A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) ait rusland: Sociale protesten in Cuba (en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jul 31 08:15:33 GMT 2021

Op 10 juli braken in een aantal Cubaanse steden sociale protesten uit. Spontane demonstraties door inheemse bewoners vonden plaats in San Antonio de los Banos, Havana, Holguin, Camaguey, Santiago de Cuba en ook in Matanzas, waar in recente jaren het meest acute tekort aan medicijnen en voedsel is gevoeld. ---- Cuba heeft te maken met een ernstige economische crisis. In het afgelopen jaar stortte de economie ineen met 10,9% en nog eens 2% dit jaar. Cubanen worden gedwongen uren in de rij te staan om essentiele goederen te kopen. Reuters citeerde dat een vrouw uit San Antonio zei: “Ze protesteren tegen de crisis, gebrek aan voedsel of medicijnen, tegen het feit dat alles moet worden gekocht in buitenlandse ruil winkels, enz.” Demonstranten eisten medicijnen, een einde aan het uitvallen van ...


(nl) Vrijebond, Amsterdam, Demo: SOLIDARITEIT MET DE BRUSSELSE HONGERSTAKERS
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jul 25 06:32:46 GMT 2021

Al 59 dagen zijn 475 mensen in hongerstaking. Ongedocumenteerd, vaak al jaren in België en en structureel uitgebuit, maar rechteloos. Ze offeren hun lichaam op in een laatste poging om een verblijfsvergunning te krijgen en als mens erkend te worden. ---- Al 59 dagen zonder voedsel: "Vivre dans le dignité où mourir", leven in waardigheid of sterven. Inmiddels hebben mensen hun lippen dichtgenaaid en is een deel ook gestopt met drinken - de eerste sterfgevallen kunnen zich elk moment aandienen. De Belgische overheid weigert hen een verblijfsvergunning te geven. De stakers sterven een tergend langzame en pijnlijke dood, een hel in het hart van Europa.
"We represent 1% of the Belgian population and we are exploited daily. We are ...(nl) Tsjechie, AFED: Symbolen van kolonisering gaan tegen de grond (en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jul 24 09:34:00 GMT 2021

De rellen in Colombia gaan door, symbolen van kolonisering vallen en het antwoord op de verkrachting is het verbranden van een politie bureau. ---- Enkele dagen geleden rapporteerden we over de vernietiging van de symbolen van kolonisering in Canada, waar die daden plaatsvinden na de ontdekking van grote massa graven als een van de gevolgen van het katholiek maken van inheemse kinderen. Echter, de koloniserende macht ging niet alleen om het verkrachten van de zielen (en soms lichamen) van kinderen, maar ook over het plunderen van land om kapitalistische winsten te genereren, zoals de tekst van filmmaker en mensenrechten activist Brad McGregor omschrijft. Symbolen van het kolonialisme, genocide en slavernij vallen ook op het andere Amerikaanse continent, specifiek in Colombia. ...


(nl) vrije bond: [Amsterdam] Demonstratie in solidariteit met de ongedocumenteerde hongerstakers in Brussel (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jul 18 07:06:19 GMT 2021

Sinds 23 mei zijn ongeveer 430 ongedocumenteerde mensen in hongerstaking in Brussel. Vandaag, maandag 12 juli, telt het aantal dagen van de hongerstaking 50 dagen. De eis van de hongerstakers, die onderdeel zijn van de groep USPR (L'Union des Sans Papiers pour la Regularisation) is een verblijfsvergunning. Tijdens de coronacrisis zijn ze hun werk kwijtgeraakt zonder enige compensatie of rechten. Vier hongerstakers hebben hun mond dichtgenaaid in protest. Sommige hongerstakers zijn al 15 jaar in België. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Sammy Mehdi, heeft geen gehoor gegeven aan de hongerstaking. Er zijn meerdere solidariteitsacties in België geweest, zoals demonstraties en bezettingen.
...(nl) Griekenland, protaanka: Reactie van de staking van 10/6 en de botsing met het SYRIZA blok (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Jul 17 06:48:14 GMT 2021

Op donderdag 10 juni vonden in heel Griekenland stakingen en demonstraties plaats als onderdeel van een 24-uur algemene staking, die was afgekondigd door de leiders van de werknemers vakbond die uitverkoop hadden gehouden. Een as staking in de ogen van de arbeiders, in de richting van ontspanning en niet van voorbereiding, met het oog op het aannemen van de verslagen anti-arbeid wet van Hatzidakis. ---- Een gedenerveerde demonstratie vond plaats in Athene, volledig in tegenstelling tot de controverse en de serieuze aard van de wet: zonder militantie, zonder puls, zonder massa. De demonstratie liep uit op een fiesta van partij mechanismen met de deelname van de memorandum partijen-slachters van arbeiders (SYRIZA-KINAL) en een parade van bureaucratisch vakbondswezen. Al deze ...


(nl) grupo via libre [Colombia]: Rally voor de 100.000 doden van de pandemie (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Jul 09 06:45:58 GMT 2021

Morgen, 23 juni om 17.30 uur, zullen we er op uit gaan om onze stem van protest uit te drukken tegen de normalisering van de dood door Covid-19, die al een balans laat zien van meer dan 100.000 geregistreerde slachtoffers van een staat die nalatig is tegenover de behoeften van het volk, waarop het reageert met geweld en repressie. ---- Deze pandemie heeft degenen die op de bodem zitten, degenen die door hun leven zijn blootgesteld aan het virus temidden van werkloosheid, ontruimingen, over-bezetting in precaire huisvesting, informaliteit, zoeken, openbaar vervoer, de toename van de kosten van levensonderhoud en het precaire gezondheid systeem dat gedurende weken intensive care eenheden zonder ruimte heeft gehad en duizenden families leden onder hun ...


(nl) Internationale solidariteit voor linkse organisaties heeft een selectieve visie (en)
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Jul 04 08:08:26 GMT 2021

Als het gaat over Palestijnen staan protesten voorop, als het gaat over bloeddorstige pro-Russische of door China gesteunde junta’s is er geen reden om degenen die tegen de junta strijden te steunen. ---- Gedurende twee maanden nu is de junta van Myanmar (voormalig Birma) in dit land opgelegd en het aantal moorden ligt boven de 300 en duizenden zijn gearresteerd. ---- De maatschappij gaat door met strijden voor democratie en vrijheid. ---- In de ochtend van 1 februari 2021 vond in Myanmar een staatsgreep plaats. Het leger zette de democratisch gekozen premier Aung San Suu Kyi af, die gedurende jaren onder huisarrest was en 70% van de stemmen haalde, en president Wynn Mead en andere leden van de regering werden gearresteerd. De top commandant van het leger, Min Aung Hlaing, heeft als ...


(nl) vrije bond, Den Haag: FEEST Anarchistische Boekenwinkel Opstand heropent!
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Jul 01 05:59:09 GMT 2021

Na een periode van verbouwingen en herstructurering van het collectief zijn we klaar om weer open te gaan! Daarom willen we jullie uitnodigen voor een gezellig samenzijn. ---- Aanstaande donderdag, 1 juli, van 17:00 tot 22.00 uur, Opstand, Beatrijsstraat 12, Den Haag ---- Er zullen een heleboel leuke dingen gebeuren! ---- GRATIS BOEKEN uit het archief ---- Een selectie NIEUWE BOEKEN (zie foto's, interessante dingen) ---- Hapjes en drankjes (alcoholisch en non-alcoholisch) en veganistische COOKIES (: ---- BOEKENWISSEL! Wil je boeken ruilen met iemand? Geweldig! Breng een boek mee dat je wilt ruilen, wij nemen ook wat mee (: Eten en boeken zijn op donatie, wat ons zal helpen de huur te betalen en meer evenementen te organiseren in de nabije toekomst! ...


(nl) vrije bond: Oproep tot solidariteit met Anarcha-Feminist Group Amsterdam
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Jun 29 07:21:59 GMT 2021

Woensdag had de Anarcha-Feminist Group Amsterdam hun rechtszitting over de ontruiming van de Oudezijds Voorburgwal (klik hier voor meer informatie). Zoals op de foto te zien is, verzamelden enkele mensen zich in solidariteit. Ondanks het feit dat de rechter de illegaliteit van de ontruiming en het politiegeweld toegaf, was het enige wat ze kon doen hen een kleine korting geven omdat "kraken illegaal is". De activisten werd een enorm bedrag (€ 2250) in rekening gebracht. Laten we ervoor zorgen dat onze solidariteit sterker is dan hun klassenjustitie, pogingen tot repressie en boetes. Doneer aan het Solidariteitsfonds van de Vrije Bond en zet "Anarchafem Amsterdam" in de omschrijving om de strijd voor huisvesting voor iedereen te steunen: ...


(nl) Frankrijk, UCL AL #312 - Speciaal bestand Parijs 1871. Gemeente, buurt comite's, een afgebroken dialectiek (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Jun 28 08:02:11 GMT 2021

De ex-activisten van de Commune die anarchisten waren geworden zouden de gemeenteraad er vaak van beschuldigen dat die de oude vormen van politieke macht had gehandhaafd: gekozen officials, toegegeven: met integriteit, maar wier actie te weinig verbonden was met die van de district comite’s, directe uitdrukking van de volksactie. ---- In welke mate was er een volksmacht onder de Commune? We kunnen zeggen dat het een project was dat zich in de richting van directe democratie begaf, maar niet succesvol. Om het te laten slagen had het een echte dialectiek moeten hebben tussen de district comite’s, een directe uitstraling van het volk – of in ieder geval van diens actieve deel – en de gemeenteraad die voortkwam uit de gemeenteraadsverkiezingen van 26 maart 1871. ...


@

Last updated: Sat Jul 31 10:15:34 2021