A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Italie, FDCA, Il Cantiere #18: Tegen imperialisme en diens oorlogen (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 26 Jul 2023 19:08:51 +0300


De meer dan 50 conflicten die de wereld nu bebloeden ontstaan temidden van de hevige concurrentie tussen de imperialistische machten om controle van de wereldmarkt. ---- De oorlog in Oekraine die werd ontketend door de agressie van het Russische imperialisme, militair sterk maar economisch zwak, bevestigt dat het proces van herdefinieren van de gebieden van invloed van de voornaamste kapitalistische en militaire machten is gerijpt, een proces dat onvermijdelijk met oorlog plaatsvindt. ---- Rusland en de Verenigde Staten botsen in de Oekrainse oorlog in een conflict dat wordt gevochten met een volmacht om de controle van de Euraziatische markt waarin China optreedt, een jong, dynamisch kapitalisme dat nu ook solide beweegt in de richting van een imperialistische dimensie, wat onvermijdelijk leidt tot de wapenwedloop die al andere machten zoals Japan kenmerkt.
In Rusland en Oekraine zijn er geen twee volkeren die met elkaar vechten: in plaats daarvan blijven in de twee landen een proletariaat en een bourgeoisie bestaan en het zijn juist de Russische en Oekrainse bourgeoisie en hun staten die, omdat ze onverzoenlijke belangen hebben op het slagveld tegen elkaar vechten, waarbij veel burgers het slachtoffer worden en de arbeiders van hun respectievelijke landen worden gestimuleerd elkaar af te slachten voor belangen die niet van henzelf zijn.
De oorlog in Oekraine is een oorlog waarin de Europese Unie in een situatie van strategische inadequaatheid terecht komt ten aanzien van de behoeften van de escalatie van de botsing tussen de voornaamste imperialistische machten. Vandaar diens zwakte. Maar ondanks deze groeiende tegenstellingen en diens aanzienlijke uitstel blijft Europa, hoewel potentieel, een imperialistische pool die is toegerust met aanzienlijke productieve en financiele kracht, een munteenheid en een enorm leger: deze kenmerken maken het Europese imperialisme tot een werkelijkheid die zeker niet kan worden onderschat, die in ieder geval is voorbestemd om zelfs binnen de NAVO een rol te spelen.
Aan de andere kant, in de context van de oorlog in Oekraine, geeft de VN ook toe aan het protagonisme van militaire allianties die, net als de NAVO, in dienst staan van het VS imperialisme, tegengesteld aan het Russische en Chinese imperialisme en ook in een anti-Europese functie.
Het kapitalisme lijkt bereid te zijn zich volledig te laten gaan, wat het nog dichter bij een wereldoorlog brengt, met onvoorstelbare rampzalige gevolgen: om deze reden moet de oorlog in Oekraine onmiddellijk worden stopgezet.
In ieder geval zal het eerste slachtoffer Oekraine zijn, gedurende decennia voorbestemd om te worden onderworpen aan de bescherming van de overwinnaar, een bescherming die de betaling van oorlogsschulden regelt onder het spandoek van armoede en de uitbuiting van het proletariaat van dat land, gedwongen om zich te onderwerpen aan de regels die zullen worden opgelegd door de nieuwe machtsverhoudingen die in de imperialistische botsing tussen de machten is gerijpt.
Zelfs de lagere klassen in de andere kapitalistische landen zullen niet ontsnappen aan deze situatie, aangezien ze de oorlogsschulden moeten betalen die door hun respectievelijke bourgeoisieen worden opgelegd, met de bedoeling kosten van de oorlog te verdelen. De leiders van de voornaamste westerse regeringen hebben Zelenski herhaaldelijk ontmoet, de kampioen van democratieen aan het hoofd van een corrupte regering die oppositie partijen heeft verboden, wetten doorvoerde die stakingen verbood en alle ruimte gaven aan de bazen (in het kort, net als in Rusland ...), waarbij ze hem volledige steun tot de overwinning beloofden. Westerse regeringen die hun monden vullen met de woorden "vrijheid en internationaal recht", hypocriet doen alsof ze alle andere oorlogen en bezettingen niet zien, zoals in Syrie, in Jemen waar Saoedische vliegtuigen burgers bombarderen, zoals in Palestina waar in feite de gebieden die door oorlog zijn veroverd door Israel worden geannexeerd, zonder de vele eerdere conflicten te noemen die door de machten werden ontketend.
De immense vernietiging van het milieu en van het leven zelf, de honderdduizenden mensenlevens op de slagvelden en onder de burger bevolkingen van de gebombardeerde steden; de uittocht uit oorlogszones van enorme massa's van wanhopige mensen die eindigen in hecatombes aan de kusten van de landen aan de Middellandse Zee die ze verwerpen, zijn de dramatische gevolgen van bewuste keuzes door de voornaamste kapitalistische machten die in conflict zijn om de verdeling van de wereld.
We zullen niet aan de kant staan van een vlag of een natie omdat we weten dat oorlogen niet worden uitgevochten tussen agressors: oorlogen zijn gewild door de kapitalistische bourgeoisieen en hun staatsapparaten voor hun belangen van overheersing.
Voor ons libertaire communisten is en blijft het internationalisme het enige alternatief voor het barbarisme van het kapitalistische systeem.

Oorlog overweldigt de sociale bewegingen, maar vernietigt ze niet. Geleidelijkaan verzwakt de fanfare van de illusies die zijn overgebracht door de propaganda van regeringen en legers in Rome en in Moskou en in Kiev, in Washington en in Berlijn.
Het kapitalistische systeem en diens staten zijn gericht op het accumuleren van winsten door een verscherping van de harde sociale werkelijkheid van groeiende armoede, ongelijkheid en werkloosheid, inflatie en ontbering: in de hele wereld worden de oorlogsuitgaven betaald door de lagere klassen, in termen van de toename van de uitbuiting van de arbeidskracht in het bijzonder vrouwen als die ieder jaar in de wereld te maken krijgen met 2.800.000 fatale ongelukken op het werk; precariteit en nieuwe ongelijkheden, substantiele bezuinigingen in de lonen, essentiele sociale dienstverlening en pensioenen. Maar het conflict tussen het kapitaal en de arbeid versterkt ook: in Frankrijk tegen de pensioen hervorming evenals in Engeland en Duitsland, waar de mobilisaties voor contract veranderingen toenemen. In dit crisis scenario werd de oppositie tegen oorlog geboren en geconsolideerd; het groeit in termen van desertie in Oekraine en in Rusland; in heel Europa neemt de afkeer van de oorlogen van het kapitalisme de vorm aan van alle lokale comite's die strijden tegen militaire installaties, schiet bereiken, de vernietiging van het territorium, de alomtegenwoordige aanwezigheid van het militarisme op de televisie en in scholen: agitatie van oppositie tegen het militarisme en de oorlogen van de bazen ontstaat overal.
Het toevertrouwen van burgerlijke parlementen en instituties met de functies en perspectieven van massale bewegingen en vakbondsorganisatie (hoewel de laatstgenoemde reformistisch is, zoals de vakbond in de kapitalistische maatschappij is), betekent het vervangen van de dynamiek van de botsing tussen klassen door het logische overleg dat, met de matiging van vakbondseisen en het conflict in het perspectief van vergelijkbaarheid met het kapitalistische systeem en het doel van de belangen van de respectievelijke imperialismes, verdeelt de eenheid van onze klasse en maakt de opbouw van een klassenbewustzijn voor de evolutie van het internationale proletariaat "van klasse tot klasse per se", in de richting van een ambitieus maar opwindend internationalistisch perspectief, moeilijker.
Arbeiders hebben geen belang bij het meedoen aan de oorlogen van het kapitaal, ongeacht hoe ze worden voorgesteld. Ten aanzien van de oorlog in Oekraine en alle oorlogen zeggen we dat we niet aan de kant staan van de oorlogvoerende partijen en we steunen desertie.
We strijden voor het openen van de grenzen om strijders en andere mensen toe te staan te ontsnappen als ze niet willen sterven en niet willen strijden in een oorlog die niet die van hen is. Iedere vrouw en iedere man heeft het recht oorlogen, pijn, ellende en de dictaturen die ze opleggen te ontvluchten.
We zijn daarom voor het onvoorwaardelijke welkom voor alle mensen die vluchten uit hun landen die worden vernietigd door de oorlogen van het kapitaal, om een beter en rechtvaardiger leven op te bouwen. Ze zijn zusters en broers van onze eigen klasse waarmee we moeten samenwerken op een gemeenschappelijk pad van bevrijding van het kapitalisme.
In deze tijden van oorlog drukken we in het bijzonder solidariteit uit met alle deserteurs en degenen die rebelleren tegen het militarisme en militaire uitgaven, in oorlogszones en in de landen waarin we wonen. In Europa moeten de grenzen open zijn en we willen dat onze netwerken van solidariteit in steun van desertie worden gerespecteerd. Arbeiders hebben geen oorlogen nodig, klasse internationalisme is opnieuw het tegendeel van het militarisme en het nationalisme.
Zonder het kapitalisme, de logica van concurrentie, winst en diens accumulatie te boven te komen zal er voor mensen geen mogelijkheid zijn de controle over hun eigen levens terug te nemen voor de opbouw van een maatschappij gebaseerd op vrede, vrijheid en gelijkheid. Tegen het nationalisme en nazi-fascistische initiatieven; tegen alle vormen van autoritarisme, racisme, patriarchaat en intolerantie, instrumenten die altijd zijn gebruikt door de bourgeoisie als het gaat om arbeiders te laten betalen voor de oorlog rekening, drukken we onze volledige steun uit aan deserteurs, tegenstanders en degenen die niet meedoen aan de imperialistische slachting.

Tegen oorlogen voor internationalisme
Nee tegen het sturen van wapens
Ja tegen het verwelkomen en steunen van Russische en Oekrainse deserteurs en vluchtelingen van alle soorten oorlogen
Voor een libertair communistische maatschappij

http://alternativalibertaria.fdca.it <http://alternativalibertaria.fdca.it>

Orig: (en) Italy, FDCA, Il Cantiere #18: Against imperialism and its wars (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl