A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: Oekraine: noch NAVO noch Moskou! (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sat, 12 Feb 2022 09:34:28 +0200


De westerse media slaan op de trommel voor een conflict over de Oekraine tussen Poetin’s Rusland en de westerse machten. ---- Laten we duidelijk zijn. Vladimir Poetin leidt een gangster regime in Rusland, soms een kleptocratie (heerschappij door dieven) genoemd. Hij leidt een onderdrukkend regime en als een ex-hoge piet in de Russische geheime dienst, de KGB, heeft hij extreem nauwe banden met diens laatste incarnatie, de FSB (Federale Dienst Bureau van de Russische Federatie). Hij heeft hard opgetreden tegen iedere vorm van oppositie, en de anarchistische beweging in Rusland heeft geleden, waarbij anarchistische militanten zijn gearresteerd, gemarteld en lange gevangenisstraffen hebben gekregen. Om een aantal redenen heeft het Poetin regime grote aantallen troepen naar de grens met de Oekraine gebracht. De binnenlandse situatie is verre van gezond en de Covid pandemie heeft dit verergerd. Poetin wordt moe van de groeiende ontevredenheid en hoopt dat zijn oorlogszuchtige houding de Russische massa’s achter hem zal verenigen en ze hun economische zorgen zal laten vergeten. Dit is een gok, aangezien de Russische massa’s in het algemeen weinig zin hebben om zich bezig te houden met oorlog met hun collega Slaven in de Oekraine, en zich de rampzalige gevolgen van de oorlog in Afghanistan herinneren, toen de Russische troepen die er naar toe werden gestuurd om het pro-Russische regime daar te redden jaren leden onder massieve aantallen gewonden en doden.

Met de ineenstorting van de Sovjet Unie in 1991 ontstond een aantal republieken dat zich had afgescheiden van de Russische Federatie. Daaronder was de Oekraine, de grootste in termen van landmassa en de belangrijkste in termen van industriële ontwikkeling, een industriële ontwikkeling die een climax had bereikt onder Stalin en zijn opvolgers.

De val van de Sovjet Unie verzwakte Rusland serieus, maar dankzij stijgende olieprijzen en de machtsovername door Poetin begon het assertiever te worden. Het was vastbesloten de omringende landen aan diens grenzen te controleren en beïnvloeden, zowel om redenen van verdediging als om diens controle over deze regio’s die het na de tweede wereldoorlog had gevestigd opnieuw te bevestigen.

De politiek-militaire alliantie die het met diens satellieten had ontwikkeld, het Warschau Pact, werd opgeheven. Echter, de overeenkomstige politiek-militaire alliantie die werd ontwikkeld door de Verenigde Staten en de West Europese machten, de NAVO, werd niet opgeheven en blijft een instrument van zowel de VS als verschillende West Europese landen. In feite streefde de NAVO naar uitbreiding van diens invloed en heeft het geïntervenieerd in Kosovo, Afghanistan en Libië. Ondanks de belofte aan het Russische regime dat het diens invloed niet zou uitbreiden naar het gebied ten oosten van wat Oost Duitsland was heeft het diens krachten geïnvesteerd in de landen die Rusland omringen, waaronder de Baltische staten.

De NAVO is een agressieve militaire machine, niet een lichaam dat het westen passief verdedigt. Het heeft geïntervenieerd in Libië, in Afghanistan en Irak. Het streeft er actief naar niet alleen de voormalige Sovjet republieken zoals de Oekraine en Georgie in diens alliantie te rekruteren, maar ook zogenaamde neutrale landen als Finland en Zweden, beide zeer dichtbij Rusland. Het eist dat ieder land van de NAVO minstens 2% van het bruto nationaal product besteedt aan militaire uitgaven.

Hier in eigen land hebben Johnson en de Tories geprobeerd de aandacht af te leiden van de schandalen die ze omlaag halen. Het Britse agentschap MI6 heeft gesteld dat Rusland het installeren van een stroman regime in de Oekraine voorbereid. De Labour partij van Keir Starmer heeft zich hierbij aangesloten.

Echter, de NAVO zelf is instabiel. De overwegend Slavische landen Kroatie en Bulgarije, die lid zijn van de NAVO, hebben aangegeven dat ze geen troepen zouden sturen naar een mogelijk conflict in de Oekraine. Duitsland, en in een wat mindere mate Frankrijk, is terughoudend over het hierbij betrokken raken.

Wat de regering in de Oekraine betreft, het bevat verschillende extreem rechtse ministers die het reactionaire, fascistische en anti-Semitische sentiment in die regio willen laten herleven.

Geen partij kiezen in dit conflict. Noch het Poetin regime noch de NAVO militaire machine en de reactionaire regering van de Oekraine. Mobilisatie tegen alle oorlogsbewegingen. Onze echte vijand is de klasse vijand, de heersende klassen, ongeacht of die in Washington, Whitehall, Moskou of Kiev zitten.

P.S.

In een interview met The Commoner heeft de Oekrainse anarchistische groep Assembly gesteld dat:

“Het mag je verrassen, maar we kennen bijna niemand die in zulk nieuws geïnteresseerd is, en nog minder die het serieus neemt. Voor het grootste deel zijn de mensen bezorgd over de zeer hoge energie rekeningen die er toe leiden dat van meer en meer huizen de verwarming wordt afgesloten, en bedrijven die werken in de schaduw economie of in die richting werken, zodat hun arbeiders worden geprecariseerd. Het Oekrainse gas wordt grotendeels geëxporteerd naar Europa, terwijl energie dragers voor energie fabrieken worden gekocht van Rusland en het bezette deel van de Donbass. Dus je kunt je voorstellen waarom we sceptisch zijn over deze voorspellingen van de westerse pers. Het is waar dat we aan de rand van sociale ineenstorting staan, maar het zal niet worden veroorzaakt door een militair conflict… Er is geen twijfel over dat Poetin’s regime nu de zelfde rol van een continentale gendarme speelt als het Russische tsarisme onder Nicolaas I. Jullie hebben absoluut gelijk dat we voor 1917 1914 hadden, toen heel Europa dacht dat een kleine winnende oorlog enkele weken zou duren, die slechts uitliep op een wereld-revolutionaire golf die eindigde in 1923. Met dit in gedachten kunnen we zien waarom de imperialistische politici en bedrijven bang zijn dat een militaire botsing in het centrum van Europa opnieuw zal leiden tot een vergelijkbare sociale explosie in hun landen (in ieder geval in de VS – als we letten op de toename van revolutionaire strijd daar tijdens de laatste jaren). Dus de wereldleiders hebben de bedoeling invloedssferen vreedzaam te verdelen en lawaai te maken met hun wapens om hun onderhandelingen makkelijker te maken. De pandemie heeft laten zien dat de moderne kapitalistische orde een reus op lemen voeten is – en het feit dat de wereld een nieuwe periode van wereldwijde herverdeling is ingegaan bevestigt dit met alle helderheid.

Bijvoorbeeld, de Oekraine voert ook militaire oefeningen uit aan de Poolse grens en Oekrainse officials verheerlijken degenen die tijdens de tweede wereldoorlog de genocide van de Polen uitvoerden. Denk je echt dat de Oekraine het aanvallen van Polen voorbereid? Noch doen wij dat …

Orig: (en) UK, ACG: Ukraine: neither NATO nor Moscow! (ca, de, it, fr, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl