A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) vrije bond, Rotterdam, WOONOPSTAND Landelijke woondemo

Date Mon, 16 Aug 2021 09:39:34 +0300


Wij zijn in woonopstand en maken op 23 oktober met een brede coalitie een gezamenlijke vuist. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. ---- Huizen voor mensen, niet voor winst! ---- De afgelopen decennia is de woononzekerheid ook in Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Het huren is geflexibiliseerd en veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geliberaliseerd. Sociaal huren wordt gemarginaliseerd, terwijl de vrije huursector duur en onzeker is. Ook zijn koopwoningen voor velen onbereikbaar. Woonlasten stijgen. Huisuitzettingen nemen toe. En minder kapitaalkrachtigen worden verdrongen uit de stad, terwijl ook de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijd de veiligste investering voor wie winst wil maken. Dit alles is het gevolg van bewust politiek beleid.

Wij zijn in woonopstand omdat:
Iedereen toegang moet hebben tot betaalbare en zekere huisvesting: wonen is een mensenrecht!
Het huidige woonbeleid van het rijk en vele gemeenten faalt.
Wij roepen iedereen op om solidair te zijn en samen te strijden voor onze woontoekomst. Kom ook en doe mee.

Wij eisen:
Woonbeleid dat beschikbaarheid, betaalbaarheid en woonzekerheid garandeert.
Geen dakloosheid, geen huisuitzettingen, geen gedwongen verhuizingen.
Investeringen in breed toegankelijke volkshuisvesting: stop de afbraak van de sociale sector, schaf de verhuurdersheffing af.
Geen discriminerend beleid. Weg met de Rotterdamwet en meer woningen voor mensen met een beperking.
Volwaardige zeggenschap én onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.
Indamming van de financialisering van huisvesting: huizen zijn geen handelswaar. Bevries de huren voor 5 jaar.
Minder marktwerking, lagere huren: haal de WOZ-waarde uit de huurprijs, reguleer huurprijzen óók in de vrije sector, en maak het puntenstelsel algemeen bindend. Bestraf te hoge huren.
Behandel kopen en huren als gelijkwaardig. Geef ruim baan en grondposities aan wooncoöperaties.
Keer de flexibilisering en garandeer woonzekerheid: vaste huurcontracten en permanente huisvesting.
Een brede beweging van actiegroepen en organisaties uit het hele land gaat de komende tijd op verschillende plekken in het land protesteren voor een beter woonbeleid. Op 12 september is het eerste woonprotest in Amsterdam en op 23 oktober zetten we de woonopstand voort in Rotterdam.

Locatie: TBA
Plaats: ROTTERDAM
Datum: 23 OKTOBER
Tijd: VANAF 14:00

- georganiseerd door Woonopstand

https://www.vrijebond.org/woonopstand/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl