A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Italie, Anarchici Livornesi: over de volgende anti-militarische strijd evenementen* (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Thu, 9 Nov 2023 09:32:56 +0200


Geconfronteerd met een in toenemende mate agressief Italiaans militarisme, de militarisering van de maatschappij die wordt uitgevoerd met vasthoudende propaganda, oorlog missies, steun voor de oorlog industrie, is het noodzakelijk de anti-militaristische inzet die al actief is op meerdere niveaus te versterken. ---- In Oekraine, in de Hoorn van Afrika, in de Sahel, en in iedere hoek van de wereld, is oorlog een werkelijkheid die wordt ervaren door meer dan twee miljard mensen. De wereldmachten, de staten, het kapitaal, de krijgsheren, sturen iedere dag duizenden proletariers naar de slachtbank, verdelen de uitgebuite klassen, om nieuwe posities van macht te vestigen in de imperialistische wedstrijd. Er is geen reden om te geloven in de illusie van nieuwe wereld balansen, de stormloop naar oorlog leidt alleen naar de afgrond van nieuwe vormen van overheersing en onderdrukking. Om deze reden is het urgent om door te gaan met de anti-militaristische en internationalistische inzet ter ondersteuning van de deserteurs en saboteurs van alle oorlogen, om in te grijpen waar de oorlog machine diens basis heeft. Tegen militaire bases en schietterreinen, tegen de oorlog industrie en de wapen markt, tegen oorlogszuchtige propaganda, tegen de militarisering van grenzen en de nieuwe concentratiekampen. Over dit laatste onderwerp verwerpen we de betrokkenheid van het ministerie van defensie in het management van CPRs en detentie faciliteiten voor asielzoekers.

Er zijn talrijke anti-oorlog initiatieven gepland voor de komende maanden, op een lokaal en nationaal niveau. We nodigen de gefedereerde entiteiten uit al deze initiatieven waarin anti-militaristische posities coherent een stem kunnen hebben te ondersteunen.

Vanuit dit perspectief steunen we de algemene staking die is uitgeroepen door basis vakbonden, voor 20 oktober, tegen de oorlog en de oorlog economie. De Italiaanse Anarchistische Federatie sluit zich aan bij de demonstraties die op 21 oktober zullen worden gehouden tegen de oorlog en militaire bases, in het bijzonder die in Pisa en Palermo, ter ondersteuning van anti-militaristische en anarchistische deelname aan deze evenementen. Op 4 november, dat steeds belangrijker wordt voor het versterken van anti-militaristische campagnes, zullen we op een lokaal niveau de organisatie van talrijke initiatieven zien. Over de evenementen die zullen worden gehouden in Monfalcone, Turijn en Livorno wordt al bericht en de gefedereerde entiteiten worden uitgenodigd initiatieven ter gelegenheid van 4 november te bevorderen.
De Italiaanse Anarchistische Federatie sluit zich aan bij de demonstratie op 18 november in Turijn, die wordt georganiseerd door de Antimilitaristische Vergadering, tegen de negende editie van de "Ruimtevaart en defensie bijeenkomsten" wapens tentoonstelling/markt, tegen de "ruimtevaart citadel", het nieuwe centrum van de wapen industrie, en tegen de NAVO landing in de stad Turijn met de innovatie versneller van het DIANA project. De bijdrage en deelname aan de demonstratie in Turijn is ook belangrijk binnen het raamwerk van "Wereldwijde Dagen van Strijd Tegen Oorlogen en Militarisme van 17 tot 25 november", wat strijd initiatieven in verschillende landen zal laten zien, en die werden gelanceerd tijdens de Internationale anarchistische bijeenkomst in Saint Imier in juli.

FAI Nationale Conferentie
Rome, 8 oktober 2023

*een tekst die is goedgekeurd door de laatste FAI conferentie in Rome

https://www.facebook.com/photo/?fbid=719614263542204&set=a.459718912865075

Orig: (en) Italy, Anarchici Livornesi: On the next anti-militaristic fight events* (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
https://www.facebook.com/photo/?fbid=719614263542204&set=a.459718912865075

O
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl