A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Brazilie, Luta FOB: De regering van degenen bovenop zullen niet de honger en dorst van degenen onderop beeindigen (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 20 Sep 2023 17:37:21 +0300


FOB verklaring voor de 29e Schreeuw van de Uitgeslotenen - 2023 ---- De honger en dorst die de mensen voelen is niet de fout van het lot, maar het gevolg van een tragische geschiedenis van kolonisering. Er zijn meer dan 500 jaar van invasie door witte kolonisten. Er zijn meer dan 500 jaar  van de dood van werelden, waar mensen en hun culturen, dieren en ecosystemen worden vermoord om een waar dood-voor-winst project uit te voeren. Er zijn eeuwen van tot slaaf maken van zwarte en inheemse bevolkingen om de voorrechten van een kleine koloniale elite in stand te houden.
Zelfs met veel strijd sleept de uitbuiting zich gedurende de tijd voort omdat onder degenen die onderop zitten degenen zijn die medeplichtig zijn aan de uitbuiting door degenen die bovenop zitten. Sommigen zijn onder de illusie dat degenen die bovenop zitten ons bevrijding zullen brengen. Als we deze illusie niet voor altijd begraven zullen we tot het einde der tijden doorgaan met het begraven van onze broeders.

Het is in de belangen van de uitbuiter dat de uitgebuitenen worden bedrogen, dit is de functie van de regering Lula. Hoe kunnen we de honger bestrijden door samen te werken met de grote landeigenaren, vertegenwoordigd door Simone Tebet en anderen? Bovenop het behouden van de meerderheid voor landbouw financiering voor grote bedrijven vergeleken met boeren bedrijven van families. Hoe kan kwalitatieve gezondheidszorg en onderwijs worden gegarandeerd met een bezuiniging van bijna 800 miljoen hierop? Hoe kan het fascisme worden bestreden door samen te werken met de PL, de genocidale partij?

Onafhankelijk voor wie? Op de rivieroever van de Ipiranga, met schreeuwen over valse onafhankelijkheid, ging de slavernij van zwarte en inheemse volkeren door. We mogen niet langer worden bestuurd door Lissabon, maar we zijn nog steeds onderworpen aan de zelfde witte koloniale elite uit Brasilia en de zelfde dictatuur van de wereldwijde markt, die blijft profiteren van de honger en het bloed van onze mensen en de dood van onze bossen.

De recente bloedbaden in Bahia, Rio de Janeiro en Sao Paulo getuigen van de zelfde politiek van de dood die nooit eindigde: PT, PL en Republikeinen, de elites die aan de macht zijn voeren het zelfde extreme geweld uit tegen de zwarte en perifere bevolking. In Ceara is het beleid van het Secretariaat van Penitentiaire Administratie Mauro Albuquerque onmenselijk: systematische marteling in het breken van vingers, bestraffingen in wrede posities en veel meer.

We zien ook dat van de traditionele gemeenschappen de territoria worden geschonden en de natuur die hen omringt wordt vernietigd door grootschalige internationale exploitatie projecten uit te voeren met de medeplichtigheid van statelijke en nationale regeringen. In Ceara zijn offshore wind bedrijven het nieuwe dodelijke project dat wordt ondernomen door zakenmensen en regeringen die samenwerken tegen vis gemeenschappen. In plaats van tegen de honger te strijden voeden ze de honger, omdat er zonder vissers geen vis op tafel is.

Aldus is de regering van nu niet tegen het verleden. Beide zijn schuldig aan het zelfde project van de dood en uitbuiting. Ongeacht de kleur van de dassen is de zelfde elite nog steeds aan de macht. Velen zijn nog steeds bang om de huidige regering te bekritiseren vanwege angst voor het verleden, bedrogen door valse vertogen over 2013, die hen als een geest achtervolgen. Maar we moeten onze horizon niet verlagen. We willen het hele brood, niet een stukje. We willen alles. Het is doordat we accepteren dat de vrijheid in stukjes wordt gesneden dat we gijzelaars worden van valse messiassen.

Organisatie! Er is voor het volk geen andere manier! Het is nodig jezelf te organiseren zonder de beperkingen van oude illusies. Vertrouwen in de kracht van volksmacht om zelfs het hardste staal te buigen. Moge de schreeuw van de buitengeslotenen een oorlog schreeuw zijn tegen al degenen die ons brood, ons land, ons water en de levens van de mensen waar we van houden stelen.

NIET MEER BEZUINIGINGEN IN HET SOCIALE GEBIED!
TEGEN HET NIEUWE FISCALE RAAMWERK!
TEGEN DE TIJD MARKERING!
NUL BORG TEGEN DE MENSEN DIE STRIJDEN!
BUITEN DE ZEE WIND HUIZEN!
GENOEG VAN MARTELING!
EINDE AAN DE POLITIE!
AFSCHAFFING VAN GEVANGENISSEN!

https://lutafob.org/o-governo-dos-de-cima-nao-mata-a-fome-e-a-sede-dos-de-baixo/

Orig: (en) Brazil, Luta FOB: The government of those above will not end the hungry and thirst of those below (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl