A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) vrije bond: Demo: Corona is het virus - Kapitalisme is de crisis - Solidariteit is de oplossing (en)

Date Fri, 19 Feb 2021 09:42:53 +0200


Het coronavirus gaat al meer dan een jaar de wereld rond. Grote delen van het publieke leven zijn stilgelegd. De capaciteit van de Nederlandse gezondheidszorg staat steeds meer onder druk. Terwijl publiek geld gebruikt wordt om grote bedrijven te "redden", gaat er al jaren te weinig geld naar gezondheidszorg en wordt het systeem steeds meer geprivatiseerd. Zorgverzekeringen zijn duur en zorg is niet toegankelijk voor mensen die het niet kunnen betalen. Mensen in gemarginaliseerde of kwetsbare groepen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben of krijgen helemaal geen zorg. Honderdduizenden mensen zijn hun baan of huis kwijtgeraakt. Er zijn veel levens verloren gegaan vanwege de pandemie en vanwege het mismanagement van de staat, maar het had niet zo hoeven zijn, het hoeft niet zo te zijn. Laten we hun leugens niet geloven, we staan er niet "allemaal samen" voor. De rijken worden rijker vanuit de veiligheid van hun mooie huizen, terwijl de werkers, de arme mensen en de mensen in gemarginaliseerde groepen de grootste lasten dragen en hun levens op het spel moeten zetten.

Het komt niet alleen door de pandemie, er zijn systematische problemen die veroorzaakt worden door het kapitalisme en de staat. Hier zullen we er een aantal benoemen.

Institutioneel racisme / Politiegeweld
We worden niet allemaal op dezelfde manier geraakt door de lockdown en de pandemie in het algemeen. De avondklok geldt alleen voor arme mensen, aangezien rijke mensen de boete kunnen betalen. Mensen met een tuin kunnen nog steeds naar buiten, maar als je geen tuin hebt, kan je dat niet. Als je geen thuis hebt, kun je ook niet thuis blijven. De mensen van ons die in wijken wonen waar het gemiddelde inkomen lager ligt en waar historisch gezien altijd meer mensen hebben gewoond met een immigratie-achtergrond, krijgen met meer politie-aanwezigheid en agressie van de politie te maken dan mensen die in rijkere buurten wonen.

De Toeslagenaffaire is één van de vele voorbeelden die ons laten zien dat dit land institutioneel racistisch is.

En nu gebruikt de staat de crisis om verdere machtsuitbreiding van de politie door te voeren, het recht op demonstratie in te perken en nog meer invloed uit te oefenen op ons publieke leven. De politie meer macht geven, dat zal er alleen voor zorgen dat er nog meer racistisch politiegeweld komt. Etnisch profileren, massasurveillance en "predictive policing" (waarbij algoritmes worden gebruikt om zogenaamd "misdaad te voorspellen") vormen een bedreiging voor onze gemeenschappen.

De politie beschermt ons niet, wij beschermen elkaar. Stop institutioneel racisme en stop de Nederlandse surveillancestaat. Ze zijn er niet om ons te helpen, maar om de rijken te beschermen.

Huisvesting
In Amsterdam, één van de duurste steden van Europa, is de situatie rondom huisvesting verergerd tijdens de coronacrisis. De privatisering heeft het punt bereikt dat sociale huurwoningen verkocht worden aan de private sector. De huizenprijzen zullen naar verwachting opnieuw stijgen, grote bedrijven krijgen huurkorting terwijl wij moeite hebben om onze huur te kunnen betalen. Zelfs de buitenwijken waar we naartoe gedreven zijn, hebben te kampen met gentrificatie en worden onbetaalbaar. Ondertussen staan er overal in de stad panden leeg, zodat de rijken ermee kunnen speculeren. Mensen zonder woning hebben geen zekerheid en opvangplekken worden steeds vaker gesloten. Sociale centra die mensen een ruimte bieden, hebben serieuze financiële problemen, dreigen uit hun pand gezet te worden en solidariteit wordt gecriminaliseerd.

Vanwege de lockdown is huiselijk geweld toegenomen, net zoals mentale gezondheidsproblemen. We willen goede huisvesting voor iedereen.

Klimaat
We denken misschien dat er nu op z'n minst een goede ontwikkeling is voor het klimaat omdat er minder mensen reizen en er dus ook minder CO2-uitstoot is. Maar dat is niet zo. Individuele levensstijl en individuele keuzes zijn niet de oorzaak van de klimaatcrisis. De crisis is kapitalisme. Kapitalisme is ontzettend inefficiënt.

Om een voorbeeld te geven: er zijn nu vliegtuigen die helemaal leeg zijn en alsnog blijven vliegen, omdat dat goedkoper is dan ze op de grond te laten staan. Klinkt dat belachelijk? Dat is het ook!

Het kapitalistische systeem zal de aarde blijven uitputten, pandemie of niet. Alles moet namelijk plaatsmaken om winst te maximaliseren. Overheidsbeleid zal hier geen einde aan maken. Grote multinationals werken samen met staten. Op deze manier kan er nooit een effectieve reactie komen op de klimaatcrisis. We moeten af van het idee van eindeloos winst maken. We moeten af van het kapitalisme en van de staat.

Er is niet zoiets als eindeloze groei op een eindige planeet.

Europese grenzen
Nadat het overvolle vluchtelingenkamp Moria was afgebrand vorig jaar, is de EU doorgegaan met het expres negeren van het feit dat mensen elke dag het leven laten bij de grenzen. De Europese "kustwachters" van FRONTEX duwen mensen op zee terug, de onmenselijke omstandigheden in kampen tijdens een pandemie, mensen die verdrinken terwijl het redden van mensen op zee en solidariteit bij de grenzen wordt gecriminaliseerd, en de racistische EU die samenwerkt met staten zoals Turkije en Libië om mensen bij de grenzen koste wat het kost te stoppen. Sinds het begin van de pandemie is de situatie alleen maar verergerd.
De EU gaat niet veranderen, wij moeten opstaan en verandering waar maken.

Complottheorieën en Nazi's
Ultrarechts probeert gebruik te maken van deze onzekerheid om mensen te mobiliseren voor hun doeleindes. Complottheorieën zijn niet het antwoord op de systematische problemen. Kapitalisme is geen complottheorie, het is echt en de effecten ervan zijn meetbaar, en we kunnen het afschaffen. Nazi-mobilisatie? - Niet bij ons!

Economie
We hebben elke reden om boos te zijn: terwijl rijkere mensen thuis kunnen blijven, moeten wij nog steeds werken onder gevaarlijke omstandigheden en voor een laag loon. Wij zijn de mensen die illegaal werken, de fabriekswerkers, de vakmensen, de winkelmedewerkers, de bezorgers, de taxichauffeurs, de verplegers. Wij zijn de mensen die ervoor zorgen dat we allemaal gezond zijn, dat je nog steeds eten kunt halen bij de supermarkt - wij zijn de sociaal werkers, de onderwijsmedewerkers, de schoonmakers, de sekswerkers. Maar wij zijn ook de mensen die niet geboren zijn met de Nederlandse nationaliteit, voor wie het minder goed is omdat we niet dezelfde rechten hebben om te werken en we niet dezelfde toegang hebben tot sociale voorzieningen. We zijn degenen die niet genoeg geld hebben om een appartement te huren in deze belachelijke huizenmarkt. We zijn de mensen zonder burgerschap die daardoor geen rechten hebben. Wij zijn de studenten voor wie het moeilijk is het hoge collegegeld te betalen. Wij zijn de mensen die nu werkloos zijn geworden en met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Wij hebben deze crisis niet gecreëerd, waarom zouden wij dan de consequenties moeten voelen? Moeten wij nu "de broekriem aanhalen" omdat we nu "allemaal in hetzelfde schuitje zitten"? Ja, wij zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje - maar de kapitalisten, grootgrondbezitters, huisbazen, managers en politici zitten in een andere.

Coronacrisis? Niet over onze ruggen!

Kom in actie - We laten de rijken betalen voor COVID-19!

Een andere wereld is mogelijk!

20.02.2021, 15.00
Mercatorplein Amsterdam
(Draag een mondkapje en let op de 1.5 meter afstand)

Onze conclusie:
Goede huisvesting voor iedereen. We kraken de rijken, we houden onze huur.

Verander je sloten, verzet je tegen huisuitzettingen, collectief verzet.

Stop de surveillancestaat en stop politiegeweld. Laten we onszelf verdedigen en elkaar beschermen.

Antisemitische complotdenkers en QANON-ers zijn gevaarlijk en bieden geen antwoord op de crisis. Weg met racisten, antisemieten, agenten en nazi's!

Laten we het kapitalisme omverhalen voordat het kapitalisme de aarde verwoest.

We laten de rijken betalen voor COVID-19

Bijeenkomst van de Anti-Capitalistische Actie Amsterdam

https://www.vrijebond.org/demo-corona-is-het-virus-kapitalisme-is-de-crisis-solidariteit-is-de-oplossing/
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl