A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, UCL AL #320 - Internationaal, Interview met Afghaanse feministen van RAWA: "De bezetting heeft niets dan vernietiging en chaos veroorzaakt" (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 14 May 2022 11:49:47 +0300


De Revolutionaire Associatie van Vrouwen in Afghanistan (RAWA) is een organisatie die in 1977 is opgericht in Kaboel, die strijdt voor sociale rechtvaardigheid, vrouwenrechten en tegen het imperialisme. Ze namen deel aan het verzet tegen de Sovjet invasie in 1979 terwijl ze zich keerden tegen islamitische fundamentalisten, vochten toen tegen het Taliban regime en de Amerikaanse bezetting sinds 2001. Een official van de organisatie levert een update over de situatie na de terugtrekking van de Verenigde Staten en de machtsovername door de Taliban. ---- Sonali Kolhatkar: Gedurende jaren heeft RAWA de Amerikaanse bezetting afgewezen, en nu het voorbij is zijn de Taliban terug. Had president Biden het zo kunnen maken dat de Taliban het land niet zo snel terug zouden nemen?

RAWA: Tijdens de laatste twintig jaar was een van onze eisen het einde van de bezetting door de NAVO en de Verenigde Staten. Meer zelfs, dat ze hun islamitische fundamentalisten en technocraten mee zouden nemen, en ons volk zou laten beslissen over hun eigen bestemming. Deze bezetting veroorzaakte niets anders dan bloedvergieten, vernietiging en chaos. Ze hebben van ons land en corrupter, onveiliger, maffia en gevaarlijke ruimte gemaakt, in het bijzonder voor vrouwen. Vanaf het begin konden we zo’n einde voorspellen. Vanaf de eerste dagen van de Amerikaanse bezetting van Afghanistan verklaarde RAWA op 11 oktober 2001: “De situatie van de VS aanvallen en de toename van het aantal onschuldige burger slachtoffers biedt niet alleen een excuus voor de Taliban, maar zal er ook toe leiden dat fundamentalistische krachten in de regio, en inderdaad de wereld, opkomen.”

De hoofdreden voor onze verwerping van deze bezetting was hun steun aan het terrorisme onder de aangename vlag van “de oorlog tegen terreur”. Vanaf de zeer vroege dagen, toen de Noordelijke Alliantie moordenaars en plunderaars in 2002 weer aan de macht kwamen, en tot de laatste van de zogenaamde Doha onderhandelingen om 5.000 terroristen tot 2020/2021 vrij te laten uit de gevangenis was het duidelijk dat zelfs de terugtrekking geen gelukkig einde zou zijn.

De situatie bewijst dat geen enkele van de voorgestelde theorieën, de invasie of de interferentie, konden worden gerealiseerd in omstandigheden die de veiligheid veiligstellen. Alle imperialistische machten die mee deden aan de bezetting probeerden, volgens hun eigen strategische, politieke en financiele belangen, hun eigen motieven en agenda’s te verbergen, door hun leugens en hun media macht.

Het is een grap om te zeggen dat waarden zoals “vrouwenrechten”, “democratie”, “natie opbouw” enz. onder de doelen van de Verenigde Staten en de NAVO in Afghanistan waren! De Verenigde Staten waren in Afghanistan om de regio in onveiligheid en terreur te storten, om rivaliserende machten China en Rusland te omsingelen, en hun eigen economieen te ondermijnen door territoriale oorlogen. Maar natuurlijk wilde de VS regering niet zo’n rampzalig en genant vertrek, waarbij zo’n onrust ontstond dat het in 48 uur nieuwe troepen moest sturen om de luchthaven te controleren en diens diplomaten en team te evacueren.

Demonstratie van RAWA vrouwen in Kaboel, 4 september 2021, om te protesteren tegen de Taliban. We geloven dat de Verenigde Staten Afghanistan op zo’n manier verlieten dat ze werden verslagen door hun eigen schepselen, de Taliban. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. De hoofdreden is de complexiteit van de Amerikaanse interne crisis. De tekens van het verval van het Amerikaanse systeem zijn verschenen in de zwakte van de reactie op de Covid-19 pandemie, de aanval op het Capitool en de grote protesten van recente jaren. […] De tweede reden is dat de Afghaanse oorlog een bijzonder dure oorlog was, in de miljarden, geheel gefinancierd door belastingen. Het schiep zo’n grote economische kloof dat ze zich moesten terugtrekken. Hun oorlogsstrategie bewijst dat hun doel nooit is geweest om Afghanistan veiliger te maken […].

De Taliban zeggen dat ze vrouwenrechten zullen respecteren, zo lang dit past bij islamitische wetten. Westerse media geloven dat ze zijn veranderd. Geloof je het?

De hoofdstroom media strooien nog meer zout in de wonden van ons verwoeste volk; ze zouden zich voor zichzelf moeten schamen, als je ziet hoe ze de brutaliteit van de Taliban hebben verwaterd. De Taliban woordvoerder zei dat er tussen 1996 en nu geen verandering in hun ideologie is geweest. En wat ze zeggen over vrouwenrechten is het zelfde als wat ze zeiden tijdens hun laatste duistere heerschappij: “het vestigen van de sharia”.

In recente dagen hebben de Taliban een amnestie aangekondigd over heel Afghanistan en hun leuze is “wat de vreugde van amnestie kan brengen kan wraak niet brengen” [….].

We denken dat hun verklaringen kunnen dienen om tijd te winnen totdat ze zich hebben georganiseerd. De dingen veranderen snel en ze proberen een regeringsstructuur op te zetten, een ministerie van het propageren van deugd en het voorkomen van ondeugd op te zetten, dat verantwoordelijk is voor het controleren van de kleine details van het dagelijks leven van het volk, zoals de lengte van de baard, de kleding code en de behoefte aan een Mahram (een mannelijke begeleider, alleen vader, broer of man, voor een vrouw […].

De Taliban zouden graag willen dat het Westen ze erkent en serieus neemt, en al deze verklaringen helpen een witgewassen beeld te schilderen in hun belangen […]. Deze pretenties zullen hun ware aard nooit veranderen, ze zullen altijd islamitische fundamentalisten zijn: vrouwen onderdrukkend, onmenselijk, barbaars, reactionair, anti-democratisch en anti-progressief. In het kort is de Taliban mentaliteit niet veranderd en die zal nooit veranderen!

Waarom stortten het Afghaanse nationale leger en de door de VS gesteunde regering zo snel ineen?

Alles werd gedaan volgens een onderhandeling over de overname van Afghanistan door de Taliban. Onderhandelingen tussen de VS regering, Pakistan en andere invloedrijke krachten resulteerden in de creatie van een regering die wordt overheerst door de Taliban. De soldaten waren niet bereid hun levens te riskeren voor een oorlog waarvan ze wisten dat die niet in het voordeel van het Afghaanse volk was, aangezien was overeengekomen, achter gesloten deuren, om de Taliban aan de macht te brengen […].

De meeste Afghanen begrijpen goed dat de voortgaande oorlog in Afghanistan niet de oorlog van de Afghanen is, noch in het belang van het land, maar het is de zaak van buitenlandse machten in hun eigen strategische belangen, waarbij de Afghanen slechts de verbruiksartikelen zijn. De meerderheid van de jeugd heeft zich vanwege armoede en werkloosheid aangesloten bij het leger, en heeft daarom geen vastbeslotenheid of motivatie om te vechten.

Het is belangrijk op te merken dat de Verenigde Staten en het Westen gedurende twintig jaar hebben geprobeerd Afghanistan te maken tot een natie van consumenten en zo de groei van de industrie te vertragen. Deze situatie schiep een golf van armoede en werkloosheid, wat de weg vrij maakte voor de rekrutering van een stroman regering, de Taliban en de ontwikkeling van opium productie. De Afghaanse krachten werden niet in een week verslagen vanwege zwakte, maar kregen vanuit het presidentiele paleis opdracht zich niet te verzetten tegen de Taliban en zich over te geven. De meeste provincies werden door de Taliban vreedzaam veroverd […].

Het leger was corrupt in een mate die zonder precedent is. De meeste generaals (velen brutale voormalige krijgsheren van de Noordelijke Alliantie) in Kaboel hebben miljoenen dollars verzameld, waarbij ze zo ver gingen dat ze voedsel en salarissen voor soldaten die aan het front vochten gebruikten […]. Als het leger werd aangevallen en uitgedaagd door de Taliban werden oproepen voor hulp door Kaboel genegeerd. In veel gevallen werden tientallen soldaten afgeslacht door de Taliban, verlaten, gedurende weken zonder munitie of voedsel […].

Wat is voor Amerikanen de beste manier om RAWA, het Afghaanse volk en Afghaanse vrouwen nu te helpen?

We voelen ons heel gelukkig dat we de vrijheidslievende Amerikaanse mensen gedurende al deze jaren bij ons hadden. We hebben er behoefte aan dat Amerikanen hun stemmen verheffen en protesteren tegen het oorlogsbeleid van hun regering en de versterking van de strijd van het volk in Afghanistan tegen deze barbaren ondersteunen […].

We hebben gezien dat onderdrukking, tirannie of geweld, niets het verzet tegen kan houden. Vrouwen zullen niet langer in kettingen blijven! De ochtend nadat de Taliban de hoofdstad binnen kwamen schilderde een groep van onze dappere en jonge vrouwen graffiti op de muren van Kaboel met de leuze: “Weg met de Taliban!” Onze vrouwen zijn nu politiek bewust en willen niet onder een boerka leven, zoals twintig jaar geleden […].

Nu is onze angst dat de wereld Afghanistan en Afghaanse vrouwen zal vergeten, zoals onder de bloedige Taliban wetten van de jaren ’90 […]. We zullen onze stemmen luider verheffen en doorgaan met ons verzet en onze strijd voor seculiere democratie en mensenrechten.

Interview door Sonali Kolhatkar op 20 augustus 2021

Sonali Kolhatkar is een journaliste en woordvoerster van de Afghaanse Vrouwen Missie (AWM), een VS NGO die Afghaanse vrouwen helpt. Het interview is in het Frans vertaald door het International Union Network for Solidarity and Struggles, volledig gepubliceerd op de Laboursolidarity.org website.

Orig: (en) France, UCL AL #320 – International, Interview with Afghan feminists from RAWA: “The occupation has caused nothing but destruction and chaos” (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl