A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Tsjechie, AFED, Tegen de invasie, maar zonder hypocrisie (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Thu, 10 Mar 2022 16:41:01 +0200


Verklaring van de Anarchistische Federatie over de invasie van de Oekraine door het Russische leger ---- Oorlog van oorlog ---- Volgend op de lancering van de open invasie van de Oekraine door het Russische leger in de vroege uren van donderdag 24 februari heeft de Anarchistische Federatie besloten commentaar te geven op deze situatie, die zou kunnen leiden tot verdere wereldwijde dreigingen, op de volgende punten: ---- *We veroordelen de invasie van de Oekraine door het Russische leger ondubbelzinnig. ---- *We drukken onze diepe spijt uit over de verspilde levens.
*De huidige gebeurtenissen in oost Oekraine en de ontwikkeling van de afgelopen acht jaar vertegenwoordigen een duidelijke imperialistische agressie van de kant van Rusland. Dit wordt aangevuld met Poetin's steun aan de post-Sovjet blok autoritaire regimes tegen volksverzet bewegingen, zoals we in recente tijden hebben gezien in Kazachstan en Wit Rusland, evenals zijn politieke en militaire steun aan dictators elders, zoals kan worden gezien in Syrie en Myanmar.
*Het kan niet over het hoofd worden gezien dat Poetin's regime lange tijd heeft gestreefd naar het destabiliseren van geopolitieke concurrenten door middel van de zogenaamde hybride oorlog, in het bijzonder door middel van hacker aanvallen, bewuste beinvloeding van de publieke opinie door sociale netwerken en financiele en politieke steun, in het bijzonder aan extreem rechtse krachten.
*Poetin's heersende versnellingen verpletteren de interne oppositie constant. Zowel pro-kapitalistische liberalen als anti-kapitalistische anarchisten ervaren dit. Verzonnen aanklachten en rechtszaken zijn niets bijzonders. Rusland's repressieve krachten aarzelen niet met fysieke marteling, zoals we hebben gezien in de inspanningen van het regime om de anarchistische beweging te vervolgen in het "Netwerk" proces.
*Poetin's regime aarzelt niet om een beroep te doen op de erfenis van imperialistisch beleid van de Sovjet Unie. Onder andere hebben wij daar uitgebreide ervaring hiermee, toen in augustus 1968 het Russische leger, met de hulp van andere "broeder staten" Tsjechoslowakije bezetten, waar inspanningen om de "socialistische" maatschappij te hervormen plaatsvonden. Een deel van wat de USSR beschouwde als diens invloedssfeer moest worden gedwongen om te gehoorzamen. Het zelfde gebeurt nu in de Oekraine.
*Poetin en zijn toegewijde media hebben Orwelliaans taalgebruik aangenomen, wat ze toestaat de werkelijkheid in hun verklaringen om te keren en, bijvoorbeeld, binnenvallende troepen voor te stellen als vredestichters. Net zo belachelijk is zijn zogenaamde anti-fascistische retoriek, waarbij de Oekraine wordt beschuldigd van tolerantie van neo-Nazi's, terwijl vrijwilligers die strijden voor pro-Russische belangen in Donbas en Loehansk soortgelijke ideeen hebben.
>
Tegen het nationalisme
>
*Een van de belangrijkste wapens van Poetin is het nationalisme.
*De nieuwe militaire campagne dient hem te helpen de "natie" te verenigen achter diens persoonlijkheid, als een onbetwistbare nationale leider, en zijn afnemende populariteit in eigen land te versterken.

*Voor hem is het nationalisme ook een wapen voor het verzwakken van de meest nabije geopolitieke concurrent - de Europese Unie. Diens eventuele fragmentatie zou op diens beurt de macht van zijn rijk versterken. De nationalistische krachten in individuele Europese landen die hij steunt helpen hem hierbij.

*Echter, het nationalisme is ook sterk aanwezig aan de Oekrainse kant, wat slechts leidt tot de marginalisering van de Russisch-sprekende bevolking, en aldus tot hun neiging om de kant van Poetin's Rusland te kiezen.

*Het is noodzakelijk in gedachten te houden dat de agressie wordt geleid door Poetin en zijn loyalisten, niet de zogenaamde Russen, d.w.z. de inwoners van de Russische Federatie. Het is daarom onacceptabel te zeggen dat "Russen agressors zijn", "Russen hebben aangevallen", enz. Zulke generalisaties zijn vals, oneerlijk tegenover veel mensen, in het bijzonder tegenover degenen die het oneens zijn met Poetin's beleid, en leiden tot irrationele nationale haat.

*Onze positie is in de geest van anarchistisch anti-militarisme en anti-nationalisme. We zijn ons er van bewust dat sociale grenzen niet bestaan tussen "naties", maar tussen klassen. Wij, als niet bevoorrechten, hebben gemeenschappelijke belangen met de niet bevoorrechten in de hele wereld, waaronder die in Rusland en de Oekraine. We willen waardige levens zonder onderdrukking en uitbuiting leven. We verwerpen de surrogaat "trots" van het nationalisme, die ligt in een gedeelde haat van anderen, niets te maken heeft met onze belangen, en mensen slechts tot kanonnenvoer in bevoorrechte militaristische spelletjes maakt.

Tegen hypocrisie

*Iedereen heeft zich uitgesproken tegen de Russische invasie. Het is goed, maar het is niet genoeg, in het bijzonder als het gaat om de vertegenwoordigers van het zogenaamde "democratische Westen". Om te worden geloofd als serieus moeten ze zien af te komen van hypocrisie en dubbele standaarden.

*Als we Rusland veroordelen voor het binnenvallen van de Oekraine, moeten we ook Turkije veroordelen voor het binnenvallen van het zelf-bestuurde territorium van Rojava in noord Syrie en voor diens samenwerking met Islamitische Staat militanten, we moeten Israel veroordelen voor de bezetting van de Palestijnse gebieden en het beleid van apartheid, we moeten China veroordelen vanwege het vervolgen van de Oeigoer mensen, enz.

*Er moet aan worden herinnerd dat de NAVO herhaaldelijk agressief en imperialistisch in verschillende delen van de wereld heeft opgetreden om diens model van wereldwijd kapitalisme op te leggen, zelfs onder valse pretenties (zoals we bijvoorbeeld hebben gezien voor de aanval op Irak).

*Het is noodzakelijk Oekraine zonder idealiseringen te zien, hoewel het nu in de rol van een slachtoffer is. Het is noodzakelijk de aanzienlijke deelname van neo-Nazi's in de rangen van gevechtseenheden aan de Oekrainse kant toe te geven. Tegelijkertijd moet de invloed van lokale oligarchen op de politieke en economische omstandigheden in het land worden vastgesteld.

*Als wereldleiders zich werkelijk zorgen maken over de veiligheid in de wereld zouden ze moeten samenwerken om de fossiele industrie af te breken of patenten op covid-19 af te breken.

*Zonder deze stappen kunnen hun verklaringen niet serieus worden genomen, en Poetin en zijn media machinerie zullen altijd heel gemakkelijk het Westen veroordelen vanwege hypocrisie en een dubbele moraal.

Noodzakelijke stappen

*De gewenste verandering kan niet worden gebracht door oorlog, maar alleen door een sociale revolutie en het ontstaan van een anti-autoritaire beweging met de kracht om militaire agressie te voorkomen. We merken op dat zo'n sterke beweging op dit moment niet bestaat in oost Europa. Maar het is noodzakelijk het helpen op te bouwen en een internationaal onderdeel er van te worden. Maar het is, zogezegd, iets voor de langere termijn.

*Het is nu noodzakelijk met specifieke eisen druk uit te oefenen op de machthebbers in Westelijke landen.

*Het is noodzakelijk vluchtelingen uit de Oekraine die te maken hebben met een militaire invasie te accepteren.

*Het is noodzakelijk vluchtelingen uit Rusland die te maken hebben met repressie door het Poetin regime te accepteren.

*Het is duidelijk dat Europa's economische elites de voorraad van goedkope arbeidskracht zullen verwelkomen en nog steeds zichzelf tot filantropen maken. We eisen dat we zeker stellen dat mensen die hun huizen noodgedwongen moeten verlaten niet goedkope, winst genererende menselijke hulpmiddelen worden voor een kleine groep van eigenaars en investeerders.

*We eisen een eerlijke behandeling voor al degenen die vluchten voor oorlog conflicten, ongeacht hun land van oorsprong.

**We eisen steun voor Russische politieke gevangenen, queers die slechts zijn gestraft om wie ze zijn, en andere mensen in Rusland die lijden onder Poetin's heerschappij, evenals slachtoffers van imperialistische uitbreiding overal in de wereld - waaronder de Oekraine.

*Het is noodzakelijk afstand te nemen van de fossiele economie en de afhankelijkheid van grondstoffen zoals gas. Als de situatie een verdere stijging van energie prijzen betekent eisen we onmiddellijke hulp voor de getroffenen, ondanks de 'markt eisen' waar de politici gewoonlijk voor buigen.

*We eisen de ontsluiting van financiele stromen van mensen, banken en andere instituties naar Westerse politieke partijen en de media die het Russische vertoog bevorderen, en hun in beslag name. We eisen ook de ontsluiting van de mate van Poetin's invloed onder Westerse politici en economische elites, ondanks het feit dat ze nu retorisch zijn omgekeerd en de invasie van de Oekraine veroordeelden.

*Stappen moeten worden gezet om de afstoting van Poetin's invasie te versnellen en het verlies van leven en het lijden onder de oorlog te minimaliseren.

Taken van de anti-autoritaire beweging

*Het actief uitdrukking van je houding tegen de invasie terwijl je (anders dan politici) consistent bent op een wereldwijde schaal.

*Om anti-autoritairen in de Oekraine en Rusland te steunen, naar hen te luisteren, hen te informeren over hun houdingen en bestemmingen, om ze permanent hun solidariteit te betuigen.

*Het opbouwen van internationale structuren die effectieve wederzijdse hulp kunnen leveren.

*Het verschaffen van directe hulp aan vluchtelingen. In het begin in ieder geval aan degenen in hun eigen rangen, en vervolgens aan anderen, om niet slachtoffer te worden van inhumaan asiel beleid en economische uitbuiters.

Kapitalistische vrede is zeker beter dan kapitalistische oorlog, maar het is niet ons doel. Het doel is het verwijderen van het kapitalisme, om grenzen te verwijderen, om klassen af te schaffen - d.w.z. om vrije, zelf-besturende en sociaal rechtvaardige maatschappijen op een wereldwijde schaal te bereiken, met alle diversiteit die politieke en economische vrijheid en individuele en collectieve emancipatie kan aanbieden.

Anarchistische Federatie
25 februari 2022

Verbonden links:
Against annexations and imperialist aggression
War and anarchists: an anti-authoritarian view of Ukraine
Ukraine among the millstones The Civil War in Ukraine - its reasons and consequences Bottom No. 09/2015: War of war! Existence No. 4/2014: War on the anniversary of Maidan About the events in Ukraine: Maidan 2013 War of the war! War of war II.

Orig: (en) Czech,
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl