A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Tsjechie, AFED: Overstromingen in Pakistan - Anarchistische solidariteit: een oproep om het door overstromingen verwoeste land te helpen (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Mon Sep 19 21:16:31 GMT 2022

Als een gevolg van wereldwijde opwarming verdrinkt Pakistan letterlijk onder water: de helft van het land van 220 miljoen mensen is onder water door smeltende gletsjers en een volledige idiote moesson. In de provincies Khyber Pakhtunkhwa, Baluchistan en Punjab zijn rivieren omgevormd tot modder monsters die alles in hun pad wegsloegen – gebouwen, bruggen, velden, mannen en vrouwen die niet op tijd konden ontsnappen. Sinds juni zijn meer dan duizend mensen gestorven. Miljoenen verloren alles. Velden zijn verschroeid en oogsten vernietigd, waardoor de angsten voor een mogelijke hongersnood toenemen. Het risico van epidemieen is ook heel hoog. ---- Hoewel deze overstromingen de ergste zijn die Pakistan in de laatste dertig jaar heeft meegemaakt is de moesson onderdeel van een seizoen ...


(nl) sicilia libertaria: Goed en kwaad? (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 11 05:29:36 GMT 2022

Onze lijn van oppositie tegen de oorlog in de Oekraine liep uit op een antimilitaristisch standpunt, dat wil zeggen tegen deze oorlog zoals tegen alle oorlogen, en in oppositie tegen wat naar onze mening de twee werkelijke subjecten in conflict zijn, Rusland en de NAVO, heeft een consensus gevonden. Laten we zeggen bijna, omdat sommige kameraden en/of lezers er op hebben gewezen dat we op deze manier “het recht van Oekrainers om zich te verzetten en zichzelf te verdedigen” ontkennen, of dat ons standpunt een “neutralisme” is dat het de mogelijkheden van verdediging van de Oekrainers tegen de Russische aanval, wiens logica (die van Poetin, neo-tsarist en anti-Verlichting) moet worden tegengegaan door “op dit moment” de Oekraine te steunen, verzwakt. ---- In deze maanden van ...


(nl) [Rusland] AIT: Anti-oorlog strijd in Rusland en in de Oekraine (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 04 05:51:14 GMT 2022

Het huidige Russisch-Oekrainse militaire conflict heeft geleid tot een wilde explosie van het meest afschuwelijke, spelonkachtige nationalisme aan beide kanten van de frontlijn. In Rusland roepen ze op tot het "verpletteren" van de vijand, in de Oekraine om tot de laatste man te vechten voor het "vaderland". In beide staten streeft de propaganda naar het zo veel mogelijk "dehumaniseren" van de vijand, en, helaas, veel gewone mensen trappen in de val die is gezet door de machthebbers. Zelfs veel "linksen" en "anarchisten", vergiftigd door patriottische onzin, haasten zich gretig om het bloedbad te steunen. Helaas is dit altijd het geval in oorlogen die door staten worden gevoerd. Het volstaat om te herinneren aan de massale hysterische processies die door de landen golfden ...


(nl) Wit Rusland, pramen: Het heilige recht van eigendom (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 04 05:40:12 GMT 2022

Gedurende veel jaren genoten Russische oligarchen van het leven in Italie, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittanie, en andere landen in West Europa. Het geld dat ze van het volk hadden gestolen ging naar villa’s, wijngaarden, enorme herenhuizen in het centrum van Londen en veel meer. Het leven van de oligarchen leek op de luxueuze tijden van de monarchen van de 19^e eeuw. Met de uitbraak van de oorlog in de Oekraine was er een korte periode waarin het er op leek dat de Russische oligarchen de afgrond naderden. Hier en daar kwam nieuws over het in beslag nemen van het eigendom van Poetin’s vrienden. Maar de golf van enthousiasme van Europese politici verdween snel. Ja, 46 van de rijkste Russen zijn op de sancties lijsten gekomen, maar 154 rijke mensen gaan door met het ...


(nl) Coordinacion Anarquista Latinoamericana (CALA) - Steun voor de strijd van het Ecuadoriaanse volk (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sun Sep 04 05:38:58 GMT 2022

Opnieuw is het Ecuadoriaanse volk de straten en snelwegen op gegaan. De Confederatie van Inheemse Naties van Ecuador (CONAIE) begon op 13 juni met mobilisaties in het hele territorium, waarbij ze instemming eisten met een platform van 10 basis punten met eisen van onderop. Na meer dan een jaar van onsuccesvolle dialoog met de regering en eisen waar niet aan werd voldaan hervat CONAIE de strijd. ---- Met het verstrijken van de dagen sloten meer sociale sectoren zich aan: studenten, onderwijzers, de groep van arbeiders en de bevolking in het algemeen. Honderdduizenden mensen deden mee aan verschillende marsen en de bezetting van het Huis van Cultuur, een gebouw dat eerder was bezet door de politie. Lasso’s regering kondigde een situatie van uitzondering aan, die ...


(nl) VK, ACG: ACG geeft commentaar op de verklaring over de oorlog in de Oekraine van de Italiaanse Anarchistische Federatie door Erica Malatesta (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Aug 27 06:02:50 GMT 2022

Terwijl de ACG over het algemeen het Manifest goedkeurt hebben interne discussies wat zorgen benadrukt over het gebruik van de term “revolutionair defeatisme”. We voelen aan dat het document voordeel zou hebben van een duidelijkere definitie van wat met de term wordt bedoeld, of mogelijk het gebruik van een andere term. Voor ons kan ‘revolutionair defeatisme’ alleen een weigering betekenen om de klassen oorlog stop te zetten in de naam van ‘nationale eenheid’ tijdens een oorlog tussen staten. Echter, het is mogelijk ‘revolutionair defeatisme’ zo te interpreteren dat het betekent dat de georganiseerde arbeidersklasse binnen een staat zou moeten werken in de richting van de militaire nederlaag van de nationale krachten van die staat door een vijandige staat. ...


(nl) Italie, FAI: XXXI Congres - Voor een nieuw anarchistisch manifest tegen de oorlog (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Aug 20 07:07:20 GMT 2022

In deze maanden waarin de tragedie van oorlog in toenemende mate onder de internationale aandacht wordt gebracht door de crisis in de Oekraine, is het thema van anarchistisch anti-militarisme meer vereist dan ooit. We zien hoe, al voor de Russische invasie van de Oekraine, sommige zware kritiek werd geuit op ons traditionele anti-militarisme, door sommige individuen en groepen die zichzelf anti-autoritair, libertair of anarchistisch noemen. We hebben deze posities in de afgelopen maanden zorgvuldig beschouwd, en we geloven dat we vandaag ons gezichtspunt moeten verduidelijken. ---- Onze gedachten gaat ten eerste uit naar onze kameraden die, meer dan een eeuw geleden, voor de tragedie van de eerste wereldoorlog, de behoefte voelden om te bevestigen dat: “Aan alle ...


(nl) Holland, vrije bond: Kom naar het Vrije Bond Congres! (ca, de, en, it, fr, pt, tr)[machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Aug 12 04:53:09 GMT 2022

Beste anarchisten, kameraden en Vrije Bondsleden, ---- Met groot genoegen nodigen we jullie uit voor het vierde jaarlijkse Vrije Bond Congres. ---- Dat congres vindt ditmaal van 26-28 AUGUSTUS 2022 plaats op het \u0091Kampeerterrein Tot Vrijheidsbezinning' in Appelscha. Alle leden van de Vrije Bond zijn hiervoor uitgenodigd. Het congres wordt jaarlijks georganiseerd, zodat we bij elkaar kunnen komen en samen de toekomst van de Vrije Bond en de bredere anarchistische beweging kunnen uitstippelen. ---- Hierbij willen we vooral ruimte cre\u00ebren voor ideologische discussies en het smeden van plannen voor de (middel)lange termijn. Het congres is natuurlijk ook de perfecte plaats om nieuwe anarchisten en Vrije Bondsleden tegen te komen of bij te praten met oude bekenden en mensen ...


(nl) Holland, vrije bond: Internationale Geen grenskamp in Rotterdam: 'Schaf Frontex af' (ca, de, en, it, fr, pt, tr)[machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Aug 11 04:48:48 GMT 2022

Het No Border Camp vindt plaats in Rotterdam! We beginnen op maandagochtend 8 augustus om 10.00 uur met het opbouwen van het kamp. De exacte locatie zullen we op dat moment aangeven. Zorg dat je in of rond de stad bent en houd onze social media en website in de gaten! Maandagochtend om 10.00 uur maken we de exacte locatie bekend. We hopen dat er zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen komen opdagen om ons te helpen het kamp op te bouwen. Let op: er is een kans dat de politie aanwezig is en ons zal proberen tegen te houden. Wees hierop voorbereid. Neem je fiets (of ander vervoermiddel) mee om ervoor te zorgen dat je je kunt verplaatsen. Zie je maandag!
...(nl) VK, ACG: Geen oorlog! Geen vrede! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Sat Aug 06 05:56:07 GMT 2022

Medz Yeghern; Shoa; Naqba; Anfal. Vier woorden die ons sinds 1915 zijn bijgebracht om de massale vernietiging van een volk te beschrijven. ---- Het laatstgenoemde woord is legaal en specifiek, een compromis met Stalin in 1945 om zijn massale slachting van ‘tegenstanders’ of etniciteiten op klasse of politieke gronden uit te sluiten van strafrechterlijk onderzoek. De beschuldigingen van genocide zijn er in overvloede aan beide kanten van de oorlog in de Oekraine. Massale slachting vindt ongetwijfeld plaats en de strijdende partijen schrijven wederzijdse uitroeiing toe als de kwade bedoeling van de ander, hoewel waarschijnlijk niet wordt voldaan aan de strikte juridische criteria van aparte en etnische of culturele groep. ---- Maar slachting vindt plaats aangezien wordt ...


@

Last updated: Mon Sep 19 23:16:32 2022