A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: De autoritaire koers van de Conservatieve regering (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 13 Dec 2023 21:10:56 +0200


Nu het stof een beetje is neergedaald, met het vertrek van Suella Braverman, kunnen we kijken naar de autoritaire koers van de Conservatieve regering. De poging om de Palestina solidariteit demonstratie op 11 november te verbieden, door scheldwoorden te gebruiken over 'haat marsen', zogenaamd antisemitisme en de mogelijkheid van burgerlijke wanorde, zou moeten worden gezien in een internationale context. ---- In begin oktober vroeg de minister van binnenlandse zaken Gerald Darmanin de prefecten in Frankrijk alle pro-Palestijnse demonstraties te verbieden. Hij stelde "pro-Palestijnse protesten moeten, omdat ze waarschijnlijk zullen leiden tot verstoringen van de openbare orde, worden verboden." Een demonstratie werd georganiseerd op 19 oktober. De dag ervoor besloot de Conseil d'Etat, de hoogste administratieve rechtbank in Frankrijk, na een beroep dat was ingesteld door het Comite Action Palestine (Palestina Actie Comite) dat pro-Palestijnse demonstraties niet konden worden verboden door een blanco bevel van Darmanin en per geval zouden moeten worden onderzocht door prefecten. Eerder had de politie traangas en water kanon gebruikt om twee Palestina solidariteit demonstraties op 12 oktober uiteen te jagen. Een grote demonstratie van 30.000 mensen vond op 18 oktober plaats in Parijs, naast demonstraties in heel Frankrijk. Het Macron regime werd gedwongen zich in te houden en protesten toe te staan, culminerend in massieve demonstraties in het weekend van 11-12 november, met veel kleinere demonstraties in kleine steden en dorpen in heel Frankrijk. Het Macron regime werd gedwongen zich in te houden. Nu is Macron verschoven van volledige steun voor Israel naar oproepen tot een wapenstilstand. Dit is vanwege de precaire situatie waarin het Macron regime zich bevindt. De massale weigering om het verbod te erkennen zou hebben geleid tot grootschalige burgerlijke wanorde, iets dat Macron niet nodig heeft.
Er waren soortgelijke verboden van Palestina solidariteit demonstraties in Oostenrijk en Duitsland. In Rome viel de politie met knuppels een pro-Palestina demo aan. Dit alles is in lijn met de alliantie die deze landen - het VK, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italie - hebben met Israel en een verlangen om iedere oppositie tegen deze alliantie te onderdrukken. De facade van burgerlijke democratie - vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering - begint van het spoor te raken doordat een serie crises samen komen om de basis van het kapitalisme te laten schudden.
Hier in het VK kan dit worden gezien met de aanvallen op Extinction Rebellion en Just Stop Oil activisten, met preventieve invallen en arrestaties en draconische straffen.
Het kan worden gezien in de nieuwe wetten rond stakingen in de publieke sector, met vereisten voor ambulance arbeiders en grens veiligheid staf om een minimum niveau van dienstverlening te leveren tijdens industriele actie. Dit zal werkgevers toestaan werkbriefjes uit te geven aan staf om op het werk te komen om minimum dienstverlening niveaus te handhaven. Vakbonden zijn gewaarschuwd dat ze te maken krijgen met boetes tot een miljoen pond als ze er niet in slagen om hun leden aan te moedigen om zich te houden aan deze bevelen. Dit zal vakbondsbureaucraten een extra excuus geven om iedere industriele actie vanaf de basis te saboteren.
Wetten en nieuwe machten voor verondersteld tegen 'extremisme' zoals de Politie wet van 2022 en de Openbare Orde wet van 2023, evenals uitgebreid misbruik maken van het Voorkom programma, worden in toenemende mate gebruikt om ontevredenheid en protest in te dammen. Het ophoging departement dat wordt beheerd door Michael Gove had ook een nieuwe definitie van extremisme toegepast, die ver voorbij islamitisch jihadisme gaat: "Extremisme is de promotie of bevordering van iedere ideologie die er op gericht is het systeem van parlementaire democratie, diens instituties en waarden van het VK omver te werpen of te ondermijnen." Dit zou een groot aantal organisaties en groepen beinvloeden als het volledig zou worden toegepast, waaronder de Anarchist Communist Group en andere anarchistische organisaties.
Temidden van de furore op 11 november in Londen over verstoringen door extreem rechts is door velen over het hoofd gezien dat de politie zones van uitsluiting oplegde voor Whitehall, Horse Guards Parade, Westminster Abbey Field of Rememberance en andere gebieden, waarbij het degenen die meededen aan de Palestina solidariteit mars werd verboden bij deze plekken te komen. De Met waarschuwde dat iedereen waarvan werd gedacht dat die onderdeel was van - of in verband kon worden gebracht met - de pro-Palestina demonstratie en probeerde bijeen te komen in de uitsluiting zones in de buurt van het Whitehall gebied zou worden gearresteerd. Verder legde de Met een conclusie op voor de mars en toespraken om 17.00 uur, met verdere uitsluiting zones in Trafalgar Square en Piccadilly Circus.
De Met had ook extra machten om mensen te fouilleren op het bezit van wapens.
De Palestina solidariteit demonstraties op 21 oktober en 11 november kenden een enorme opkomst. Ze omvatten grote aantallen jonge mensen.
We komen nu in een periode van oorlog tussen verschillende imperialistische blokken, zoals te zien is met zowel Oekraine als Israel-Palestina, het conflict tussen Armenie en Azerbeidzjan, de bombardementen van Turkije op de Koerden, het bombarderen van bases van Iran in Syrie door de VS, en toenemende oorlogspropaganda van de VS tegen China. Dit gaat samen met een verslechterende klimaat crisis en een versterkte aanval op levensstandaarden in veel landen.
De grote aantallen die wereldwijd opkomen om solidariteit met de Palestijnse massa's uit te drukken drukt wijdverbreide verwerping uit van de koers naar oorlog, ondanks de kritiek die kan worden geuit over sommige elementen van de marsen. Het toont hier in het VK een wijdverbreide verwerping aan van het toenemende autoritarisme en de verschuiving naar radicaal rechts van de Tory regering.

https://www.anarchistcommunism.org/2023/11/16/the-authoritarian-drift-of-the-conservative-government/

Orig: (en) UK, ACG: The authoritarian drift of the Conservative government (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl