A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) VK, ACG: Waarheid over Trotsky! Nieuw pamflet nu uit! (en)

Date Sat, 30 Oct 2021 09:40:36 +0300


Dit pamflet hoopt bewijs te leveren over de ware aard van Trotsky’s rol binnen de Russische Revolutie. In het proces probeert het de leden van Trotskistische groepen die serieus streven naar het omver werpen van het kapitalisme en de vestiging van een vrije, rechtvaardige en gelijke maatschappij, er van te overtuigen dat de ideeen van Trotsky onvolmaakt zijn. Het zal proberen te laten zien dat Trotsky in toenemende mate zijn toevlucht nam tot sterke arm methodes, tot een inzet voor een regulier leger waardoor hij tegenover degenen kwam te staan die streefden naar een verdedigend corps op basis van de afschaffing van hierarchie en de verkiezing van officieren, tot de militarisering van de arbeid en het een-persoon management, en het bevorderen van het verpletteren van degenen binnen links die werden gezien als rivalen van de Bolsjewieken. In zijn inspanningen om het Rode Leger te regulariseren streefde hij naar de eliminatie van commandanten die als te onafhankelijk werden gezien. Hij was bereid concentratie kampen, giftig gas en vuurpelotons te gebruiken om de Bolsjewistische heerschappij te handhaven. Hij streefde naar het kleineren en verpletteren van oppositionele stromingen binnen de Bolsjewistische Partij. Hij was de eerste die de ‘amalgaam tactiek’ gebruikte, die later door Stalin werd toegepast om deze oppositie zwart te maken. Hij wilde de vakbonden omvormen tot staatsorganen van controle over de arbeidersklasse en wilde het Taylorisme en verschillen in loon doorvoeren op de werkplekken.

Verre van een kampioen van Sovjet democratie was hij “een ridder van de bureaucratie”, en een fanatieke aanhanger van repressie. Verre van een alternatieve pool voor het Stalinisme bereidden zijn acties, in het consolideren van de bureaucratie en de een-partij staat, de groei van het Stalinisme voor. Hij was een architect van de Bolsjewistische contra-revolutie die uitliep op het verpletteren van de Kronstadt Commune, waaraan Trotsky zelf een aanzienlijk aandeel leverde.

Dit pamflet van 80 bladzijden kost slechts 4 pond en 1.53 portokosten. Bestel van londonacgAgmail.com

https://www.anarchistcommunism.org/2021/06/18/truth-about-trotsky-new-pamphlet-out-now/

Orig: (en) UK, ACG: Truth about Trotsky! New pamphlet out now!
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl