A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, UCL persbericht: Racistische wetten: volksmobilisatie is ons bolwerk, niet de grondwet (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 21 Feb 2024 19:44:12 +0200


Deze 25 januari keurde de Grondwettelijke Raad 32 van de 86 maatregelen van de Darmanin-RN wet af. Des te beter. Maar het zou extreem gevaarlijk zijn om te geloven dat zo'n "wettelijk schild" de opkomende nationalistische woede duurzaam zou kunnen indammen. Volksmobilisatie is ons bolwerk, niet de grondwet. ---- Dit is allemaal politiek manoeuvreren. Er moet aan worden herinnerd dat de president zelf, overweldigd door zijn recht, de Grondwettelijke Raad als een laatste toevlucht koos, om zichzelf te zuiveren van het aannemen van een van de slechtste wetten in decennia in termen van repressie en racisme. De Grondwettelijke Raad speelde daarom de rol van bescherming door het ergste uit de wet te verwijderen, maar niets is beeindigd. De redenen voor de afkeuring door de Raad zijn gebaseerd op de vorm en niet op de inhoud. Ze zijn niet verworpen als niet in overstemming zijnde met de grondwet en niets zou voorkomen dat deze zelfde afschuwelijk racistische maatregelen worden opgenomen in een volgende tekst van de wet.
Onder de overblijvende racistische maatregelen:
-verlies van nationaliteit voor Fransen met twee nationaliteiten die schuldig zijn aan moord op een persoon die openbare autoriteit heeft;
-het niet uitgeven of niet vernieuwen van de verblijfsvergunning in het geval van "niet meewerken aan de principes van de republiek"';
-het einde van de collegialiteit van beoordelingen van asielaanvragen;
-de uitsluiting van kinderen van buitenlandse afkomst voor sociale hulp voor kinderen (ASE) die vallen onder een OQTF als ze de leeftijd van volwassenheid bereiken.
Deze wet markeert, in diens verschillende versies, een bepaald omslagpunt, van een ontwikkeling naar het fascisme van onze maatschappij, van een president die gereed staat om nationale voorkeur te hebben en te kiezen voor verlies van de nationaliteit door samen te werken met de RN, van een radicalisering van de regering in de richting van extreem rechts en een vuil racisme dat zich via de tv verspreidt, het praten over "bewust anti-Semitisme", de manier waarop middelbare school meiden zich moeten kleden, of zelfs de rechtvaardiging van doden aan de handen van de politie.
De straffeloosheid van de politie agent die verantwoordelijk is voor de verkrachting van Theo wordt toegevoegd aan het spektakel. Hiermee geconfronteerd zal politieke mobilisatie niet zo veel mensen op de been hebben gebracht als deze wet met zich mee zou moeten brengen.
Echter, het is cruciaal niet vast te blijven zitten aan het demobiliserende idee dat de Grondwettelijke Raad een "veiligheidsnet" is dat er altijd zal zijn om de autoritaire drift van een toekomstige nationalistische regering te blokkeren. Een grondwettelijk raamwerk kan worden gebroken; een deel van de politie en het leger, wier neigingen tot een staatsgreep bekend zijn, vraagt hierom.
Verenigde, massieve volksmobilisatie is de beste verdediging om ze te ontmoedigen.
Union Communiste Libertaire, 28 januari 2024
https://www.unioncommunistelibertaire.org/?lois-racistes-la-mobilisation-populaire-est-notre-rempart-pas-la-Constitution <https://www.unioncommunistelibertaire.org/?lois-racistes-la-mobilisation-populaire-est-notre-rempart-pas-la-Constitution>
Orig: (en) France, UCL press release: Racist laws: popular mobilization is our bulwark, not the Constitution (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl