A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Catalan_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Francais_ Italiano_ Polski_ Portugues_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022 | of 2023
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Italie, Sicilia Libertaria: De discrete charme van Cop27 - Milieu. Het ritueel van de staten dat de aarde vermoordt (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sat, 24 Dec 2022 08:57:39 +0200


Het goede is dat het voorbij is. Ik spreek over Cop27, de jaarlijkse klimaat conferentie die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd, die dit jaar van 6 tot 18 november werd gehouden in Sharm el-Sheik. 194 landen deden er aan mee – drie landen waren er niet en dat was niet leuk. Ik heb het over Rusland, China en India die alleen meer dan 43% van de wereldwijde CO2 uitstoot produceren – en het was een gelegenheid voor Egypte, het organiserende land, om diens rol als energie leverancier, in het bijzonder van gas, bovenal dankzij het mega-veld van Zohr, te versterken. Ik zou voor dit onderwerp kunnen kiezen, omdat wat echt uit twee weken van uitputtende debatten en enorme journalistieke dekking kwam weinig voorstelt, alleen maar het vermoeiende en monotone hervoorstel van de niet-duurzame aard van het kapitalisme.

Cops herinneren me aan verkiezingen, het moment waarop het lijkt alsof alles gaat gebeuren, waarop reformisten hun hoop concentreren, het moment waarop epische besluiten worden verwacht, wat eindigt met teleurstelling en kritiek en dan, het volgende jaar, terugvalt in het zelfde spel. Maar waarom concentreren op zo’n lege en dure afspraak, in staat om tussen de 30 en 40 duizend officials de wereld rond te laten gaan, waarom de tegenstrijdigheden bekritiseren van leiders die de bedoeling hebben om de wereld te redden en dan naar privé vliegtuig afspraken gaan, waarom verrast zijn over de massieve aanwezigheid van fossiele brandstof lobbyisten, waarom daar zitten en de validiteit en plausibiliteit van de reclame onderzoeken, waarom de litanie van verslagen van NGOs en internationale associaties reciteren die voor ons ieder jaar bevestigen hoeveel we de wereld vernietigen? Inderdaad, meer dan de verkiezingen, lijken de Cops op een liturgie waarin men zelfs participeert als zelfs de priester zonder geloof is. Om maar een voorbeeld te geven, dat ik overneem van professor Marco Grasso van de Bicocca Universiteit van Milaan, “de Verenigde Staten sturen 200 onderhandelaars, Mali kan er maar een sturen”. Hoe kan men met zulke ongelijkheden, een concreet teken van de machtsbalans, hopen iets anders te krijgen dan een compromis dat iedereen tevreden zal stellen? Sinds de Rio top in 1992 is het nu 30 jaar dat de hoofden van staten en regeringen samen komen en discussiëren over het belang van het bestrijden van de klimaat crisis, wereldwijde opwarming, klimaat verandering. Verschillende woorden om het zelfde perverse proces van zelfvernietiging van de mens aan te geven die, in de naam van winst, de planeet waarop hij woont vernietigt. Ze stellen ieder jaar, zeggen ze, “uitdagende doelen” vast omdat ze de schaal van de uitdaging begrijpen. Toch is de wereldwijde CO2 uitstoot, ondanks of misschien dankzij de COPs, verdubbeld.

We weten allemaal dat een van de oorzaken van de ziekte van de aarde het intensieve gebruik van fossiele brandstoffen is: de instituties stellen dat ze het sinds minstens 30 jaar weten, de energie multinationals weten het minstens 50 jaar, zoals sommige recente interne documenten hebben aangegeven die zelfs in 1972 het huidige niveau van CO2 uitstoot nauwkeurig hadden berekend. En de machtigen van de wereld spelen ieder jaar het zelfde theater, dat lijkt op Bunuel’s meesterwerk “The Discreet Charm of the Bourgeoisie”, met een sociale klasse die alleen in staat is om een droevige formaliteit te herhalen terwijl de dood buiten verderf zaait. Cop27 kwam, om het niveau van hypocrisie aan te geven, met een energie crisis die Europa aanzette om het gebruik van kolen snel te herstellen, de meest vervuilende van de fossiele brandstoffen, terwijl een poging wordt gedaan het gas van dat slechte Rusland te vervangen door net zo veel gas dat wordt geleverd door mensen zoals de emirs van Qatar en het leger van Algerije. Wat me het meest boos maakt is de onkritische instemming met het COP model door milieu bewegingen en associaties. Dat ja, ze bekritiseren de meest duidelijk tegenstrijdige aspecten, maar uiteindelijk accepteren ze diens bestaan, ze discussiëren er over, ze worden er hartstochtelijk over, ze lanceren analyses, ze geven verslag kaarten. Degenen die er in slaagden naar Egypte te reizen gaven totale dekking, scenario’s en achtergrond verhalen, vatten individuele bijeenkomsten samen, gaven meningen die meer leken op pogingen om als expert te worden erkend, waarbij ze van de conferentie profiteerden om zichzelf op een individueel niveau te positioneren, met het niet te verborgen doel om een klimaat beinvloeder te worden.

Uiteindelijk zijn de Cops het hervoorstel in een klimaat sleutel van de delegatie voor de staten: jullie nemen de politieke inzet voor jullie rekening, wij zullen de publieke opinie zijn die jullie zullen begeleiden met onze briljante punten van inzicht en onze bulletins. De Cops moeten worden uitgedaagd en in plaats daarvan, door te spreken over de nieuwe aankondigingen en oude beloftes alsof ze geloofwaardig waren, worden ze gelegitimeerd. Zoals ik al lange tijd stel: het milieu is niet een gala diner en, als de vaardigheid van de nieuwe milieu beweging is staat is een complexe en wereldwijde lezing van het verschijnsel kan geven, moet worden herkend dat het nodig is van klimaat kwesties nieuwe conflicten te maken, nieuwe oppositie is nodig, nieuwe internationale en intersectionele solidariteit. We weten al dat de volgende Cop, nummer 28, zal worden gehouden in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, en dat het de opleving van de Egyptische zal zijn. Ook in dit geval spreken we over genegeerde mensenrechten, we zullen protesteren tegen de slechte sjeiken die voorkomen dat we ze uitdagen (toch vragen we om toestemming, we accepteren iedere visa en iedere controle), we zullen verrast zijn dat het Verlies en Schade fonds, d.w.z. de compensatie voor de verliezen en schade die in arme landen zijn veroorzaakt door klimaat verandering, die was voorzien door Cop27 en die zou moeten worden gegarandeerd door de rijke staten, een dode letter zal zijn gebleven, we zullen opnieuw het medeweten tussen staten en bedrijven aangeven. Laten we aannemen dat COP28 al heeft plaatsgevonden, laten we ons nu een conflicterend alternatief rechts voorstellen.

Andrea Turco

https://www.sicilialibertaria.it/2022/12/07/il-fascino-discreto-della-cop27/

Orig: (en) Italy, Sicilia Libertaria: The discrete charm of Cop27 – Environment. The ritual of the states that kills the earth (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl