A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) sicilia libertaria: Goed en kwaad? (ca, de, it, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sun, 11 Sep 2022 08:29:29 +0300


Onze lijn van oppositie tegen de oorlog in de Oekraine liep uit op een antimilitaristisch standpunt, dat wil zeggen tegen deze oorlog zoals tegen alle oorlogen, en in oppositie tegen wat naar onze mening de twee werkelijke subjecten in conflict zijn, Rusland en de NAVO, heeft een consensus gevonden. Laten we zeggen bijna, omdat sommige kameraden en/of lezers er op hebben gewezen dat we op deze manier “het recht van Oekrainers om zich te verzetten en zichzelf te verdedigen” ontkennen, of dat ons standpunt een “neutralisme” is dat het de mogelijkheden van verdediging van de Oekrainers tegen de Russische aanval, wiens logica (die van Poetin, neo-tsarist en anti-Verlichting) moet worden tegengegaan door “op dit moment” de Oekraine te steunen, verzwakt. ---- In deze maanden van oorlog hebben we geprobeerd de situatie van het conflict te analyseren door te proberen de nadruk te leggen op de directe rol er in van de NAVO en de Verenigde Staten van Amerika; op deze manier geloven we dat we een onweerlegbaar feit voor ons hebben gestript: de Oekraine is het terrein van confrontatie tussen twee concepties van de wereld en tussen twee blokken van belangen, zeker spiegelend, ondanks de vele onderscheidingen die zijn af te leiden uit verschillende contexten vanuit een historische gezichtspunt, cultureel, institutioneel.

De propaganda die in “ons” kamp wordt gemaakt is die van een wreed en cynisch Rusland dat diens reactionaire en imperialistische project uitvoert, en een Oekraine als slachtoffer van Poetin en zijn oorlog en ideologische apparaat. Dit is gedeeltelijk waar, en vertegenwoordigt een vereenvoudiging die nuttig is voor het rekruteren van fans in het “westerse” veld.

Het is ons geloof dat de rol van de Verenigde Staten in geen geval secundair is of van “steun” aan de aangevallen Oekrainse staat, maar die van een macht die in Oekraine diens eigen spel speelt tegen de Russische staat, met doelen die we kunnen samenvatten in: 1) het verzwakken, uitputten van Rusland, om de Russisch-Chinese as te verzwakken en in staat te zijn te concentreren op de echte vijand: China, in feite; 2) om de Europese Unie te bevrijden van diens energie afhankelijkheid van Rusland en van nooit slapende plannen om diens grenzen naar het oosten uit te breiden, gedreven door een altijd sterkere economisch-commerciele integratie; 3) om de EU weer onder VS energie hegemonie te stellen; 4) het versterken van een na Afghanistan verzwakte NAVO door het versterken van de militaire hegemonie van de VS over alle lidstaten. Of deze doelen zijn bereikt, of kunnen worden bereikt, is een andere kwestie.

We schreven over hoe de voorbereiding op de oorlog werd uitgevoerd door de VS en de NAVO, gedurende het verloop van meerdere jaren. Dit vertoog is in geen geval een rechtvaardiging van het imperialisme en Poetin’s maffia fascisme, dat gedurende jaren de heropbouw van het rijk heeft nagestreefd door “regionale” oorlogen van herovering, zoals in Georgie, Armenie, Moldavie, Donbass, de Krim, enz. Echter, het staat ons toe een situatie te schetsen die helemaal niet kan worden geanalyseerd zoals beide partijen plegen te doen, dat wil zeggen een oorlog tussen “goed en kwaad”.

In een artikel dat verscheen in het april nummer van deze krant (“Reflecties over oorlog”, bladzijde 2) probeerden we duidelijk te maken dat wij anarchisten, consequente antimilitaristen, onze theoretische bagage en ervaring bagage zouden moeten gebruiken om in staat te zijn onszelf in situaties zoals de oorlog in de Oekraine te bevrijden zonder te vallen in de vallen van propaganda, desinformatie of sentimentaliteit. En hoe dit ons zou moeten leiden te strijden, op iedere plek waar we zitten, tegen het militarisme en de staat, in de vormen die ze aannemen. In Italie, aan het “westerse front”, betekent dit inzet tegen het in toenemende mate brutale, arrogante, dure oorlog en militarisering beleid, zonder angst dat dit zou kunnen leiden tot het verzwakken van de verdediging van de Oekrainse staat tegen diens agressor. Het alternatief zou, in feite, het steunen van het militarisme zijn, dat door gaat met het vullen van de Oekraine met wapens, in een poging Rusland definitief te verslaan. Als dit gebeurt, en de Oekraine terug keert naar een ongebreideld liberalisme van de afgelopen jaren, waarbij het door gaat in de richting van diens status als een stroman staat van de NAVO, zal het zeker niet moeten gebeuren dankzij onze steun. Aangezien geen steun, noch propaganda noch moreel of van een ander soort ooit naar de oorlogshitsers van de Russische staat zal gaan.

Het ideaal zou een “derde weg” zijn, een strijd voor echte onafhankelijkheid, een strijd voor echte politieke en sociale bevrijding. Maar we weten allemaal dat dat helaas niet op de agenda staat. Het Oekrainse volk is het slachtoffer van een inter-imperialistische botsing voor de triomf van een enkel model van maatschappij, economie, staat. Welke anarchist kan zich ooit daar voor inzetten? Zelfs als er in het Westen “vrijheid” van meningsuiting is, van associatie, gecombineerd met de vrijheden om te sterven, van werk, van racisme, van homofobie …?

Het recht van Oekrainers om zichzelf te verdedigen en zich te verzetten is heilig; een gewapende verdediging (vanuit het Westen), ondergeschikt aan de belangen van de staat en het kapitaal, kan leiden tot het einde van de agressie, en we bekritiseren degenen die in deze zin actie ondernemen niet; maar terwijl we degenen die werken aan verlichting en degenen die praktijken van solidariteit met de deserteurs, de consequente pacifisten, en de slachtoffers van de oorlog steunen, blijft het onze plicht te herbevestigen dat de vijand niet alleen het Russische leger is; het was ook de NAVO en diens meesters die de Oekrainers uit deze vuile oorlog verdreven. Bertold Brecht’s woorden blijven een keerpunt: “Wie tegen je spreekt over de vijand is zelf de vijand” of: “De nederlaag was niet toen ze ons raakten en de helm van onze hoofden viel; het was toen we gehoorzaamden en het op onze hoofden zetten”. De analyse van de verhoudingen tussen de klassen, en die van de onderwerping van de massa’s aan autoriteit zijn er nog steeds om ons te onderwijzen, of je het leuk vindt of niet.

Pippo Gurrieri

https:www.sicilialibertaria.it/2022/06/13/buoni-e-cattivi/

Orig: (en) sicilia libertarian: Good and bad? (ca, de, it, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl