op tot energieke actie van politici en de zogenaamde burgerlijke maatschappij.
En eigenlijk mobiliseert dit mensen de straat op. In alle belangrijke Duitse steden vinden deze dagen grote demonstraties plaats. De aantallen lijken met elke nieuwe demonstratie toe te nemen. In de meeste steden wordt het protest georganiseerd door extreem brede allianties, van delen van radicaal links tot NGOs en DGB vakbonden, tot de burgerlijke partijen en hun jeugdorganisaties. De vertegenwoordigers van deze partijen, of ze nu Olaf Scholz of Nancy Faeser heten, juichen het democratische protest tegen rechts toe. De protesten geven honderdduizenden mensen de ruimte om hun woede over en verwerping van de AfD opkomst, die al jaren gaande is, te uiten. Het is bemoedigend om te zien dat er zo veel anderen zijn die het opkomende nieuwe fascisme niet stilzwijgend zullen accepteren. Die de plannen die in achterkamertjes worden gesmeed om henzelf of hun partners, vrienden, collega's en buren met geweld uit te wijzen niet accepteren. Het signaal dat deze demonstraties geven aan rechts en delen van de maatschappij die besluiteloos zijn of in onmiddellijk gevaar zijn is belangrijk en het is daarom goed dat we samen de straat opgaan!
Maar we moeten ons niet laten bedriegen: demonstraties zijn symbolen van verzet. Zij alleen kunnen de opkomst van rechts niet tegenhouden. Hoe vaak hebben we gezien dat na rechtse terroristische aanvallen, aanvallen op asielzoekerscentra en de jacht op migranten mensen tienduizenden mensen in een korte tijd de straat op gingen? En hoe snel kwam er een einde aan de protesten en met hen de woede? De aantallen van de AfD in de opiniepeilingen bleven onverschrokken stijgen. Als we de verschuiving naar rechts effectief willen bestrijden hebben we een brede anti-fascistische massa beweging nodig. De basis hiervan moet zijn in onze werkplekken, buurten, scholen en universiteiten. Het moet in staat zijn de inhoud van de fascistische leuzen te weerleggen, om de fascisten met openbaar protest tegen te gaan waar ze durven bijeen te komen, campagne te voeren of te demonstreren; en, niet in de laatste plaats, militant op te treden tegen de infrastructuur en het personeel van rechts. Er is al een startpunt voor wat nodig zou zijn. Open anti-fascistische bijeenkomsten, anti-fascistische en anti-racistische groepen en allianties. Wat nu moet worden gedaan is het versterken en verbreden van deze benaderingen. Ieder van ons kan hieraan bijdragen door zich aan te sluiten bij de bestaande structuren en die te steunen. Op veel plekken moet een anti-fascistische beweging nog bijna vanaf het begin worden opgebouwd. Hier zijn vakbonden, district organisaties, studenten syndicaten en universiteit groepen de juiste plekken om anti-fascistisch werk te ontwikkelen.
Net zo belangrijk als het organiseren van onszelf en samen beginnen te strijden is dat we ons bewust worden van wie onze tegenstanders zijn. Rechts is, natuurlijk, de AfD en diens buitenparlementaire frontlijn die bestaat uit denktanks, jeugdgroepen en lokale rechtse netwerken. Dit is nog steeds de oude neo-Nazi scene, die in recente jaren veel aan belang heeft ingeboet en nog steeds gevaarlijk is. Maar het is ook - en daar kan geen twijfel over bestaan - de burgerlijke partijen en de regeringen die ze vormen. De zelfde regering, wiens officials met veel pathos praten tegen de deportatie plannen van de AfD en het anti-fascistische protest toejuichen, besloot afgelopen week om de Duitse asielwet massief aan te scherpen met de cynische zogenaamde "Repatriatie Verbetering Wet".  Ze werkt nu in de EU om massale kampen aan de externe grenzen van Europa te creeren. Het verlaagt constant sociale uitkeringen, wat massa's ontevreden loontrekkers in de armen van de AfD drijft. De zelfde partijen die het nu hebben over anti-fascisme hebben gedurende jaren alles gedaan om de anti-fascistische beweging te criminaliseren. In de gevangenissen van deze staat zitten mensen die niet toekeken toen fascisten meer en meer ruimte veroverden. Het verkeerslicht is, net als de burgerlijke regeringen er voor, verantwoordelijk voor de opkomst van rechts en voert diens racistische eisen nu al uit in praktisch beleid. Het kapitalisme dat het verdedigt veroorzaakt het fascisme en maakt het mogelijk. Een anti-fascistische beweging moet zich resoluut keren tegen de AfD, de burgerlijke partijen, de racistische en anti-Semitische houdingen die onder de bevolking nog steeds wijdverspreid zijn, het kapitalisme en de burgerlijke staat.
Het is daarom ook dubieus om alle hoop te stellen in de instituties van deze staat door op te roepen tot een verbod van de AfD. Het lijkt er nu niet op dat de burgerlijke partijen het hierover eens kunnen worden. Het zou ook jaren duren en, in het bijzonder in het geval van de AfD, juridisch succes is niet zeker. Als de AfD niettemin wordt verboden zullen diens structuren, geld en mandaten verloren gaan - maar de mensen en hun reactionaire ideologieen in de vorm van racisme, anti-Semitisme, seksisme en queer vijandigheid, die de opkomst van de AfD mogelijk maakten, zijn er nog steeds en het is niet onwaarschijnlijk dat een verbod ze zelfs zouden consolideren en radicaliseren. Een verbod van de AfD zou hooguit een ademruimte zijn voordat rechtse krachten zich hergroeperen om een nieuwe partij te vormen of andere strategieen te kiezen. Het signaal effect dat zo'n procedure zou hebben voor de burgerlijke partijen zou niet moeten worden genegeerd: staatsrepressie tegen rechts raakt progressieve krachten gewoonlijk als volgende. Dus in plaats van er op te vertrouwen dat de burgerlijke staat ons zal redden van de rechtsen moeten we vertrouwen op onze eigen kracht. De anti-fascistische massa beweging blijft het meest effectieve middel in de strijd tegen fascisten. Dus laten we vandaag beginnen met het opbouwen ervan. Schouder aan schouder op de straten van onze steden en pleinen in onze dorpen.
Bouw de anti-fascistische beweging op!
Geen centimeter naar rechts!
https://www.dieplattform.org/2024/01/26/ob-afd-oder-ampel-regierung-nur-von-unten-koennen-wir-den-rechtsruck-stoppen/#more-2859
Orig: (en) Germany, Die Platform: Whether AfD or traffic light government: we can only stop the shift to the right from below! (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl