A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Greek_ 中文 Chinese_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003 | of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009 | of 2010 | of 2011 | of 2012 | of 2013 | of 2014 | of 2015 | of 2016 | of 2017 | of 2018 | of 2019 | of 2020 | of 2021 | of 2022

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Sat, 1 Jan 2022 23:59:01 +0100 (CET)----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00036.html
(gr) Αναρχισμός και η Επανάσταση των Μαύρων (1)
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 11:45:13 GMT 2022

<br>
Lorenzo Komboa&#x2019; Ervin --- &#x391;&#x3BD;&#x3B1;&#x301;&#x3BB;&#x3C5;&#x3C3;&#x3B7; &#x3C4;&#x3B7;&#x3C2; &#x3BB;&#x3B5;&#x3C5;&#x3BA;&#x3B7;&#x301;&#x3C2; &#x3C5;&#x3C0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3BF;&#x3C7;&#x3B7;&#x301;&#x3C2; --- &#x391;&#x3C5;&#x3C4;&#x3B7;&#x301; &#x3B7;
&#x3BC;&#x3C0;&#x3C1;&#x3BF;&#x3C3;&#x3BF;&#x3C5;&#x301;&#x3C1;&#x3B1; &#x3B8;&#x3B1; &#x3C3;&#x3C5;&#x3B6;&#x3B7;&#x3C4;&#x3B7;&#x301;&#x3C3;&#x3B5;&#x3B9; &#x3B5;&#x3BD; &#x3C3;&#x3C5;&#x3BD;&#x3C4;&#x3BF;&#x3BC;&#x3...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00035.html
(tr) anarkismo.net: &quot;Mekan&quot;daki /autoritaires bask&#x131;n davran&#x131;&#x15F;lar - Amo Voli (ca, de, en, it, pt, fr)[makine &#xE7;evirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 09:01:36 GMT 2022

Belirtiler, vekt&#xF6;rler, tedavi yollar&#x131; ---- Anti-otoriter alan&#x131;n s&#xFC;re&#xE7;lerinde ve
mek&#xE2;nlar&#x131;nda ortak otoriter davran&#x131;&#x15F;lar&#x131;, bu davran&#x131;&#x15F;lar&#x131;n geli&#x15F;tirilmesini ve
ho&#x15F;g&#xF6;r&#xFC;lmesini kolayla&#x15F;t&#x131;ran nesnel ko&#x15F;ullar&#x131; ve bunlarla ba&#x15F;a &#xE7;&#x131;kman&#x131;n olas&#x131;
yollar&#x131;n&#x131; kodlamaya &#xE7;al&#x131;&#x15F;an bir metin. ---- Anti-otoriter alanda otoriter
dav...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00034.html
(tr) Cgt-lkn: &#x130;spanya, (Video) El Movimiento Pensionista de E.H. 15 Ocak'ta (ca, de, en, it, pt, fr)[makine &#xE7;evirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 09:00:47 GMT 2022

emekli maa&#x15F;lar&#x131;n&#x131;n ve maa&#x15F;lar&#x131;n sat&#x131;n alma g&#xFC;c&#xFC;n&#xFC;n korunmas&#x131; i&#xE7;in b&#xFC;y&#xFC;k bir
seferberli&#x11F;i te&#x15F;vik ediyor ---- Hego Euskal Herria'n&#x131;n ba&#x15F;kentlerinde ve bir&#xE7;ok
kasaba ve b&#xF6;lgesinde, emekli hareketi emeklilere ve t&#xFC;m vatanda&#x15F;lara 15 Ocak'ta
d&#xF6;rt ba&#x15F;kentin ve ba&#x15F;kentin baz&#x131; kasabalar&#x131;n&#x131;n sokaklar&#x131;n&#x131; doldurman&#x131;n &#xF6;nemini
an...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00033.html
(tr) comarcalsur.cnt.es: AMAZ&#xD3;N'&#x130;N SEBELER&#x130; (ca, de, en, it, pt, fr)[makine &#xE7;evirisi]
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 09:00:46 GMT 2022

&quot;Amazon &#xE7;al&#x131;&#x15F;anlar&#x131; ve m&#xFC;&#x15F;terileri sayesinde bunun i&#xE7;in para &#xF6;dediniz!&quot; Bu
s&#xF6;zlerle Jeff Bezos, d&#xFC;nyaya indikten ve bu zamanlar&#x131;n ve geleceklerin ilk uzay
turistlerinden biri haline geldikten sonra (kendince evet) minnettarl&#x131;&#x11F;&#x131;n&#x131;
g&#xF6;stermek istedi. ---- Yar&#x131; k&#xF6;le &#xFC;retkenlik modelinin ve i&#x15F;inizi temel ald&#x131;&#x11F;&#x131;n&#x131;z
&#xE7;al&#x131;&#x15F;anlar&#x131;n&...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00032.html
(pt) anarkismo.net: Comportamentos dominantes no &quot;espa&#xE7;o&quot; por Amo Voli (ca, de, en, fr, it)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 09:00:08 GMT 2022

Sintomas, vetores, formas de tratamento ---- Um texto que busca codificar os
comportamentos autorit&#xE1;rios comuns nos processos e hangouts do espa&#xE7;o
antiautorit&#xE1;rio, as condi&#xE7;&#xF5;es objetivas que facilitam o desenvolvimento e a
toler&#xE2;ncia desses comportamentos, bem como as formas poss&#xED;veis de enfrent&#xE1;-los.
---- Comportamentos autorit&#xE1;rios no espa&#xE7;o antiautorit&#xE1;rio: sintomatologia,
atores e modos de lidar com o ---- Texto que tenta codif...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00031.html
(pt) Greece, APO, land &amp; freedom - Solidariedade aos funcion&#xE1;rios da Kavala Oil (ca, de, en, fr, it)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:59:48 GMT 2022

Na ter&#xE7;a-feira, 21/12/21, as for&#xE7;as policiais do MAT invadiram a f&#xE1;brica de
petr&#xF3;leo de Kavala ocupada pelos trabalhadores em Kavala. L&#xE1; dentro estavam cerca
de 170 trabalhadores da f&#xE1;brica de petr&#xF3;leo Kavala, que foram reprimidos. Desde o
dia anterior, a f&#xE1;brica j&#xE1; estava rodeada por v&#xE1;rios esquadr&#xF5;es, impedindo as
mudan&#xE7;as de turno de seguran&#xE7;a mas tamb&#xE9;m n&#xE3;o permitindo a aproxima&#xE7;&#xE3;o de
trabalhadores...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00030.html
(pt) Pol&#xF4;nia, Ozzip Employee Initiative: Education deformation - a model (ca, de, en, fr, it)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:59:17 GMT 2022

Przemyslaw Czarnek, com entusiasmo revolucion&#xE1;rio, come&#xE7;a a superar seu
antecessor no banquinho da ministra da educa&#xE7;&#xE3;o, Anna Zalewska, a liquidat&#xE1;ria do
ensino m&#xE9;dio. Czarnek prometeu grandes aumentos salariais para professores. Na
verdade, ele est&#xE1; oferecendo redu&#xE7;&#xF5;es e piora - e t&#xE3;o desastrosa - das condi&#xE7;&#xF5;es
de trabalho. ---- Quando, no in&#xED;cio de setembro, Przemyslaw Czarnek na r&#xE1;dio RMF
anunciou &quot;v&#xE1;ria...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00029.html
(pt) comarcalsur.cnt.es: AS MISERAS DE AMAZ&#xD3;N (ca, de, en, fr, it)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:59:01 GMT 2022

&quot;Gra&#xE7;as aos funcion&#xE1;rios e clientes da Amazon, voc&#xEA;s pagaram por isso!&quot; Com estas
palavras Jeff Bezos quis mostrar a sua gratid&#xE3;o (&#xE0; sua maneira, sim) depois de
pousar na terra e ter se tornado um dos primeiros turistas espaciais destes e dos
que vir&#xE3;o. ---- Entendemos que o modelo de produtividade semiescrava e a maneira
como voc&#xEA; trata seus funcion&#xE1;rios, na qual baseia seu neg&#xF3;cio, ajudaram voc&#xEA; a se
tornar a pessoa mais ric...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00028.html
(pt) [It&#xE1;lia] Anula&#xE7;&#xE3;o das medidas da Opera&#xE7;&#xE3;o Sibilla By A.N.A.
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:58:49 GMT 2022

&#xC9; com prazer que tomamos conhecimento do cancelamento de todas as medidas
preventivas contra anarquistas afetados pela &quot;Opera&#xE7;&#xE3;o Sibilla&quot;. Segue uma
declara&#xE7;&#xE3;o dos camaradas de Spoleto: ---- Opera&#xE7;&#xE3;o Sibilla: todas as medidas
preventivas canceladas ---- Hoje chegou a not&#xED;cia de que todas as medidas
preventivas para a opera&#xE7;&#xE3;o de repress&#xE3;o Sibilla de 11 de novembro, dirigida em
particular contra o jornal anarquista &quot;V...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00027.html
(pt) France, UCL AL #322 - Economia, Pre&#xE7;os em alta e capitalismo livre (ca, de, en, fr, it)[traduccion automatica]
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:58:38 GMT 2022

Uma quest&#xE3;o altamente inflam&#xE1;vel, a infla&#xE7;&#xE3;o voltou com for&#xE7;a total no debate
p&#xFA;blico. Praticamente esquecido na Fran&#xE7;a ap&#xF3;s duas d&#xE9;cadas de estabilidade
monet&#xE1;ria, &#xE9; um fen&#xF4;meno complexo que revela desigualdades consider&#xE1;veis e as
falhas mais fundamentais do capitalismo. Descriptografia. ---- Pela primeira vez,
as not&#xED;cias econ&#xF4;micas e sociais foram trazidas aos olhos do p&#xFA;blico pelo aumento
dos pre&#xE7;o...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00026.html
(nl) vrije bond: Solidariteit met de Koerdische demonstranten! Vrijheid voor de politieke gevangen! Actieweek van 02.01 tot 09.01.2022!
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:58:19 GMT 2022

Op vrijdag 3 december protesteerden ongeveer 100 mensen bij de OPCW (Organization
for the Prohibition of Chemical Weapons) in Den Haag. Ze protesteerden tegen de
inzet van chemische wapens in Zuid-Koerdistan (Noord-Irak) door het Turkse leger.
De chemische wapens worden ingezet tegen de lokale bevolking en revolutionaire
strijders in de Koerdische bergen. Ondanks het herhaaldelijk verzoek voor een
onafhankelijk onderzoek naar het gebruik van chemische wapens door Turkije blijft
het o...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00025.html
(en) Sicilia Libertaria: THE 2nd NUMBER OF GLIMPSES IS OUT (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:57:54 GMT 2022

Sicilian magazine of various humanity. Sicilia Punto L editions. Six-monthly, p.
152, &#x80; 10. ---- Inquiries on this page or by writing to info@sicilialibertaria.it
<br>
Index<br>
5 Editorial<br>
Deviations<br>
11 PIPPO GURRIERI, Yesterday and today. Sicilian emigrants and immigrants: a
common perspective?
<br>19 EMANUELE AMODIO, Salty bread and other people's scales. Encounters and clashes
in the Mediterranean
<br>29 BRUNELLA MISSORICI, Environment, climate and migration at the ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00024.html
(en) FAU: Openhearted protest-interview - rider gravely injured after traffic crash due to Gorillas bike brake malfunction (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:57:41 GMT 2022

On December 12, our colleague Mustapha got in a traffic accident caused by a
malfunctioning bike, while working for Gorillas. He is physically injured and
still very shaken from the accident, and because of this still cannot work. He
needs time and rest to recover, which he isn't getting in the current situation.
---- We want Gorillas to take responsibility, and to not also cause him to be in
severe financial trouble. We demand: ---- Pay Mustapha at 100%, no wage penalty.
---- Keep M...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00023.html
(en) UK, AFED, organise magazine - WHERE IS LEILA HOSSEINZADEH? | INTERNATIONAL (ca, de, it, fr, pt)
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:57:28 GMT 2022

Leila Hosseinzadeh, a well-praised Iranian student activist was brutally arrested
in Shiraz on December 7th, 2021, and forcefully sent to detention in Shiraz
Prison before she was stealthily transferred to 209 Ward of Tehran's Evin Prison.
Her whereabouts were not announced by the intelligence agents of Iran for two
weeks until after she was eventually allowed to speak to her parents who had been
desperately looking for her. ---- Born in a working-class family, Hosseinzadeh's
student...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00022.html
(en) Poland, Ozzip Employee Initiative: Education deformation - a model (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:57:05 GMT 2022

Przemyslaw Czarnek in revolutionary enthusiasm begins to outdo his predecessor in
the stool of the minister of education, Anna Zalewska, the liquidator of middle
schools. Czarnek promised big pay rises for teachers. In fact, he is offering
them reductions and worsening - and so disastrous - working conditions. ----
When, at the beginning of September, Przemyslaw Czarnek on the RMF radio
announced &quot;a several dozen percent pay rises for teachers&quot;, an unaware listener
could on...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00021.html
(it) anarkismo.net: Comportamenti dominanti/authoritarian nello &quot;spazio&quot; di Amo Voli (ca, de, en, fr, pt)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:56:05 GMT 2022

Sintomi, vettori, modalit&#xE0; di trattamento ---- Un testo che tenta di codificare
comportamenti autoritari comuni nei processi e ritrovi dello spazio
antiautoritario, le condizioni oggettive che facilitano lo sviluppo e la
tolleranza di questi comportamenti, nonch&#xE9; i possibili modi per affrontarli. ----
Comportamenti autoritari nello spazio antiautoritario: sintomatologia, attori e
modi di affrontare ---- Testo che tenta di codificare comportamenti autoritari
comuni nei proce...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00020.html
(it) France, UCL AL #321 - Politica, Vaccinazione: l'illusoria protesta liberale contro l'autoritarismo (ca, de, en, fr, pt)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:55:26 GMT 2022

L'istituzione di una campagna di vaccinazione, poi l'introduzione del &quot;tessuto
sanitario&quot; hanno dato luogo a importanti polarizzazioni ideologiche, in
particolare sul tema della vaccinazione. Questi sono indicativi di alcune
difficolt&#xE0; con cui si confronta la sinistra rivoluzionaria e in particolare per
quanto riguarda il suo rapporto con il potere e la libert&#xE0;. ---- La rapida
diffusione dell'epidemia durante l'inverno del 2020 ha evidenziato l'effetto
dannoso del...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00019.html
(it) Cgt-lkn: Spagna, (Video) El Movimiento Pensionista de E.H. promuove una grande mobilitazione il 15 gennaio (ca, de, en, fr, pt)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:54:32 GMT 2022

per il mantenimento del potere d'acquisto di pensioni e stipendi ---- Nei
capoluoghi e in molti paesi e regioni dell'Hego Euskal Herria, il movimento dei
pensionati si sforza di spiegare ai pensionati e a tutti i cittadini l'importanza
di riempire il 15 gennaio le strade dei quattro capoluoghi e di alcuni comuni
della capitale. le capitali. Per questo hanno avviato contatti con sindacati e
altri gruppi sociali per unirsi a questa mobilitazione. ---- Per quanto riguarda
il mondo dei ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00018.html
(it) Bielorussia, Sasha Kozlyanko (in carcere) - anima e coscienza dell'anarchismo di Brest (ca, de, en, fr, pt)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:54:21 GMT 2022

Ho incontrato Alexander Kozlyanko nell'estate del 2002, molto prima che
l'anarchismo iniziasse a mostrare il suo sorriso in Bielorussia. A quel tempo i
ragazzi di Brest avevano il loro gruppo di amici a Kavala (nota zona residenziale
di Brest - Kovalyovka), a cui mi sono &quot;unito&quot;, essendo un assiduo frequentatore
di questa bella citt&#xE0; della Bielorussia occidentale. Posso dire con sicurezza che
quel gruppo, e Sasha in particolare, furono all'origine dell'anarchismo di Bres...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00017.html
(it) comarcalsur.cnt.es: LE MISERAZIONI DI AMAZ&#xD3;N (ca, de, en, fr, pt)[traduzione automatica]
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:54:05 GMT 2022

&quot;Grazie ai dipendenti e ai clienti di Amazon, avete pagato per questo!&quot; Con
queste parole Jeff Bezos ha voluto manifestare la sua gratitudine (a modo suo,
s&#xEC;) dopo essere sbarcato sulla terra ed essere diventato uno dei primi turisti
spaziali di questi tempi e di quelli a venire. ---- Comprendiamo che il modello
di produttivit&#xE0; semi-schiavo e il modo in cui tratti i tuoi dipendenti su cui
basi la tua attivit&#xE0; ti hanno aiutato a diventare la persona pi&#xF9; ric...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00016.html
(en) comarcalsur.cnt.es: THE MISERAS OF AMAZ&#xD3;N (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:53:13 GMT 2022

&quot;Thanks to Amazon employees and customers, you guys paid for this!&quot; With these
words, Jeff Bezos wanted to show his gratitude (very much in his own way) after
landing on earth and having become one of the first space tourists of these times
and those to come. ---- We understand that with the semi-slave productivity model
and the way he treats his employees on which he bases his business, it has served
him to be the richest person in the world. Even so, Amazon never ceases to ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00015.html
(en) Spain, CNT, Aranjuez: Number 35 of AlTajo December 2021 (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:52:56 GMT 2022

We open this 35th issue of AL TAJO, the last of the year 2021, with the statement
from the Permanent Secretariat of the CNT Confederal Committee on November 25,
International Day against gender violence, entitled Not only the murdered women
are. ---- Below is a report with the title The great scam of the electricity
market, in which Rodrigo Irurzun, an expert in energy technology, takes us into
the ins and outs of the electrical system of our country. ---- The third text
that we publ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00014.html
(en) France, UCL AL #321 - UCL Congress: a libertarian approach to struggle unionism (ca, de, it, fr, pt)[machine translation]
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:52:44 GMT 2022

Today, even very weak, unionism remains an essential counter-power in the face of
employers' arbitrariness and capitalist aims. And potentially, tomorrow, an
essential player in the socialization of the means of production, necessary to
switch to another society, communist and self-management. How to rearm it, extend
it, make it embrace the proletariat in all its diversity? These questions came up
several times in the debates of the 1st UCL Congress. Below, two extracts from
the guid...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00013.html
(en) Sasha Kozlyanko &#x2013; soul and conscience of Brest anarchism (ca, de, it, fr, pt)
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:52:17 GMT 2022

I met Alexander Kozlyanko in the summer of 2002, long before anarchism started to
show its grin in Belarus. At that time Brest guys had their own group of friends
in Kavala (well known residential area of Brest &#x2013; Kovalyovka), to which I
&#x201C;joined&#x201D;, being a frequent visitor in this nice western Belarusian city. I can
say with confidence that that group, and Sasha in particular, were at the origins
of Brest anarchism. While most of the guys, with whom we drank beer tog...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00012.html
(de) iwa-ait: GEGEN DIE AUSNUTZUNG IM WIENER SEKESSIONSMUSEUM (ca, en, it, fr, pt)[maschinelle &#xDC;bersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:50:24 GMT 2022

Alle Nebenerwerbst&#xE4;tigen im Kassen-, Bewachungs- und Ladenbereich haben sich
gegen die unertr&#xE4;glichen Arbeitsbedingungen im Wiener Secessionsmuseum
organisiert. Seit Wochen verhandelt die WAS (Arbeitergewerkschaft Wien) mit der
Museumsleitung, die inzwischen begonnen hat, die Forderungen der Mitarbeiter zu
ignorieren. Deshalb haben wir anl&#xE4;sslich der Er&#xF6;ffnung der letzten
Secessionsausstellung vor dem Secessionsmuseum Friedrichstra&#xDF;e 12, 1010 Wien, zu
einer K...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00011.html
(de) Spain, CNT, Aranjuez:Nummer 35 von AlTajo Dezember 2021 (ca, en, it, fr, pt)[maschinelle &#xDC;bersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:50:06 GMT 2022

Wir er&#xF6;ffnen diese 35. Ausgabe von AL TAJO, die letzte des Jahres 2021, mit der
Erkl&#xE4;rung des St&#xE4;ndigen Sekretariats des CNT-Konf&#xF6;deralen Komitees vom 25.
November, dem Internationalen Tag gegen geschlechtsspezifische Gewalt, mit dem
Titel Nicht nur die ermordeten Frauen. ---- Nachfolgend ein Bericht mit dem Titel
Der gro&#xDF;e Betrug des Strommarktes, in dem Rodrigo Irurzun, ein Experte f&#xFC;r
Energietechnik, uns in die Einzelheiten des elektrischen Systems unse...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00010.html
(de) Cgt-lkn: Spanien, (Video) El Movimiento Pensionista de E.H. f&#xF6;rdert am 15. Januar (ca, en, it, fr, pt)[maschinelle &#xDC;bersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:49:53 GMT 2022

eine gro&#xDF;e Mobilisierung f&#xFC;r den Erhalt der Kaufkraft von Renten und Geh&#xE4;ltern
---- In den Hauptst&#xE4;dten und in vielen St&#xE4;dten und Regionen von Hego Euskal
Herria bem&#xFC;ht sich die Rentnerbewegung, den Rentnern und allen B&#xFC;rgern zu
erkl&#xE4;ren, wie wichtig es ist, am 15. Januar die Stra&#xDF;en der vier Hauptst&#xE4;dte und
einiger St&#xE4;dte der Hauptstadt zu f&#xFC;llen die Hauptst&#xE4;dte. Daf&#xFC;r haben sie Kontakte
zu Gewerkschaften und andere...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00009.html
(de) comarcalsur.cnt.es: DIE MISERAS VON AMAZ&#xD3;N (ca, en, it, fr, pt)[maschinelle &#xDC;bersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:49:38 GMT 2022

&quot;Dank Amazon-Mitarbeitern und -Kunden habt ihr daf&#xFC;r bezahlt!&quot; Mit diesen Worten
wollte Jeff Bezos seine Dankbarkeit (auf seine eigene Art, ja) nach der Landung
auf der Erde und als einer der ersten Weltraumtouristen dieser und zuk&#xFC;nftigen
Zeit zeigen. ---- Wir wissen, dass das Semi-Slave-Produktivit&#xE4;tsmodell und die
Art und Weise, wie Sie Ihre Mitarbeiter behandeln, auf der Ihr Unternehmen
basiert, Ihnen geholfen haben, der reichste Mensch der Welt zu werden. ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00008.html
(de) France, UCL AL #322 - Geschichte, 1920-1921: Emma Goldman, Zeugin der bolschewistischen Maskerade (ca, en, it, fr, pt)[maschinelle &#xDC;bersetzung]
a-infos-de@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:49:19 GMT 2022

Im Dezember 1919 wurde Emma Goldman ihre US-Staatsb&#xFC;rgerschaft entzogen und aus
den Vereinigten Staaten nach Russland ausgewiesen. Die militante Anarchistin hegt
dann nach eigenen Angaben die Hoffnung, dort ein neues Land zu finden. Die
Revolution von 1917 war in ihren Augen &quot;ein wahres Wunder&quot; und sie verteidigte
daher das Werk der Bolschewiki. Zwei Jahre sp&#xE4;ter musste sie fliehen. Seine
ungeschminkte Darstellung der Diktatur der bolschewistischen Partei ist ein
...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00007.html
(ca) UK, ACG: Ucrania: tambores de guerra en el Dnieper (de, en, it, fr, pt)[Traducci&#xF3;n autom&#xE1;tica]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:37:20 GMT 2022

Mientras que las tensiones entre la Rusia de Putin y Ucrania de Zelensky han
reducido en los &#xFA;ltimos d&#xED;as, estamos compartiendo el f uego art&#xED;culo de Konflikt
, un nuevo grupo revolucionario libertario en Bulgaria, que analiza la situaci&#xF3;n
y la respuesta necesaria de la clase obrera: el rechazo de ambos campos y una
lucha por sus propios intereses. ---- En &quot;Occidente&quot; se nos presenta una imagen
de la oligarqu&#xED;a rusa como enemiga de &quot;la libertad y...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00006.html
(ca) UK, ACG: La crisis del combustible es una crisis capitalista (de, en, it, fr, pt)[Traducci&#xF3;n autom&#xE1;tica]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:37:13 GMT 2022

El aumento de los costos de la energ&#xED;a ha afectado duramente a las personas,
especialmente a las de bajos ingresos. Ya miles mueren porque no pueden
permitirse el lujo de calentar sus hogares y la situaci&#xF3;n solo va a empeorar . A
pesar de la inversi&#xF3;n en energ&#xED;a e&#xF3;lica y solar, el Reino Unido todav&#xED;a depende
en gran medida del gas natural y el petr&#xF3;leo para obtener energ&#xED;a porque las
energ&#xED;as renovables son tan poco fiables como el viento y ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00005.html
(ca) Polonia, Ozzip Employee Initiative: La deformaci&#xF3;n de la educaci&#xF3;n: un modelo (de, en, it, fr, pt)[Traducci&#xF3;n autom&#xE1;tica]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:36:40 GMT 2022

Przemyslaw Czarnek, con entusiasmo revolucionario, comienza a superar a su
predecesor en el banquillo de la ministra de educaci&#xF3;n, Anna Zalewska,
liquidadora de escuelas intermedias. Czarnek prometi&#xF3; grandes aumentos salariales
para los profesores. De hecho, les est&#xE1; ofreciendo reducciones y empeoramiento -
y por tanto desastroso - las condiciones de trabajo. ---- Cuando, a principios de
septiembre, Przemyslaw Czarnek en la radio RMF anunci&#xF3; &quot;un aumento de suel...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00004.html
(ca) solidaridad obrera chile: Huelga ELECTORAL - EN ESTAS ELECCIONES NO LES VOTES, SUMATE A LA HUELGA ELECTORAL Por Manuel VILLAR
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:36:21 GMT 2022

Como sabr&#xE1;n, d&#xE9;cadas de desigualdades e injusticias dieron origen a la Revuelta
de Octubre de 2019, proceso de transformaci&#xF3;n social que ha marcado, sin duda
alguna, un antes y un despu&#xE9;s en la historia, y en las manifestaciones de la
regi&#xF3;n chilena. La organizaci&#xF3;n espont&#xE1;nea, horizontal y solidaria se observ&#xF3; en
las calles y las asambleas aut&#xF3;nomas en los territorios, haci&#xE9;ndonos ver que el
fin del modelo neoliberal y otras formas de ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00003.html
(ca) Spain, CNT, Aranjuez: N&#xFA;mero 35 de AlTajo diciembre 2021 (de, en, it, fr, pt)[Traducci&#xF3;n autom&#xE1;tica]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:36:07 GMT 2022

Abrimos este n&#xFA;mero 35 de AL TAJO, el &#xFA;ltimo del a&#xF1;o 2021, con el comunicado del
Secretariado Permanente del Comit&#xE9; Confederal de CNT ante el 25 de noviembre, D&#xED;a
internacional contra la violencia de g&#xE9;nero, titulado No son s&#xF3;lo las asesinadas.
---- Sigue a continuaci&#xF3;n un informe con el t&#xED;tulo La gran estafa del mercado
el&#xE9;ctrico, en el que Rodrigo Irurzun, experto en tecnolog&#xED;a energ&#xE9;tica, nos
adentra en los entresijos del s...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/22/jan/ainfos00002.html
(ca) France, UCL AL #322 - Noticias UCL, &quot;Jefe, patria, patriarcado, misma ra&#xED;z, misma lucha&quot; Marcha contra la violencia contra la mujer (de, en, it, fr, pt)[Traducci&#xF3;n autom&#xE1;tica]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sat Jan 01 08:35:57 GMT 2022

Como todos los a&#xF1;os, la Union Communiste Libertaire particip&#xF3;, en varias
ciudades, en manifestaciones contra la violencia contra las mujeres y las
minor&#xED;as de g&#xE9;nero. Lamentablemente, este a&#xF1;o, en Par&#xED;s, no pudo producirse una
convergencia con el D&#xED;a del Recuerdo Trans (Tdor), debido al unilateralismo del
colectivo We All. ---- El panfleto de la UCL record&#xF3; el origen de este d&#xED;a: &quot;En
1981, las feministas colombianas decidieron hacer del...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
https://ainfos.ca/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html