A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023 | of 2024
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepenABONNEMENT!
Op nieuws in Nederlands

OF klick

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-misc

OF

Ontdek al de andere OPTIES
Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **

We hebben voor onszelf een taak vastgesteld.
Om de schrijver van het volk te zijn.
Aan de andere kant van de geschiedenis, is
de geschiedenis begonnen.
En het zal nieuwe auteurs hebben.
Het prikkelt.
En wij prikkelen ook.


Ontdek de OPTIES die beschikbaar zijn.
Waaronder lijsten in verschillende talen, project lijsten, en verschillende vormen van versturen
Trek FlowCool na
Het geautomatiseerde email centrum voor A-Infos ?

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed scala aan onderwerpen omvatten.
Deze omvatten vormen van strijd op de werkplek, strijd voor het milieu en anti-imperialistische strijd zowel als de strijd tegen racisme, seksisme en homofobie.

lots of work to do

A-INFOS-ORG

De A-Infos nieuwslijsten draaien op basis van democratisch zelfbestuur door een internationaal organisatorisch collectief. Hier is how je kunt meedoen.
We moedigen vooral vrouwen, Niet-engels sprekende mensen, en degenen die buiten Europa En Amerika wonen aan.
Hier is een lijst van ons huidige beleid.

A-INFOS VISIE

Het A-Infos Project wordt gecoördineerd door een internationaal collectief van revolutionaire anti-autoritaire, anti-kapitalistische activisten, die betrokken zijn bij de klassenstrijd en die deze strijd beschouwen als een totale sociale strijd.

Dit zijn mensen die zichzelf beschouwen als revolutionaire klassenstrijd sociale anarchisten, libertaire communisten en anderen die soortgelijke opinies hebben, maar andere labels gebruiken.

A-Infos wordt georganiseerd door mensen die vinden dat het anarchisme een sociale theorie is, en dat een revolutie noodzakelijk is om de nieuwe klassenloze sociale orde te bereiken, en dat deze revolutie alleen kan worden gemaakt door een overgrote meerderheid van de werkende mensen.

De specifieke soort van anarchisme waar wij over praten en die we bevorderen is het anarchisme van de Haymarket martelaars en degenen die door Karl Marx uit de Eerste Internationale werden verbannen vanwege kritiek op zijn autoritaire gezindheid en de elitaire, door een voorhoede uitgevoerde degradatie van de massa's van de werkende mensen.

Het soort anarchisme dat wordt voorgesteld door sommige pseudo-modernisten en pseudo-"revolutionairen" die symbolische activiteit beschouwen als vervanging van de massale strijd, of het soort anarchisme van "humanisten" dat andere taken ziet als even belangrijk of belangrijker dan de revolutionaire strijd voor de afschaffing van het kapitalistische systeem, steunen we niet.

Het werk van A-Infos wordt niet geïnspireerd door het egoïstische en egocentrische individualisme, het primitivisme, "het vrije kapitalisme zonder een staat" of zelfs een staat zonder vrij kapitalisme - die zich verzetten tegen de bestaande kapitalistische orde, maar niet in de plaats hiervan een levensvatbaar model van een moderne sociale orde van vrijheid, gelijkheid, en solidariteit bieden.

Het is niet genoeg voor individuen en groepen een anarchistisch label te gebruiken om hun teksten te laten verspreiden door A-Infos.

Tijdens de strijd voor een vrije maatschappij verspreiden we nieuws en artikelen in verschillende talen, die een breed bereik van terreinen van strijd omvatten. Deze omvatten strijd op de werkplek en strijd voor het milieu zowel als het gevecht tegen het racisme, het seksisme en de homofobie. A-Infos verspreidt ook nieuws over de anti-koloniale strijd van inheemse volkeren tegen kolonisten, bezetting en marginalisering, zowel als de anti- nationalistische en anti-regionale afscheidingsstrijd, omdat arbeiders geen ander land hebben dan de wereld als geheel?

A-Infos is een gespecialiseerd pers-agentschap, in dienst van (zoals wij het het beste vinden) de beweging van revolutionaire anti-kapitalistische activisten die betrokken zijn bij de verschillende vormen van sociale strijd tegen de kapitalistische klasse en haar sociale systeem.

A-Infos is niet een open "liberale" service dat alles verspreidt wat "we" sympathiek vinden -- het is niet Indymedia. Het is in de eerste plaats een instrument voor de vrije verspreiding van informatie van en over collectieven van anarchisten (en andere anti autoritaire revolutionairen) die betrokken zijn bij de strijd.

A-Infos medewerkers denken niet dat we degenen zijn die zouden moeten bepalen wie, in het sociaal anarchistische kamp, een "echte" anarchist is of niet. Echter, omdat de middelen beperkt zijn, hebben we het recht en de plicht om (autonoom) te kiezen dat we datgene verspreiden wat we het beste vinden onder de bijdragen en onder degenen die bijdragen leveren. De vrijheid van associatie waarop het A-Infos collectief is gebaseerd betekent niets zonder de vrijheid om niet te kiezen voor associatie, als medewerkers die keuze maken.

A-Infos heeft een rol te spelen in de wereldwijde anarchistische beweging. Informatie is kracht. A-Infos helpt aan het opbouwen van een soort van internationale beweging. A-Infos is, tot een zekere mate, een van de weinige internationale organisatorische instrumenten van de beweging. Maar om deze rol te behouden moet het een instrument ten dienste van de beweging blijven en niet een vrij-voor-allen informatie service worden.

A-Infos is niet alleen een intern instrument van de beweging. Zoals de Anarchistische FAQ is het ook een middel om de beweging voor te stellen aan een breder publiek en aan een nieuwe generatie, en ze bekend te maken met internationale aspecten van de beweging.

A-Infos is een autonoom anarchistisch pers-agentschap dat niet de hoorn van een stier is van enige "sociale" beweging. Zelfs als mensen die zich anarchist noemen (of zelfs echte anarchisten) er bij betrokken zijn is dit geen garantie dat A-Infos bijdragen zal verspreiden. Zelfs als we zelf sympathiseren met gegeven bewegingen is dit geen garantie dat artikelen zullen worden verstuurd.

Aldus verspreidt A-Infos het nieuws en de analyse die de medewerkers willen delen met de gemeenschap van niet-autoritaire activisten in de hele wereld -- voornamelijk berichten van anti-autoritaire revolutionaire collectieven en verslagen van directe actie van sociale strijd zowel van activisten als van gewone mensen in hun dagelijks leven.

Iedereen die niet tevreden is over de service die we verschaffen, is welkom om andere services te gebruiken of haar/zijn eigen service op te bouwen.

A-Infos is zowel een organisatorisch instrument, een propaganda instrument, als een informatief instrument van de beweging -- en is niet alleen maar "nieuws door, over en van belang voor anarchisten."

Doorzoek ainfos met Google.com

we will pull through!


De Laatste Koppen:

(nl) Italie, FDCA, Alternativa Libertaria van oktober 2023: Laten we de oorlogen verlaten - 21 oktober tegen militaire bases en oorlogszuchtige propaganda (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Apr 11 05:28:39 GMT 2024

De oorlog verspreidt zich. In de hele wereld worden nieuwe conflicten aangestoken en oude conflicten worden nieuw leven ingeblazen. Van Europa tot het Midden Oosten, van Afrika tot Oekraine, van Palestina tot Soedan breidt het front van geweld en bloed zich uit. We zijn opnieuw getuigen van oorlogszuchtige en militaristische propaganda die de bourgeoisie verspreidt om ons er van te overtuigen dat we voor de ene kant of de andere kant moeten kiezen. Het imperialisme, met diens last van vernietiging, verscherpt diens doelen van economische, financiele en politieke uitbreiding ten aanzien van het veranderen van wereldwijde machtsbalansen. Miljarden euro's worden besteed aan militaire uitgaven, ...


(nl) Frankrijk, UCL - Repressie, ontbindingen: Darmanin zal niet van de sociale beweging af komen! (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Apr 10 14:43:47 GMT 2024

Op het menu van de Raad van State vandaag: ontbindingen! De regering stelt, door linkse organisaties en de fascistische Angevin aan elkaar gelijk te stellen, zich te richten tegen alle geweld, zonder diens beruchte onverschilligheid tegenover extreem rechtse groepen te kunnen verbergen. De UCL verwerpt de steeds repressievere aanvallen door regeringen tegen sociale beweging entiteiten! ---- Het beleid van repressie van de regering kent geen pauze. Deze vrijdag, 27 oktober, zal een belangrijke stap worden aangekondigd over de geplande opheffing van de Aarde Opstanden, de CRI (Coordinatie tegen Racisme en Islamofobie), het antifa collectief GALE uit Lyon en, zoek naar de indringer, de ...


(nl) Frankrijk, CNT-f: Voor vrede tussen volkeren, gerechtigheid en respect voor de rechten van het Palestijnse volk (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Apr 10 14:42:43 GMT 2024

Persbericht van het Internationaal Secretariaat van de CNT, gepubliceerd op 13 oktober 2023. ---- Niemand kan zich verheugen over oorlog en de doden die het voortbrengt. We kunnen alleen de pijn begrijpen van de geliefden van de Israelische burgerslachtoffers die deze verschrikking ervaren. ---- We begrijpen het omdat we treuren, naast onze Palestijnse kameraden, over de 230 slachtoffers van kolonisten of het bezettende leger in 2023, de duizend doden en meer dan 5.000 gewonde Palestijnen sinds dit weekend. ---- We begrijpen het omdat we de 4.900 Palestijnse politieke gevangenen niet vergeten, waarvan velen lijden onder slechte behandeling of marteling. Onder hen zijn meer dan 1.000, waaronder 5 ...


(nl) Italie, FDCA, Il Cantiere @21: De noodzakelijke dehumanisering - Alessandro Ferretti (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Tue Apr 09 13:14:30 GMT 2024

Ondanks het afschuwelijke bloedbad in het ziekenhuis in Gaza dat de hele wereld schokte is van de kant van de Israelische regering niks veranderd. De blokkade van voedsel, water, elektriciteit en medicijnen gaat door, net als de zeer zware bombardementen door het leger. ---- Men vraagt zich af: maar zijn de Israeliers die dit moordlustige beleid mogelijk maken, door onverschrokken onmenselijke bevelen te gehoorzamen, mensen zoals wij? Hoe is het mogelijk dat zelfs in het geval van een enorme tragedie zoals die van gisteren, waarvoor zelfs Genghis Khan medelijden zou hebben, er mensen zijn die nog steeds doorgaan met het blokkeren van vitale goederen en zelfs verdere dood en vernietiging ...


(nl) Italie, FDCA, Il Cantiere #21: Onze wortels Onze organisatie - Nestor Makhno (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Apr 05 10:20:57 GMT 2024

Deze korte, maar fundamentele, toespraak door kameraad Nestor Makhno vat het kenmerkende en bijzondere van onze politieke stroming binnen het anarchisme perfect samen. ---- 8 jaar na de revolutionaire gebeurtenissen in het voormalige Tsaristische Rusland, gebeurtenissen waarbij Makhno zelf een grote politieke en militaire rol had gespeeld, is de reflectie nu rijp, duidelijk, bedachtzaam, hoewel pijnlijk. ---- De vernieling en het leeg maken van de structuren die nu uitdrukking zijn van directe arbeiders democratie, de sovjets en de fabriekscomite's, door de Bolsjewistische partij heeft in feite geleid tot een snelle bureaucratische en autoritaire degeneratie van de ...


(nl) Frankrijk, UCL AL #344 - Cultuur, Lezen: Paulo Freire, "The pedagogy of the oppressed" (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Apr 05 10:20:20 GMT 2024

Agone editions vullen, door te besluiten deze klassieker over kritische pedagogie opnieuw uit te geven (voor het eerst gepubliceerd in 1974 door Masspero editions) een kloof in het Frans-sprekende landschap. ---- Pedagogy of the oppressed "zou het derde meest geciteerde werk zijn op het terrein van de sociale wetenschappen". Als het werk van Paulo Freire bij ons niet onbekend is, in het bijzonder dankzij Irene Peirera die hier het voorwoord ondertekent, wordt het nog steeds weinig opgemerkt door het algemene publiek en de figuur van de Braziliaanse onderwijzer blijft oneindig minder populair dan die van Celestin Freinet of, in een ander genre, van Maria Montessori. ...


(nl) Frankrijk, OCL: Bibliotheek Publico door extreem rechts aangevallen (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Apr 05 10:19:44 GMT 2024

Deze vrijdag, 1 maart, rond 18.30 uur, gooide een persoon een rookbom in de Publico boekwinkel in Parijs, waarbij hij een onbegrijpelijke zin schreeuwde en toen op een fiets vluchtte. Gelukkig raakte niemand gewond en hoewel de rookbom de hele boekwinkel met rook vulde veroorzaakte het geen schade. ---- Een sticker van de kleine groep "Les Natifs", een kleine groep uit Parijs die werd opgezet na de opheffing van "Generation Identitaire" werd net na afloop op de voorgevel gevonden, wat duidelijk een handtekening is.
Maar het houdt hier niet op. Deze woensdag, 6 maart rond 18.00 uur, terwijl een vriend zich van de straat afkeerde om de deur van de ...(nl) Italie, FDCA, Il Cantiere #21: Onze wortels Onze organisatie - Nestor Makhno (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Thu Apr 04 05:29:10 GMT 2024

Deze korte, maar fundamentele, toespraak door kameraad Nestor Makhno vat het kenmerkende en bijzondere van onze politieke stroming binnen het anarchisme perfect samen. ---- 8 jaar na de revolutionaire gebeurtenissen in het voormalige Tsaristische Rusland, gebeurtenissen waarbij Makhno zelf een grote politieke en militaire rol had gespeeld, is de reflectie nu rijp, duidelijk, bedachtzaam, hoewel pijnlijk. ---- De vernieling en het leeg maken van de structuren die nu uitdrukking zijn van directe arbeiders democratie, de sovjets en de fabriekscomite's, door de Bolsjewistische partij heeft in feite geleid tot een snelle bureaucratische en autoritaire degeneratie van de ...


(nl) Frankrijk, UCL persbericht, Oekraine: nee tegen een derde wereldoorlog (ca, de, fr, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Fri Mar 29 07:30:29 GMT 2024

Met zijn herhaaldelijke commentaren over het mogelijk sturen van "grondtroepen" naar Oekraine trivialiseert Macron het idee van directe NAVO-Rusland militaire betrokkenheid. We moeten duidelijke oppositie tegen dit rampzalige scenario doen gelden. ---- Was het bluf? Een test? Een donderslag? Op 26 februari 2024 veroorzaakte Emmanuel Macron verbazing door in het openbaar de mogelijkheid van het sturen van "grondtroepen" naar Oekraine, tegen het Russische leger, te noemen. ---- Via het spel van allianties zou dit, mechanisch, een direct conflict tussen Rusland en de NAVO betekenen, een vuurzee op de schaal van het continent, en een hoogstaand risico van nucleaire oorlog. ...


(nl) Italie, UCADI #182: De val van berusting (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]
a-infos-nl@ainfos.ca
Wed Mar 27 21:10:09 GMT 2024

Meer en meer zijn we, onthutst, getuigen van de toename van berusting. Mensen en in het bijzonder arbeiders lijken alle vaardigheid om te reageren en te antwoorden op een constante en continue druk die ieders leven kenmerkt en die de verslechtering van leefsituaties veroorzaakt te hebben verloren, zowel vanuit het gezichtspunt van inkomen en werk als van die van bescherming van de gezondheid en de zoektocht naar een waardig leven. We vragen onszelf vaak af wat de toenemende zin van frustratie die zich uit in een gebrek aan reactie op vormen van misbruik en onrechtvaardigheid, in niet deelnemen aan verkiezingen, in het bewustzijn dat er niets verandert, of het nu fascisten of anderen zijn ...


@

Last updated: Thu Apr 11 07:28:39 2024