A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Tsjechie, AFED: Sri Lanka: Het beheren van een staat als een bedrijf gaat niet goed (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sat, 8 Oct 2022 19:16:48 +0300


Terugkijkend op de recente revolutionaire opstand in Sri Lanka ---- Helaas, de onafhankelijke media besteedden maar marginaal aandacht aan de gebeurtenissen, dus moesten we ons exclusief richten op burgerlijke bronnen en merk op dat de officiële pers de context niet noemde. ---- Wat gebeurde er echt? ---- In juni 2022 begon een kleine groep activisten bijeen te komen om het volk op te zetten tegen de gehate president Rajapaksa. De groep gokte op een massieve agitatie campagne en probeerde bondgenoten te vinden onder studenten, arbeiders, vakbonden en politieke partijen, toch liet de beweging niet toe dat het werd gebruikt voor de campagne van enige politicus. Onder de vele redenen voor ontevredenheid waren massieve corruptie die leidde tot het stelen van openbare financiën, een oligarchische stijl van regeren, snel stijgende prijzen en het niet beschikbaar zijn van basisvoedsel en medicijnen. De laatste druppel was de coronavirus pandemie en de poging van de regering over te schakelen naar biologische kunstmest. Echter, deze zet werd niet gemotiveerd door het doel van CO2 neutraliteit, maar door kosten besparingen. Het importeren van kunstmest uit het buitenland was te duur.

Begin juli ging het volk van Sri Lanka de straat op om het aftreden van de regering te eisen. Honderdduizenden mensen kwamen in botsing met de politie, die geen kans maakte tegenover de menigte. Demonstranten namen water kanonnen in beslag en vochten hun weg in het presidentiële paleis. De president ontvluchtte op het laatste moment het land. Het bad in het presidentiële zwembad was toen een symbolische bevestiging van de enorme klassen verschillen, toen sommige activisten het zwembad voor de eerste keer in hun leven zagen. Echter, de demonstranten begonnen niet met het plunderen van het paleis – integendeel, ze maakten het toegankelijk voor het volk. Ze begonnen met een bezetting en gebruikten de voorraden van de president voor een grote picknick. Verondersteld werd dat het zou duren tot de regering tegemoet zou komen aan alle eisen van de activisten.

Op dat moment ging de macht over in de handen van de premier, die onmiddellijk een staat van beleg afkondigde. Mensen reageerden hierop zonder veel aarzeling – na het presidentiële paleis bezetten ze ook het paleis van de premier. De regering reageerde met een wet die de machten van de repressieve krachten versterkte. Echter, de internationale gemeenschap reageerde hierop. Bijvoorbeeld, onder druk van de VN werd een vakbondsleider die een sleutel rol speelde bij het organiseren van de protesten op borgtocht vrijgelaten. Echter, de repressie gaat door. Bijvoorbeeld, een inwoner beschreef een situatie waarin hij door de politie werd bedreigd omdat hij een fles water gaf aan een van de activisten.

Perspectieven en geleerde lessen

De gebeurtenissen in Sri Lanka laten zien dat de onderdrukte klasse de sociale omstandigheden heel snel kan omkeren. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats toeslaan. In een situatie waarin brandstof prijzen of energie prijzen scherp stijgen kan een uitbarsting van sociale woede volledig onverwacht komen, bijvoorbeeld in de Tsjechische Republiek. Gegeven de marginaliteit van de anarchistische beweging in de Tsjechische Republiek en diens zwakke mobilisatie potentieel zou dit waarschijnlijk gebeuren buiten collectieven die zichzelf willen beschermen door klassenstrijd.

De overname van het presidentiële paleis kan de inwoners van Sri Lanka het vertrouwen geven dat ze nodig hebben om hun eisen krachtiger te stellen. Het volk van het land weet al dat ze niet machteloos zijn, dat bazen en politici geen onschendbare goden zijn, maar mensen van vlees en bloed die weg rennen als ze zien dat hun schoenen rennen.

https://www.afed.cz/text/7718/sri-lanka-ridit-stat-jako-firmu-nedopada-dobre

Orig: (en) Czech, AFED: Sri Lanka: Running the state like a business is not going well (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl