A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, AnarCom: Klasse Verslag '23 (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Mon, 22 Jan 2024 10:08:31 +0200


December markeert de 1e verjaardag van onze formele oprichting als het AnarCom Network, een organisatie van internationalistische revolutionaire klassenstrijd anarchistische communisten. ---- Ondanks het feit dat we sinds augustus 2022 in discussie zijn geweest en met talrijke individuen wat gemeenschappelijk werk hebben gedaan kostte het ons enkele maanden om te komen tot wat we voelden als een fundamentele overeenstemming over organisatorische doelen en principes. ---- Ons doel was het scheppen van een structureel flexibel netwerk rond een beknopte en coherente set van overeengekomen revolutionaire posities die we zouden omschrijven als anarchistisch communistisch. Een flexibel netwerk om kameraden uit andere tradities, lokale groepen en niet georganiseerde mensen in staat te stellen om hun route naar betrokkenheid met ons vast te stellen.
Coherent omdat lessen uit eeuwen van revolutionaire klassenstrijd niet open staan voor eindeloos debat of het niet leren met veranderende grillen of ervaring.
Anarchistisch communistisch omdat onze consensus stevig ligt binnen deze traditie terwijl we erkennen dat leden hun eigen rijke ervaring meebrengen uit de tradities van andere anarchistische bewegingen, radencommunisme, links communisme en libertair communisme.
We blijven stellen dat een nieuwe, historisch bekende, tendens ontstaat - een internationalistische revolutionaire klassenstrijd herschikking, als een reactie op de werkelijkheid van oorlog en diens existentiele dreiging.
Onze reactie is onze vormen van strijd te delen in solidariteit met onze klasse, onze analyse te ontwikkelen en te delen met soortgelijke klasse militanten en door te gaan met het opbouwen van goede verhoudingen met revolutionaire internationalisten.
Zonder dit zal oorlog niet ophouden
We zijn niet academici noch onderzoekers, maar een verspreide vergadering van voornamelijk arbeidersklasse militanten veteranen uit een reeks van tradities of zonder tradities.
Onze activiteit is binnen onze klasse, niet er buiten, en ontwikkelt onze analyse in de echte tijd. We zijn verheugd dat we als gevolg hiervan een druk eerste jaar hebben gehad!
Als activisten in onze eigen vakbonden, gemeenschappen, werkplekken en netwerken hebben we onze perspectieven georganiseerd, bediscussieerd en gedeeld.
In onze eigen plaatsen zijn we gedurende de laatste stakingsgolf bij marsen, bijeenkomsten en demonstraties geweest. We hebben picket lines bijgewoond als stakers of in solidariteit, vooral in de post, het spoor, de gezondheidszorg of het onderwijs.
In het proces van het produceren van een reeks van hulpmiddelen zoals spandoeken, insignes en stickers om de bredere vormen van strijd van onze klasse te delen en er aan mee te doen.
We zijn naar Dag van de Arbeid rallies geweest en deden mee aan solidariteit acties, in het bijzonder tegen de onderdrukking van arbeiders en kameraden die in Frankrijk werden vervolgd.
In ideeen en communicatie hebben we 5 nummers van ons blad Rebel Rose, 3 brochures en 3 pamfletten geproduceerd: over de recente stakingen, tegen het terrorisme, en tegen het bloedvergieten van de huidige oorlogen (een ander zal voor het einde van het jaar worden uitgebracht).
We hebben onze hulpmiddelen uitgedeeld op straat, demo's en bij 6 radicale en anarchistische boekenbeurzen in het VK.
Internationaal hebben we een goede reeks van contacten en verbanden ontwikkeld, in het bijzonder in Frankrijk, Centraal en Oost Europa. Als onderdeel hiervan hebben we 2 internationalistische bijeenkomsten bijgewoond in Zwitserland en de Zwarte Zee kust, met de nadruk op herschikking van krachten op de basis van Geen Oorlog dan de Klasse Oorlog!
We hebben het in het bijzonder druk gehad met het ontwikkelen van onze aanwezigheid in de sociale media en op onze website, waarbij ongeveer 60 van onze eigen artikelen werden verspreid en een gelijk aantal van bijdrages van kameraden en contacten in eigen land en in het buitenland.
Veel van onze artikelen zijn breed gedeeld en vertaald in een half dozijn andere talen.
Verder hebben we met verschillende NWBTCW projecten onder onze Europese kameraden een internationalistische verklaring gecoordineerd tegen de Rusland-Oekraine oorlog.
We gaan energiek verder met het bijdragen aan internationalistische oppositie tegen kapitalistische oorlogen en hebben uitgebreid geschreven over gebeurtenissen die nu plaatsvinden in het Midden Oosten.
Dit alles is nu duidelijk een kwestie van verslaggeving in het openbaar en beschikbaar om te zien op onze website en andere berichtende sites. Waaronder onze nieuwe hedendaagse in-huis memes voor reguliere observatie en commentaar.
Echter, we zijn nog steeds een kleine groep verspreid over de lengte van deze eilanden, met alle beperkingen die dit onvermijdelijk oplegt. Ondanks dat vieren we wat we in ons eerste jaar hebben bereikt en kijken we vooruit naar het volgende jaar.
Tegen degenen die zijn gekomen om ons te zien, met ons communiceerden en hun vormen van strijd met ons deelden zeggen we dank je wel!
Tegen onze klasse zeggen we kracht door solidariteit!
Tegen onze critici zeggen we welkom bij het debat, houdt je met ons bezig.
Tegen onze collega revolutionairen zeggen we liefde en kameraadschap. Tegen de cynici, afleiders en vijanden van onze klasse, we verwachtten nooit dat jullie aan onze kant zouden staan.

Door het Anarchist Communist Network

https://anarcomuk.uk/2023/11/27/class-report-23/

Orig: (en) UK, AnarCom: Class Report '23 (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl