A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Greek_ 中文 Chinese_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] First few lines of the ainfos posts of the last 24 hours

Date Thu, 22 Sep 2022 11:49:30 +0300


Latest Headlines:

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142767.html](de) Italy, FDCA - Il
Cantiere #10-5: Rojava - Reflexionen und subjektive Kontrapunkte nach
einem Jahrzehnt der Revolution Pau Guerra Kurdistàn (18. Juli 2022)[1]
(ca, en, it, pt, tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:37:04 GMT 2022
Am 19. Juli 2012 wurde die Autonomie der Stadt Kobane erklärt, dem
Stichtag für den revolutionären Transformationsprozess, den der
Nordosten Syriens erlebt. Dieses Jahrzehnt des Widerstands- und
Autonomieaufbaus bietet uns wertvolle Erfahrungen, aus denen wir
wichtige Lehren ziehen können. Und vor allem hinterlässt es auch
tiefgreifende Veränderungen und persönliche Transformationen für
diejenigen von uns, die sich entschieden haben, Teil der Revolution zu
sein. ---- Ein Jahrzehnt der Revolution zu feiern, passiert nicht oft,
und es gibt noch weniger, die nach 10 Jahren noch als solche definiert
werden können. Die Geschichte hat uns zahlreiche Beispiele bewaffneter
Kämpfe und massiver sozialer Mobilisierungen hinterlassen, die
innerhalb weniger Jahre von äußeren Kräften ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142766.html](pt) Italy, FDCA - Il
Cantiere #10-5: Rojava - Reflexões e contrapontos subjetivos após uma
década de revolução Pau Guerra Kurdistan (18 de julho de 2022)[1] (ca,
de, en, it, tr)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:35:56 GMT 2022
Em 19 de julho de 2012, foi declarada a autonomia da cidade de Kobane,
data de referência para o processo de transformação revolucionária que
vive o nordeste da Síria. Esta década de resistência e construção de
autonomia nos oferece experiências valiosas das quais podemos tirar
importantes lições. E acima de tudo, também nos deixa profundas
mudanças e transformações pessoais para aqueles de nós que decidiram
fazer parte da revolução. ---- Celebrar uma década de revolução não é
algo que acontece com frequência, e há ainda menos que ainda podem ser
definidos como tal após 10 anos. A história nos deixou inúmeros
exemplos de lutas armadas e mobilizações sociais massivas que acabam
sendo corrompidas ou cooptadas por forças externas em poucos anos. Mas
Rojava consegue ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142765.html](it) Italy, FDCA - Il
Cantiere #10-5: Rojava - Riflessioni e contrappunti soggettivi dopo un
decennio di rivoluzione Pau Guerra Kurdistàn (18 luglio 2022)[1] (ca,
de, en, pt, tr)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:35:03 GMT 2022
Il 19 luglio 2012 è stata dichiarata l'autonomia della città di Kobane,
data di riferimento per il processo di trasformazione rivoluzionaria
che sta vivendo il nord-est della Siria. Questo decennio di resistenza
e costruzione di autonomia ci offre preziose esperienze dalle quali
possiamo trarre importanti lezioni. E soprattutto, ci lascia anche
profondi cambiamenti e trasformazioni personali per quelli di noi che
hanno deciso di far parte della rivoluzione. ---- Celebrare un decennio
di rivoluzione non è una cosa che capita spesso, e ce ne sono ancora
meno che possono ancora definirsi tali dopo 10 anni. La storia ci ha
lasciato numerosi esempi di lotte armate e massicce mobilitazioni
sociali che finiscono per essere corrotte o cooptate da forze esterne
nel giro di pochi anni. Ma il ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142764.html](en) Italy, FDCA - Il
Cantiere #10-5: Rojava - Reflections and subjective counterpoints after
a decade of revolution Pau Guerra Kurdist\u00e0n (18 July 2022)[1] (ca,
de, it, pt, tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:34:01 GMT 2022
On 19 July 2012, the autonomy of the city of Kobane was declared, the
reference date for the revolutionary transformation process that the
north-east of Syria is experiencing. This decade of resistance and
autonomy building offers us valuable experiences from which we can draw
important lessons. And above all, it also leaves us profound changes
and personal transformations for those of us who have decided to be
part of the revolution. ---- Celebrating a decade of revolution is not
something that happens often, and there are even fewer that can still
be defined as such after 10 years. History has left us numerous
examples of armed struggles and massive social mobilizations that end
up being corrupted or co-opted by outside forces within a few years.
But Rojava manages not only to ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142763.html](en) France, UCL -
Wave of strikes in the United Kingdom... What if we followed the
example? (ca, de, it, fr, pt, tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:28:51 GMT 2022
The United Kingdom is experiencing a strong resurgence of struggles,
with, among other things, major waves of strikes the likes of which it
has not seen for decades. Rail, post, metro, ports or Amazon
warehouses... Whatever the sectors, wage increases are the primary
demand. No wonder with inflation around 10%. The increasingly massive
entry into action of our class in the United Kingdom deserves all our
interest... and shows us the way! ---- As in the rest of the world,
workers in the United Kingdom are bearing the full brunt of rising
prices. With inflation over 10% in July - which could reach 13% in
October according to the Bank of England! - and wages that have
stagnated since 2008, millions of Britons have been thrown into poverty
and cannot, or will no longer be able to, ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142762.html](tr) France, UCL -
Birleşik Krallık'ta grev dalgası... Örneği takip edersek ne olur? (ca,
de, en, it, pt, fr)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 08:25:46 GMT 2022
Birleşik Krallık, diğer şeylerin yanı sıra, on yıllardır benzerini
görmediği büyük grev dalgalarıyla birlikte, güçlü bir mücadele yeniden
canlanması yaşıyor. Demiryolu, posta, metro, limanlar veya Amazon
depoları... Sektörler ne olursa olsun ücret artışları öncelikli talep.
Enflasyonun %10 civarında olmasına şaşmamalı. Sınıfımızın Birleşik
Krallık'ta giderek artan kitlesel eyleme girişi tüm ilgimizi hak
ediyor... ve bize yolu gösteriyor! ---- Dünyanın geri kalanında olduğu
gibi, artan fiyatların tüm yükünü Birleşik Krallık'ta işçiler çekiyor.
Temmuz'da %10'un üzerinde enflasyon ile - İngiltere Merkez Bankası'na
göre Ekim'de %13'e ulaşabilir! - ve 2008'den beri sabit kalan ücretler,
milyonlarca Britanyalı yoksulluğa sürüklendi ve diğer şeylerin yanı
sıra enerji faturalarını ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142761.html](tr) France, UCL AL
#330 - Uluslararası, Röportaj. Soundz of the South (Güney Afrikalı
hip-hop kolektifi): "Geleneklerimizin ve kültürlerimizin bir kısmı bize
sömürge inşası yoluyla öğretildi" (ca, de, en, it, pt, fr)[makine
çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:39 GMT 2022
Geçen Haziran ayında Fransa'ya yaptıkları tur sırasında, Güney Afrikalı
anarşist hip-hop grubu Soundz of the South'un üyeleriyle konuştuk. ----
Güneyin Sesi : Kolektif, 2008 yılında Kamerun, Kenya, Zimbabve,
Tanzanya ve Güney Afrika'dan sanatçılarla yapılan bir konferansın
ardından Cape Town'da kuruldu. Bu, yabancı düşmanı saldırılara yanıt
verme ve aidiyet ve milliyet gibi kavramlar etrafında değiş tokuş
alanları yaratma meselesiydi. Bu alanlarda, bilgilendirici
materyallerle eleştirel düşünceyi geliştiriyoruz ve bunun gençlerin
kendi kendini organize etmesi için ilham vermesini umuyoruz. Eleştirel
düşünceyi geliştirmenin yanı sıra ilkelerimiz dayanışma, karşılıklı
yardımlaşma, kendi kendine örgütlenme ve kapsayıcı topluluk inşasıdır,
böylece insanlar baskı, kapitalist sömürü, ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142760.html](tr) UK, AFED,
organise magazine: KRALİÇE ÖLDÜ (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:32 GMT 2022
Bugün ulusal mumyamız, baş akrabamız Elizabeth Windsor'un dünyevi
ovamızı terk ettiğini duyunca yüreğimiz yandı. Biz pleblerin
öğrenmesine izin verilmeden birkaç saat önce saat vurduğunda, bir
zamanlar ebedi olduğu varsayılan Kraliçemizin ebedi ruhu kurumuş
kabından kayarak çıktı ve krallığını terk etti, iyi ve gerçekten
fethedildiği bilgisine güvenerek. . ---- Kraliyet sağlık ekibindeki
kaynaklarımız, ona pompalamak için yeterli yetim kanı olmadığını
söyledi. Değerli yaşam gücü olmadan onu kurtarmanın hiçbir yolu yoktu.
---- Tüm ulus ve tüm kolonileri ortak bir üzüntü içinde bir arada
duruyorlar, milyarlarca insan tarihteki en büyük Stockholm Sendromu
görüntüsünde şimdi yas içinde haykırıyor.
Birkaç yıl daha yapamaması gerçekten çok yazık. Güneş Kralı Louis
XIV'in hüküm ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142759.html](tr) Greece, APO:
[Poster] Anti-faşist Anti-Devlet Anti-Baskıcı Gösteri - P. Fyssas'ın
öldürülmesinden 9 yıl sonra (ca, de, en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:14 GMT 2022
DEVLET BASKILARINA VE PARA-DEVLET TERÖRİZMİNE KARŞI ---- FAŞİZM VE ONU
VEREN VE BESLENEN SİSTEMİN YIKILMASI ---- * Anti-faşist Pavlos Fyssas,
S. Lukman, P. Ziffle cinayetini unutmuyoruz. . Ne de Zak Kostopoulos
cinayeti, Al. N.Sampanis'ten Grigoropoulou. ---- * Mültecilere ve
göçmenlere yönelik yüzlerce parazit öldürücü saldırıyı unutmuyoruz. Ne
de boğulmalar, geri itmeler, sınırdaki cinayetler, toplama kamplarında
gözaltılar ve devlet aygıtları tarafından imha operasyonları. ---- *
Gecekondulara, kendi kendini yöneten alanlara ve anarşist, solcu ve
anti-faşist eylemcilere yönelik düzinelerce küstah neo-Nazi saldırısını
unutmuyoruz. Polis bloklarında, şubelerde, gösterilerde, grevlerde,
mahallelerde demokrasinin üniformalı katillerinin kurşunları,
işkenceleri ve dayakları değil. ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142758.html](tr) Russia, avtonom:
Islak Konuşma: "Trendler düzen ve kaos", 71. Bölüm (11 Eylül) (ca, de,
en, it, pt)[makine çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:15:06 GMT 2022
Herkese selam! Bugün 11 Eylül Pazar ve "Trends of Order and Chaos"
podcast'imize devam ediyoruz. Bu 71. bölüm. İşte son bir haftanın
gündeminde öne çıkanlar. ---- 1. Bayrakları kaldırın, para vermeyin
---- Yeni öğretim yılı başladı. Tüm araştırmalara göre okul, kırtasiye,
evrak çantası ve benzerleri için akıllı kıyafetler satın almak,
ortalama bir Rus bütçesi üzerinde büyük bir yüktür. İnsanlar, covid
zamanlarında olduğu gibi Ağustos ayında da devletin çocuklu ailelere
ödeme yapmasını bekliyordu. ---- Ama şimdi tanklar için yeterli para
yok, bu yüzden ailelere yardım etmek yerine, ülke çapındaki devlet
okullarında ilk ders (bu henüz özel okullar için geçerli değil)
vatansever konu "Önemli hakkında konuşun". Üstelik programı henüz belli
değil. Medya, 12 Eylül'de ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142757.html](tr) Russia, AIT:
Kore: Anarşist Dayanışma ile Röportaj (ca, de, en, it, pt)[makine
çevirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:14:39 GMT 2022
Tarihçi Vadim Damier'in "20. yüzyılda anarko-sendikalizm" kitabının
Korece'ye çevrildiğini öğrenen Uluslararası İşçi Derneği'nin Rusya
bölgesel bölümünün üyeleri 2021 sonbaharında Güney Koreli
anarko-komünist örgütle röportaj yaptı. "Anarşist Dayanışma" (Anarşist
yondae). ---- S: Kore'deki anarşizm hakkında en son tutarlı bilgi,
1980'lerde ve 1990'ların başında "Kore Anarşist Federasyonu" ile
ilgiliydi. Ha Ginak (Ha Ki-rak) çevresinde. Görünüşe göre o daha çok
bir prudoncuydu, inançlı bir "piyasa anarşisti"ydi. Bu federasyonun
akıbeti ne oldu? Ayrıldı mı? Ne zaman ve nasıl? ---- Cevap: Profesör Ha
Ginak'ın adı bize ikircikli duygular veriyor. Profesör Ha, ulusal
kurtuluş hareketinin sektörlerinden biri olarak var olan sömürge dönemi
anarşizminin kalıntılarından ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142756.html](pt) France, UCL AL
#330 - Cultura, Leia: Roumier "Autogestão e revolução. Charles Piaget,
discursos 1974» (ca, de, en, fr, it, tr)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:14:13 GMT 2022
Quase cinquenta anos de envolvimento e escrevendo sobre o LIP! Outro
livro... Sim, o do nosso camarada Théo Roumier. Desta vez, ainda que
esboçado na introdução, a questão central não é contar a greve, suas
origens, suas contradições, seu caráter autogestionário, a
desobediência à ordem estabelecida e às vezes também às confederações
sindicais e políticos. partes... Recorda e analisa o contexto. ---- "
Controle hoje para decidir amanhã ", tal foi o título do manifesto
adotado pelo Partido Socialista Unido (PSU) durante seu congresso em
dezembro de 1972 ; que define o cenário. Será também o marco de
intensos debates dentro do movimento trabalhista da época: o CFDT passa
então a ser totalmente autogestionário. Mas o PSU não conseguirá
atraí-lo para o Comitê de Ligação para ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142755.html](pt) Canada,
Collectif Emma Goldman - Roberval: uma luta vitoriosa para promover
moradias acessíveis para povos indígenas (ca, de, en, fr, it,
tr)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:14:02 GMT 2022
Uma ação particularmente ousada ocorreu em Roberval nos últimos dias em
um contexto marcado pelas tensões sociais que haviam sido descritas em
um artigo anterior. Desde que um projeto de habitação popular para
aborígenes foi suspenso, após mais de dois anos de espera e por falta
de financiamento suficiente da Société d'Habitation du Québec (SHQ), o
Centre Mamik du Lac -Saint-Jean organizou um acampamento sobre o local
do projeto para ajudar aborígenes sem-teto na cidade. Composto por duas
grandes tendas equipadas com colchões instalados no abeto, o
acampamento acomodou e alimentou durante cinco dias mais de uma dezena
de pessoas dos 18 aos 75 anos. Grandes cartazes foram instalados para
reivindicar o direito à moradia para os aborígenes. Muito em breve, o
acampamento foi ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142754.html](pt) Russia, avtonom:
Conversa Molhada: "Tendências ordem e caos", Episódio 71 (11 de
setembro) (ca, de, en, it, tr)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:13:46 GMT 2022
Olá a todos! Hoje é domingo, 11 de setembro e continuamos nosso podcast
"Trends of Order and Chaos". Este é o 71º episódio. Aqui estão os
destaques da agenda da semana passada. ---- 1. Levante bandeiras, não
dê dinheiro ---- O novo ano letivo começou. Comprar roupas inteligentes
para a escola, artigos de papelaria, pastas e afins, de acordo com
todos os estudos, é um fardo enorme para o orçamento do russo médio. As
pessoas esperavam que, como em tempos de covid, o governo fizesse
pagamentos às famílias com filhos em agosto. ---- Mas agora não há
dinheiro suficiente para os tanques, então, em vez de ajudar as
famílias, a primeira lição nas escolas públicas de todo o país (isso
ainda não se aplica às escolas particulares) é o assunto patriótico
"Fale sobre o importante". Além disso, seu ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142753.html](pt) Greece, APO:
[Pôster] Manifestação Antifascista Anti-Estado Anti-Repressiva - 9 anos
desde o assassinato de P. Fyssas (ca, de, en, it, tr)[traduccion
automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:12:46 GMT 2022
CONTRA A REPRESSÃO DE ESTADO E O TERRORISMO PARAESTADO ---- DESTRUIR O
FASCISMO E O SISTEMA QUE O DÁ E O NUTRICIONA ---- * Não nos esquecemos
do assassinato do antifascista Pavlos Fyssas, S. Lukman, P. Ziffle .
Nem o assassinato de Zak Kostopoulos, Al. Grigoropoulou, , de N.
Sampanis. ---- * Não esquecemos as centenas de ataques assassinos
paraestatais contra refugiados e imigrantes. Nem os afogamentos, os
empurrões, os assassinatos na fronteira, o internamento em campos de
concentração e a operação de seu extermínio pelos aparelhos do Estado.
---- * Não esquecemos as dezenas de ataques neonazistas descarados a
posseiros, a espaços autogovernados e a ativistas anarquistas,
esquerdistas e antifascistas. Não as balas, as torturas e os
espancamentos dos assassinos uniformizados da ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142752.html](pt) Russia, AIT:
Coreia: Entrevista com a Solidariedade Anarquista (ca, de, en, it,
tr)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:12:33 GMT 2022
Ao saber que o livro do historiador Vadim Damier "Anarco-sindicalismo
no século 20" está sendo traduzido para o coreano, membros da seção
regional russa da Associação Internacional dos Trabalhadores no outono
de 2021 entrevistaram a organização anarco-comunista sul-coreana
"Solidariedade Anarquista" (Anarchist yondae). ---- P: A informação
coerente mais recente sobre o anarquismo na Coréia foi com a "Federação
Anarquista Coreana" na década de 1980 e início de 1990. em torno de Ha
Ginak (Ha Ki-rak). Parece que ele era mais um proudhonista, um
"anarquista de mercado" por convicção. Qual foi o destino desta
federação? Ela se separou? Quando e como?
...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142751.html](it) Russia, avtonom:
Discorso bagnato: "Tendenze ordine e caos", Episodio 71 (11 settembre)
(ca, de, en, pt, tr)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:12:02 GMT 2022
Ciao a tutti! Oggi è domenica 11 settembre e continuiamo il nostro
podcast "Trends of Order and Chaos". Questo è il 71° episodio. Ecco gli
highlights all'ordine del giorno della scorsa settimana. ---- 1. Alza
le bandiere, non dare soldi ---- Il nuovo anno scolastico è iniziato.
L'acquisto di abiti eleganti per la scuola, cancelleria, valigette e
simili, secondo tutti gli studi, è un enorme onere per il budget del
russo medio. La gente si aspettava che, come ai tempi del covid, il
governo avrebbe effettuato pagamenti alle famiglie con bambini ad
agosto. ---- Ma ora non ci sono abbastanza soldi per i carri armati,
quindi invece di aiutare le famiglie, la prima lezione nelle scuole
pubbliche di tutto il paese (questo non si applica ancora alle scuole
private) è l'argomento ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142750.html](it) Greece, APO:
[Poster] Antifascista Antistatale Manifestazione antirepressiva - 9
anni dall'omicidio di P. Fyssas (ca, de, en, pt, tr)[traduzione
automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:11:52 GMT 2022
CONTRO LA REPRESSIONE DI STATO E IL TERRORISMO PARASTATALE ---- PER
DISTRUGGERE IL FASCISMO E IL SISTEMA CHE LO DÀ E LO NUTRE ---- * Non
dimentichiamo l'assassinio dell'antifascista Pavlos Fyssas, S. Lukman,
P. Ziffle . Né l'omicidio di Zak Kostopoulos, Al. Grigoropoulou, , di
N.Sampanis. ---- * Non dimentichiamo le centinaia di attacchi omicidi
parastatali contro rifugiati e immigrati. Né gli annegamenti, i
respingimenti, gli omicidi al confine, l'internamento nei campi di
concentramento e l'operazione del loro sterminio da parte degli
apparati statali. ---- * Non dimentichiamo le decine di sfacciati
attacchi neonazisti agli occupanti abusivi, agli spazi autogestiti e
agli attivisti anarchici, di sinistra e antifascisti. Non i proiettili,
le torture ei ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142749.html](it) Russia, AIT:
Corea: Intervista ad Anarchist Solidarity (ca, de, en, pt,
tr)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:11:21 GMT 2022
Avendo appreso che il libro dello storico Vadim Damier
"Anarco-sindacalismo nel XX secolo" è stato tradotto in coreano,
nell'autunno del 2021 i membri della sezione regionale russa
dell'Associazione internazionale dei lavoratori hanno intervistato
l'organizzazione anarco-comunista sudcoreana "Solidarietà anarchica"
(Anarchist yondae). ---- D: Le informazioni coerenti più recenti
sull'anarchismo in Corea sono state con la "Federazione Anarchica
Coreana" negli anni '80 e all'inizio degli anni '90. intorno ad Ha
Ginak (Ha Ki-rak). Sembra che fosse più un proudhoniano, un "anarchico
di mercato" per convinzione. Qual è stato il destino di questa
federazione? Si è lasciata? Quando e come?
Risposta: Il nome del professor Ha Ginak ci dà sentimenti ambivalenti.
Il ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142748.html](it) Canada,
Collectif Emma Goldman - Roberval: una lotta vittoriosa per promuovere
alloggi a prezzi accessibili per i popoli indigeni (ca, de, en, fr, pt,
tr)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:10:59 GMT 2022
Un'azione particolarmente audace si è svolta nei giorni scorsi a
Roberval in un contesto segnato dalle tensioni sociali che era stato
descritto in un precedente articolo. Poiché un progetto abitativo a
prezzi accessibili per aborigeni è stato sospeso, dopo più di due anni
di attesa e per mancanza di fondi sufficienti da parte della Société
d'Habitation du Québec (SHQ), il Centre Mamik du Lac -Saint-Jean ha
organizzato un campo su il sito del progetto per aiutare gli aborigeni
senzatetto della città. Composto da due grandi tende dotate di
materassini installati sull'abete, il campo ha ospitato e sfamato per
cinque giorni più di una dozzina di persone dai 18 ai 75 anni. Sono
stati installati grandi manifesti per rivendicare il diritto
all'alloggio degli aborigeni. Ben ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142747.html](it) France, UCL AL
#330 - Cultura, leggi: Roumier "Autogestione e rivoluzione. Charles
Piaget, discorsi 1974» (ca, de, en, fr, pt, tr)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:10:48 GMT 2022
Quasi cinquant'anni di coinvolgimento e scrittura di LIP! Un altro
libro... Sì, quello del nostro compagno Théo Roumier. Questa volta,
anche se abbozzato nell'introduzione, la questione centrale non è
raccontare lo sciopero, le sue origini, le sue contraddizioni, il suo
carattere di autogestione, la disobbedienza all'ordine costituito e
talvolta anche alle confederazioni sindacali e politiche parti...

Richiama e analizza il contesto. ---- " Controllare oggi per decidere
domani ", questo era il titolo del manifesto adottato dal Partito
Socialista Unito (PSU) durante il suo congresso nel dicembre 1972 ; che
imposta la scena. Sarà anche la cornice di intensi dibattiti
all'interno del movimento operaio dell'epoca: la CFDT è quindi
completamente ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142746.html](en) France, UCL AL
#330 - Culture, Read: Roumier "Self-management and revolution. Charles
Piaget, speeches 1974» (ca, de, it, fr, pt, tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:10:18 GMT 2022
Almost fifty years of being involved and writing about LIP! Another
book... Yes, that of our comrade Théo Roumier. This time, even if it is
sketched in the introduction, the central issue is not to tell the
strike, its origins, its contradictions, its self-management character,
the disobedience to the established order and sometimes also to the
trade union confederations and political parties... It recalls and
analyzes the context. ---- " Control today to decide tomorrow ", such
was the title of the manifesto adopted by the United Socialist Party
(PSU) during its congress in December 1972 ; that sets the scene. It
will also be the framework for intense debates within the labor
movement of the time: the CFDT is then fully self-managing. But the PSU
will not manage to ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142745.html](en) Canada,
Collectif Emma Goldman - Roberval: A Victorious Fight to Advance
Affordable Housing for Indigenous Peoples (ca, de, it, fr, pt,
tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:09:55 GMT 2022
A particularly bold action has taken place in Roberval in recent days
in a context marked by the social tensions that had been described in a
previous article. Since an affordable housing project for Aboriginals
was put on hold, after more than two years of waiting and for lack of
sufficient funding from the Société d'Habitation du Québec (SHQ), the
Center Mamik du Lac -Saint-Jean organized a camp on the project site to
help homeless Aboriginal people in the city. Composed of two large
tents equipped with mattresses installed on the fir tree, the camp
accommodated and fed for five days more than a dozen people from 18 to
75 years old. Large posters were installed to claim the right to
housing for Aboriginal people. Very soon, the camp was declared illegal
by the city ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142744.html](en) Russia, avtonom:
Wet Talk: "Order and Chaos Trends" Episode 71 (September 11) (ca, de,
it, pt, tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:09:51 GMT 2022
Hi all! Today is Sunday, September 11 and we continue our podcast
"Trends of Order and Chaos". This is the 71st episode. Here are the
highlights on the agenda for the past week. ---- 1. Raise flags, do not
give money ---- The new school year has begun. Buying smart clothes for
school, stationery, briefcases and the like, according to all studies,
is a huge burden on the budget of the average Russian. People expected
that, as in covid times, the government would make payments to families
with children in August. ---- But now there is not enough money for
tanks, so instead of helping families, the first lesson in public
schools throughout the country (this does not yet apply to private
schools) is the patriotic subject "Talk about the important." Moreover,
its program is still ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142743.html](en) NZ, awsm: The
burning issue by MACG (ca, de, it, pt, tr)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:09:21 GMT 2022
The unions in Australia today are a shadow of their former selves, led
by cowards whose main job is to police their members to ensure that
unions aren't fined out of business by the vicious anti-union laws.
This needs to be turned around completely before workers will consider
fighting for a Just Transition - but also for workers to defend working
conditions, maintain health and safety and be adequately compensated
for the inflation that is now ripping through the economy and
devastating real wages. And to do that, we need to take on the union
bureaucracy and beat them. ---- Each year, the concentration of
greenhouse gases in the atmosphere increases. Polar ice melts to an
unprecedented degree. The Great Barrier Reef suffers worse and more
frequent bleaching events. Droughts ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142742.html](en) Russia, AIT:
Korea: Interview with Anarchist Solidarity (ca, de, it, pt, tr)
[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:08:58 GMT 2022
Having learned that the book of the historian Vadim Damier
"Anarcho-syndicalism in the 20th century" is being translated into
Korean, members of the Russian regional section of the International
Workers' Association in the fall of 2021 interviewed the South Korean
anarcho-communist organization "Anarchist Solidarity" about the modern
anarchist movement in Korea ( Anarchist yondae). ---- Q: The most
recent coherent information about anarchism in Korea was with the
"Korean Anarchist Federation" in the 1980s and early 1990s. around Ha
Ginak (Ha Ki-rak). It seems that he was more of a Proudhonist, a
"market anarchist" by conviction. What was the fate of this federation?
Did she break up? When and how?
...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142741.html](de) Russia, avtonom:
Wet Talk: "Tendenzen Ordnung und Chaos", Folge 71 (11. September) (ca,
en, it, pt, tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:06:33 GMT 2022
Hallo alle! Heute ist Sonntag, der 11. September und wir setzen unseren
Podcast "Trends of Order and Chaos" fort. Dies ist die 71. Folge. Hier
sind die Highlights auf der Agenda der vergangenen Woche. ---- 1.
Flaggen hissen, kein Geld geben ---- Das neue Schuljahr hat begonnen.
Der Kauf schicker Klamotten für die Schule, Schreibwaren, Aktentaschen
und Co. ist allen Studien zufolge eine enorme Belastung für das Budget
des durchschnittlichen Russen. Die Menschen erwarteten, dass die
Regierung wie in Covid-Zeiten im August Zahlungen an Familien mit
Kindern leisten würde. ---- Aber jetzt reicht das Geld nicht mehr für
Panzer, und statt den Familien zu helfen, ist die erste
Unterrichtsstunde in öffentlichen Schulen im ganzen Land (das gilt noch
nicht für Privatschulen) das ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142740.html](de) Greece, APO:
[Poster] Antifaschistische Antistaatliche Antirepressive Demonstration
- 9 Jahre seit der Ermordung von P. Fyssas (ca, en, it, pt,
tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:06:20 GMT 2022
GEGEN STAATLICHE UNTERDRÜCKUNG UND STAATLICHEN TERRORISMUS ---- UM DEN
FASCHISMUS UND DAS SYSTEM ZU ZERSTÖREN, DAS IHN GIBT UND IHN NÄHRT ----
* Wir vergessen nicht die Ermordung des Antifaschisten Pavlos Fyssas,
S. Lukman, P. Ziffle . Auch der Mord an Zak Kostopoulos, Al.
Grigoropoulou, , von N.Sampanis. ---- * Wir vergessen nicht die
Hunderte von parastaatlichen Mordanschlägen auf Flüchtlinge und
Immigranten. Auch nicht die Ertrinkungen, die Pushbacks, die Morde an
der Grenze, die Internierung in Konzentrationslagern und die Operation
ihrer Vernichtung durch die Staatsapparate. ---- * Wir vergessen nicht
die Dutzende dreister Neonazi-Angriffe auf Hausbesetzer, auf
selbstverwaltete Räume und auf anarchistische, linke und
antifaschistische Aktivisten. Nicht die Kugeln, die ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142739.html](de) Russia, AIT:
Korea: Interview mit Anarchist Solidarity (ca, en, it, pt,
tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:06:09 GMT 2022
Nachdem sie erfahren hatten, dass das Buch des Historikers Vadim Damier
"Anarcho-Syndikalismus im 20. Jahrhundert" ins Koreanische übersetzt
wird, interviewten Mitglieder der russischen Regionalsektion der
Internationalen Arbeitervereinigung im Herbst 2021 die südkoreanische
anarcho-kommunistische Organisation "Anarchistische Solidarität"
(Anarchist yondae). ---- F: Die neuesten kohärenten Informationen über
den Anarchismus in Korea stammen von der "Korean Anarchist Federation"
aus den 1980er und frühen 1990er Jahren. um Ha Ginak (Ha Ki-rak). Er
scheint eher ein Proudhonist gewesen zu sein, ein "Marktanarchist" aus
Überzeugung. Was war das Schicksal dieser Föderation? Hat sie sich
getrennt? Wann und wie? ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142738.html](de) Italy, anarres
info: ANTI-MILITÄRISCHER INFOPUNKT AUF DER PIAZZA RACCONIGI MARKET (ca,
en, it, pt, tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:05:46 GMT 2022
DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER 10.30 Uhr INFOPUNKT ANTIMILITARISTEN AM
MARKTKURS RACCONIGI ---- Unten ist der Text, den wir verbreiten: ----
Milliarden für das Militär, hohe Lebenshaltungskosten und explodierende
Rechnungen für alle - Italien zieht in den Krieg -- -- Unter Schweigen
und Gleichgültigkeit der meisten stimmte das Parlament Ende Juli der
Refinanzierung von Auslandseinsätzen zu. Der Fokus liegt auf Afrika, wo
sich 18 der 42 Tricolor-Missionen konzentrieren, zwei mehr als im
Vorjahr. ---- Alle Parteien, die sich heute bei den Wahlen gegenseitig
herausfordern, haben sich auf ein immer größeres Kriegsengagement
eingestellt. Die Kosten für Auslandseinsätze stiegen von 1,35 auf 1,5
Milliarden Euro. Der Militäreinsatz stieg von 9.500 auf 12.000. ----
Die neuen ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142737.html](de) Canada,
Collectif Emma Goldman - Roberval: Ein siegreicher Kampf um
erschwinglichen Wohnraum für indigene Völker (ca, en, it, fr, pt,
tr)[maschinelle Übersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:05:01 GMT 2022
Eine besonders mutige Aktion hat in den letzten Tagen in Roberval in
einem Kontext stattgefunden, der von den sozialen Spannungen geprägt
war, die in einem früheren Artikel beschrieben wurden. Da ein
bezahlbares Wohnprojekt für Aborigines auf Eis gelegt wurde,
organisierte das Centre Mamik du Lac-Saint-Jean nach mehr als
zweijährigem Warten und mangels ausreichender Finanzierung durch die
Société d'Habitation du Québec (SHQ) ein Camp weiter die Projektseite,
um obdachlosen Aborigines in der Stadt zu helfen. Das Lager besteht aus
zwei großen Zelten, die mit Matratzen ausgestattet sind, die auf der
Tanne installiert sind, und beherbergte und ernährte fünf Tage lang
mehr als ein Dutzend Menschen im Alter von 18 bis 75 Jahren. Große
Plakate wurden angebracht, um das Recht auf ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142736.html](ca) France, UCL AL
#330 - Cultura, Leer: Roumier "Autogestión y revolución. Charles
Piaget, discursos 1974» (de, en, it, fr, pt, tr)[Traducción automática]
a-infos-ca@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:04:54 GMT 2022
¡Casi cincuenta años de participar y escribir sobre LIP! Otro libro...

Sí, el de nuestro camarada Théo Roumier. Esta vez, aunque esté esbozado
en la introducción, el tema central no es contar la huelga, sus
orígenes, sus contradicciones, su carácter autogestionario, la
desobediencia al orden establecido y en ocasiones también a las
centrales sindicales y políticas. fiestas... Recuerda y analiza el
contexto. ---- " Controlar hoy para decidir mañana ", tal fue el título
del manifiesto adoptado por el Partido Socialista Unido (PSU) durante
su congreso de diciembre de 1972 ; que prepara el escenario. Será
también el marco de intensos debates dentro del movimiento obrero de la
época: la CFDT es entonces totalmente autogestionaria. Pero el PSU no
logrará atraerlo al Comité de Enlace para la ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142735.html](ca) Australia, ac
meanjin: Los ricos necesitan que sufras de O'Connor (de, en, it, pt,
tr)[Traducción automática]
a-infos-ca@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:04:26 GMT 2022
Las condiciones de vida de los trabajadores se están deteriorando
rápidamente en todo el mundo. Los salarios están estancados, mientras
que el costo de las necesidades como los alimentos, la electricidad y
la vivienda sigue aumentando. A pesar de esto, el trabajador promedio
es mucho más productivo que nunca, a menudo a expensas de su salud y
bienestar. ---- Y a medida que nuestras circunstancias se deterioran,
los ricos se vuelven más ricos. Esta transferencia actual de riqueza de
los trabajadores a los ricos no se ha visto desde la década de 1930.
Todos los días, las empresas anuncian ganancias récord. Luego, en el
siguiente aliento, nos dicen que no podían permitirse el lujo de
aumentar los salarios o mejorar las condiciones de trabajo. ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142734.html](ca) Russia, avtonom:
Charla mojada: "Tendencias orden y caos", Episodio 71 (11 de
septiembre) (de, en, it, pt, tr)[Traducción automática]
a-infos-ca@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:04:11 GMT 2022
¡Hola a todos! Hoy es domingo 11 de septiembre y continuamos con
nuestro podcast "Tendencias de Orden y Caos". Este es el episodio 71.
Estos son los aspectos más destacados de la agenda de la semana pasada.
---- 1. Levanten banderas, no den dinero
El nuevo año escolar ha comenzado. Comprar ropa elegante para la
escuela, papelería, maletines y similares, según todos los estudios, es
una carga enorme para el presupuesto del ruso medio. La gente esperaba
que, como en tiempos de covid, el gobierno hiciera los pagos a las
familias con niños en agosto. ---- Pero ahora no hay suficiente dinero
para los tanques, por lo que en lugar de ayudar a las familias, la
primera lección en las escuelas públicas de todo el país (esto aún no
se aplica a las escuelas privadas) es el tema patriótico ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142733.html](ca) Greece,
APO:[Cartel]Manifestación Antifascista Antiestatal Antirrepresiva - 9
años del asesinato de P. Fyssas (de, en, it, pt, tr)[Traducción
automática]
a-infos-ca@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:03:54 GMT 2022
CONTRA LA REPRESIÓN DE ESTADO Y EL TERRORISMO PARAESTATAL ---- PARA
DESTRUIR EL FASCISMO Y EL SISTEMA QUE LO DA Y LO NUTRE ---- * No
olvidemos el asesinato de los antifascistas Pavlos Fyssas, S. Lukman,
P. Ziffle . Ni el asesinato de Zak Kostopoulos, Al. Grigoropoulou, , de
N. Sampanis. ---- * No olvidamos los cientos de ataques asesinos
paraestatales contra refugiados e inmigrantes. Ni los ahogamientos, los
empujones, los asesinatos en la frontera, el internamiento en campos de
concentración y la operación de su exterminio por parte de los aparatos
estatales. ---- * No olvidamos las decenas de descarados ataques
neonazis a ocupantes ilegales, a espacios autogestionados ya activistas
anarquistas, de izquierda y antifascistas. No las balas, las torturas y
las golpizas de los ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142732.html](ca) Russia, AIT:
Corea: Entrevista con Solidaridad Anarquista (de, en, it, pt,
tr)[Traducción automática]
a-infos-ca@ainfos.ca
Thu Sep 22 05:03:43 GMT 2022
Al enterarse de que el libro del historiador Vadim Damier "El
anarcosindicalismo en el siglo XX" se está traduciendo al coreano, los
miembros de la sección regional rusa de la Asociación Internacional de
Trabajadores en el otoño de 2021 entrevistaron a la organización
anarcocomunista de Corea del Sur. "Solidaridad Anarquista" (Anarchist
yondae). ---- P: La información coherente más reciente sobre el
anarquismo en Corea fue con la "Federación Anarquista Coreana" en la
década de 1980 y principios de la de 1990. alrededor de Ha Ginak (Ha
Ki-rak). Parece que era más proudhoniano, un "anarquista de mercado"
por convicción. ¿Cuál fue el destino de esta federación? ¿Se separó?
¿Cuando y cómo?
...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142731.html](fr) Union Communiste
Libertaire (UCL) - Vague de grèves au Royaume-Uni... Et si on suivait
l'exemple?
a-infos-fr@ainfos.ca
Wed Sep 21 18:27:09 GMT 2022
Le Royaume-Uni connaît un fort regain des luttes, avec entre autres
d'importantes vagues de grèves comme il n'en avait pas connu depuis
décennies. Rail, poste, métro, ports ou entrepôts Amazon... Quelques
soient les secteurs, l'augmentation des salaires est la revendication
première. Rien d'étonnant avec une inflation autour des 10 %. L'entrée
en action de plus en plus massive de notre classe au Royaume-Uni mérite
tout notre intérêt... et nous montre la voie! ---- Comme sur le reste
du globe, les travailleurs et travailleuses du Royaume-Uni subissent de
plein fouet l'augmentation des prix. Avec une inflation à plus de 10 %
en juillet - qui pourrait atteindre 13 % en octobre selon la Banque ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142730.html](fr) Alternative
Libertaire #330 (UCL) - Entretien. Réseau Reta Sucialisimu o Barbaria:
«Une voie vers l'autonomie devra nécessairement prendre en compte les
droits sociaux»
a-infos-fr@ainfos.ca
Wed Sep 21 18:26:57 GMT 2022
Le réseau Reta Sucialisimu o Barbaria, qui regroupe des militant·es
révolutionnaires en Corse menait sa première action publique le 14
juillet dernier à Bastia. Ils nous présentent leurs orientations. ----
Alternative libertaire: Pouvez-vous revenir sur la formation du réseau?
---- Réseau Reta Sucialisimu o Barbaria: Au départ, l'idée de ce réseau
a émergé d'un constat partagé par deux organisations, A Manca
(organisation liée au NPA, NDLR) et la Ghjuventù Cumunista Cismontinca
(Haute-Corse). Des militantes et militants sont partis du constat
commun que trop de personnes acquises à l'idée d'une rupture avec le
capitalisme en Corse n'avaient aucun cadre collectif pour agir et ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142729.html](fr) Organisation
Communiste Libertarie (OCL) - Radio: Refus du travail dans l'Italie
révoltée des années 1960-1970
a-infos-fr@ainfos.ca
Wed Sep 21 18:26:46 GMT 2022
Dans cette émission consacrée à un aspect central des théories
critiques et des luttes autonomes de l'Italie révoltée des années
1960-70, Oreste Scalzone nous offre d'abord un aperçu des théories
critiques du travail ("refus du travail" et "lutte contre le travail")
développées au sein de l'opéraïsme. Dans une seconde partie, il évoque
quelques pratiques de «l'anti-travail» de l'Autonomie italienne
("auto-réductions", grèves des loyers, squats) et parle de leur vision
non-programmatique du communisme comme désir de communisation et comme
"mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses" (Marx). ---- Une
émission des camarades de Sortir du Capitalisme ---- ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142728.html](fr) FA Lyon - Le
Monde Libertaire n°1842
a-infos-fr@ainfos.ca
Wed Sep 21 18:26:43 GMT 2022
Édito: ---- À QUI PROFITE LA CRISE? ---- La crise! Ah, le vilain mot
fourre-tout utilisé à toutes les sauces et qui embrouille l'esprit!
---- Le ML n'y échappe pas. Normal elle est partout. ---- Ne nous
méprenons pas: à qui profite la crise? Nous ne sommes pas dupes. Elle
permet aux gouvernant·es, aux tenant·es du pouvoir coercitif de frapper
cyniquement et plus durement les plus faibles, de justifier les coups
bas et retors des politiques libérales et/ou autoritaires, de nous
opposer les un(e)s aux autres par la division, de nous enfermer dans un
monde complètement kafkaïen. ---- Tout fout le camp qu'on dirait: y'a
plus ni repères ni boussole! ---- Si la résignation, globalement semble
gagner du terrain, ...

[http://www.ainfos.ca/ainfos336/ainfos142727.html](fr) CNT-SO -
Retraites Macron: c'est toujours NON!
a-infos-fr@ainfos.ca
Wed Sep 21 18:26:23 GMT 2022
Allongement de la durée de cotisation ou report de l'age légal: Macron
souhaite passer en force sur les retraites pour nous faire trimer plus
longtemps, avec un cap affiché à 65 ans! Pourtant, contrairement au
discours volontairement alarmiste du gouvernement, aucune menace
structurelle ne met en danger le financement du régime de retraites par
répartition. La masse des richesses produites par notre travail, est
largement suffisante pour financer, dans le cadre actuel, la protection
sociale! Tout est question de choix de société et de rapport de
force... ---- Au centre des questions de protection sociale solidaire,
de répartition du travail et des richesses, la bataille des retraites
est ...
_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html