A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: The Idea: Anarchist Communism, Past, Present and Future. Nieuw boek uit door Nick Heath - Erica Malatesta (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sat, 5 Nov 2022 21:11:35 +0200


Gepubliceerd door Just Books in Belfast, is Nick Heath’s nieuwe boek een tijdige toevoeging aan de literatuur over het anarchistische communisme. ---- Het anarchistische communisme is vaak verborgen in de schaduwen van de algemene werken over het anarchisme die beschikbaar zijn, en het treedt alleen naar voren als de ideeen van Kropotkin, Reclus en Malatesta worden bediscussieerd. Al te vaak, los van de waardeloze speculaties van verschillende filosofen buiten de historische anarchistische beweging, wordt het anarchistische communisme verworpen als een armzalige verhouding tot de massale bewegingen die worden gelanceerd door het anarchosyndicalisme en het revolutionaire syndicalisme. Anderen stellen dat de aanpassing van het anarchistische communisme aan het syndicalisme het maakten tot een eenvoudige variant van het anarcho-syndicalisme, dat het er niet in slaagde de oorzaken van de contra-revolutie van de Bolsjewieken te ontdekken, en dat het stierf als een geloofwaardige stroming met de nasleep van de Mexicaanse en Russische Revoluties en dat het werd opgeslokt of vervangen door het anarchosyndicalisme. Dit boek zal er naar streven deze stellingen te bestrijden. Het anarchistische communisme, als alternatief voor het anarchistische collectivisme, is de enige anarchistische stroming die specifiek pleit voor het einde van de markteconomie en de ruilwaarde. Het heeft tot het heden overleefd en treedt als een belangrijke stroming op in onder andere Rusland, Frankrijk, Latijns Amerika, de Oekraine, China en Japan. Dit boek streeft er naar de stroming van het anarchistische communisme te herstellen en het beter bekend en begrepen te maken, en om het te hervormen en moderniseren. Het biedt een prehistorie van het idee, diens oorsprong in de Eerste Internationale en uitgebreide hoofdstukken over de geschiedenis van het anarchistische communisme in Europa, Amerika, en Azie. Als zodanig zal het het eerste alomvattende werk over het anarchistische communisme zijn, een waarin het geen kanttekening is of waarin het eindigt als een voetnoot. Zoals Brian Morris correct heeft gesteld is het anarchistische communisme de hoofdstroom geweest binnen het anarchisme en dit boek streeft er naar dat te benadrukken en het uit de schaduwen te halen.

https://www.anarchistcommunism.org/2022/09/23/the-idea-anarchist-communism-past-present-and-future-new-book-out-by-nick-heath/

Orig: (en) UK, ACG: The Idea: Anarchist Communism, Past, Present and Future. New book out by Nick Heath – Erica Malatesta (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl