A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Thu, 22 Jul 2010 23:59:01 +0200 (CEST)----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00235.html
(pt) [Brasil] Sindivários-SP lança sua revista teórico-prática
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:52:44 GMT 2010

Na v&#xE9;spera da realiza&#xE7;&#xE3;o da Plen&#xE1;ria Nacional da COB-AIT-IWA e por inciativa<br>
editorial da BASEL (Biblioteca e Arquivo Social Edgard Leuenroth), do SINDIV&#xC1;RIO-SP,<br>
e com o apoio do Arquivo e Mem&#xF3;ria Oper&#xE1;ria &amp; Social Edgar Rodrigues, o<br>
SINDIV&#xC1;RIOS-SP lan&#xE7;a o 1&#xBA; n&#xFA;mero de sua Revista Te&#xF3;rico-Pr&#xE1;tica &quot;O SEMEADOR -<br>
SOLIDARIEDADE E REVOLU&#xC7;&#xC3;O&quot;, que pode ser lido, em edi&#xE7;&#xE3;o tri-lingue, ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00234.html
(pt) [Lisboa, Portugal] Conversa na Letra Livre - ZDB
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:49:04 GMT 2010

Convite<br>
Sylvie Tissot, soci&#xF3;loga, investigadora e activista do colectivo &#xAB;Les Mots Sont<br>
Importants&#xBB; vai estar no pr&#xF3;ximo S&#xE1;bado na Galeria Z&#xE9; dos Bois para nos falar do seu<br>
trabalho militante e dum livro recentemente publicado de que &#xE9; co-autora.<br>
Esta obra &#xE9; fruto de 10 anos de trabalho realizado pelo colectivo &#xAB;Les Mots Sont<br>
Importants&#xBB;. Ali se fala das sondagens falsamente neutras, dos editoriais agressivos<br>
que nos...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00233.html
(pt) Nova edi&#xE7;&#xE3;o do boletim Cuba Libert&#xE1;ria
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:46:52 GMT 2010

[A seguir a apresenta&#xE7;&#xE3;o do n&#xFA;mero 16 (julho 2010) do boletim Cuba Libert&#xE1;ria,<br>
editado pelo GALSIC (Grupo de Apoio aos Libert&#xE1;rios e Sindicalistas Independentes de<br>
Cuba). Para l&#xEA;-lo na &#xED;ntegra pe&#xE7;a a c&#xF3;pia eletr&#xF4;nica em pdf desta edi&#xE7;&#xE3;o no e-mail:<br>
cubalibertaria@gmail.com.]<br>
Cuba: di&#xE1;logo... e debate...<br>
N&#xE3;o se pode negar que em Cuba est&#xE3;o se produzindo mudan&#xE7;as significativas, ainda que<br>
s...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00232.html
(pt) [Canad&#xE1;] Liberem nossos amigos! Atualiza&#xE7;&#xE3;o sobre os detidos do G20
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:45:29 GMT 2010

Enquanto os l&#xED;deres do G20 se reuniam atr&#xE1;s de uma jaula de a&#xE7;o e sob uma opera&#xE7;&#xE3;o<br>
de um bilh&#xE3;o de d&#xF3;lares gastos em seguran&#xE7;a, vimos um esquema policial como nunca<br>
antes experimentado na cidade de Toronto. A brutalidade das for&#xE7;as de seguran&#xE7;a<br>
contra os manifestantes, jornalistas, observadores legais, m&#xE9;dicos e transeuntes,<br>
veio na forma de deten&#xE7;&#xF5;es indiscriminadas, arbitr&#xE1;rias e estendidas, surras, spray...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00231.html
(pt) Lan&#xE7;amento Livros Elisee Reclus
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:43:17 GMT 2010

