A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Le Monde Libertaire #1832: Vergunning, vrijheid en inenting - Het "ieder voor zich" tegen de vrijheid van allen (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 17 Apr 2022 09:40:31 +0300


In deze tijd waarin extreme rechts, de anti-vaccin bewegingen en andere activisten zwaaien met het woord “vrijheid” om hun posities te rechtvaardigen kan het nuttig zijn terug te keren naar de betekenis van dit woord. ---- Inenting is niet recent, maar het gevolg van wetenschap en langdurig onderzoek. Wetenschap is niets iets onbeweeglijks, bevroren, maar is, op zichzelf, het gevolg van de meest recente vooruitgang en consensus. ---- De RNA is ook niet van gisteren. Het werd in 1961 ontdekt en diens gebruik begint niet met Covid. ---- Hoewel mensen gecorrumpeerd kunnen zijn, neigt de wetenschappelijke consensus er naar de instrumentalisering van wetenschap te voorkomen door te vertrouwen op reproduceerbare vormen van bewijs. Voor ons anarchisten moet de wetenschap worden gebruikt om te bewegen in de richting van vooruitgang, die inherent is aan het collectief denken over diens gebruik.

Het is interessant op te merken dat veel wetenschappers weinig te maken hebben met grenzen, eigendom, en aldus hun onderzoek en ontdekkingen delen. Dan zijn er de privé belangen van bedrijven … in onze wereld heeft het kapitalistische systeem de controle over wetenschappelijke vooruitgang (technisch, technologisch, enz.) en maakt het in het voordeel van slechts een deel van de bevolking, het is een van diens principes.

Kapitalisme is het opeenstapelen!

Het is in deze zin dat vrijheid en wetenschap zouden moeten worden verbonden: de notie van vrijheid omvat in diens oorspronkelijke zin een identieke situatie voor iedereen.

Deze notie impliceert daarom het opwerpen van de kwestie van de organisatie van de maatschappij, zodat de vrijheid niet een vergunning wordt.

Als vrij zijn leven zonder rekening te houden met de ander zou betekenen zou het nodig zijn de grootst mogelijke macht te hebben om zo te zijn. In deze zin zouden alleen degenen die anderen leiden vrij zijn, aangezien ze zelf niemand hebben om te gehoorzamen. Dan zou niemand echt vrij zijn.

Deze benadering die afkeer van anderen veronderstelt wordt vergunning genoemd, het is een afwezigheid van vrijheid. De term vergunning is precies het gevolg van een maatschappij waarin macht heerst: “Ik doe wat ik wil zonder me zorgen te maken over anderen” is een kwestie van vergunning en niet van vrijheid.

Het anarchisme zet zich in voor vrijheid en niet voor vergunning

Vrijheid wordt begrepen als een sociale balans waarin rekening wordt gehouden met het geheel van wat leeft. Hierin gaat het om zowel individualiteit als collectiviteit, en we moeten een onderscheid maken tussen individualiteit en individualisme. Terwijl individualiteit is verbonden met collectiviteit werkt het individualisme alleen door de verwerping ervan. Voor de rest is individualisme fundamenteel voor het kapitalistische systeem en diens machten, politiek en werkgever.

Voor het kapitalisme gaat het er om dat het plezier van de egoïstische consument wordt vervuld, “ongeacht de gevolgen”, menselijkerwijs, economisch, ecologisch. Voor de andere twee zijn er zo veel individuen die niet collectief spelen dat de bazen ze kunnen verpletteren en de staat ze onder diens autoritaire controle kan stellen.

De vergunning impliceert, dan, het verlies van vrijheid van allen, aangezien het is gebouwd op het tegenover elkaar staan.

Het huidige klimaat van wantrouwen, veroorzaakt door de verwarring en de houding van de heersers, is niet vreemd. De samenzweerderige tendensen die uit dit klimaat voortkomen spelen het spel van regeringen, aangezien ze gaan in de richting van de vergunning , en aldus van “laat iedereen schrapen met hun nagels” van de macht.

Over vrijheid spreken om diens anti-vaccin positie te rechtvaardigen is, daarom, paradoxaal. In feite wordt de kwestie van de vrijheid van de ander om niet te worden besmet, om te willen dat de epidemie verdwijnt, en, daarmee, de maatregelen van beperking op het spel gezet.

Naar onze mening is het te gemakkelijk op te komen voor een vrijheid (die niets anders is dan een vergunning); neem de vrijheid om niet te worden ingeent, niet te handelen, met de indruk dat dit jezelf of anderen niet in gevaar brengt. Deze “non-keuze” is, echter, kiezen om geen rekening te houden met wetenschappelijke vooruitgang die verbonden is met de gezondheidszorg, geen rekening houden met anderen en, aldus, jezelf en anderen risico laten nemen. Neem ook het risico om niet te gaan in de richting van onderdrukking van het virus en aldus een langere tijd van ontkenning van onze vrijheden.

De creatie van de gezondheidspas, de laatste stok van de staat, weerspiegelt dat we niet in staat zijn om onszelf op een collectieve, solidaire en materialistische wijze te organiseren, zelfs in tijden van crisis. Het is urgent dat we onze verantwoordelijkheden nemen, zodat wordt voorkomen dat ze aan ons worden opgelegd. Dat opent de deur naar andere autoritaire driften. Aangezien in de afwezigheid van verantwoordelijkheid de plek wordt bezet door de staat, van nature autoritair. Het is ook de terugkeer naar vormen van geloof en al diens driften: magisch denken, het zoeken naar een dader, eugenetica, anti-progressieve driften, anti-wetenschap …

We zijn geen anarchisten om van chaos te houden. We zijn anarchisten omdat voor ons emancipatie in de kern van alles zit. Het is onacceptabel dat alleen de rijksten kunnen genezen, toegang tot vaccins en wetenschappelijke kennis hebben, en kunnen terugkeren naar een “normaal leven”. Deze visie, libertair, nauw verwant met het sociale Darwinisme, is onze vijand.

De vergunning waarover we in deze epidemie spreken is jezelf heilig verklaren ten koste van anderen.

We zetten ons in voor het goede leven van iedereen.

De dood aan Covid en het kapitalisme, dit onrechtvaardige systeem dat onderdrukt en vernietigt.

We schaffen dat egoïstische inzicht van de wereld nu af, overal en voor altijd.

Toegang tot vaccins voor iedereen!

Vrijmaking van patenten en socialisatie van de productiemiddelen!

Onze vormen van strijd, onze idealen, kunnen niet worden beperkt tot grenzen of andere instrumenten die ons verdelen.

Leve de anarchie!

Graine d’anar Group

Orig: (en) Le Monde Libertaire #1832: License, freedom and vaccination – The “each one for himself” against the freedom of all and all (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl