A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) anarkismo.net: AUKUS: Een grote stap in de richting van oorlog door Melbourne Anarchist Communist Group (ca, de, it, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 19 Dec 2021 10:33:27 +0200


Verklaring van de Melbourne Anarchist Communist Group over de aankondiging van het AUKUS partnerschap. Gepubliceerd 26 september 2021. ---- Het AUKUS partnerschap dat op 16 september werd aangekondigd is een grote stap in de richting van oorlog tegen China. Het kernelement van diens eerste initiatief is de aankondiging door de Australische regering dat het van de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk acht nucleaire onderzeeërs zal kopen. De reacties op deze aankondiging zijn bijna zo belangrijk als de aankoop van de onderzeeërs zelf. --- De Australische militaire aankopen sinds het einde van de Vietnam oorlog zijn een voortgaand debacle geweest, gekenmerkt door besluiteloosheid, late veranderingen van richting, enorme kosten overschrijdingen en flink uitstel van leveringen. Deze factoren zijn voor opeenvolgende Australische regeringen en generaties van hoge militairen een permanente verlegenheid geweest, maar ze zijn niet alleen het product van eenvoudige incompetentie. Ze zijn ook het gevolg van het dilemma van het Australische imperialisme: een Europese uitkijkpost aan de rand van Azie zijn en een ontwikkelde economie zijn die snel groeiende Aziatische economieen als buren heeft. Het relatieve verval van Australië betekent dat het te maken heeft met een toenemende tegenstelling tussen diens ambities en diens capaciteit. Proberen diens capaciteit te maximaliseren via militaire aankopen is extreem riskant en leidt tot een afname van de strategische autonomie van het Australische leger. Het onderzeeërs besluit is een belangrijke stap in dat proces.

Door te besluiten deze onderzeeërs te kopen heeft de regering opgegeven te doen alsof Australië “niet moet kiezen tussen diens geschiedenis en diens geografie”. Het heeft beslissend gekozen voor de Verenigde Staten tegen een opkomend China en om dit te doen op een opzichtig agressieve manier. De onderzeeërs hebben een missie die zo duidelijk is voor het veiligheidsestablishment dat militaire experts het op de dag van de aankondiging openlijk beschreven. Ze moeten rondhangen in zeestraten en kanalen tussen eilanden in wat de eerste eiland ketting wordt genoemd, een serie van grote en kleine eilanden die de Zuid Chinese Zee en de Oost Chinese Zee scheiden van de Stille Oceaan. Daar zullen ze helpen de Chinese marine tegen te houden en te voorkomen dat het vrije toegang tot de open oceaan heeft. De Stille Oceaan moet een Amerikaans terrein blijven en Australië heeft er vrijwillig voor gekozen te helpen.

Echter, China in deze ondergeschikte positie houden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gedurende meer dan vier decennia heeft het zich met buitengewone snelheid ontwikkeld. Hoewel het in de laatste jaren wat is vertraagd is diens groei nog altijd veel groter dan die van de VS of enig andere ontwikkeld land. Diens GDP word verwacht rond 2030 boven dat van de VS te komen, enkele jaren eerder of later afhankelijk van wiens kristallen bol wordt geraadpleegd. De VS hebben eerdere uitdagingen voor diens overheersing afgewenteld, waarbij diens mogelijke rivalen bleven steken op ongeveer tweederde van het GDP van de VS.

Echter, China is een ander verhaal. Diens bevolking is vier keer die van de VS, dus zelfs als diens ontwikkeling stagneert op de helft van het GDP van de VS zal het opgeteld nog steeds het dubbele van het GDP van de VS zijn. Het militaire voordeel van de VS over China en diens wereldwijde overheersing in het algemeen zou dan volledig onhoudbaar worden, als dit niet al heel wat eerder gebeurt. Voortgaande VS overheersing vereist dat China’s ontwikkeling wordt geblokkeerd – door economische wurging of, als dat niet lukt, door oorlog. Inderdaad, een recent nummer van The Diplomat, een elite magazine voor de Aziatische regio van de Stille Oceaan, stelde:

“Het is waarschijnlijk de moeite waard om na te denken over hoe en wat de Verenigde Staten zou kunnen doen om de Chinese economische groei te beperken, waaronder agressieve ontkoppeling en het stringente gebruik van financiele en technologische sancties”.

De Verenigde Staten en diens naaste bondgenoten (er zijn geen bondgenoten die meer naast zijn dan Australië) proberen China’s Riem en Weg Initiatief, dat een project door de zogenaamde “Communistische” Partij is om China’s ontwikkeling naar het volgende niveau te brengen en de economie van de regio er omheen te heroriënteren, te ondermijnen. Verder gebruiken de VS steeds meer intellectueel eigendom wetten om te voorkomen dat China technologie verkrijgt, waarbij wordt geprobeerd te voorkomen dat China diens technologie exporteert naar andere landen en voeren de VS een handelsoorlog tegen China’s exporten (iets waar Trump mee is begonnen en dat Biden niet heeft laten vallen). Australië is in dit project wat tegenstrijdig, aangezien het zo veel ijzererts en andere mineralen aan China verkoopt, maar dit heeft niet voorkomen dat het mee deed aan de campagne van de VS. Australië is in het bijzonder actief geweest bij het proberen het Riem en Weg Initiatief uit het zuidelijke deel van de Stille Oceaan te houden.

Echter, China’s economische wurging is verre van zeker. Het relatieve verval van de VS macht in de laatste halve eeuw betekent dat China mogelijk nog steeds een hogere groei kan houden dan de VS, door economische verhoudingen met andere ontwikkelingslanden, vooral in Azie, maar ook in Afrika en zelfs Latijns Amerika. De economische oorlogvoering van de VS kan mislukken en de VS in plaats van China in het langzame pad plaatsen.

En dit is waar de dingen werkelijk gevaarlijk worden. Niemand wil een kernoorlog, maar de eerste wereldoorlog wilde ook niemand. Die oorlog vond plaats hoewel de grote imperialistische machten het niet wilden omdat ze iets anders nog minder wilden – dat hun vitale nationale belangen ondergeschikt zouden raken aan een andere macht. Oorlog met China zou ook op de zelfde manier plaatsvinden. Het grootste gevaar is de Thucydides Val, de verleiding voor de VS om een oorlog met China te beginnen voordat China te machtig wordt om een oorlog tegen te voeren.

Dit is wat het AUKUS partnerschap stimuleert. Het is een poging om China militair ondergeschikt te houden, zelfs in de mate dat het wordt omringd door militaire bases van de VS en diens marine niet in de Stille Oceaan kan varen zonder de toestemming van de VS. Australië speelt al een vitale rol door een VS bondgenoot te zijn in de regio en, zelfs belangrijker, het terrein te zijn voor de spionage basis van de VS in Pine Gap in de buurt van Alice Springs. Deze basis is essentieel voor het militaire satelliet systeem van de VS, aangezien zonder het er een grote zwakke plek zou zijn in diens wereldwijde surveillance. De rol van de aankoop van de onderzeeer door Australië is om de hefboom van Australië in de anti-China campagne te behouden. Australische kapitalisten willen nog steeds exporteren naar China en willen ook de Australische imperialistische belangen in de Zuidelijke Stille Oceaan behouden.

Echter, de aankoop van de onderzeeer blijkt onbedoelde gevolgen te hebben. Het besluit om nucleaire onderzeeërs met VS technologie te verkrijgen vereiste het dumpen van een contract van 90 miljard dollar om conventionele onderzeeërs te kopen van Frankrijk. De dubbelhartigheid van de Australische regering, in het bijzonder van Scott Morrison, Peter Dutton en Marise Payne, heeft op een bijzonder ongelukkig tijdstip geleid tot woede van de Franse regering. Met het met pensioen gaan van Angela Merkel, zal de belangrijkste politieke leider in de Europese Unie de Franse president, Emmanuel Macron, zijn. Van het Vrijhandelsakkoord tussen Australië en de EU, waarover enkele jaren wordt onderhandeld, werd verwacht dat het heel snel zou worden afgerond. Het lijkt op een vroege gewonde. Belangrijker is de houding van Frankrijk in het bijzonder, maar de EU in het algemeen, tegenover samenwerking met de VS over China beleid. Als Frankrijk wordt genaaid door diens voormalige bondgenoten in de Stille Oceaan is het veel minder waarschijnlijk om dingen te zien zoals Uncle Sam als de president van de VS een gemeenschappelijk front tegenover China wil.

Nog belangrijker, in het bijzonder voor het Australische imperialisme, is de reactie in de Aziatische Stille Oceaan. De media verwijzen constant naar niet benoemde landen die de aankoop van de onderzeeer en de anti-China campagne van de VS steunen. Twee staten die het mogelijk goedkeuren zijn Japan en Vietnam, waarbij geen van beide reclame hierover wil maken. Ondertussen hebben zowel Maleisie als Indonesië in het openbaar hun zorgen uitgedrukt. Geen van beide is bijzonder dol op China, maar ze willen geen regionale wapen wedloop. En een wapen wedloop is wat ze zullen krijgen, aangezien China de aankoop van de onderzeeer niet zal negeren.

Terwijl het mogelijk is dat de Australische regering onder Scott Morrison eenvoudigweg heeft geblunderd kan het zelfde niet worden gezegd over de Verenigde Staten. Joe Biden is een oude buitenlands beleid hand en trad aan met de belofte om de verhoudingen van de VS opnieuw op te bouwen na de chaos en onvoorspelbaarheid van de Trump jaren. De VS hebben een bewuste keuze gemaakt over hoe het verhoudingen met China wil hebben. In plaats van het opbouwen van een brede alliantie om terug te duwen tegen slecht gedrag door China heeft het een smalle alliantie samengesteld (herinnerend aan de “Coalition of the Willing” in 2003) om een agressieve militaire houding uit te zetten. Dit is geen toeval. De VS en China zijn op een pad naar oorlog en AUKUS is een grote stap in het lanceren er van.

China wordt een ontwikkeld land en diens bevolking zal de levensstandaard krijgen die daar bij hoort. De VS proberen diens economische ontwikkeling te blokkeren en het een arm land te laten blijven is een misdaad tegen de menselijkheid en de nauwelijks verborgen dreiging van een kernoorlog is een nog grote misdaad. Gedurende de volgende jaren kunnen we een sterke media campagne verwachten in de VS, VK en Australië over een meervoud van klachten over China. Sommigen hiervan (vooral diens behandeling van de Oeigoeren in Xinjiang, de Tibetanen en de mensen uit Hong Kong) zullen echte misdaden door de zogenaamde Chinese “Communistische” Partij zijn. Echter, ongeacht of de misdaden van Beijing echt of verbeeld zijn zal de motivatie voor de klachten de zelfde zijn. Ze zullen proberen de publieke opinie achter het anti-China beleid en het pad naar oorlog proberen te krijgen.

In Australië zal de publieke opinie campagne een zeker gevolg hebben. Er zal een massieve toename zijn in het racisme tegen mensen met een Chinese achtergrond of uiterlijk. Australische regeringen hadden gedurende ongeveer drie decennia weinig belangstelling voor anti-Chinees racisme. Ze gaven er de voorkeur aan de Aboriginals, moslims en, recentelijk, Afrikanen te gebruiken als hun zondebokken voor sociale ontevredenheid. Het ontwikkelen van confrontatie met China zal dat veranderen. Chinese migranten, hun kinderen en zelfs mensen met Chinese voorouders die hier al generaties wonen zullen worden gezien als een potentiele vijfde colonne. Ze zullen worden onderworpen aan willekeurig geweld en misbruik op straat, lijden onder discriminatie die wordt gerechtvaardigd door patriottisch redeneren en onophoudelijk eisen ontvangen om hun loyaliteit tegenover Australië en hun vijandigheid tegenover Beijing aan te tonen. Het zal niet aantrekkelijk zijn.

De Melbourne Anarchist Communist Group roept de arbeidersbeweging in Australië op zich te keren tegen het AUKUS partnerschap en diens anti-China campagne. De aankoop van de nucleaire onderzeeer onderstreept onze gevestigde positie: geen persoon, geen penny voor het imperialistische Australische leger! We hebben geen illusies over de zogenaamde Chinese “Communistische” Partij. Het is een bende corrupte bureaucraten wier Stalinisme zo ontaard is dat het Chinese miljardairs viert. Er zijn in het parlement in Beijing meer miljonairs dan in het parlement in de VS. In plaats daarvan komt onze oppositie tegen AUKUS voort uit onze oppositie tegenover onze eigen heersende klasse.

Tegenover het AUKUS partnerschap en de dreiging van oorlog met China verheft de MACG het spandoek van de internationale arbeidersklasse solidariteit. We zijn tegen alle regeringen wereldwijd, maar onze taak is het omver werpen van de kapitalistische klasse hier in Australië. Ons doel is een arbeiders revolutie die de wereld over gaat, die alle heersende klassen zonder onderscheid afzet. Deze revolutie zal het imperialisme afschaffen door de natie staat af te schaffen. In diens plaats zal een wereldwijde gemeenschap bloeien, georganiseerd op de basis van een consistent federalisme en het in praktijk brengen van het libertaire communisme. Dat is iets om voor te strijden.

WEG MET AUKUS!

WEG MET ANZUS!

SLUIT PINE GAP

Verbonden link:  https://melbacg.wordpress.com/2021/09/26/aukus-a-big-step-toward-war/

https://www.anarkismo.net/article/32439

Orig: (en) cab anarquista: Climate collapse: the capitalists are to blame! (ca, de, it, pt) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl