A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Iran, KAF, Anarkistan: "Noch de koning noch het leiderschap, weg met het autoritaire systeem" (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sat, 19 Nov 2022 08:48:04 +0200


De opstand van de onderdrukten in Iran is een opstand, het opdelen in etnische groepen is een contra-revolutionaire daad! ----- Om te voorkomen dat de opstand van de onderdrukten in Iran wordt omgezet in een religieuze en etnische militie oorlog, zoals de opstand van de onderdrukten in Syrie (2012) moeten we lessen leren uit de geschiedenis en de ervaring van de afgelopen klasse conflicten. ---- Nu tien jaar voorbij zijn gegaan sinds de opstand van de onderdrukten in Syrie heeft de geschiedenis bewezen dat het omvormen van de massale en sociale opstand naar een militie oorlogvoering en naar een politiek circus voor politieke partijen de voorwaarden zal scheppen voor de versterking van de contra-revolutie. Het zal de opstand omvormen naar een politiek spel voor verschillende geheime diensten van supermachten en multinationale bedrijven om een bloedbad te scheppen door militie oorlogvoering met de steun van regionale handlanger staten.

Helaas, de contra-revolutie is er in geslaagd de opstanden van de onderdrukten van Tunesie tot Syrie tot Jemen om te vormen naar instrumenten om de plannen van de supermachten en de multinationale bedrijven uit te voeren. Het levende voorbeeld van deze werkelijkheid zijn de interne conflicten in Syrie en in Jemen die een markt hebben geschapen voor wapenhandel.

Hoewel Iran bestaat uit een aantal verschillende etnische en religieuze regio’s waren de voorgaande demonstraties en protesten op een of andere manier verdeeld onder deze politieke en culturele entiteiten, maar deze keer, anders dan eerder, maar net als tijdens de opstand van 1979, kwamen de onderdrukten van Iran als een lichaam in opstand. Dit is het meest positieve en bemoedigende omslagpunt van het opnieuw ontstaan van de strijd van de onderdrukten in Iran. Het is een teken van het leren van lessen uit de voorgaande vormen van strijd en de opstand van het zelfbewustzijn van de onderdrukten in Iran.

Maar ondanks de vreugde over dit niveau van zelfbewustzijn van de onderdrukten moeten we het gevaar van de contra-revolutionaire manoeuvres (van de regering tot de monarchisten, nationalisten en Sumni salafisten) geen seconde vergeten. Helaas, als we nauwkeurig kijken naar de reacties en houdingen binnen en buiten Iran zijn er hier en daar contra-revolutionaire bewegingen, hoewel ze voorbarig zijn, maar alles heeft een begin. Het omvormen van de opstand in Syrie in een bloedbad door tien jaar van militie oorlogen begon met een enkel schot en een banaal incident, een schietpartij tijdens een vreedzame demonstratie na het vrijdag gebed.

In recente weken hebben monarchisten buiten Iran onder het spandoek van de staat constant geprobeerd de aard van de protesten te veranderen, terwijl de regering bases van de gewapende oppositie buiten Iran (in de regio Koerdistan/Irak) heeft aangevallen en twee niveaus van repressie heeft toegepast in Balochistan en Koerdistan, nogal hard in vergelijking met de Perzisch sprekende regio’s, om verwarring, argwaan en verdelingen onder de activisten te scheppen. De staat heeft ook geprobeerd Koerdische gewapende milities te verleiden tot een gewapende reactie en om argwaan en verdeling onder de opstanden in Balochistan, Koerdistan, Azerbeidzjan en Khuzestan met het Perzisch sprekende centrum te scheppen. Natuurlijk, naast de inspanningen van de regering van Iran hebben de regeringen van Pakistan, Turkije en de Golf in de afgelopen decennia religieuze en etnische discriminatie in deze regio’s laten opflakkeren en proberen ze nu verdelingen te provoceren. Effectiever en erger dan dit alles zijn twee verschijnselen die in recente dagen zijn opgetreden: Ten eerste, wapengekletter en het bewapenen van de opstand, in het bijzonder in de regio’s buiten het centrum. Ten tweede, het etnisch maken van demonstraties van solidariteit buiten Iran, in het bijzonder in Europa, die alleen solidair zijn met de opstand van een regio, wat het begin is van het fragmenteren van de opstand en het scheppen van verdelingen door nationalisme en religieus salafisme aan te moedigen.

We zijn tegen deze pogingen en veroordelen ze en proberen alle contra-revolutionaire inspanningen, meningen en verklaringen te voorkomen. In overeenstemming met onze ervaring van de geschiedenis van opstanden, in het bijzonder van de opstand van de onderdrukten in Iran in 1979 en de opstand van de onderdrukten in Irak in 1991, presenteren we onze inzichten, suggesties en steun aan onze vrienden en kameraden in alle regio’s van Iran. Ons enige doel is de inspanningen van de groepen en partijen die proberen deze verenigde opstand van de onderdrukten in Iran om te vormen naar gefragmenteerde nationalistische opstanden en in een militie oorlogvoering te voorkomen. Gelukkig is, zo ver we weten, het niveau van bewustzijn van de opstandelingen in de steden en regio’s in Iran op het niveau van hun revolutionaire historische verantwoordelijkheid en tot nu toe zijn de risico’s van verdelingen minder dominant geweest. Echter, wij (als ondersteuners van onze collega opstandelingen in Iran) moeten niet afwachten en de bewegingen en inspanningen van de autoritaire bewegingen en milities (van nationalisten, salafisten, Shakhaisten tot links) om alle protesten of opstanden te controleren en misleiden negeren. Anti-revolutie is altijd in staat geweest de golven van sociale revolutie te boven te komen en te verslaan door te profiteren van het optimisme van de niet bewuste onderdrukten, door de autoritaire bewegingen, partijen en gewapende groepen.

Geconfronteerd met deze contra-revolutionaire inspanningen, kan de steun aan vrijheidsstrijders en anti-autoritaire bewegingen op een wereldwijd niveau en in alle regio’s van de wereld voor de opstand van de onderdrukten in Iran de balans van machten versterken in het voordeel van de revolutionaire pool tegenover de kapitalisten, die al hun scenario voorbereiden om de maatschappij van Iran na de val van de huidige regering te controleren.

Nee tegen de staat en de regering, nee tegen milities, nee tegen partijdigheid, nee tegen nationalisme, nee tegen salafisme

Ja tegen wereldwijde solidariteit, ja tegen sociale opstand, ja tegen lokaal sociaal zelfbestuur van alle regio’s in Iran, ja tegen niet-statelijk federalisme

Koerdisch sprekend Anarchistisch forum 14 oktober 2022

https://linktr.ee/anarkistan

https://www.facebook.com/kurdishspeaking.anarchist.forum/posts/pfbid0yjRgtBbY27NH8wpeDXsdddMM6kRESCGes2pw86nE5fcAWxPr8sU4CRGRGCYMQaRal

Orig: (en) Iran, KAF, Anarkistan: “Neither the king nor the leadership, down with the authoritarian system” (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl