A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: Open de grenzen voor tegenstanders van oorlog! door Erica Malatesta (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sun, 27 Nov 2022 09:16:46 +0200


Met minstens 200.000 Russen die zijn gevlucht voor de militaire mobilisatie die is afgekondigd door Poetin is het nodig dat de grenzen voor hen worden geopend. Poetin is door nationalistisch rechts binnen de Russische Federatie onder druk gezet om een gedeeltelijke mobilisatie af te kondigen na de vele tegenslagen voor de Russische krachten in de Oekraine. Dit nationalistisch rechts heeft Poetin’s beleid voor de oorlog openlijk bekritiseerd en hij moet manoeuvreren om zeker te stellen dat hij niet wordt afgezet en vervangen door een figuur die nog oorlogszuchtiger is. ---- Deserteurs en dienstweigeraars krijgen te maken met strafrechtelijke vervolging als ze worden gepakt, in het bijzonder als ze proberen het land te ontvluchten. ---- Zoals het Europese Bureau voor Gewetensbezwaarden (EBCO) heeft opgemerkt “geef het recht van asiel aan degenen die weigeren te worden ingezet voor de oorlog in de Oekraine of in Rusland”, waarbij ze ook verwijzen naar de Oekrainers die weigeren aan de oorlog mee te doen.

De Vakbond voor Gewetensbezwaarden riep Finland op alle gewetensbezwaarden en deserteurs, die in gevaar zijn gebracht door hun weigering mee te doen aan de oorlog in de Oekraine, te laten passeren en ze internationale bescherming te bieden, als een concrete en humane manier om Russische burgers die tegen het oorlogszuchtige beleid van hun land zijn te steunen. Het ging verder met te zeggen “natuurlijk, de Oekrainers die de oorlog ontvluchten moet ook voordeel hebben van een bescherming en recht op asiel in het buitenland … verschillende libertaire netwerken en pacifistische associaties in Rusland (Moeders van Soldaten, Huis van Vrede en Geweldloosheid, Internationale Federatie voor Vrede en Verzoening – Moskou groep, Memorial, enz.) hebben gesignaleeerd dat in Rusland al meer dan 13.000 pacifisten zijn gearresteerd.”

Terwijl Duitsland diens grenzen voor deze oorlogsvluchtelingen heeft geopend hebben Polen en de Tsjechische Republiek dat niet gedaan. Russen die de oorlog ontvluchten zijn voornamelijk naar buurlanden gegaan die zonder een visa toegankelijk zijn, maar dit is nog steeds precair en gevaarlijk. In een geval vluchtten 23 Russen vanuit Noord Pacifische havens in het verre oosten van Rusland naar Zuid Korea om de oproep te vermijden. Echter, 21 van hen kregen geen toeristische visa’s.

Alle landen in Europa en Azie die asiel kunnen aanbieden zouden onder druk moeten worden gezet om Russen die tegen de oorlog zijn te ontvangen. In gelijke zin heeft president Zelenski van de Oekraine een algemene mobilisatie afgekondigd, en het recht op asiel zou ook moeten gelden voor alle Oekrainers die weigeren in de oorlog te vechten.

https://www.anarchistcommunism.org/2022/11/07/open-the-borders-to-war-resisters/

Orig: (en) UK, ACG: Open the borders to war resisters! by Erica Malatesta (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl