A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Spanje, Toledo, CNT-AIT: Ik stem niet, ik geef mijn wil niet over aan politici van enige regering (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 15 Nov 2023 08:21:45 +0200


Ik stem niet. Ik geef er de voorkeur aan de partitocratie niet te versterken, ik onthoud me voor de oligarchie van de politieke partijen en de verrotte sociaal democratie. Ik heb niet de bedoeling samen te werken met de participatie zonder waardigheid in zo'n duidelijk bedrog. ---- Ik stem niet, ik geef er de voorkeur aan niet mee te doen aan leugens, bedriegen en bedrog, om zo niet de corrupte regels van het spel te legitimeren. ---- Ik stem niet, ik ben geen apathisch en passief individu, ik maak me zorgen over sociale kwesties die invloed op mij hebben evenals mijn collega's, verwanten, buren enz. Dat is waarom ik er voor kies niets weg te geven door het recht om te stemmen, noch mijn stem, noch mijn instemming om namens mij op te treden door een systeem dat is gecorrumpeerd vanuit diens wortels. ---- Ik stem niet, ik wil mezelf niet vrijwillig inlaten met bloed, marteling en geweld die kunnen worden uitgevoerd door staten, banken en legers (wetten, de gevangenis, begrotingen, corruptie, oorlogen ...).

Ik stem niet, ik wil geen onderdeel zijn van de sinistere besluiten die ongetwijfeld worden genomen ten gunste van belangen van bedrijven tegen de arbeidersklasse.

Ik stem niet, ik wil niet meedoen aan een systeem dat professionele verraders zoals partijen, vakbonden en hun leiders subsidieert.

Ik stem niet, ik geef er de voorkeur aan horizontaal te organiseren met andere mensen, als gelijken om te strijden en in staat te zijn dingen te veranderen, het vergaderen, zelfbestuur en directe actie in praktijk te brengen.

Ik stem niet, ik wil niet een passieve dienaar zijn en belangrijke kwesties die gaan over mijn leven en mijn groepen delegeren aan politieke partijen, bedrijven, banken en ver weg gelegen instituties waar ik helemaal geen invloed op heb.

Ik stem niet, noch slik ik het belachelijke sprookje over de nuttige stem of het minste kwaad, ik steun en kies het kwaad in geen enkele mate. Het lijkt geen kleine kwestie te zijn om te doen wat ik beschouw als correct in het geweten en daarom begin ik met het terugtrekken van mijn morele steun en respect voor al deze farce.

Ik stem niet, ik geef er de voorkeur aan mijn geweten vrij te hebben om niet bij te dragen aan dit systeem van onderdanigheid door mijn electorale deelname en dit te versterken.

https://toledo.cnt-ait.org/?p=959

Orig: (en) Spaine, Toledo, CNT-AIT: I do not vote, I do not yield my will to politicians of any government (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl