A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, UCL - De staat maakt een einde aan de academische vrijheid (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 7 Mar 2021 08:48:05 +0200


De Franse universiteit heeft gedurende meerdere maanden vergaande aanvallen tegen de academische vrijheid ondervonden. ---- Deze 16 februari verklaarde Frederique Vidal, minister van hoger onderwijs en onderzoek (ESR) in het parlement: “Ik zal vragen een voorraad aan te leggen van al het onderzoek dat in ons land plaatsvindt”. Aldus herhaalde ze de aanvallen op de vrijheid van onderzoek waar Jean-Michel Blanquer, minister van nationaal onderwijs, op 25 oktober mee was begonnen toen hij tegenover de JDD verklaarde dat de universiteit wordt “geplunderd” door “islamo-linksen” en “inheemse theorieën”. ---- Deze aanvallen volgen op bezuinigingen op de begrotingen, bevriezingen van het aantal banen, verhogingen van het collegegeld voor buitenlandse studenten, enz. Aldus hebben de universiteiten, sinds 2014, een toename van het aantal studenten van meer dan 40.000 per jaar [1] en tegelijkertijd het schrappen van 1.400 onderzoek professoraten [2].

De precaire situaties zijn niet langer duurzaam, studenten staan in de rij voor een maaltijd, het aantal zelfmoorden neemt toe, sommige docenten hebben geen regulier salaris [3]. De minister stelt dat het urgent is om een einde te maken aan de vrijheid van onderzoek, om te strijden tegen “separatisme”.

Al dit jaar schafte de LPR (programmerende wet voor onderzoek) de toezichthoudende rol van de Nationale Raad van Universiteiten af en onderwierp de academische vrijheden aan “de waarden van de Republiek”. Toen hij werd benoemd tot hoofd van de Hoge Raad voor de Evaluatie van Onderzoek en Hoger Onderwijs (HCERES) kreeg een adviseur van Macron te maken met belangen conflicten. Deze uiteindelijke aanval, die sommigen al vergelijken met het McCarthyisme, bevestigt het einde van de vrijheid van onderzoek.

Iets waar de Conferentie van Universiteit Presidenten [4] en de CNRS [5] al op hebben gereageerd, die spreken over de instrumentalisering van de wetenschap, en over de term “islamo-linksen” dat het geen wetenschappelijke basis heeft, dat het beter zou zijn om het over te laten, als niet aan de animators van CNews, aan het extreem rechts dat het populariseerde.

De manifestatie van statelijk racisme

We laten ons niet beetnemen, deze aanvallen passen bij de wet “tegen separatisme” en de “alomvattende veiligheidswet”. In een tijd waarin ongeremde racistische aanvallen plaatsvinden, tegen een achtergrond van blanke suprematie, zijn het progressieve ideeen die de staat wil aanvallen, terwijl academici die dekoloniaal en ras-sociaal werk doen dit jaar doodsbedreigingen hebben ontvangen. Aangezien de resultaten van onderzoek openbaar zijn brengt het gebruiken ervan om het nationalisme te bekritiseren de schrijvers in gevaar.

Deze aanvallen kristalliseren rond een term die is bedacht door extreem rechts: islamo-linksen [6], die herinnert aan de term “Joods-Bolsjewiek” uit de jaren ’30, die de Joden verantwoordelijk stelde voor de verspreiding van het communisme. Als iemand kan spreken over het McCarthyisme, onder leiding van het ministerie van ESR, kunnen we het niet scheiden van de islamofobe aanvallen door de regering.

Bovendien moet worden opgemerkt dat Vidal het CNews kanaal dat bekend staat om diens extreem rechtse posities als zijn eerste plek van uitdrukking koos, voor het parlement. CNews waar Pascal Praud opriep tot het ontslag van academici die inclusief schrijven gebruiken, wat voor hem “intellectueel terrorisme” is dat wordt geleid door “islamo-linksen”. Laten we ons er aan herinneren dat voor extreem rechts “er geen vooruitgang van kennis kan zijn omdat de waarheid al voor altijd is vastgesteld en we niet kunnen doorgaan met diens obscure berichten te interpreteren.” [7]

Internationale aanvallen

Deze aanvallen vinden plaats in een wereldwijde context, sinds Donald Trump een decree heeft uitgevaardigd “over de strijd tegen raciale en seksuele stereotypen”, die het onderzoekers die federale fondsen ontvangen verbiedt verbanden aan te gaan met ideologieën die staten afschildert als “fundamenteel racistisch of seksistisch”. Iets dat daarom ieder onderzoek over vrouwen, gender, racisme enz. verbiedt.

De Britse Conservatieve Partij beschouwt Kritische Ras Theorie [8] als een separatistische ideologie die, als het wordt onderwezen op scholen, “de wet zou breken”.

De gevaren van een onderzoek zonder diens vrijheden en onder statelijke controle

Deze aanvallen brengen niet alleen de menswetenschappen en sociale wetenschappen in gevaar, maar alle wetenschappen. Het is inderdaad een stem die is geopend door de staat tegen de vrijheden van alle disciplines, van alle openbare laboratoria. Dit betekent dat de staat kan beslissen over de onderwerpen en oriëntaties van onderzoek in de sociologie, medicijnen, biologie en alle andere velden. Er is geen behoefte om de risico’s uit te leggen. Dit is waarom de wereld van onderzoek en onderwijs vrij en onafhankelijk moet blijven.

Deze aanvallen op linkse ideeen binnen de universiteit vragen om een snelle en massieve reactie. Een maatschappij die diens onderzoekers ter discussie stelt is een maatschappij die zich opent voor obscurantisme. Terwijl samenzweerders gedurende maanden de wetenschappen ter discussie hebben gesteld toen anderen bang waren voor de “grote vervanging” kunnen we ons slechts zorgen maken en oproepen op alle mogelijke manieren te strijden tegen deze extreem rechtse doorbraken tegen onze kennis.

Union Communiste Libertaire, 18 februari 2021

Validate

[1] Ministeriele bron: Het aantal studenten in het hoger onderwijs neemt in 2019-2020 constant toe .

[2] Bron: 57,000 docenten-onderzoekers in 2013 volgens deze statistiek studie door het minsterie tegenover 55,540 docenten-onderzoekers in 2019 volgens deze noot van de DGRH (pdf).

[3] Eens per jaar of per semester voor tijdelijke doctorale studenten

[4] Zie het persbericht “islamo-linksen”: stop de verwarring en de steriele controversen van de CPU.

[5] Zie het persbericht “islamo-linksen” is geen wetenschappelijke werkelijkheid van de CNRS.

[6] Deze term ontkent het verschil tussen Islamisten en moslims volledig...

[7] U. Ecco, Recognizing fascism , blz. 35-36, Grasset, Parijs, 2010.

[8] In het Frans de kritische theorie over ras.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?L-Etat-met-fin-aux-libertes-academiques

Orig: (en) France, UCL – The state puts an end to academic freedom (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl