A - I n f o s

Een nieuws service door, voor en over anarchisten in meerdere talen **
Nieuws in Alle Talen
De laatste 40 berichten (Homepage) De berichten van de laatste twee weken Onze archieven van oude berichten

De laatste 100 berichten, naar gelang van taal
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

De Eerste Zinnen van De Laatste 10 berichten op:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe

De Eerste zinnen van alle berichten van de laatste 24 uren
Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007
Abonneer je op de a-infos nieuwsgroepen

(nl) De slachting in Gaza: De hand van Europa zit ook onder het bloed door FdCA (Italie) Zabalaza (Zuid Afrika) - internationale anarchistisch communistische verklaring [en]

Date Mon, 05 Jan 2009 14:10:36 +0200We zullen doorgaan de vormen van strijd te steunen en optreden in solidariteit met het Palestijnse
volk, waarbij we al de eerste manifestaties van zelfbeschikking die typerend zijn aan de vormen van
strijd van hele dorpen in Palestina steunen. ---- Honderden doden en duizenden gewonden, opgeofferd
op het altaar van Zionistisch expansionisme en fundamentalisme. ---- In Europa praten de ministers
van buitenlandse zaken van ieder EU land over een ?overdreven?, zij het ?legitieme?, reactie van de
kant van Israel, waarbij de werkelijke situatie met een operatie die de meest cynische illusionist
trots zou laten voelen om te keren door de agressor, de staat Israel, voor te doen als het
slachtoffer. ---- Ze gaan door te doen alsof ze zich niet herinneren dat Gaza ? een van de
dichtstbevolkte regio's met rond de anderhalf miljoen inwoners, waarvan ongeveer de helft kinderen,
gedurende jaren het object van een totaal embargo is geweest, een embargo dat medicijnen en
basisbehoeften omvat en dat wordt gesteund door de gehele ?beschaafde? westerse wereld, opgelegd
door Israel en het Westen als een gevolg van de verkiezingsoverwinning van Hamas, dankzij het
gemengde electorale systeem van meerderheid - en proportionele vertegenwoordiging.

Zoals ze ook doen alsof ze zijn vergeten dat Hamas ooit door Israel werd
gefinancierd als een manier om de PLO tegen te werken.

Ondanks een wapenstilstand van 6 maanden werd het embargo niet eens een
beetje verlicht en geen enkele van de westerse machten stelde dit voor. De
staat Israel is teruggekeerd naar diens strategie van militaire controle
over Gaza en de westelijke Jordaanoever. Alle onzinnige, hypocriete
verklaringen van Europa over een verlangen naar vrede vergeten systematisch
te vermelden dat Israel gedurende 60 jaar talrijke VN resoluties heeft
geschonden en door gaat met het militair bezetten van het gebied, waarbij
Israelische kolonies zich elke dag verspreiden over Palestijns land, waarbij
muren worden gebouwd die hele dorpen afsluiten en miljoenen vluchtelingen
verhindert terug te keren naar hun land, waarbij olijfbomen worden
ontworteld en vee wordt vermoord, waarbij iedereen die probeert de
afscheidende muren te passeren om naar het werk, het ziekenhuis of school te
gaan wordt vernederd.

En niet alleen dat: ze verbergen het feit dat de wapenstilstand op 4
november 2008 werd geschonden door Israel toen diens leger een 22 jarige
Hamas militant vermoordde.

Maar wat is, naast de valse, hypocriete verklaringen van pacifisme, de reden
voor deze onvoorwaardelijke steun voor zo?n agressieve, oorlogszuchtige
staat, door praktisch iedere belangrijke westerse macht?

Wat de VS betreft is er geen twijfel. Los van de belangrijke strategische en
territoriale alliantie die Israel voor het Amerikaanse imperialisme in het
Midden Oosten vertegenwoordigt, moet het ook om gaan met de machtige pro-Israel
lobby in de VS, die sterk genoeg is om een sterke invloed op het
buitenlandse beleid van de VS uit te oefenen. En wat vandaag gebeurt komt
als een waarschuwing aan de gekozen president, Obama.

Europa heeft diens eenheid over buitenlands beleid gedeeltelijk herwonnen en
speelt waarschijnlijk de kaart van actieve diplomatie om diens rol in het
Middellandse Zee gebied te versterken en de VS te waarschuwen dat het in het
Mare Nostrum [1] gebied niet alleen kan optreden. Maar men moet de
wapenverkopen niet vergeten, een terrein waarop staten altijd gereed staan
de waarheid te verbergen onder het tapijt van ?staatsgeheimen? en de orders
steunen van de bedrijven die wapens produceren en systemen steunen. En deze
bedrijven zijn nooit bevooroordeeld. Ze zijn nogal gelukkig met het verkopen
van wapens aan met elkaar strijdende partijen, zo lang ze aan hen kunnen
betalen. Italië, bijvoorbeeld, is een van de grootste wapenleveranciers aan
Iran en Libanon, maar heeft ook gedurende jaren het Israelische leger
bevoorraad, door bedrijven als Oto-Melara, Beretta, Borletti en Selenia. En
de andere landen in Europa doen hetzelfde.

Palestina wordt cynisch gebruikt als een oefenterrein voor dodelijke nieuwe
technologieën die zich in toenemende mate specialiseren in ?stedelijke
oorlogvoering?, en waarin iedere wapenbedrijf geïnteresseerd is: van
Amerikaanse en Israelische bedrijven tot Engelse, Franse, Duitse, Italiaanse
enz.

Dus, in dit gemartelde land waarin mannen, vrouwen en kinderen, verpletterd
door de oorlogsspelletjes van de machtigen, geen toekomst lijken te hebben,
worden nieuwe wapens getest, van cluster bommen tot verarmd uranium kogels,
de effectiviteit van UAV?s (vliegtuigen zonder piloot) ? die in staat zijn
raketten te lanceren ? wordt bestudeerd, met Achzarit tanks die in staat
zijn landmijnen te weerstaan wordt geexperimenteerd, Namer gepantserde
voertuigen met Continental Motors (VS) of MTU (Duitsland) motoren worden
getest, evenals de effectiviteit van avant-garde systemen zoals Italiaanse
extra bescherming en Puma gepantserde voertuigen, en Alenia?s futuristische
robot oorlogssystemen zoals Sky-X, het eerste systeem ter wereld dat in
staat is vliegtuigen zonder piloot tijdens de vlucht te voorzien van
brandstof.

Dit alles op de schouders van een volk dat altijd is gebruikt in botsingen
tussen staten en anderen, zelfs cynisch gebruikt in de politieke botsingen
tussen de interne facties van een staat, zoals in het geval van Israelische
politieke activiteiten die verbonden waren met de electorale strijd, zowel
binnen de regerende coalitie tussen de haviken van de Kadima,
verantwoordelijk voor sommige van de meest extreme daden ? zoals de
evacuatie van het land dat werd voorgesteld door Yisrael Hasson ? aan de ene
kant en de Arbeiderspartij duiven, die een meer gematigde benadering
voorstaan, aan de andere kant, en tussen Kadima en de super-haviken van
Likoed, dat zich in toenemende mate begeeft in de richting van ultra harde
lijn posities.

We verwachten zeker niet dat de Arabische en/of Islamitische staten wat
doen, verdeeld als ze zijn of er op gebrand hun prestige en invloed in de
regio te versterken, zelfs als dit ten koste van het Palestijnse volk gaat.
Zoals het geval van Iran, dat de Palestijnse tragedie gebruikt om zichzelf
te verkopen als het enige bolwerk tegen het gehate Amerikaanse imperialisme,
en dat zich opzet als de opkomende macht in de regio.

Maar voorbij al de internationale politieke verhoudingen ziet de situatie
van de Palestijnse bevolking er slecht uit, met weinig vooruitzichten voor
het bereiken van een oplossing die ze een kans kan geven op een leven met
zelfs maar een minimum aan waardigheid, zowel vanuit het gezichtspunt van
sociale zekerheid als dat van het garanderen van respect van de minimum
rechten van overleven.

Vandaag is misschien de enige mogelijke garantie dat het Palestijnse volk,
zo snel mogelijk, een beetje rust en vrede kan krijgen dat de verschillende
machten, die of fysiek of ideologisch aan hun grenzen trekken, of zich daar
binnen bezig houden met politieke speculatie ? een nieuwe, precaire balans
bereiken.

Het enige werkelijke vooruitzicht op emancipatie dat we in de nabije
toekomst kunnen bespeuren is een groei en verspreiding van het soort
zelf-organisatie dat veel Palestijnse dorpen in praktijk brengen,
aangemoedigd door de solidariteit tussen Palestijnse volkscomités en
initiatieven zoals Anarchisten Tegen de Muur, waarbij internationale
activisten uit de hele wereld en anti-zionistische Israeliers betrokken
zijn, die strijden tegen de arrogantie van de Israelische kolonisten en het
leger dat hen steunt, waarbij overwegend vreedzaam verzet wordt geboden. En
het is niet toevallig dat in deze dorpen een andere weg is gekozen dan het
militarisme van Hamas.

Als klassenstrijd anarchisten en libertaire mensen zullen we door gaan het
zionistische kolonialisme te verwerpen, zoals we alle vormen van
imperialisme en fundamentalisme verwerpen, die de vrijheid en waardigheid
van ieder volk onderdrukken. We zullen door gaan met het verwerpen van het
feit dat enorme delen van het proletariaat van de wereld lijden onder de
onderdrukking en ellende die het gevolg zijn van inter-imperialistische
botsingen en de cynische politieke spelletjes van machtige lokale oligarchen
die op hun beurt worden gebruikt, bewust of onbewust, als stukken op het
internationale schaakbord van imperialistische conflicten, gemerkt met het
bloed van het proletariaat.

We zullen doorgaan de vormen van strijd en daden van solidariteit met het
Palestijnse volk te steunen, waarbij alle eerste manifestaties van
zelfbeschikking worden gesteund die typerend zijn aan de vormen van steun
van hele dorpen in Palestina, er van overtuigd dat alleen als ze zichzelf
kunnen bevrijden van de negatieve invloeden van alle statelijke of
para-statelijke oligarchieën de arbeiders kunnen beginnen te hopen op een
waardiger leven.

2 januari 2009
Federazione dei Comunisti Anarchici (Italië)
Zabalaza Anarchist Communist Front (Zuid Afrika)

Noot:
1.Letterlijk ?onze zee?, dat door het imperialistische Rome werd gebruikt
met betrekking tot de Middellandse Zee. De suggestie is dat de moderne
Europese machten het Middellandse Zee gebied net zo willen beheersen als de
Romeinen 2.000 jaar geleden deden.

Verbonden link: http://www.anarkismo.net

Orig: (en) The Gaza slaughter: Europe?s hand is bloodied too by FdCA (Italy)
Zabalaza (South-Africa) ? International anarchist communist statement.
_______________________________________
A - I n f o s N i e u w s S e r v i c e
Door, Voor en Over anarchisten
Send news reports to A-infos-nl mailing list
A-infos-nl@ainfos.ca
Subscribe/Unsubscribe http://www.ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-nl
Archive http://ainfos.ca/nl