A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, UCL - Met alle vluchtelingen, voor internationale solidariteit zonder grenzen (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Mon, 28 Mar 2022 08:53:01 +0300


Sinds 24 februari, het begin van de Russische militaire interventie in de Oekraine, hebben uitingen van solidariteit tegenover Oekrainse vluchtelingen over de hele wereld zich vermenigvuldigd. Zoals altijd brengt oorlog diens macabere processie van doden en bevolkingen die zijn gedwongen bommen, misbruik en bloedbaden te ontvluchten met zich mee. De imperialistische oorlog van de Russische staat is geen uitzondering. ---- Anders dan in het geval van andere oorlogen openen de staten van Europa, en in het bijzonder de buurlanden, hun grenzen om degenen die met honderdduizenden vluchten uit de Oekrainse steden die door het Russische leger worden gebombardeerd te verwelkomen. Maar het overheersende Franse vertoog in de media herinnert ons er aan dat er “goede en slechte vluchtelingen” zijn. Onze afkeer is totaal als een journalist van BFMTV het waagt te zeggen “We praten hier niet over Syriers die vluchten voor de bombardementen van het regime (…). We praten over Europeanen die vluchten met auto’s die lijken op onze auto’s en alleen maar hun levens proberen te redden”, of als Jean-Louis Bourlanges, voorzitter van het Buitenlandse Zaken Comitee van het parlement, die zich er met racistische neerbuigendheid over verheugt dat Frankrijk “hoge kwaliteit immigratie, waarvan we voordeel kunnen hebben” verwelkomt.

Een twee-snelheden solidariteit

We zijn woedend door het cynisme van de openbare autoriteiten die als nooit tevoren mobiliseren, waarbij ze beloven plekken van ontvangst te openen, zorg en gratis transport voor Oekrainse vluchtelingen regelen, terwijl deze maatregelen gedurende decennia door alle associaties, politieke organisaties en vakbonden die zichzelf plaatsen in het kamp van onvoorwaardelijke solidariteit met ongedocumenteerde mensen en vluchtelingen, ongeacht waar ze vandaan komen, zijn geeist. Deze dubbele standaard, we zien dat het ook wordt uitgevoerd door de burgemeester van Calais die de Oekrainers met open armen ontvangt, terwijl ze een meedogenloos beleid tegenover migranten die proberen Groot Brittanie te bereiken steunt (enkele weken eerder werd een kraakpand voor het huisvesten van vluchtelingen door de RAID geëvacueerd).

Deze variabele geometrische solidariteit illustreert systematisch racisme en de gevestigde koloniale mentaliteit onder degenen die durven te stellen dat ze humanistische waarden vertegenwoordigen. Een deel van de media en het politieke veld verbergt zich zelfs niet langer achter enig pseudo-economisch vertoog omdat ze er duidelijk de voorkeur aan geven dat deze vluchtelingen worden beschouwd als “blank”.

De uitdrukking van statelijk racisme

Deze besluiten streven er ook naar mensen een vijfjarige periode van steeds sterkere afkeer en racisme die wordt geuit tegenover migranten bevolkingen te laten vergeten. Nauwelijks 20% van de asielzoekers krijgt een positieve reactie en Afghaanse vluchtelingen worden in CRA detentie vastgehouden (Ehsan, een jonge Afghaan en asielzoeker, werd “volledig illegaal” gedetineerd – InfoMigrants).

Als de oorlog van de Russische staat in de Oekraine inderdaad een imperialistische oorlog is die wordt uitgevoerd door een mafia, nationalistische en racistische macht moeten we niet onze ogen sluiten voor de werkelijkheid van de liberale democratieën. De laatstgenoemden vermenigvuldigen a-sociale maatregelen en criminaliseren immigranten, waarbij ze op een Europese schaal extreem rechtse retoriek gebruiken.

Voor het onvoorwaardelijke welkom voor alle vluchtelingen

Voor ons, de Libertair Communistische Eenheid, kan het onvoorwaardelijke welkom voor vluchtelingen uit de Oekraine niet anders zijn dan wat we eisen voor alle migranten die op Frans grondgebied verblijven. Het is nodig dit onvoorwaardelijke en niet discriminerende welkom op de agenda te plaatsen, en permanente ontvangst structuren op te zetten, het faciliteren van het dagelijks leven, zoals gratis openbaar vervoer voor allen, zoals is geeist door onze kameraden bij de spoorweg vakbonden. Het is ook nodig de situatie van niet-blanke mensen die wensen de Oekraine te ontvluchten, op dit moment opgehouden bij de grenzen en wier toekomst net zo onzeker is, het Europese anti-migranten beleid, dat ons het ergste laat vrezen, af te wijzen. Solidariteit tussen alle uitgebuite slachtoffers van oorlogen moet ons enige kompas zijn, hier en elders. Dat is waarom we bevestigen:

-Het intrekken van weten en regelingen die het recht op verblijf op het Europese niveau beperken;

-Voor de afschaffing van moorddadige grenzen;

-Tegen oorlog en diens gevolgen;

-Voor internationale solidariteit en zonder grenzen;

-Voor het respect en de effectieve invoering van het recht op asiel;

-Voor de regulering van alle migranten zonder documenten en voor een waardige en onvoorwaardelijke ontvangst van alle vluchtelingen hier en elders.

Libertair Communistische Eenheid, 6 maart 2022

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Pour-une-solidarite-internationale-et-sans-frontieres

Orig: (en) France, UCL – With all the refugees, for international solidarity without borders (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl