A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Duitsland, Die Platform: Hervorming van het Europese asiel systeem? Tegen de afschaffing van het recht op asiel! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Thu, 29 Jun 2023 21:18:03 +0300


Morgen, 8 juni, zullen de ministers van binnenlandse zaken van de EU bij een bijeenkomst willen stemmen over een vergaande hervorming van het "Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem". Het wordt duidelijk dat hun besluit nog een grote stap zal betekenen in de richting van de uiteindelijke afschaffing van het mensenrecht op asiel, dat in recente decennia succesvol is ondermijnd. ---- In het centrum van de hervormingsplannen tot nu toe staat het voorstel om niet langer iedereen die de externe grenzen van de EU bereikt om asiel aan te vragen het land te laten binnenkomen, maar om ze direct aan de grens tegen te houden. Daar moeten asielzoekers hun aanvraag van asiel indienen en wachten tot een beslissing is genomen. Verondersteld wordt dat de asielzoekers hun "wachttijd" doorbrengen in gevangenis-achtige situaties in kampen. De hel van Moria zou moeten dienen als een model voor het volgende stadium van isolatie. Onafhankelijke en solidaire steun voor asielzoekers of sociaal protest tegen hun opvangplek zou praktisch onmogelijk worden. Verder wordt de kring van "veilige derde landen" uitgebreid. Het doel is om in staat te zijn nog meer asielzoekers te deporteren die, zelfs onder de onmenselijke EU richtlijnen, een recht hebben om te worden toegelaten. Ze kunnen dan terug worden gestuurd naar zogenaamd veilige niet-EU landen vanwaar of door welke ze eerder vluchtten. In de toekomst zou dit ook staten moeten omvatten waarin slechts sommige gebieden "veilig" zijn of waarin slechts minimale "levensonderhoud zekerheid" wordt gegeven. Het wordt steeds duidelijker dat de EU diens migratie beleid geheel richt op het voorkomen van het passeren van grenzen en het maximeren van de mogelijkheden voor deportatie. Vluchtelingen organisaties en solidariteit initiatieven spreken terecht over een feitelijke afschaffing van het recht op asiel.
Slechts het volgende hoofdstuk in een moorddadige strategie
En de Duitse staat? De federale regering kondigde eind april al aan dat het de hervorming zou goedkeuren en toont zo duidelijk hoe het "nieuwe begin van migratie beleid", dat het in het coalitie akkoord aankondigde, er uit ziet: de militarisering van de EU grenzen in de zin van het racistische staatsbeleid van isolatie wordt koste wat het kost voortgezet.
Zelfs als het duidelijk is dat het verder aanhalen van grensbeleid een van de centrale projecten is van het Europese (extreem) rechts en de regering die daarmee in verband worden gebracht, zoals Italie, Polen of Hongarije, laat het zien dat het resultaat slechts een klein verschil is tussen de openlijk racistische regeringen van deze staten en de zogenaamde "liberale" regeringen in de rest van Europa.
Dit is omdat dit grensbeleid voor de heersende klasse in Europa niet een kwestie is van morele overtuigingen, maar van materiele belangen. Kapitalistische productiewijzen, internationale concurrentie, binnenlandse politieke vervolging en de imperialistische daden van de Europese staten met de Duitse staat als de machtigste actor veroorzaken de klimaat crisis, oorlog, onderdrukking en bittere armoede in de landen van Afrika en het Midden Oosten. De resulterende vluchtbewegingen naar de rijke industriele centra vormen een bedreiging voor de relatieve kalmte die in de achtertuin van Europa's heersende klasse heeft bestaan. Want hoewel het Europese kapitaal nieuwe lage lonen arbeiders nodig heeft zijn de staten niet in staat alle migranten aan te trekken in de arbeidsmarkt om te "integreren" en ze succesvol te controleren. Het is volgens de materiele belangen van de overheersende facties van het kapitaal en de politieke klasse om migratie bewegingen te controleren en te beperken en slechts de meest waardevolle mensen toe te laten.
Deze materiele belangen vallen samen met een intensiverende racistische mobilisatie die de brutaliteit van grensbeleid verder voedt. Het Europese (extreem) rechts is sinds 2015 in opkomst geweest, waarbij het profiteerde van racistische sentimenten in brede lagen van Europese bevolkingen. In landen zoals Polen, Hongarije en Italie leidt ze al regeringen die met alle macht in de richting van Europese isolatie gaan. Maar ook in de rest van Europa gaat het met alle macht tegen migranten en voor "Fort Europa". Het is ook deze toenemende druk van rechts die regeringen stimuleert tot het aanhalen van de lockdown.
Dat is waarom ze akkoorden sluiten met Erdogan, kampen opzetten aan de grenzen, Frontex bendes naar mensenjachten sturen en onafhankelijke redding op zee criminaliseren. De strijd tegen het beleid van isolatie is een strijd tegen dit systeem.

Een "beroep" op de "liberale" democratieen van Europa, zoals door sommige NGOs wordt gepraktiseerd, is daarom misleidend. Het gevecht dat op het spel staat is niet de strijd tussen goede en slechte regeringen, maar de strijd tegen het systeem dat noodzakelijkerwijs dit beleid van isolatie voortbrengt. De strijd tegen racisme en grenzen zelf, tegen de staten die ze trekken en tegen het kapitaal dat ze dienen. Voor ons hier in Europa moet deze strijd betekenen het in de rug steken van onze eigen staten en hun imperialisme: het steunen van vluchtelingen op hun weg hier naar toe en om hun stemmen te verheffen tegen het moorddadige beleid van de Europese staten en het overheersende racisme en in solidariteit strijden met de onderdrukte en uitgebuite klassen van Afrika en het Midden Oosten voor een goed leven voor alle mensen in deze wereld.
De nieuwe asiel hervorming zal deze strijd moeilijker maken, maar het zal het ook nog noodzakelijker maken. Het zal het voor solidariteit bewegingen in verschillende Europese landen nog essentieler maken om te netwerken en het zal het noodzakelijker maken om de strijd naar andere secties van onze klasse uit te breiden. De strijd tegen de grenzen kan niet slechts aan de grenzen worden gevoerd, maar moet hier voor iedere accomodatie, ieder kantoor en iedere deportatie gevangenis worden gestreden. Niet alleen door politieke solidariteit bewegingen, maar ook door buurt comite's en militante vakbonden.
Tegen het EU grens regime en diens architecten.
Voor een internationale netwerk beweging van onderop.
Voor een wereld zonder grenzen, racisme en staten.
Voor een wereld waarin niemand hoeft te vluchten!

https://www.dieplattform.org/2023/06/07/reform-des-europaeischen-asylsystems-gegen-die-abschaffung-des-asylrechts/#more-2608 <https://www.dieplattform.org/2023/06/07/reform-des-europaeischen-asylsystems-gegen-die-abschaffung-des-asylrechts/#more-2608>

Orig: (en) Germany, Die Platform: Reform of the European asylum system? Against the abolition of the right of asylum! (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl