A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, OCL, CA #328: De ervaring van verzet comite's in de Soedanese revolutionaire beweging door Courant Alternatif (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Thu, 27 Apr 2023 08:22:29 +0300


Sudfa ("Toeval" in het Arabisch) is een participerende vorm van media dat is opgericht door een groep van Soedanese en Franse vrienden en activisten die in de Frans sprekende wereld een stem willen geven aan de Soedanese revolutie. Ons doel is het delen of vertalen van artikelen die zijn geschreven door Soedanese mensen, of mede geschreven door Soedanese en Franse mensen, over het politieke, sociale en culturele nieuws en de geschiedenis van Soedan en de Soedanese gemeenschap in Frankrijk. ---- In het verzet tegen de dictatuur van het Soedanese leger werden buurtcomite's gevormd. ---- In Soedan wordt het verzet tegen de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 voornamelijk uitgevoerd door de "verzetscomite's", of buurtcomite's. Deze zelfbeheerde lokale organisaties, aanwezig in het hele land, brengen vrouwen en mannen van alle leeftijden, en zelfs kinderen, bij elkaar. Terwijl ze in hun huidige vorm gedurende drie jaar hebben bestaan gaat in werkelijkheid de geschiedenis van de verzetscomite's terug naar de opstand in september 2013. In 2013 ontstond een protest zonder precedent dat ontstond aan de universiteiten: het was de "Girifina" beweging, of "We hebben er genoeg van". Het originele van deze beweging is, behalve diens vernieuwende gebruik van sociale netwerken, dat het niet verbonden is aan enige politieke partij. Maar deze mobilisatie kreeg te maken met extreem geweld van de kant van de veiligheidsdiensten van de dictator El-Bechir, die in minder dan twee weken meer dan 200 mensen vermoordden. Na dit geweld zonder precedent werden de Soedanese revolutionairen gedwongen hun strategie te veranderen. Het centrale van de beweging in de hoofdstad had de repressie gemakkelijker gemaakt: toen ontstond onder de activisten het idee van het terugkeren van iedereen naar hun buurt of dorp van oorsprong om autonome organisaties te vormen, om een meer diffuse beweging te vormen, meer geworteld in de lokale bevolking en daarom minder gemakkelijk door de veiligheidsdiensten te identificeren.
In sommige buurten ontstonden verzetscomite's in een expliciet politieke vorm, met het doel om demonstraties te organiseren en de omverwerping van het regime te steunen. In andere buurten zijn ze gevormd om de "volkscomite's" te dwarsbomen, een lichaam dat door het regime werd geschapen om in de lokale politiek door te dringen en iedere vorm van democratie van onderop te vernietigen. Uiteindelijk worden ze in andere plaatsen bovenal opgezet als een structuur voor wederzijdse hulp en buurtsolidariteit tegenover de economische crisis waar het land al gedurende jaren doorheen gaat (in 2020 bijvoorbeeld zetten de verzetscomite's van de Arkawit buurt in Khartoum ter gelegenheid van de Internationale Dag van vrouwenrechten een open kliniek op waar alle vrouwen konden komen voor gratis behandeling en gratis medische tests, evenals distributie van sanitaire servetten en workshops over borstkanker informatie). In sommige gevallen slaagden de verzetscomite's er in de gemeenschappelijke goederen te herstellen die het voorgaande regime in beslag had genomen, zoals openbare pleinen die waren verkocht aan bazen en investeerders die dicht bij de regering stonden. Terwijl het regime een beleid van opdeling op basis van ras nastreefde werkten de activisten van de verzetscomite's dagelijks aan het scheppen van banden tussen de bewoners van de buurt om opnieuw een sociaal klimaat van vrede op te bouwen.
Het belangrijke veldwerk dat werd uitgevoerd door de verzetscomite's heeft ze het vertrouwen van de bewoners van de buurten gegeven. Geleidelijkaan gaven het vertrouwen en de steun die door de bewoners werd getoond hen het enthousiasme om deze droom naar de hele natie uit te breiden. Ze lanceerden toen de hashtag "Hanabniho", wat betekent "we zullen het heropbouwen", wat over het land gaat.
Een centrale rol in de 2018 revolutie en de overgangsperiode
In de revolutie van december 2018 speelden de verzetscomite's een centrale rol, door het organiseren van demonstraties in verschillende buurten. Na de val van Omar Al-Bashir in april 2019 blijven ze constant actief, waarbij ze proberen druk uit te oefenen op de politieke elites om de verworvenheden van de revolutie te verdedigen. Tegelijkertijd proberen ze her op te bouwen wat het vorige regime had vernietigd, waardoor het sociale leven en het culturele leven in de buurten werd gedesintegreerd (bijvoorbeeld door het sluiten van bioscopen en culturele centra, en het verkopen van hun gebouwen). Ze organiseren ook veel politieke evenementen om de belangen van de revolutie te steunen, met als doel het opbouwen van een land voor iedereen: conferenties over de toekomst van democratie in Soedan, evenals politieke zelftraining workshops. Ze doen mee aan het oprichten van organisaties van vrouwen en studenten, waarbij wordt geprofiteerd van de ruimte van vrijheid die door de revolutie is ontstaan. Terwijl het land in overgang wordt geraakt door vernietigende inflatie en ten prooi valt aan ongezonde fluctuaties in de waarde van de munt (de Soedanese pond) werken deze buurtcomite's op hun eigen niveau aan het bestrijden van corruptie door het vormen van teams van "marktwaarnemers" die zeker stellen dat handelaren hun prijzen niet verhogen en profiteren van het tekort aan bepaalde grondstoffen en daardoor de ellende van de bewoners. In sociale netwerken kunnen we aldus in verschillende steden foto's zien van jonge mensen die kamperen in bakkerijen om na te gaan of bakkers voorraden van bloem niet monopoliseren in de hoop hun brood op dagen van een gebrek te verkopen tegen een veel hogere prijs.
De speerpunt van protest sinds de staatsgreep van 25 oktober 2021
Na de staatsgreep van generaal Al-Burhan op 25 oktober 2021, die een einde maakte aan het post-revolutie democratische proces van opbouw van 2018, werden de verzetscomite's de speerpunten van de protest beweging. Gedurende acht maanden organiseren ze processies en roepen ze op tot demonstraties, het lopen door de straten de dag voor rallies om de bevolking op te roepen mee te doen aan de demonstraties. Veel van hun leden zijn onder de 116 doden en 7.000 gewonden tijdens de protesten in 2022. Maar ondanks het extreme geweld van de repressie is het regime niet in staat geweest een einde te maken aan hun activiteit, dankzij hun gedecentraliseerde organisatie in netwerk, verdeeld over alle steden en districten in Soedan. Alleen al in de hoofdstad Khartoum zijn er tientallen onafhankelijke verzetscomite's.
Terwijl de verschillende politieke partijen proberen zich te herstellen gaan de verzetscomite's door met het organiseren vanaf de basis, in coordinatie (per stad, dan per regio, en uiteindelijk op het nationale niveau) en door te weigeren in verband te worden gebracht met een politieke partij. Vanaf de eerste dag van de staatsgreep hebben ze de leuze van de "Drie keer Nee": "Geen samenwerking, geen onderhandelingen, geen afdingen (met het leger)". De vormen van coordinatie van de verzetscomite's hebben deze positie tot vandaag gehandhaafd, waarbij ze weigeren zich te verbinden met de politieke partijen die nu opnieuw onderhandelen over een vredesakkoord met het leger. Ze belichamen daardoor de meest radicale beweging van de burgerlijke ongehoorzaamheid beweging.
"Macht aan het volk" of democratische opbouw van onderop
Echter, hun rol is niet beperkt tot de organisatie van demonstraties. Geconfronteerd met de waarneming dat het leger ondanks het massieve protest van de bevolking vast blijft houden aan de macht hebben de verzetscomite's ook geprobeerd zichzelf te structureren om een burgerlijk politiek voorstel te ontwikkelen dat een geloofwaardig alternatief is voor de militaire regering. Aldus begonnen vanaf januari 2022 verschillende comite's te werken aan het opstellen van een "Revolutionair Handvest voor de macht van het volk", om de bases van een nieuwe civiele opbouw voor te stellen. Op 6 oktober 2022 werden de twee handvesten die uit de verzetscomite's ontstonden verenigd in een enkel gemeenschappelijk voorstel.
Dit handvest stelt de vorming van een federaal wetgevend lichaam voor dat begint in de lokale raden, dan gemeentelijk, dan op het niveau van de regio's en uiteindelijk van de federale staat. Het ziet dit wetgevende lichaam als de uitvoerende tak van het bestuur. Dit model keert de traditionele, piramidale benadering van de heersende klasse, ongeacht diens politieke merk, om. Terwijl ze wachten op het moment dat dit model op het politieke niveau wordt aangenomen proberen de verzetscomite's het in praktijk te brengen.
Welke plek in de Soedanese politiek vandaag?
Nu, terwijl de burgerlijke politieke partijen en het leger in het proces zitten van het sluiten van een nieuw akkoord dat het leger zal toestaan aan de macht te blijven, zijn de verzetscomite's onder de enige politieke organisaties die dit akkoord afwijzen. Na verschillende jaren van een centrale plek in de revolutionaire beweging wordt onder de leden gediscussieerd over hun rol:  zouden ze zich moeten omvormen tot een politieke partij of organisatie? Of zouden ze altijd "buiten" de institutionele politiek moeten blijven, en doorgaan met het onder druk zetten van politieke partijen om ze tot meer radicalisme aan te zetten? Op dit moment neemt de tweede optie vorm aan.
In ieder geval is het belangrijk op te merken dat sinds de staatsgreep van oktober 2021 politieke en media vertogen over Soedan de rol van verzetscomite's als politieke actoren in Soedan systematisch negeren. Gedurende anderhalf jaar hebben buitenlandse media geschreven dat de protesten tegen de staatsgreep worden georganiseerd door de Associatie van Soedanese Professionals of de Krachten voor Vrijheid en Verandering - twee politieke organisaties die tijdens de 2018 revolutie ontstonden, maar die in diskrediet zijn geraakt door twee jaar van collaboratie met het leger na de revolutie, en die niet langer enige echt politieke basis of enige band met de straat hebben. De VN vertegenwoordiger in Soedan en buitenlandse ambassades hebben echter aangedrongen op het sluiten van vredesakkoorden tussen burgers en soldaten met de Krachten voor Vrijheid en Verandering als de voornaamste organisaties die de Soedanese burger maatschappij vertegenwoordigen. Dit onthult de manier waarop de internationale politiek streeft naar het negeren van basis bewegingen die de volkswil echt vertegenwoordigen - des te meer als de laatstgenoemde streven naar radicale verandering.
Artikel geschreven door het "Sudfa" collectief
Als je contact met ons wilt opnemen kun je schrijven naar sudfamedia@gmail.com, <mailto:sudfamedia@gmail.com,> of via onze sociale netwerken (Facebook en Instagram). Om onze andere artikelen te lezen kun je zoeken naar ons Mediapart blog:https://blogs.mediapart.fr/sudfa <https://blogs.mediapart.fr/sudfa> of onze website: : http://www.sudfa-media.com <http://www.sudfa-media.com> Tot spoedig!. See you
Noten:

1 - In Khartoum bewaakt een revolutionair een van de barricades die is opgebouwd door de verzetscomite's tijdens de protesten tegen de staatsgreep, november 2021.

2 - Openbare discussie georganiseerd door het verzetscomite van de volksbuurt van Janoub Al-Hizam in Khartoum, december 2021.

3 - Khartoum verzetscomite's presenteren hun handvest voorstel bij het presidentiele paleis tijds de demonstratie op 02/27/22.

http://oclibertaire.lautre.net/spip.php?article3643 <http://oclibertaire.lautre.net/spip.php?article3643>
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl