A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) anarkismo.net - Tegen militarisme en oorlog: Voor zelf-georganiseerde strijd en sociale revolutie - internationale anarchistische verklaring (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 5 Mar 2022 11:01:25 +0200


Een verklaring door de Russiche president, Vladimir Poetin, gaf het groene licht aan de militaire invasie van de Oekraine door Rusland. Poetin stelt dat de oorlog tegen de Oekraine is gericht op het steunen van de door Rusland bezette Krim en de Donetsk en Lugansk volksrepublieken in de Oekraine, dat op westers aandringen flirt met NAVO lidmaatschap. Op dinsdag 22 februari erkende Rusland de onafhankelijkheid van diens informele protectoraten in Donbas, wat leidde tot het versterken van de bestaande spanningen met de Euro-Atlantische as die het Oekrainse regime steunt.

Het moet niet worden vergeten dat een lage intensiteit burgeroorlog in Oekraine sinds 2014 gaande is, toen de toen pro-Russische regering van president Yanukovych omver werd geworpen door een “Oranje Revolutie” die een pro-westers regime aan de macht bracht dat bereid was samen te werken met de Euro-Atlantische as. De Euromaidan, waarvan het westerse imperialistische blok profiteerde, nam de Oekraine uit de invloedssfeer van Rusland. Het versterkte ook het Oekrainse extreem rechts, dat zetels in het parlement kreeg en paramilitaire eenheden ontwikkelde die gruweldaden uitvoerde tegen Russisch-sprekende mensen en leden van vakbonden.

Rusland, van de andere kant, was van het begin af aan niet bereid diens imperialistische vestiging in de Oekraine en in het bijzonder in de Krim regio kwijt te raken, ongeacht de wil van het Oekrainse volk. De Euromaidan opstand mag zijn uitgelopen op het neoconservatieve regime, maar er is niemand die de illusie heeft dat het niet accepteren van dat regime voortkwam uit het ‘anti-fascistische’ sentiment van Rusland of diens ‘behoefte om Russische burgers te beschermen’. Tenslotte heeft Poetin’s autoritaire regime in Rusland nazi’s en fascisten binnen het land beloond door anti-fascisten gevangen te nemen en te vermoorden, terwijl de talrijke interventies van het Russische imperialisme in gebieden van de voormalige Sovjet Unie zo’n rechtvaardiging niet nodig hadden. Rusland wilde en wil nog steeds een ding: diens eigen termen opleggen in de imperialistische antagonismen. Het zal de militaire omsingeling waarvan het stelt dat die wordt nagestreefd door de NAVO, de installatie van kernwapens bij diens grens, het westerse aandringen op het lidmaatschap van de Oekraine van de NAVO, de uitgeprobeerde energie blokkade van diens gas voorraden naar de EU landen en de beperking van diens controle over de voormalige Sovjet periferie niet tolereren. Een andere factor is het schaamteloze nationalisme binnen Rusland’s heersende klasse – de Oekraine is waar de oorsprong van de Russische staat (de Kiev Rus) ligt en het oostelijke deel van de Oekraine wordt bewoond door Russisch-sprekende Oekrainers. Dat wil zeggen als al niet de doctrine geldt dat de Oekrainers en de Wit-Russen worden gezien als een onderdeel van de Russische natie.

Aan de andere kant duwen de VS en het Euro-Atlantische kamp, met het VK prominent, in schending van internationale akkoorden naar de oostelijke uitbreiding van de NAVO, het uitoefenen van economische druk en energie druk op Rusland ten gunste van LNG uit de VS en controle van de Arctische handelsroute, die open gaat door het smelten van het ijs vanwege het vernietigende effect van het kapitalisme op het milieu en het ecosysteem. Zowel Rusland als de VS proberen hun interne crisis naar het buitenland te exporteren, terwijl ze proberen verschuivingen in de wereldwijde imperialistische hierarchie te veroorzaken.

Rusland heeft 200.000 troepen naar de grens naar de Oekraine gebracht. Het Russische leger bombardeert de hele Oekraine. Op het moment van het schrijven van deze verklaring valt het voornamelijk aan vanaf de Krim, Lugansk en Kharkiv. De eerste slachtoffers van de imperialistische oorlog zijn een feit. Er wordt al gesproken over burgerslachtoffers. De Oekrainse regering die, laten we het niet vergeten, een optelsom is van neoliberalen en neoconservatieven, heeft voor het hele land de staat van beleg afgekondigd. We zijn nog maar aan het begin van de verschrikkingen van oorlog.

De enige verliezer van de oorlog is de wereldwijde arbeidersklasse, in het bijzonder de proletariërs van de Oekraine en Rusland. Ze zijn degenen die zijn voorbestemd kanonnenvoer te zijn van de staten en de kapitalisten.

De imperialistische oorlog wordt gevoerd voor het delen van invloedssferen, energie routes en het opnieuw regelen van geopolitieke macht. We hebben geen belang bij het strijden voor de belangen van de machtigen, voor de belangen van het kapitaal. Bovendien wordt verwacht dat de uitbraak van de oorlog zal leiden tot verdere prijsverhogingen en inflatie in zowel energie als basis goederen, wat nog meer druk zet op de portemonnees van degenen die al niet in staat zijn om aan hun basale behoeften tegemoet te komen. We moeten niet vergeten dat oorlog een oplossing van het kapitaal is om de structurele crises van over-accumulatie waar het kapitalisme periodiek door wordt geraakt te boven te komen. De vernietiging van vast kapitaal (productiemiddelen) en variabel kapitaal (arbeidskracht) plaveit de weg voor kapitalistische heropbouw en ontwikkeling.

Onze revolutionaire en klasse plicht dicteert de organisatie en versterking van de internationalistische, anti-oorlog en anti-imperialistische beweging van de arbeidersklasse. De logica van meer agressief of meer progressief imperialisme is een logica die leidt tot de nederlaag van de arbeidersklasse. Er kan geen imperialistische weg zijn die voor het volk dient. De belangen van de arbeidersklasse kunnen niet worden gelijkgesteld met die van de kapitalisten en de imperialistische machten. De sabotage van de oorlogsmachine, de organisatie van de klasse en de internationalistische anti-oorlog beweging en het versterken van de sociale strijd en klassenstrijd in de richting van de wereldwijde sociale revolutie voor de opbouw van een libertair communistische maatschappij zijn de urgente en historische taken van de onderdrukten en uitgebuiten overal. We kunnen en moeten niet akkoord gaan met middelmatige akkoorden.

De arbeiders, de werklozen en de jeugd hebben geen reden om oorlog te voeren voor de belangen van de heersende klasse. Laat dit de aanknopingspunten van onze houding en actie zijn en niet de oorlogszuchtige, ordelijke en nationalistische retoriek die wordt bevorderd door de bazen en de propaganda media die ze beheersen. We zullen niet met ons bloed betalen voor de crisis van het kapitalistische systeem. We zullen elkaar niet vermoorden. Integendeel, het is onze plicht om de oorlogsmachine te blokkeren en het sociale verzet en klasse verzet opnieuw op te bouwen, met de bevordering van de klasse belangen en de materiele behoeften van de sociale basis als ons leidende principe. Om onszelf te organiseren in de sociale en klasse formaties van de arbeidersklasse, het organiseren van de tegenaanval van onze klasse in massale en militante termen. Het systeem leidt tot oorlogen en is verantwoordelijk voor armoede, onrechtvaardigheid, uitbuiting en onderdrukking. Het is daarom tijd om het uit te dagen op een georganiseerde en dynamische wijze, het organiseren van diens omverwerping op een internationale schaal.

GEEN OORLOG ANDERS DAN DE KLASSE OORLOG!

NOCH NAVO NOCH MOSKOU!

KLASSE EN INTERNATIONALISTISCHE SABOTAGE VAN DE OORLOGSMACHINE!

TEGEN MILITARISME EN OORLOG: VOOR ZELF GEORGANISEERDE STRIJD EN SOCIALE REVOLUTIE!


? Alternativa Libertaria (AL/FdCA) - Italie
? Anarchist Communist Group (ACG) – Groot Brittanie
? Anarchist Federation - Griekenland
? Aotearoa Workers Solidarity Movement (AWSM) - Aotearoa/Nieuw Zeeland
? Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) - Brazilie
? Federación Anarquista de Rosario (FAR) - Argentinie
? Federación Anarquista Uruguaya (FAU) - Uruguay
? Embat, Organització Llibertària de Catalunya - Catalonie, Spanje
? Libertäre Aktion (LA) - Zwitserland
? Melbourne Anarchist Communist Group (MACG) - Australie
? Organización Anarquista de Córdoba (OAC) - Argentinie
? Organización Anarquista de Santa Cruz (OASC) - Argentinie
? Organización Anarquista de Tucuméan (OAT) - Argentinie
? Organisation Socialiste Libertaire (OSL) - Zwitserland
? Roja y Negra - Anarchist Organisation (Buenos Aires) - Argentinie
? Union Communiste Libertaire (UCL) - Frankrijk, Belgie & Zwitserland
? Grupo Libertario Vía Libre - Colombia

https://www.anarkismo.net/article/32552
https://www.facebook.com/cabanarquista/photos/3075150252700107

Orig: (en) anarkismo.net – Against militarism and war: For self-organised struggle and social revolution – international anarchist statement (ca, de, it, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl