A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) AIT-Rusland, KRAS-M.A.T: En opnieuw over de anarchisten die de principes vergaten (ca, de, it, fr, pt, tr, en) [machine vertaling]

Date Sat, 11 Jun 2022 10:24:57 +0300


De Russische regionale sectie van de Internationale Arbeiders Associatie roept op tot een boycot van provocateurs en oplichters die zich verbergen achter de naam “anarchisten” en komen met laster en beschuldigingen tegen de activisten van onze organisatie. ---- Onze positie tegen de oorlog die door de kapitalistische oligarchieën wordt gevoerd over de herverdeling van de “post-Sovjet ruimte” wordt begrepen en gesteund door anarchistische internationalisten in de Oekraine, Moldavie en Litouwen, waarmee we contacten onderhouden. Echter, vanaf het begin van de Russisch-Oekrainse oorlog lanceerden de zogenaamde “anarchisten”, die de traditioneel anarchistisch internationalisme positie van het verslaan van alle staten en naties verlieten en een van de oorlogvoerende partijen steunen, een campagne van laster tegen onze organisatie.

Bijvoorbeeld, de voormalige anarchisten Anatoly Dubovik en Oleksandr Kolchenko, die in de Oekraine wonen, publiceerden de namen en adressen van onze activisten op het open Internet. De eerste van hen schreef de overeenkomstige tekst, en de tweede gaf zijn zijn Facebook account om het te publiceren en goed te keuren. De aanleiding was dat onze organisatie een consistent internationalistische positie inneemt en zowel de Russische invasie van de Oekraine en het Oekrainse nationalisme als het expansionistische beleid van het NAVO blok afwijst.

De heren Dubovik en Kolchenko probeerden schaamteloos en onbeschaamd de M.A.T. sectie te belasteren, zonder enige reden te proberen ons in een positie ter verdediging van het Kremlin te brengen. Tegelijkertijd geven ze toe dat we zowel de Oekrainse als de Russische soldaten oproepen te weigeren te vechten.

Het laatstgenoemde betekent dat deze zogenaamde anarchisten, door het publiceren van de adressen van anti-oorlog activisten uit Rusland, Russische speciale diensten en nationalistische schurken direct tegen hen opzetten, als tegenstanders van de oorlog, om met hun handen met ze af te rekenen! In de situaties van voortgaand lastig vallen, ontslagen, dreigementen en fysieke acties tegen antimilitaristische mensen in Rusland komen zulke acties neer op een werkelijke beschuldiging met een directe aanwijzing voor waar de repressieve krachten hun aandacht op zouden moeten richten.

Opnieuw staan nationalisten aan beide kanten van de frontlijn gereed om hun voornaamste tegenstanders te vernietigen, waarbij ze de logica volgen van “wie niet met ons is, is tegen ons” – internationalisten die weigeren een keuze te maken tussen oorlogvoerende staten en burgerlijke klieken, tussen de plaag en de cholera.

Anarchisten in de hele wereld zouden zich bewust moeten zijn van de schandalige daden van provocateurs-informanten en voor altijd weigeren iets met hen te maken te hebben, ze voor altijd uit de anarchistische beweging te gooien en ze naar hun meesters van de speciale diensten en de geheime politie te sturen!

De verklaring werd goedgekeurd door een referendum onder de leden van de CRAS-M.A.T.

Orig: (en) AIT-Russia, KRAS-M.A.T: And again about the anarchists who forgot the principles (ca, de, it, fr, pt, tr) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl