A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Italie, Sicilia Libertaria - Oproep: Dagen van internationale solidariteit met deserteurs (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sun, 15 Jan 2023 08:56:11 +0200


De oorlog in Oekraine gaat door, met negatieve gevolgen voor een groot deel van de wereld. Echter, daden van desertie en weigering om zich te melden voor de dienstplicht gaan ook door en die zouden, als ze wijdverbreid zijn, kunnen leiden tot het einde van de oorlog. Centraal Europese anarchisten lanceren deze oproep om actieve steun voor deserteurs te organiseren. Ongeacht waar we wonen, laten we iedere andere dag maken tot een dag van internationale proletarische solidariteit en verzet tegen oorlog. Laten we ons organiseren op werkplekken, scholen en op straat om het belang van deserties te versterken. We strijden voor fatsoenlijke omstandigheden voor allen die weigeren als kanonnenvoer te dienen in deze inter-imperialistische oorlog.

Minstens 200.000 mensen ontvluchten Rusland om Poetin’s militaire mobilisatie te ontvluchten, en tienduizenden meer vermijden de mobilisatie in Oekraine. Toch stellen sommige stemmen dat “het aantal deserteurs zo verwaarloosbaar is dat het niet eens zou moeten worden genoemd.” Deze cynische pogingen om mensen die er voor kiezen niet in het leger te dienen, te deserteren of om politieke redenen te emigreren naar andere landen “onzichtbaar te maken” moeten worden gekeerd. Hun stem moet worden gehoord en ze moeten in staat zijn om concrete hulp te krijgen.

Anti-oorlog toespraken hebben nog niet de subversieve kracht die nodig is om het te stoppen, dus is het noodzakelijk de voorwaarden te scheppen die de overgang van reflectie naar actie gemakkelijker maken voor de mensen die er over denken te deserteren. Het gaat niet over jezelf in de frontlijn tussen de tanks van de twee legers begeven en denken dat dit er toe zal leiden dat de soldaten hun wapens neerleggen. Het gaat over het internationaal scheppen van omstandigheden die zeker stellen dat deserteurs veilig kunnen deserteren en in een ander land wonen, zonder het risico te worden vervolgd en sociaal te worden gestigmatiseerd.

Nu kunnen de tegenstanders van de oorlog in Rusland en Oekraine bijna nergens naar toe gaan. Ze zitten door hun eigen regeringen vast tussen nationale grenzen, terwijl buurlanden weigeren ze te accepteren en ze fatsoenlijke woonomstandigheden te bieden. Als de keuzes van mensen beperkt blijven tot “gedwongen worden in het leger te dienen of worden vervolgd”, kunnen we niet verwachten dat het aantal deserteurs toeneemt. Het is noodzakelijk de grenzen niet alleen open te krijgen voor burger vluchtelingen, maar ook voor deserteurs van de legers aan beide kanten van de oorlogslijn. Het is precies dit dat de dynamiek van het conflict aanzienlijk kan verzwakken.

Maar dit zal nooit gebeuren door onderhandeling met de verschillende regeringen die alleen de handlangers van de staat en het kapitaal zijn, noch door een sociaal democratische oproep om “concessies te doen op het terrein van migratie beleid”. Het enige wapen, voor ons proletariërs, is de klassenstrijd, het is de mobilisatie op straat, het is de sabotage van de economie, het is de directe actie tegen de permanente oorlog… Het is dan, en alleen dan, dat de bange heersende klasse zal worden gedwongen om te stoppen, wat voor ons nooit het doel van de strijd zal zijn, maar alleen een moment van waaruit nieuwe offensieven kunnen beginnen tegen deze wereld die bestaat uit ellende en oorlog…

Tenslotte zijn de verklaringen van politici die de agressie van het Russische leger bekritiseren alleen de uitdrukking van wijdverbreide hypocrisie, aangezien ze weigeren materiële omstandigheden en middelen te delen met degenen die weigeren te dienen in het leger. Aan de andere kant, hoe zouden deze vertegenwoordigers van de burgerlijke orde anders kunnen handelen? Het is noodzakelijk consistent in te gaan tegen Poetin’s agressors, evenals tegen de staatsmannen van andere landen die, met hun beleid, toestaan dat het leger diens oorlogspotentieel behoudt. Het zijn de regeringen van de landen waarin we wonen die desertie moeilijker maken, waardoor ze bijdragen aan de voortzetting van de oorlog.

Degenen die zich zorgen maken over het redden van levens zouden moeten denken over hoe de gevechtscapaciteit van legers kan worden verzwakt, hoe soldaten van de frontlinies te krijgen, hoe ze te laten weigeren te gehoorzamen, hoe ze te motiveren wapens te gebruiken tegen degenen die ze dwingen aan de oorlog mee te doen. Laten we hierover nadenken en directe acties organiseren die deze gedachten omzetten in concrete resultaten.

Wat anarchisten uit centraal Europa (november 2022)

https://www.sicilialibertaria.it/

Orig: (en) Italy, Sicilia Libertaria – Appeal: Days of international solidarity with deserters (ca, de, it, pt, tr, en) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl