A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Greek_ 中文 Chinese_ Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) Frankrijk, Union Communiste Libertaire UCL AL #311 - Tegen racisme, vechten tegen de logica van segregatie (de, it, fr, pt, en) [machine vertaling]

Date Sun, 3 Jan 2021 00:40:24 +0200


Islamofobie wordt gedefinieerd als racisme tegen bevolkingen van moslim geloof of die als zodanig worden beschouwd. Het moet niet worden verward met kritiek op de islam als een godsdienstige doctrine, wat onder het terrein van de vrijheid van meningsuiting valt. ---- Echter, het verlangen om bepaalde godsdienstige symbolen (bijvoorbeeld de sluier, halal, moskeeen) onzichtbaar te maken in de openbare ruimte getuigt van een discriminatoire strategie. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van angst voor de islam, dan verspreidt het het racisme waaronder moslims of degenen die zo worden beschouwd te lijden hebben: de term wordt gewijd, doorgaan er over stelling te nemen is steriel. ---- We hebben nu te maken met een nieuw islamofobisch offensief van de kant van Franse instituties, politiek en media, zoals Blanquer die elementen van de RN overneemt als hij stelt dat “islamo-links gedoe schade veroorzaakt (…) in de universiteit”.

In het algemeen zijn moslims of degenen die zo worden beschouwd de doelwitten van vrijheid beperkende maatregelen die er op gericht zijn ze tot tweederangs burgers met beperkte rechten te maken, waardoor de koloniale logica van islamofobie wordt gereactiveerd.

De maatschappij waarvoor we strijden moet vrijheid van geweten en vrijheid van aanbidding garanderen, met een strikte scheiding tussen geloof en openbare kwesties, maar zonder discriminatie tegen een bepaalde godsdienstige minderheid.

Union Communiste Libertaire

https://www.unioncommunistelibertaire.org/?Combattre-les-logiques-de-segregation

Orig: (en) France, Union Communiste Libertaire UCL AL #311 – Against racisme, fighting the logic of segreagation
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl