A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: Is het donkerste uur voor de dageraad? Assembly's inzicht over nog een jaar van loopgraaf oorlogvoering in 2024 (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 14 Feb 2024 06:48:14 +0200


Het volgende artikel verscheen oorspronkelijk recentelijk op de Libcom site, www.libcom.org <http://www.libcom.org>. Assembly, een anarchistische groep uit Oekraine, heeft ons gevraagd het ook op de ACG website te zetten. ---- Dit is een verkorte versie van onze publicaties van november en december in de Russische taal. Je kunt daar veel verwijzingen, video enz. vinden. ---- Welkom om je aan te sluiten bij de fondswerving van ons team voor het werk voor deze internationale column en offline vrijwilliger activiteiten. Zelfs voor de oorlog konden enkele koppen koffie in jouw land gelijk zijn aan het loon van dag van een arbeider in Oekraine. Bij voorbaat iedereen bedankt!
Patstelling. Dit woord begon te verschijnen in bijna ieder analytisch materiaal van de Westerse pers over de Russisch-Oekrainse oorlog. Sinds de terugtrekking van het Russische leger uit Kherson in november van het afgelopen jaar is de frontlijn bijna zonder beweging bevroren, ondanks de bloeddorstige pogingen van beide kanten om een keerpunt in hun voordeel te bereiken en operationele ruimte te winnen. Na het nieuwe Verdun - de winter-lente vlees slijper in de buurt van Bakhmut - kwam er een nieuwe slag om de Somme voor een dozijn dorpen in de steppen van de Azov Kust, wat vanaf oktober soepel werd omgevormd tot een nieuw Verdun/Bakhmut rond Avdeevka. Als het valt zal het zelfde voortgaan aan nieuwe frontlijnen iets verderop. Ondertussen ziet de puinhoop van modder en lijken in Krynki er misschien al uit als een nieuw Passendale.
Als de huidige positionele balans niet alleen door de luie mensen wordt vergeleken met de eerste wereldoorlog wordt diens finale nog niet zo vaak herinnerd. Het werd verstoord door de arbeiders van de oorlogvoerende landen: "De oorlog eindigde in 1918 niet vanwege de militaire nederlaag van de een of andere kant. De generaals zouden maar al te graag enkele jaren meer hebben doorgebracht met het vermoorden van miljoenen mensen om hun doelen te bereiken. Het eindigde omdat het tegen de verschillende legers was en de bevolkingen van Europa actie ondernamen. De meeste mensen weten dat Rusland dankzij de Russische Revolutie in 1917 uit de oorlog kwam. Een van de sleutel factoren in de revolutie was dat de arbeiders en boeren uit Rusland rebelleerden tegen de oorlog en tegen hun eigen heersende klasse. Wat minder bekend is dat er belangrijke muiterijen waren geweest in het Franse leger, evenals kleinere maar net zo belangrijke muiterijen in het Britse leger, in 1917. De sleutel opstand die de oorlog beeindigde was de muiterij van de Duitse marine in Kiel in 1918. Het Hoge Commando, in een wanhopige poging om het tijd van de oorlog te keren, gaf het bevel om de praktisch intacte vloot naar de zee te verplaatsen. Echter, de ondergrondse marine organisaties, waaronder anarchistische matrozen, verwachtten dit al. In reactie vormden ze de Sovjets en namen schepen in beslag en omsingelden havens en barakken. Dit veroorzaakte een golf van militaire muiterijen en arbeiders stakingen, waardoor de heersende klasse die in paniek raakte werd gedwongen, niet alleen in Duitsland, maar ook Europa als geheel, plaats te nemen aan de onderhandelingstafel en een vredesverdrag uit te werken." Op het moment van de waarschijnlijke aankomst van Trump of een andere isolationistische kandidaat voor het presidentschap in de Verenigde Staten zal de Russisch-Oekrainse oorlog al gedurende 3 jaar voortrazen. Dit is ongeveer de zelfde hoeveelheid tijd die het toen kostte om de revolutionaire situatie te laten ontstaan. Noch de grens detachementen, noch de militaire tribunalen, noch de hordes van straat schreeuwers voor "tot het bittere einde" hielp.
De dreiging dat degenen die 2024 vieren in de loopgraven het volgende Nieuwjaar elkaar zullen ontmoeten op neutraal land, ieder 100 gram drinken en met wapens naar huis gaan kan voor het Kremlin en het Ze-Kantoor een machtige stimulans worden om te beginnen met onderhandelen om iets dat voor beiden veel gevaarlijker is te voorkomen. Maar zelfs als het scenario van de afgelopen eeuw wordt herhaald - in plaats van, bijvoorbeeld, het verhaal van Iran en Irak, die gedurende 8 jaar in het zelfde bloedbad vast zaten en toen allebei verklaarden het te hebben gewonnen, versterkte dat alleen de twee regimes - dit betekent dat het volgende jaar veel meer rivieren van bloed zal brengen. Volgens BBC News Ukraine, wordt van Oekrainers met de nieuwe wet over mobilisatie verwacht dat ze binnen 48 uur na het ontvangen van een oproep via email of de post bij de rekruteringscentra verschijnen. Dode postmedewerkers zullen meer instrumenten krijgen om de militaire registratie documenten van burgers op straat te controleren, ze bij indiensttreding kantoren af te leveren, of ze op de gezochten lijst te plaatsen. Voor het negeren van oproepen zullen de voorwaarden van arrestatie en boetes worden verhoogd, het zal mogelijk zijn om schenders in afwezigheid te vervolgen, en de kring van degenen die vrijstelling krijgen zal worden beperkt. Ook wordt militaire registratie voorgesteld voor degenen die in de gevangenis zitten. Zullen gevangenen naar het front willen gaan, wetende dat zelfs wetsgetrouwe mensen niet zo goed worden getraind en toegerust, om het mild te stellen - een grote vraag die zou kunnen leiden tot gevangenisrellen.
Het zal in het bijzonder moeilijk worden voor dienstplicht ontwijkers die liever naar de gevangenis gaan dan te vechten. Toen de "Assembly" begon alarm te slaan over het feit dat Kharkov rechtbanken stopten met het uitgeven van voorwaardelijke gevangenisstraffen voor het falen in het verschijnen in een eenheid schoven veel lokale lezers het opzij met "beter naar de gevangenis dan naar het graf." Wel, laten we kijken hoe spoedig het eerste zal ophouden een alternatief te zijn voor het tweede.
Er is geen openbare informatie in welke mate het mobilisatie plan voor Kharkov nu wordt uitgevoerd, maar de staat autoriteiten spraken het uit tijdens de herfst in naburige steden. In Poltava is de uitvoering slechts 13%, in Sumy 8%. Een week geleden gaf de chef van de Verdediging Inlichtingen van Oekraine Kyrylo Budanov toe dat de gedwongen mobilisatie van Oekrainers minimaal effectief is. "Iedereen die wilde kwam in de eerste 6 maanden. Wie wordt nu gemobiliseerd? Helaas, er zal hier geen goed antwoord zijn. Als je geen motivatie voor deze mensen vindt, hoeveel mensen worden dan gedwongen of in overeenstemming met de wet." Ongeacht hoe hard je ze stimuleert, hun efficientie zal bijna nul zijn. Wat, in principe, is wat de laatste tijd is gebeurd." Een voormalige adviseur van Zelensky's Kantoor en een van diens top propagandisten Alexei Arestovich zei in de laatste dagen van november: "Laat me wat aantallen noemen: 100 mensen per dag in Oekraine die militaire eenheden zonder toestemming verlieten. 100 mensen per dag, het is per maand een brigade. Per maand verlaat een brigade het front. 4,5 miljoen dienstplicht ontwijkers die zich niet willen registreren voor militaire dienst. In eenheden zijn er 30-40, tot 70% weigeraars. Het is gewoon: "Ik zal niet vechten, doe met me wat je wilt." Wat zijn de grenzen van het 91e jaar?" Wetende over zijn verlangen naar hypes bij iedere gelegenheid kunnen de schattingen overdreven zijn, maar onze bronnen zeiden dat talrijke weigeraars in het leger van Oekraine tijdens het zomer tegenoffensief terug waren. Dit is niet desertie, dus zulke militairen zouden moeten worden overgeplaatst naar niet vechtende eenheden.
De liberale activist Grigory Sverdlin uit Petersburg, oprichter van het "Ga Bos Ga" project om Russen te helpen deelname aan de oorlog te vermijden, deelde de volgende statistieken op zijn Facebook bladzijde:
"Er zijn meer en meer deserteurs. In oktober was bijna iedere vijfde (!) oproep voor Ga Bos Ga een verzoek om hulp om de eenheid te verlaten:
april 121/4288 = 2,8%
mei 87/997 = 8,7%
juni 54/644 = 8,3%
juli 115/1142 = 10%
september 185/1614 = 11,4%
oktober 218/1197 = 18,2%
Naar schatting 30% van de deserteurs blijft in Rusland. Omdat er in het buitenland niets is om van te leven is het eng om de grens te passeren en de familie achter te laten. Ze verbergen zich, bewegen, maar blijven. We helpen hiermee ook zo veel we kunnen."
Zoals hij aan ons doorgaf was het aantal in november 218/1197 - dat wil zeggen 12% van de verzoeken. De toename wordt, naar zijn mening, veroorzaakt door de vermoeidheid van de gemobiliseerden, die niet langer de hoop van rotatie hebben, en in het algemeen de vermoeidheid door de oorlog. Andere journalisten werd verteld dat verschillende deserteurs vertelden hoe bijna 80% van hun squadrons ontsnapte, en slechts ongeveer 15% van hen werd gepakt.
De bestorming van het Winter Paleis in 1917. Uit de Sovjet film "Lenin in oktober"
Volgens tellingen door "Mediazona", bekendgemaakt op de verjaardag van het begin van de Russische mobilisatie, zijn er gedurende het jaar in de Russische Federatie bijna vier keer zo veel vonnissen vanwege het verlaten van een eenheid en desertie geweest dan er jaarlijks in zulke gevallen voor de oorlog waren; sinds juli 2023 hebben rechtbanken er iedere maand meer dan 500 van uitgegeven. 2-3% van het Russische leger in Oekraine lijkt nu een klein aantal te zijn, maar zelfs dit is een percentage van de verliezen van Sovjet troepen die in Afghanistan werden vermoord, van het totaal aantal van degenen die daar dienden, en hoeveel ontsnapten werden niet gepakt en staan vermeld als vermist - men kan er slechts naar raden. Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de motivatie om te deserteren wordt beperkt doordat de Europese grenzen zijn gesloten voor Russen, het sociale controle systeem in Russische steden, zonder precedent in de geschiedenis van oorlogen, en het overwegend open terrein van zuidoost Oekraine, waar het moeilijk is om je te verbergen voor de militaire politie.
Het verval van het Russische leger wordt ook gehinderd door Oekrainse propaganda, die alle Russische burgers die geen lakeien van Oekraine zijn afschildert als vijanden, zelfs als ze weigeren te vechten (ze zeggen: dat is het zelfde tuig, maar alleen funky). Dit wordt gedaan om de zelfde reden waarom in de verdediging van Oekraine de nadruk ligt op het onder druk zetten van mensen in plaats van het ontwikkelen van vrijwillig initiatief: horizontale banden aan de basis zijn gevaarlijk voor iedereen die macht heeft. Maar deze zelfde barak slavernij kan bijdragen aan de verbroedering van arbeiders in camouflage uniformen van gisteren, waardoor ze snel begrijpen dat gedwongen mensen niets te delen hebben, en de vijand is degene die ze naar de slachtbank voert.
Bijna op dit moment werd een verklaring van Russische soldaten uit de Moskou en Ulyanovsk regio's gepubliceerd over monetaire uitputtingen en klappen door het commando. Leden van de militaire eenheid 41680 stelden dat ze twee weken na het ondertekenen van het contract naar een aanval van Avdeevka werden gestuurd, zonder training of voorbereiding. Met hun woorden worden de meeste strijders voor een missie "geslagen en in kelders gehouden." Hun collega Artyom Yakupov werd na nog een pak slaag gediagnotiseerd met een granaat. In dit verslag van het leger kan de man worden gezien met verwondingen aan zijn gezicht. Artyom's vriendin bevestigde ook voor verslaggevers dat hij door zijn commandanten werd geslagen. Op 12 oktober kreeg hij een granaat schok, en op de 20e werd hij voor een aanval gestuurd, waarna hij niet terugkeerde. Ze stellen ook dat monetaire "uitputtingen" tot 50.000 roebels per maand worden verzameld door de sergeant majoors van de 1e, 2e en 3e compagnie. Het geld zou gaan naar "bouwmaterialen, voertuig onderdelen, uniformen, begrafenissen en psychologische hulp voor de familieleden van de doden." In feite worden de verzamelde fondsen, volgens het leger, besteed aan de persoonlijke behoeften van het commando. "We horen herhaaldelijk prijzen om bestorming te voorkomen. Sommigen betalen 100.000 roebels," volgens het leger.
Een luitenant kolonel uit Oost Siberie stierf mysterieus bij de frontlijn. Sergei Savenok werd geboren in de Donetsk regio, studeerde in Simferopol, sinds de late jaren '80 woonde hij in de Irkutsk regio en diende als een politieke instructeur in een militaire eenheid. Toen ging hij in 2009 met pensioen en besloot afgelopen jaar vrijwillig te vechten. De lokale oppositie media "Mensen uit Baikal" citeert op 13 november de woorden van zijn vrouw Yelena: "Hij ging in september in het afgelopen jaar samen met de gemobiliseerden naar de speciale militaire operatie. Hij was 62 jaar oud, hij maakte zich veel zorgen over de jongens, hoe ze daar zouden zijn. Hij is zijn hele leven in dienst geweest, hij heeft gevechtservaring, en hij wilde de jongens leren hoe ze moesten vechten. Toen ze me vertelden dat hij zichzelf in Svatovo doodschoot geloofde ik het niet. Dit is niet zo'n soort persoon. Ik geloof dat hij werd vermoord." Volgens haar kwam de officier, in mei van dit jaar, op vakantie en klaagde tegen zijn vrouw dat het voor hem moeilijk was aan het front en dat hij daar niet naar terug wilde gaan. In juli kreeg ze informatie dat Sergei zichzelf had doodgeschoten met een automatisch geweer. Hij werd in augustus begraven.
Nadat ze op de hoogte was gesteld van de dood schreef Yelena onmiddellijk naar Poetin's online receptie, vanwaar haar oproep werd doorgestuurd naar het Onderzoekende Comite. Advocaat Yakov Iontsev, die aan deze zaak werkt, gelooft dat Sergei door zijn collega's werd vermoord: "De man stierf onder vage omstandigheden. We geloven dat hij werd vermoord door een collega, dat wil zeggen een vertegenwoordiger van de autoriteiten. We kunnen ons eenvoudig een schending van de rechten van een soldaat voorstellen, minder eenvoudig zijn moord. Maar het is moeilijk voor te stellen dat iemand een luitenant kolonel doodschiet, en het onderzoek doet alsof er niets is gebeurd." Er is nog steeds geen reactie van de onderzoekers.
De New York Times, die Amerikaanse officials citeert, waarschuwde op 11 december dat "2024 zonder veranderingen in strategie zou kunnen lijken op 1916, het dodelijkste jaar van wereldoorlog I, toen duizenden jonge mannen hun leven verloren en de frontlijnen heel weinig veranderden." Dus de Overton ruit opent zich meer en meer, en kan uiteindelijk zo breed uitslaan dat diens scharnieren afbreken en iemands hoofd afbreekt.
Het beleid van oorlog tot de laatste Oekrainer/Rus rust in grote mate op patriottische vrouwen die niet bang zijn zelf in de loopgraven te gaan en er vanaf de tribune naar kijken als gladiatoren (maar het Colosseum had tenminste een betaalde ingang, terwijl in dit geval het schreeuwen voor "ons team" gratis beschikbaar is). Als ze worden gedwongen het met hun eigen handen te boven te komen zullen ze onmiddellijk zeggen "laten we een akkoord sluiten", "ik ben deze staat niets schuldig" en "waarom heb ik dit Oekraine/Rusland nodig"? Daarom zullen beide dictatoriale regimes de mobilisatie van vrouwen tot de laatste minuut uitstellen. Maar een kritische massa van degenen die niet de villa's en jachten van anderen willen verdedigen wint terrein, zelfs zonder dit.
Blijf verbonden met de "Assembly" - er zullen in het komende jaar veel meer interessante en belangrijke dingen zijn. Laten we voortgaan!
Verder wordt het jullie aanbevolen te kijken naar deze verzameling van recente subversieve anti-staat daden in Rusland en Oekraine.
Plus, zo'n inspirerend overzicht op een nieuwe golf van massaal sociaal protest in heel Oekraine gedurende de herfst van het jaar.
https://www.anarchistcommunism.org/2024/01/02/the-darkest-hour-is-before-the-dawn-assemblys-view-on-another-year-of-trench-warfare-in-2024/

Orig: (en) UK, ACG: The darkest hour is before the dawn? Assembly's view on another year of trench warfare in 2024 (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl