A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, AFED, organise magazine - Huidige gebeurtenissen: 27 mensen stierven toen ze probeerden het Engelse Kanaal over te gaan (en)

Date Mon, 13 Dec 2021 09:20:15 +0200


Ze stierven vanwege Fort Europa.
Ze stierven omdat de staat het Kanaal als een slotgracht gebruikt.
Ze stierven vanwege het nationalisme, en de onverdraagzaamheid is wijdverbreid.
Ze stierven omdat de bevoorrechten niet om de kwetsbaren geven.
Hun namen worden toegevoegd aan de lijst van bijna 45.000 gedocumenteerde doden van vluchtelingen en migranten vanwege het restrictieve beleid van “Fort Europa” sinds 1993.
De Britse en de Franse regering beschuldigen elkaar, en beide beschuldigen de “smokkelaars”, maar geen van beide geeft toe dat deze 27 mensen stierven vanwege de situatie waarin ze door ons zijn gebracht.

We zouden een hart kunnen hebben, we zouden onze enorme rijkdom en middelen kunnen gebruiken om mensen die dit nodig hebben te huisvesten. We hebben het niet. Het kapitalisme staat mededogen niet toe en het burgerlijke fascisme dat ten grondslag ligt aan ons grensbeleid zou dit ook niet toestaan.

Dit is geen verrassende gebeurtenis. Dit werd verwacht, door iedereen die de klok kan tellen. Het is tientallen keren maar nauwelijks voorkomen en we hebben het hier alleen nog maar over het Kanaal. De Middellandse Zee is nog erger. Buiten onze ogen hebben kustwachten gedurende jaren offensieve tactieken zoals “pushbacks” gebruikt. We zullen nooit echt weten hoeveel mensen tijdens de reis zijn verdronken.

In september 2021 waren vrijwilligers er getuige van dat grenswachten werden getraind voor het gebruik van ‘pushback’ tactieken op zee. Het doel hierachter? Om te voorkomen dat kleine boten met mensen de kust bereiken om asiel aan te vragen. Eerder gisteren, voordat de vreselijke tragedie bekend werd, kondigden ze aan dat ze Priti Patel, de minister van binnenlandse zaken, voor het gerecht zouden dagen om zeker te stellen dat ‘pushback tactieken’ NOOIT worden gebruikt tegen mensen die in het VK asiel zoeken. Steun ze!

Het Kanaal is een graf geworden voor onschuldige mensen die zijn gedwongen te vluchten. Onze regering moet toegeven dat het medeplichtig is. Niet langer Franse autoriteiten of mensen smokkelaars beschuldigen, wat we dringend nodig hebben is een nieuw systeem dat mensen toestaat veilig asiel aan te vragen.

Een nood protest wordt later vandaag georganiseerd buiten het ministerie van binnenlandse zaken, om 18.30 uur.

Een dreiging voor een van ons is een dreiging voor ons allemaal. Niet langer gewelddadig controleren van grenzen, niet langer detentie centra, niet langer kanaal doden, niet langer doden aan de handen van de staat. Voor zaterdag heeft Stand up to Racism opgeroepen tot een demo bij Downing Street. Ze willen dat mensen zich om 14.00 uur verzamelen.

Terwijl ik dit samenstel kan ik zien dat Alarm Telefoon de nacht doorbracht in contact met ongeveer 430 mensen, de boot breekt, er zijn al dode mensen, ze zijn in de Maltese Zee, de verschillende kustwachten weten er van, maar helpen niet.

Dit gebeurt nu ik type.

Dit gebeurt terwijl je dit leest.

Ze sterven omdat de bevoorrechten niet geven om de kwetsbaren.

Ze sterven vanwege het nationalisme, en de onverdraagzaamheid is wijdverbreid.

Ze sterven omdat de staten van Europa de Middellandse Zee gebruiken als een slotgracht.

Ze sterven vanwege Fort Europa.

https://organisemagazine.org.uk/2021/11/25/27-current-events/

Orig: (en) UK, AFED, organise magazine – Current events: 27 people have died attempting to cross the English Channel
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl