A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Bulgarije, FACB: Internationale solidariteit tegen het bloedbad van kapitalistische oorlog! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Nov 23 07:38:31 GMT 2023

Kameraden van over de hele wereld woonden recentelijk een bijeenkomst bij van revolutionaire anti-oorlog internationalisten op de Zwarte Zee kust om onze aandacht te coordineren over de crisis van de oorlog in Oekraine en de intensivering van aanvallen op onze klasse in eigen land. Ongeveer 70 kameraden uit 14 landen op 5 continenten waren unaniem in hun weigering om een kant te kiezen in kapitalistische oorlogen, waarbij opnieuw werd verklaard "er is geen andere oorlog dan de klassen oorlog!" ---- Anarcho communisten zoals ons, anarchisten, linkse communisten, syndicalisten en autonomen kwamen overeen dat het noodzakelijk is om het fundamentele principe van de revolutionaire defaitistische benadering te ...


(nl) Griekenland, APO, land & vrijheid: [Positie] Mars van solidariteit met het Palestijnse volk (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Nov 22 05:58:38 GMT 2023

Zondag 29/10 11.00 uur bij St Venizelos ---- De verschrikkingen van oorlog en brutaliteit verdiepen dag na dag, terwijl het Palestijnse volk nog steeds wordt vermoord en verplaatst. Gisteren begon de grond invasie van de Gaza Strook door de Israelische staat, terwijl talrijke bombardementen hele gebieden raakten en vernietigden. Palestina en diens volk hebben gedurende jaren gestreden, waarbij ze vielen in de klauwen van de ontwerpen van uitbreiding en totalitair beleid van de staat Israel en wereldwijde interstatelijke allianties. ---- Op zaterdag 7 oktober vond een verrassende militaire aanval plaats, waarvan de voorbereiding werd ondernomen door het islamistische Hamas, in zuid ...


(nl) Spanje, Toledo, CNT-AIT: Ik stem niet, ik geef mijn wil niet over aan politici van enige regering (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Nov 15 06:21:49 GMT 2023

Ik stem niet. Ik geef er de voorkeur aan de partitocratie niet te versterken, ik onthoud me voor de oligarchie van de politieke partijen en de verrotte sociaal democratie. Ik heb niet de bedoeling samen te werken met de participatie zonder waardigheid in zo'n duidelijk bedrog. ---- Ik stem niet, ik geef er de voorkeur aan niet mee te doen aan leugens, bedriegen en bedrog, om zo niet de corrupte regels van het spel te legitimeren. ---- Ik stem niet, ik ben geen apathisch en passief individu, ik maak me zorgen over sociale kwesties die invloed op mij hebben evenals mijn collega's, verwanten, buren enz. Dat is waarom ik er voor kies niets weg te geven door het recht om te stemmen, noch mijn ...


(nl) Argentinie, FLA: Alert, valse libertairen! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Nov 15 06:20:31 GMT 2023

We waarschuwen de bevolking, degenen die willen luisteren. ---- Gegeven de groei van een bepaalde politieke sector in de wereld, maar wat in Argentinie de volgende regering kan worden, en die zichzelf "libertair" noemt, waarschuwen we met het volgende: ---- Zelfverklaarde "libertairen" liegen om volgelingen te winnen. Ze beschuldigen "het populisme", maar ze gebruiken populistische, demagogische en valse instrumenten om de meerderheden te overtuigen. ---- Hun eerste leugen, waarop ze hun grootse marketing strategie baseren, is om zichzelf "libertairen" te noemen. Ze gebruiken de waarde die we allemaal hechten aan vrijheid om zichzelf te omschrijven als diens grote verdedigers. ...


(nl) Spanje, CNT, Met het oog op de agressieve oorlog in het Midden Oosten (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Nov 09 07:49:19 GMT 2023

Sinds 7 oktober 2023 zijn we met absolute verslagenheid getuigen geweest van een brutale verslechtering van de oorlog in Palestina. Duizenden doden en gewonden tussen de operaties ''Al Aqsa Storm'' en ''IJzeren Zwaarden''. Iets dat zo voorspelbaar is als het onvermijdelijk is. ---- Geconfronteerd met deze situatie wil de CNT het handelen van staten, erkend of niet, tegenover de bevolking verwerpen, zoals stukken op een internationaal spel bord, waar de gebruikelijken hun levens, huizen, geliefden, scholen, ziekenhuizen, en ... toekomst verliezen. Ons inzicht als internationalisten en anti-statisten verzet zich tegen het erkennen van het recht van militaire en politieke macht - of enige staat - om de ...


(nl) Italie, Anarchici Livornesi: over de volgende anti-militarische strijd evenementen* (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Nov 09 07:33:00 GMT 2023

Geconfronteerd met een in toenemende mate agressief Italiaans militarisme, de militarisering van de maatschappij die wordt uitgevoerd met vasthoudende propaganda, oorlog missies, steun voor de oorlog industrie, is het noodzakelijk de anti-militaristische inzet die al actief is op meerdere niveaus te versterken. ---- In Oekraine, in de Hoorn van Afrika, in de Sahel, en in iedere hoek van de wereld, is oorlog een werkelijkheid die wordt ervaren door meer dan twee miljard mensen. De wereldmachten, de staten, het kapitaal, de krijgsheren, sturen iedere dag duizenden proletariers naar de slachtbank, verdelen de uitgebuite klassen, om nieuwe posities van macht te vestigen in de ...


(nl) Tsjechie, OAFed: Anti-militaristisch nieuws II (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 03 07:09:14 GMT 2023

Nog een portie nieuws uit de wereld van het antimilitarisme en revolutionair defaitisme van de website antimilitarismus.noblogs.org ---- De anarchistische oppositie tegen oorlogen heeft altijd kracht gehad, in het bijzonder binnen de internationale beweging. Vertegenwoordigers van het Antimilitaristisch Initiatief (AMI) hebben daarom in recente maanden meegedaan aan verschillende anarchistische boekenbeurzen in het buitenland, namelijk in Graz en Wenen in Oostenrijk en Ljubljana in Slovenie. Op het moment van de publicatie van dit artikel verspreidt AMI diens materialen bij een traditionele anarchistische boekenbeurs in Zagreb, Kroatie. En het zijn juist de ...


(nl) Israel, Tel-Aviv: Cultuur van Solidariteit (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Nov 03 07:07:14 GMT 2023

Culture of Solidarity is een snel groeiende wederzijdse hulp groep uit Tel Aviv-Jaffa in Israel-Palestina, die werkt aan het leveren van voedsel zekerheid en sociale hulp aan slecht bediende gemeenschappen, evenals het cultiveren van een omgeving voor het leren over de grondoorzaken van systematische onderdrukking en het organiseren als een verzetsbeweging. ---- We bouwen ondersteunende netwerken op die voedsel uitdeling, warme maaltijden programma's, verbeteringen thuis, schuldverlichting, telefoon programma's voor ouderen en families, assistentie en hulp voor asielzoekers, en meer beheren. We hebben ook een zeer actief voedsel redding programma dat werkt met lokale markten, ...


(nl) Sicilia Libertaria, Okt-23: Deze herfst zal er een heropleving zijn van oppositie tegen de oorlog, met dagen van strijd, demonstraties, en een algemene staking (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Oct 25 17:34:41 GMT 2023

Geconfronteerd met een steeds toenemende agressie van het Italiaanse militarisme, gelanceerd in nieuwe internationale missies, en dat ook de militarisering van de maatschappij oplegt binnen de grenzen, met nieuwe bases en met doordringende propaganda, plaatsen we het antimilitaristische initiatief in het centrum. ---- In feite, als de interventie in de Sahel oorlogen grotendeels is mislukt, gaat de Italiaanse staat door met het volgen van het beleid van neokoloniale militaire penetratie in Afrika om vooral de belangen van ENI en de Italiaanse oorlogsindustrie te garanderen. Een groot deel van de troepen en militaire goederen die in het buitenland wordt gebruikt wordt nu ...


(nl) VS, BRRN: Verklaring: Stop de Genocide in Gaza! Beeindig de oorlog tegen Palestina! (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Oct 25 06:59:48 GMT 2023

De volgende verklaring werd geschreven door het Black Rose/Rosa Negra International Relations Committee (IRC). Het werd vervolgens goedgekeurd door een meerderheid van de leden van onze organisatie. ---- Terwijl Israel een genocidale aanval uitvoert tegen Gaza zijn we in solidariteit met het Palestijnse volk in hun voortgaande strijd voor bevrijding en een einde aan de bezetting en de apartheid. ---- Het afschuwelijke geweld dat nu wordt uitgevoerd tegen de mensen uit Gaza is een directe uitgroei van het alledaagse geweld van het Israelische kolonisten kolonialisme, dat in recente jaren alleen maar is geintensiveerd.
...@

Last updated: Thu Nov 23 08:38:32 2023