A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Cuba: Anarcho-capitalisme? Nee bedankt! (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Wed, 10 May 2023 09:11:34 +0300


De Alfredo Lopez Libertaire Workshop is een collectief wiens doel het is om de libertaire zelf-organisatie van de maatschappij op de basis van autonomie, gelijkheid en de opheffing van economische uitbuiting te stimuleren. ---- We geloven dat volledige sociale vrijheid alleen gebaseerd kan zijn op gemeenschappelijk werk, expliciete overeenstemming, en wederzijdse steun, en dat het niet verenigbaar is met enige variant van monopolie over de sociale besluitvorming of over de bronnen van collectief welzijn, wat natuurlijk de onverenigbaarheid van sociale vrijheid met de private toeeigening van het werk van anderen in de vorm van lonen omwat, in diens variant van privaat zakenleven, of die van anonieme bedrijven, of zelfs die van een type van "verzorgingsstaat".
Dit betekent onze expliciete verwerping van het kapitalisme in al diens vormen, het loon systeem en surplus waarde.
Op de zelfde manier verwerpen we het weerloos zijn van degenen die werken in de private bedrijven die nu in Cuba bestaan - dat ontstaat binnen de huidige overgang naar het privaat kapitalisme, gestimuleerd door de regering - de uitbuiting van de verschillende vormen van discriminatie die schadelijk zijn voor de waardigheid en de afwezigheid van sociaal-politieke garanties voor de uitoefening van protest en staking door degenen die werken in enige sector van de economie.
Privaat kapitalisme is niet de oplossing voor de problemen van Cuba en van de wereld, noch is enige andere vorm van kapitalisme dat.
Deze posities zijn door onze Workshop bij talrijke gelegenheden, in de meest diverse media en ruimtes expliciet gemaakt.
Verder is onze Alfredo Lopez Libertaire Workshop er trots op dat het een van de oprichtende groepen is geweest van de Anarchistische Federatie van Centraal Amerika en het Caribische gebied, waarbinnen we samenwerken met andere gemeenschappen en vrije mensen, net zo anti-kapitalistisch en anti-autoritair, uit veel hoeken van ons continent.
Onze concepten van het anarchisme en anti-autoritarisme omvatten respect voor alle filosofische, politieke en economische meningen, en we verdedigen standvastig het recht op vrijheid van meningsuiting.
Maar de uitoefening van zo'n recht brengt de plicht van transparantie met zich mee, en het is aan ons om duidelijk te maken dat we over het bovenstaande consensus hebben, wat ons volledig ontoegankelijk maakt voor alle anarcho-kapitalistische voorstellen, dat wil zeggen die uitgaan van de verenigbaarheid van een staatloze maatschappij en de permanentie van het economische regime van private toeeigening van collectief werk, in de vorm van surplus waarde. We geloven niet in de mogelijkheid van zo'n "onderneming", en we maken onze afstand tot het anarcho-kapitalisme in al diens vormen heel duidelijk, in het bijzonder tot degenen die worden gestimuleerd door de Ludwig van Mises Instituten en - in Cuba - door de zogenaamde Libertaire Partij, Cuban Jose Marti, waarvan we geen onderdeel uitmaken.
Het meest radicale anti-kapitalisme is een van de kritische en opbouwende zuilen van onze groep en diens voorstellen voor Cuba, de Amerika's en de planeet.

VOOR EEN VRIJ EN LIBERTAIR CUBA

Orig: (en) Cuba: Anarcho-capitalism? No thanks! (ca, de, fr, it, pt, tr) [machine translation]

https://f-anarquista-cc.blogspot.com/2018/04/anarco-capitalismo-no-gracias.html <https://f-anarquista-cc.blogspot.com/2018/04/anarco-capitalismo-no-gracias.html>
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl