A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Union Communiste Libertaire AL #311 - Tegen racisme, verschijnsel: de materiele bases van islamofobie (ca, de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 7 Feb 2021 08:45:19 +0200


Islamofobie heeft materiale bases en het is onderdeel van een verhaal. Het is het product van historisch verankerde ongelijke verhoudingen die werden ingevoerd door de staten en dient de belangen van de overheersende klassen door te werken tegen de vormen van mobilisatie van de overheersten. ---- Een oude, symbolische verbeelding, door de kruistochten of de Slag van Poitiers, bouwde de islam op als een sterfelijke vijand van het Westen. In het koloniale Algerije ging de status van de inheemse mensen door de persoonlijke status van Franse moslim, waardoor ongelijkheid werd gelegitimeerd. ---- De vele producties van geleerden (bijvoorbeeld Ernest Renan) die de moslim beschaving tot slaaf maakten waren onderdeel van een paternalistisch Orientalisme om de koloniale “beschavende missie” te legitimeren. De gedwongen openbaarmaking is volledig in de continuïteit van deze islamofobie. De overgang van een racisme van het biologische type tot een racisme van het culturele type na de oorlog en de dekolonisatie hebben een update gemaakt van deze koloniale islamofobie.

Van Creil in 1989 tot de boerkini in 2016

We kunnen het ontstaan van de hedendaagse islamofobie dateren in de 1980s. Het zal de neoliberale structurering en het opnieuw inzetten van het Westerse imperialisme begeleiden. In Frankrijk, tijdens de Talbo Poissy stakingen in 1983, sprak premier Mauroy over “heilige stakingen” gemanipuleerd door sji’itische fundamentalisten terwijl Frankrijk tegelijkertijd vocht tegen Hezbollah in Libanon.

In 1989 begon met de zaak van gesluierde middelbare school leerlingen in Creil een specifiek Franse vorm van islamofobie: anti-sluier verboden. De socioloog Pierre Bourdieu schreef toen, hierover, dat we de vraag “moeten we de sluier in de klassen accepteren” moeten begrijpen als “moeten we een Noord Afrikaanse aanwezigheid in Frankrijk accepteren” [1].

De jaren 2003-2004 vormen een keerpunt: het wettelijke verbod van “opzichtige religieuze symbolen” in openbare scholen, colleges en middelbare scholen, werd in 2004 in een rechts-linkse consensus doorgevoerd, waarbij het secularisme als een spandoek werd gebruikt en in feite een argument werd geboden waarmee extreem rechts respectabel werd.

In 2010 werd de niqab voor openbare ruimtes verboden en de Chatel circulaire van 2012 verbood gesluierde begeleidende moeders: de intrekking van deze circulaire was ook een eerste overwinning tegen de islamofobie. Maar de controverses van 2016 over de boerkini laten zien dat deze strijd verre van voorbij is.

De wil van de politieke klasse om moslims te beheersen en in de gaten te houden intensiveerde na de aanvallen van 2015. Tussen de herhaaldelijke aanvallen van extreem rechts [2], nu samen met rechts [3] tegen het dragen van de sluier in de openbare ruimte, de dreiging van de ontbinding van het Comite tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF), een legale verdedigende associatie die door de minister van binnenlandse zaken werd omschreven als een “islamistische farmaceut” [4] of de informatieve noot waarin we leren dat “gematigde moslims” op de zelfde manier in de gaten worden gehouden als fundamentalisten en islamisten [5] lijkt de islamofobie sterker te zijn dan ooit tevoren.

De racistische verdeling van arbeid

Islamofobie, die samenzwering aspecten krijgt (“grote vervanging”, “culturele onveiligheid” …), soms met anti-Semitische tonen (de Joodse lobby die deze vervanging organiseert), de veiligheid (vijanden van binnen, verdenking van radicalisering, angst voor terrorisme, legitimatie van xenofobie …), bestaat niet in een vacuum en heeft materiele bases: de racistische verdeling van de arbeid, die immigranten dankzij discriminatie, met of zonder papieren, en Franse vrouwen en mannen uit immigranten families, maakt tot aanpassing variabelen.

Islamofobie is aldus naast verwerping van gemeenschapszin in arbeidersklasse buurten de beste ideologische steun voor de laatstgenoemde, waarbij stedelijk beleid van gentrificatie ook wordt gerechtvaardigd onder de vermomming van “sociaal mengen”. Islamofobie heeft ook een seksistische dimensie door de obsessie met de sluier, waardoor de vrouwen die het dragen worden verzwakt door ze hun vrijheid en autonomie te ontkennen.

Islamofobie wordt gewoonlijk gevonden in het Westen, maar ook elders: in India met de ontbering van burgerschap van twee miljoen mensen, in Birma met de terreur tegen de Rohingyas, in China met de vervolging van de Oeigoeren, in Rusland met de onderwerping van het Tsjetsjeense volk aan een islamistische gangster onder de bevelen van het Kremlin … Deze verachting voor moslim bevolkingen legitimeert oorlogen door bevolkingen te ontmenselijken of, integendeel, door te doen alsof ze moeten worden gered.

Ten dienste van geopolitiek

De vogelverschrikker van islamistisch terrorisme rechtvaardigt ook geopolitieke allianties met - en steun voor - autoritaire regimes. Zoals Francafrique en de marginalisering van Overzees Frankrijk zich voedt met negerfobie heeft Frans imperialisme in het Midden Oosten islamofobie nodig.

Het republikeinse regime heeft de moslim religie lang gebruikt om toezicht te houden op arbeiders in post-koloniale immigratie door klant verhoudingen te ontwikkelen met religieuze notabelen, verbonden met diplomatieke banden met de landen van oorsprong (Marokkaans, Turkse moslim federaties, de Grote Moskee van Parijs en de Algerijnse staat …). Over de demonstraties van onafhankelijkheid van jonge moslims tegenover deze structuren sinds de jaren 1990 maken de staat en het ministerie van binnenlandse zaken zich zorgen: de productie van islamofobie is ook verbonden met al deze toezicht praktijken en de angst om de controle te verliezen.

Islamofobie ontwikkelt zich vanwege verzet van de overheersten. Het debat over de sluier in 2004 ontstond na de mobilisatie van de voorgaande decennia: tegen dubbele straffen en politie misdaden, over koloniale herinnering, mobilisaties ter ondersteuning van Palestina en tegen de oorlog in Irak, de beweging van migranten zonder papieren, enz.

Tegenover deze veranderingen waren het zowel rechts als links die iedereen op hun plek zette. Bovendien kunnen we alleen opmerken dat islamofobische aanvallen vaak samenvallen met sociale mobilisaties: de golf van 2004 verschijnt aldus na de sterke beweging om te strijden tegen de afbraak van pensioenen in 2003.

Anti-racistisch sociaal verzet

Islamofobie is aldus een stoomwals van racistische overheersing die alleen kan worden vernietigd ten koste van een belangrijk ideologisch tegen-offensief en de opbouw van een machtsbalans waarbij de slachtoffers van deze hatelijke campagne en het geheel van de sociale beweging moeten worden betrokken.

UCL anti-racistische commissie

Het strijden tegen de logica van segregatie

Islamofobie wordt gedefinieerd als racisme tegen bevolkingen van moslim geloof of als zodanig beschouwd. Het moet niet worden verward met de kritiek op de islam als een religieuze doctrine, wat binnen het bereik van de vrijheid van meningsuiting valt. Echter, het verlangen om bepaalde religieuze symbolen (bijvoorbeeld de sluier, halal, moskeeen) onzichtbaar te maken in de openbare ruimte getuigt van een discriminatoire strategie. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een angst voor de islam, dan het verspreiden van het racisme waar moslims of degenen die als zodanig worden gezien onder lijden: de term is ingewijd, doorgaan er over te twisten is steriel.

We hebben nu te maken met een nieuw islamofobisch offensief van de kant van Franse instituties, politiek en media, zoals Blanquer die de elementen van de RN overneemt als hij stelt dat “islamo-links ellende veroorzaakt […] in de universiteit”. In het algemeen zijn het alle mensen die moslim zijn of als zodanig worden beschouwd die het doelwit zijn van vrijheidsbeperkende maatregelen die er op gericht zijn ze te maken tot tweederangs burgers met beperkte rechten, zodat de koloniale logica waarin islamofobie is opgenomen opnieuw wordt geactiveerd. De maatschappij waarvoor we strijden moet vrijheid van geweten en vrijheid van aanbidding garanderen, met een strikte scheiding tussen geloven en openbare kwesties, maar zonder discriminatie tegen een bepaalde religieuze minderheid.

Validate

[1] "One problem can hide another" , Pierre Bourdieu, 1989.

[2] "Marine Le Pen wants to ban the veil in public space" , France Inter, October 22, 2019.

[3] "Radical Islam: Fillon for the ban of the veil in public space," but not in the street "" , Europe 1, October 20, 2020.

[4] "Gérald Darmanin will propose the dissolution of BarakaCity on Wednesday and within two weeks of the CCIF," an Islamist dispensary "" , Franceinfo, October 27, 2020.

[5] "Terrorist threat: what the intelligence services say to Macron" , Europe 1, October 30, 2020.

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Phenomene-les-bases-materielles-de-l-islamophobie

Orig: (en) France, Union Communiste Libertaire AL #311 – Against racism, phenomenon: the material bases of islamophobia (ca, de, it, fr, pt, en) [machine translation]
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl