A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Duitsland, Anarchistisch Collectief Glitzerkatapult: Waarom het anarchisme de afschaffing van de uitbuiting van dieren omvat - nieuwe vertaling (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Thu, 1 Jun 2023 09:06:55 +0300


We wensen alle anarchistische kameraden een gelukkige Wereld Vegan Dag en zouden jullie willen oproepen ook niet-menselijke dieren te betrekken bij jullie vormen van strijd voor solidariteit tegen onderdrukking wereldwijd. ---- Omdat dieren massief worden uitgebuit, vermoord en omgezet in goederen in onze maatschappij en in het kapitalisme. Dieren hebben ook een groot belang bij vrijheid - net als wij anarchisten. Dus laten we samen strijden voor een wereld waarin alle uitbuiting een ding van het verleden is - omdat alleen als iedereen vrij is we vrij kunnen zijn! ---- Voor Wereld Vegan Dag publiceren we een (gratis) vertaling van een tekst door Frans sprekende kameraden die we voor dit debat opwindend vonden.
We waarderen feedback!
Vrijheid voor iedereen!
Waarom het anarchisme de afschaffing van de uitbuiting van dieren omvat
Wij anarchisten geloven niet in de onzin dat God de mens heeft geschapen en hem toestemming gaf om alle andere bewoners van deze planeet te onderwerpen. Dit geloof, gedurende eeuwen verspreid door het christendom, heeft onze hele cultuur beinvloed, wat er toe leidde dat mensen andere wezens laten lijden, vermoorden en in een kooi stoppen, eenvoudigweg omdat ze niet van onze soort zijn. Zelfs atheisten worden door dit inzicht beinvloed, zo sterk heeft het de hele maatschappij doordrongen. Wij anarchisten zullen strijden tegen dit achterhaalde geloof en zullen zeker stellen dat zelfs de kleinste overblijfselen ervan volledig uit onze cultuur worden gewist.
Wij anarchisten zijn tegen milieu vernietiging die wordt veroorzaakt door hebzucht en het kapitalisme. Helaas zijn de eerste slachtoffers van deze vernietiging grotendeels niet-menselijke dieren van wie de woonplaatsen worden vernietigd om de kortzichtige belangen van enkele mensen te bevredigen. We geloven dat zo'n vernietiging niet plaats zou kunnen vinden in een maatschappij waarin alle mensen de levens en belangen van niet-menselijke dieren respecteren.
Wij anarchisten zijn voor het einde van onderdrukking. Als we de miljarden gedomesticeerde dieren in ogenschouw nemen die hun hele droevige leven doorbrengen in gevangenschap en nooit de kleur van de lucht zien is het gemakkelijk te zien dat ze worden onderdrukt door mensen.
Wij anarchisten zijn ons er van bewust dat onderdrukking sociaal wordt gelegitimeerd en in stand gehouden door discriminerende ideologieen. De onderdrukking van mensen van kleur [alle mensen die worden getroffen door het racisme] wordt gelegitimeerd door de ideologie van het racisme die alle sferen van de maatschappij doordringt. De onderdrukking van vrouwen [en trans, interraciale en niet binaire mensen] wordt gelegitimeerd door de ideologie van het seksisme die we allemaal sinds de jeugd hebben geinternaliseerd.
Dus het zou gemakkelijk moeten zijn in te zien dat de onderdrukking van niet menselijke dieren wordt gelegitimeerd door de ideologie van het speciesisme**, wat het mogelijk maakt de indruk te wekken dat de levens en belangen van deze andere bewoners van de planeet eenvoudigweg kunnen worden genegeerd omdat ze behoren tot andere soorten. Wij anarchisten keren ons tegen ideologieen die streven naar het legitimeren van onderdrukking en zullen daarom ook werken aan het neerhalen van de ideologie van het speciesisme.
Wij anarchisten zijn voor het einde van alle vormen van discriminatie zoals racisme, seksisme of homofobie. Het is ook niet gerechtvaardigde discriminatie als we onszelf toestaan een wezen met gevoel pijn toe te brengen, te vermoorden of diens vrijheid te ontnemen eenvoudigweg omdat het van een ander soort is. Wij anarchisten zijn radicaal en pakken het kwaad daarom in de wortel aan.
We zullen ons altijd herinneren dat voordat de meest recente genocides in onze geschiedenis konden plaatsvinden de getroffen bevolkingen werden vergeleken met dieren. We zullen ons altijd herinneren dat de Armeniers voor de genocide door hun onderdrukkers vee werden genoemd. We zullen ons altijd herinneren dat Joden voor de genocide door hun onderdrukkers werden gebrandmerkt als ongedierte. We zullen ons altijd herinneren dat de Tutsi voor de genocide door hun onderdrukkers werden gebrandmerkt als insecten. Zouden deze genocides zijn gebeurd als we leefden in maatschappijen waarin de levens en belangen van alle gevoelige wezens worden gerespecteerd?
Verder hebben sociaal psychologische studies ontdekt dat hoe meer speciesistisch de ideeen van mensen, hoe waarschijnlijker het wordt dat ze ook racistische, seksistische en homofobe ideeen hebben***. Om bij de wortel van het probleem te komen moet worden gestreden tegen de ideologie van het speciesisme.
Wij anarchisten zijn voor rechtvaardigheid. Natuurlijk bedoelen we niet staatswetten die toestaan dat activisten die dieren uit kooien en plekken van uitbuiting hebben gered waar de dieren nooit licht hebben gezien gevangen worden genomen. We zijn voor echte rechtvaardigheid, wat vereist dat de belangen en behoeften van alle mensen worden gerespecteerd. Niet menselijke dieren hebben ook behoeften en belangen, dus eerlijkheid betekent dat die ook worden gerespecteerd.
Wij anarchisten vinden vrijheid heel belangrijk. Onze positie is dat de vrijheid van alle mensen moet worden gerespecteerd, evenals de vrijheid van niet menselijke dieren. Ze tegen hun wil opsluiten in vrachtwagens die ze naar het slachthuis brengen en tegen hun wil hun kelen doorsnijden ontneemt ze hun vrijheid. Respect voor de vrijheid van ieder levend wezen vereist daarom de sluiting van slachthuizen.
Wij anarchisten zijn kritisch over sociale normen en beschouwen ze niet als legitiem omdat ze onderdeel zijn van de maatschappij en gedurende een lange tijd hebben bestaan. Alleen omdat onze ouders, opvoeding en cultuur ons hebben geleerd bezig te zijn met racistisch, seksistisch of homofoob gedrag dat past bij een bepaalde culturele norm betekent niet dat we deze vormen van gedrag die andere individuen schaden niet zouden moeten elimineren.
Wij anarchisten zijn voor het einde van het patriarchaat. Het patriarchaat stelt zeker dat onze cultuur het recht van de sterkste legitimeert en geweld normaliseert. Dit heeft verwoestende en vaak fatale gevolgen voor vrouwen [en trans, inter en niet binaire mensen], kinderen, maar ook niet menselijke dieren. In plaats van een cultuur die het recht van de macht legitimeert en geweld normaliseert eisen we een cultuur die is gebaseerd op empathie, altruisme en het zorgen voor kwetsbare individuen.
Wij anarchisten zijn tegen concurrentie. We geloven dat we in plaats daarvan zouden moeten werken op basis van samenwerking, wederzijdse hulp en solidariteit. Met dit in gedachten keren we ons tegen een systeem dat de belangen van niet menselijke dieren negeert. We geloven daarom dat mensen in plaats van het systematisch vernietigen van de woonplaatsen van niet menselijke dieren solidariteit zouden moeten tonen en beginnen in vrede samen te leven met de andere gevoelige wezen waarmee we deze planeet delen.
Met dit alles in gedachten nemen wij anarchisten een duidelijke positie in voor de onmiddellijke afschaffing van uitbuiting van dieren en zullen we de noodzakelijke strategische maatregelen nemen om speciesistische praktijken voorgoed een ding van het verleden te maken.

Tekst van:
Collectif d'anarchistes pour la fin de toutes les oppressions
(Anarchistisch Collectief voor het einde van alle onderdrukking)
- https://pourlafindetouteslesoppressions.blogspot.com/ <https://pourlafindetouteslesoppressions.blogspot.com/> -

Vrij vertaald door:
Glitzerkatapult anarchistisch collectief
https://glitzerkatapult.noblogs.org/ <https://glitzerkatapult.noblogs.org/>

**Speciesisme (van species (=type) en -isme) verwijst naar de discriminatie van levende wezens op basis van hun soort. Dit betekent dat met het leven of het lijden van een levend wezen geen rekening wordt gehouden, of minder aandacht krijgt, omdat het niet behoort tot een bepaalde soort, zoals de menselijke soort. Voor de politieke dieren bevrijding beweging is speciesisme de ideologie die de uitbuiting van dieren in de menselijke maatschappij ideologisch rechtvaardigt. Het speciesisme wordt gezien als een vorm van onderdrukking die lijkt op andere vormen van onderdrukking zoals racisme of seksisme.

***Caviola L. Everett JAC. Faber NS. J Pers Soc Psychol 2019 Jun; Dhont, K., Hodson, G., en Leite, AC (2016) Common Ideological Roots of Speciesism and Generalized Ethnic Prejudice: The Social Dominance Human-Animal Relations Model (SD-HARM). Eur. J. Pers., 30: 507-522.. Pers., 30: 507-522

https://glitzerkatapult.noblogs.org/post/2022/11/01/anarchismus-abschaffung-von-tierausbeutung/#more-1386 <https://glitzerkatapult.noblogs.org/post/2022/11/01/anarchismus-abschaffung-von-tierausbeutung/#more-1386>
Orig: (en) Germany, Anarchistisches Kollektiv Glitzerkatapult: Why anarchism includes the abolition of animal exploitation - new translation (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl