A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Duitsland, Anarchistisch Collectief Glitzerkatapult: Waarom het anarchisme de afschaffing van de uitbuiting van dieren omvat - nieuwe vertaling (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Jun 01 06:07:01 GMT 2023

We wensen alle anarchistische kameraden een gelukkige Wereld Vegan Dag en zouden jullie willen oproepen ook niet-menselijke dieren te betrekken bij jullie vormen van strijd voor solidariteit tegen onderdrukking wereldwijd. ---- Omdat dieren massief worden uitgebuit, vermoord en omgezet in goederen in onze maatschappij en in het kapitalisme. Dieren hebben ook een groot belang bij vrijheid - net als wij anarchisten. Dus laten we samen strijden voor een wereld waarin alle uitbuiting een ding van het verleden is - omdat alleen als iedereen vrij is we vrij kunnen zijn! ---- Voor Wereld Vegan Dag publiceren we een (gratis) vertaling van een tekst door Frans sprekende kameraden die we voor dit debat opwindend vonden.
...(nl) Holland, vrije bond: 2023 - Op 26, 27 & 28 mei zal in Appelscha, het internationale anarchistische festival Pinksterlanddagen weer plaatsvinden! (ca, de, en, it, fr, pt, tr)[machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 12 10:15:47 GMT 2023

Dit jaar is het 99 jaar geleden dat de eerste Pinksterlanddagen plaatsvonden. ---- Het thema van dit jaar is 'Storytelling, telling stories of crises and new beginnings'. ---- De Pinksterlanddagen is een jaarlijks terugkerend evenement voor en door anarchisten, rebellen, en kameraden om samen te komen, netwerken te bouwen, plannen te smeden, en samen tijd door te brengen. Ook dit jaar zal tijdens het pinksterweekend het kampeerterrein tot Vrijheidsbezinning in Appelscha weer opbloeien met workshops, discussies, en natuurlijk een avondprogramma vol muziek en cultuur. Daarnaast is er voor de kinderen ook een apart kinderprogramma. ---- In tijden van toenemende economische ongelijkheid, groeiend fascisme, klimaatchaos, individualisering, en surveillance waanzin is ...


(nl) Cuba: Anarcho-capitalisme? Nee bedankt! (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed May 10 06:11:40 GMT 2023

De Alfredo Lopez Libertaire Workshop is een collectief wiens doel het is om de libertaire zelf-organisatie van de maatschappij op de basis van autonomie, gelijkheid en de opheffing van economische uitbuiting te stimuleren. ---- We geloven dat volledige sociale vrijheid alleen gebaseerd kan zijn op gemeenschappelijk werk, expliciete overeenstemming, en wederzijdse steun, en dat het niet verenigbaar is met enige variant van monopolie over de sociale besluitvorming of over de bronnen van collectief welzijn, wat natuurlijk de onverenigbaarheid van sociale vrijheid met de private toeeigening van het werk van anderen in de vorm van lonen omwat, in diens variant van privaat zakenleven, of die van anonieme bedrijven, of zelfs die van een type van "verzorgingsstaat". ...


(nl) Rusland, AIT: Rusland & Oekraine: repressies tegen degenen die niet willen vechten (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri May 05 06:02:01 GMT 2023

In Rusland en Oekraine nemen de vormen van repressie toe tegen degenen die niet willen vechten en sterven voor de meesters van het kapitalisme. De Russische rechtbanken hebben al meer dan 500 gevallen tegen dienstplichtigen ontvangen - ze ontstonden onder artikelen die na het begin van de mobilisatie zijn aangescherpt. In Oekraine zijn duizenden gevallen ontstaan voor gevallen van het zonder toestemming verlaten van eenheden, desertie, ongehoorzaamheid tegenover commandanten enz. ---- "Mediazona", dat strafrecht zaken tegen militair personeel in Rusland heeft bestudeerd, bericht dat contract soldaten en gemobiliseerden massaal afwezig zijn zonder verlof, direct weigeren bevelen uit te voeren om naar Oekraine te gaan of deserteren aan het front. De garnizoen rechtbanken hebben al ...


(nl) Frankrijk, OCL, CA #328: De ervaring van verzet comite's in de Soedanese revolutionaire beweging door Courant Alternatif (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Apr 27 05:22:36 GMT 2023

Sudfa ("Toeval" in het Arabisch) is een participerende vorm van media dat is opgericht door een groep van Soedanese en Franse vrienden en activisten die in de Frans sprekende wereld een stem willen geven aan de Soedanese revolutie. Ons doel is het delen of vertalen van artikelen die zijn geschreven door Soedanese mensen, of mede geschreven door Soedanese en Franse mensen, over het politieke, sociale en culturele nieuws en de geschiedenis van Soedan en de Soedanese gemeenschap in Frankrijk. ---- In het verzet tegen de dictatuur van het Soedanese leger werden buurtcomite's gevormd. ---- In Soedan wordt het verzet tegen de militaire staatsgreep van 25 oktober 2021 voornamelijk uitgevoerd door de "verzetscomite's", of buurtcomite's. Deze zelfbeheerde lokale organisaties, ...


(nl) Holland, Amsterdam, AGA: Boekpresentatie: Peter Gelderloos "De oplossingen zijn er al: Strategieën voor ecologische revolutie van onderaf" (ca, de, en, it, fr, pt, tr)[machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Apr 25 06:17:05 GMT 2023

dinsdag 2 mei om 20:00 uur adres: MKZ Eerste Schinkelstraat 16 Amsterdam ---- Wat gebeurt er als we praten over klimaatverandering in plaats van een bredere ecologische crisis? ---- Wanneer we praten over de noodzaak voor meer duurzame energie of het hebben over het Klimaatakkoord van Parijs? ---- Of als we de overheid vragen steeds meer in te grijpen? ---- We maken het probleem alleen maar erger. ---- Op dinsdag 2 mei houdt Peter Gelderloos, auteur van 'How non-violence protects the state', een presentatie van zijn nieuwe boek. Hij zal met ons praten over de ecologische crisis en de rol van kapitalisme en overheden.
De mainstream media, grote milieu-NGO's, energiebedrijven en overheden hebben de milieubeweging gemanipuleerd zodat deze een nieuwe koloniale dynamiek reproduceert. ...(nl) France, CNT-AIT: Anarchosyndicalisme #180 - Macron kost ons veel geld (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Apr 18 20:29:15 GMT 2023

Ik moet toegeven dat als een metaal arbeider de hervorming van de pensioen leeftijd naar 64 jaar me een beetje kietelde. Ik werk sinds 1989, op dat moment was ik 16 jaar oud. Ik heb altijd min of meer het zelfde werk en diens variaties gedaan, bij verschillende werkgevers. Voor mijn collega's van de zelfde leeftijd, met een soortgelijk carriere pad, betekent de verandering van de pensioen leeftijd voor ons dat we daar misschien niet levend komen. ---- We hebben het gevoel dat deze hervorming in feite een poging van de regering, werkgevers en aandeelhouders is om geld uit te sparen door te gokken op onze levensverwachting. Collega's van mijn leeftijd, die in hun late vijftig zitten, die jong begonnen te werken, net als ik, hebben allemaal gezondheidsproblemen, gezamenlijke problemen, ...


(nl) Duitsland, Ruhr Die Plattform: Na Nazi aanvallen: Solidariteit met Haldi47! (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Apr 12 20:50:23 GMT 2023

In de afgelopen week is het alternatieve huisvesting project aan de gekraakte Haldenstrasse 47 (Haldi 47) in Bochum-Hamme twee keer het doelwit geweest van neo-Nazi aanvallen. De eerste aanval gebeurde in de nacht van dinsdag 21 maart. De tweede aanval volgde slechts drie dagen later in de nacht van vrijdag 24 maart. De daders zijn waarschijnlijk de fascistische bende die wordt geleid door Steven Feldmann en Serkan Bergamo, die gedurende meerdere maanden actief zijn in de westelijke binnenstad van Dortmund. ---- Om een signaal te geven tegen het escalerende fascistische geweld riepen de bewoners van Haldi 47 op tot een demonstratie deze zaterdag door het centrum van Bochum. Ongeveer 200 anti-fascisten volgden de oproep en gingen voor een luide demonstratie de straat ...


(nl) France, UCL - Politie repressie tegen de   UCL kameraden uit Ile de France (ca, de, fr, it, pt, tr, en)   [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Apr 06 05:50:34 GMT 2023

Deze woensdag, 7 maart, voor de start van de demonstratie in Parijs tegen de pensioen hervorming, werden twee kameraden van de UCL Grand Paris Sud en Montreuil groepen door de politie preventief gefouilleerd, toen ze begonnen met het installeren van het vaste punt van de organisatie op de route van de demonstratie. Zonder geldige reden en onder valse voorwendselen werden deze twee kameraden meegenomen voor een zogenaamde identiteitscontrole, voordat ze naar het politie bureau van het vijfde arrondissement werden meegenomen en gevangen werden gezet. Na deze arrestatie ging een groep van verschillende linkse organisaties en vakbonden naar het politie bureau om de vrijlating van onze kameraden te eisen, maar de smerissen waren niet bereid ze te ontvangen. Om 11 uur waren onze twee ...


(nl) VK, AFED organise magazine: Update over Iran: Koerdisch-sprekend Anarchistisch Forum KAF (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 29 07:20:43 GMT 2023

De vormen van klassenstrijd in Iran zijn de langste serie van bewegingen tegen de staat en het kapitalisme in de wereld van deze eeuw. De recente protesten en massale opstand die zijn begonnen na de dood van Mahsa Amini in politie gevangenschap op 16 september 2022, waren erupties van de zelfde actieve vulkaan van revolutionaire behoefte en verlangen van onderdrukte mensen voor totale vrijheid, voor een nieuwe maatschappij die is gebaseerd op gelijkheid voor allen en degene die wordt beheerd door eenheid van al diens leden. ---- Deze ketting van heroptredende protesten, rellen, bezetting en massale acties begon in 1999 en trad tot vandaag iedere paar maanden en jaren opnieuw op. Het hoogste punt van de beweging was de Groene beweging in 2009, in 2017, 2018 en 2019, toen belangrijke ...


@

Last updated: Thu Jun 01 08:07:01 2023