&#xC9; com o enorme prazer que venho lhes informar que os primeiros 3<br>
livros de Elisse Reclus, traduzidos por Pl&#xED;nio Augusto Coelho, e<br>
publicados pela editora Imagin&#xE1;rio juntamente com a editora Express&#xE3;o<br>
e Arte acabam de ser lan&#xE7;ados e est&#xE3;o dispon&#xED;veis para venda. Os<br>
livros trazem cap&#xED;tulos selecionados da volumosa obra &quot;O homem e a<br>
Terra&quot;. As tradu&#xE7;&#xF5;es foram minuciosas, feitas a partir do original em<br>
franc&#x...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00230.html
(pt) [Brasil] Diego Gim&#xE9;nez Moreno (1911-2010)
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:41:37 GMT 2010

El 6 de junio 2010, Diego Gim&#xE9;nez Moreno, el veterano de la Guerra civil espa&#xF1;ola,<br>
se ha muerto en la ciudad de S&#xE3;o Paulo, Brasil. Tuvo 99 a&#xF1;os y s&#xED;ndrome tenido de<br>
par&#xE1;lisis agitante.<br>
Diego Gim&#xE9;nez naci&#xF3; en abril de 10 1911 en Jumilla, Murcia, y entr&#xF3; el movimiento<br>
anarquista espa&#xF1;ol despu&#xE9;s de la muerte de su padre, cuando fue 17. Por el<br>
Federaci&#xF3;n Ib&#xE9;rica de Juventudes Libert&#xE1;rias que se puso en con...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00229.html
(fr) Mis&#xE8;re du n&#xE9;ologisme, n&#xE9;ologisme de la mis&#xE8;re (et autres petites textes de r&#xE9;flexion autour de la religion )
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:39:00 GMT 2010

Voici &#xE0; peine quelques ann&#xE9;es, lorsque la grande vague des &#xE9;meutes de banlieue s'est<br>
produite, toute la classe politique - extr&#xEA;me-gauche et libertaires compris - s'est<br>
retrouv&#xE9;e largement unie pour d&#xE9;nier aux actes des jeunes r&#xE9;volt&#xE9;s toute port&#xE9;e<br>
politique (voir encadr&#xE9; : &#xAB; Petit floril&#xE8;ge sur la r&#xE9;volte des banlieues &#xBB;).<br>
Aujourd'hui, le soi-disant d&#xE9;bat du gouvernement sur l'identit&#xE9; nationale ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00228.html
(fr) Relaxe pour les quatre de Tours , les 6 de Pau et Alain Evillard de Poitiers ! Le d&#xE9;li t de &#xAB; diffamation &#xBB;, d'&#xAB; outrage &#xBB;, d'&#xAB; injure &#xBB;, la nouvelle arme de la censure !
a-infos-fr@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:28:51 GMT 2010

Le Comit&#xE9; poitevin contre la r&#xE9;pression des mouvements sociaux/ est<br>
solidaire des quatre de Tours. En effet, &#xE0; l'initiative du ministre de<br>
l'int&#xE9;rieur, Brice Hortefeux, &#xE0; qui ses propos racistes ont valu une<br>
r&#xE9;cente condamnation en correctionnelle, deux militant-e-s du r&#xE9;seau<br>
RESF d'Indre-et-Loire, et deux du collectif Soif d'Utopies sont<br>
poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Tours pour &#xAB; diffamation<br>
publique &#xBB; c...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00227.html
(ca) [Per&#xFA;] &#xA1;Alerta! Ha retornado el latifundio
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:26:26 GMT 2010

&quot;La Ley de L&#xED;mites de las tierras eliminar&#xE1; la concentraci&#xF3;n en el agro&quot;, ha<br>
manifestando el congresista aprista Jorge del Castillo, acerca de su proyecto de ley<br>
para -supuestamente- impedir la creaci&#xF3;n de monopolios que &quot;ahuyenten&quot; la inversi&#xF3;n<br>
extranjera. Pese a que la Confederaci&#xF3;n Nacional de Instituciones Empresariales<br>
Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se opongan -en su<br>
dogmatismo neoliber...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00226.html
(ca) Bicentenario de Colombia: &#xA1;No hay nada que celebrar!
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:24:26 GMT 2010

200 a&#xF1;os m&#xE1;s de injusticia, explotaci&#xF3;n, desigualdad y guerra contra el pueblo, es<br>
lo que entendemos por bicentenario. La celebraci&#xF3;n de una falsa independencia parece<br>
estar anclada en la mentira cl&#xE1;sica de una supuesta abolici&#xF3;n de la esclavitud y la<br>
expulsi&#xF3;n de un imperio tir&#xE1;nico de nuestro territorio, para configurar un gobierno<br>
criollo y soberano que en aquella &#xE9;poca supon&#xED;a liberaci&#xF3;n y autodeterminaci&#xF3;n pero<...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00225.html
(ca) Anarquismo, liberalismo y momento maquiaveliano
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:22:35 GMT 2010

[El 29 de mayo de 2009, en la tercera C&#xE1;tedra Libertaria organizada por la Red<br>
Libertaria Popular Mateo Kramer, el CILEP present&#xF3; la ponencia &quot;El anarquismo, entre<br>
el liberalismo y el 'momento maquiaveliano'&quot;. Meses despu&#xE9;s esta ponencia fue<br>
traducida al franc&#xE9;s por J.F y publicada en la revista Courant Alternatif (n&#xFA;mero<br>
193, octubre de 2009). Recientemente la ponencia fue publicada de nuevo en la<br>
revista R&#xE9;fractions (n&#xFA;mero ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00224.html
(ca) [Panama] &#xA1;Todo nuestro apoyo a las luchas del pueblo paname&#xF1;o! [en ,it]
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:19:55 GMT 2010

Ante los lamentables hechos de sangre y represi&#xF3;n ejercidos por el gobierno de<br>
Panam&#xE1; de Ricardo Martinelli hacia el pueblo paname&#xF1;o y en espec&#xED;fico las<br>
persecuciones, asesinatos y encarcelamientos a los dirigentes de Frente Nacional por<br>
la Defensa de los Derechos Sociales (FRENADESO) y el Sindicato Unico Nacional de<br>
Trabajadores de la Industria de la Construcci&#xF3;n y similares (SUNTRACS), Manifestamos<br>
nuestro total repudio al gobierno Paname&#xF1;...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00223.html
(pt) Quem tem medo dos anarquistas ? Resposta &#xE0; campanha medi&#xE1;tica anti-anarquista
a-infos-pt@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:14:52 GMT 2010

Em face de toda a histeria medi&#xE1;tica que tem rodeado o anarquismo em Portugal desde<br>
a manifesta&#xE7;&#xE3;o de 25 de Abril de 2007 - as supostas amea&#xE7;as de morte por parte dos<br>
anarquistas a Cavaco Silva e a Jos&#xE9; S&#xF3;crates (Correio da Manh&#xE3;, 7/05/2010), a<br>
fantasiosa cilada anarquista &#xE0; PSP em pleno Bairro Alto (Di&#xE1;rio de Not&#xED;cias,<br>
31/05/2010) ou a equipara&#xE7;&#xE3;o dos anarquistas &#xE0; Al-Qaeda enquanto principais amea&#xE7;as<br>
...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00222.html
(ca) [M&#xE9;xico] Lev&#xE1;ntate, Cayetano
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 21:11:36 GMT 2010

A CAYETANO CABRERA<br>
AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS<br>
A LA OTRA CAMPA&#xD1;A<br>
A LAS ORGANIZACIONES ANTICAPITALISTAS<br>
Desde la Otra Huasteca-Totonacapan felicitamos a Cayetano Cabrera, del Sindicato<br>
Mexicano de Electricistas (SME), y a sus compa&#xF1;eros en huelga de hambre, por su<br>
valor y convicci&#xF3;n en lo que pocos pueden hacer en defensa de sus derechos: poner la<br>
vida de por medio, el arma invencible que s&#xF3;lo la tiene el pueblo de abajo y a la<br>...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00221.html
(en) 200 years of independence in Colombia? There is nothing to celebrate! by Grupo Antorcha Libertaria
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 15:59:01 GMT 2010

Today, 200 years after the cry of &#x201C;independence&#x201D;, we live under slavery and despotism well
disguised in various masquerades in our lives. One of the main achievements of the
&#x201C;liberators&#x201D; was indeed to expel the Spanish empire, what ended up being nothing more than
a distraction, not only for the creation of a new local ruling elite, but also to allow
other empires to step in against the interests of our own people: while in 1500 they
talked about civilisatio...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00220.html
(it) Comidad, le news del 22 luglio 2010
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 15:57:24 GMT 2010

NEWSCOMIDAD<br>
Ecco le news settimanali del Comidad: chi volesse consultare le news<br>
precedenti, pu&#xC3; reperirle sul sito <a rel="nofollow" href="http://www.comidad.org/";>http://www.comidad.org/</a> sotto la<br>
voce &#xE2;Commentario&#xE2; e all'indirizzo <a rel="nofollow" href="http://adhoc-crazia.blogspot.com/";>http://adhoc-crazia.blogspot.com/</a>.<br>
IL PRETESTO DELLA FLESSIBILIT&#xC3; PER PRIVATIZZARE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI<br>
L'amministratore delegato della FIAT, Marc...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00219.html
(it) Torino. Gi&#xC3; dal tetto
a-infos-it@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 15:51:45 GMT 2010

Torino, 22 luglio 2010, Centro di Identificazione ed espulsione. Sono<br>
arrivati alle sei del mattino, con i vigili del fuoco e gli uomini in<br>
armi. Sabri, il tunisino che resisteva sul tetto &#xC3; stato fatto scendere a<br>
forza. Gli altri immigrati della sezione viola, raggiunti telefonicamente,<br>
raccontano che gli uomini in divisa hanno spinto gi&#xC3; il loro compagno. Lo<br>
hanno portato via in ambulanza. Fuori gli antirazzisti hanno bloccato due<br>
delle quattro corsie di...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00218.html
(en) Ireland, Anarchist WSM - Workers Solidarity #116 - Sinn F&#xE9;in - That's Capitalism
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 15:34:08 GMT 2010

Ryanair chief executive Michael O&#x2019;Leary received a cheque for nearly &#x20AC;30,000 from the
European Union last year to &#x201C;help&#x201D; him maintain his Mullingar farm. In 2008 the &#x2018;Squire of
Gigginstown&#x2019;, who has a prize herd of Aberdeen Angus cattle on his 200-acre farm, received
&#x20AC;55,821 under the Cap scheme, but he only received &#x20AC;28,746 last year. Other well-known
beneficiaries of the Common Agricultural Policy last year were Fianna F&#xE1;il s...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00217.html
(gr) &#x39F;&#x3B9; &#x386;&#x3B3;&#x3BD;&#x3C9;&#x3C3;&#x3C4;&#x3B5;&#x3C2; &#x3A0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B9;&#x3C0;&#x3BB;&#x3B1;&#x3BD;&#x3AE;&#x3C3;&#x3B5;&#x3B9;&#x3C2; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5; Durruti - &#x397; &#x3A7;&#x3C1;&#x3BF;&#x3BD;&#x3B9;&#x3AC; &#x3C0;&#x3BF;&#x3C5; &#x3BF;&#x3B9; &#x399;&#x3C3;&#x3C0;&#x3B1;&#x3BD;&#x3BF;&#x3AF; &#x391;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C1;&#x3C7;&#x3B9;&#x3BA;&#x3BF;&#x3AF; &#x386;&#x3B4;&#x3B5;&#x3B9;&#x3B1;&#x3C3;&#x3B1;&#x3BD; &#x3C4;&#x3B9;&#x3C2; &#x391;&#x3BC;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B9;&#x3BA;&#x3B1;&#x3BD;&#x3B9;&#x3BA;&#x3AD;&#x3C2; &#x3A4;&#x3C1;&#x3AC;&#x3C0;&#x3B5;&#x3B6;&#x3B5;&#x3C2;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 11:09:26 GMT 2010

&#x388;&#x3BD;&#x3B1;&#x3C2; &#x3BE;&#x3B1;&#x3C6;&#x3BD;&#x3B9;&#x3BA;&#x3CC;&#x3C2; &#x3C7;&#x3C4;&#x3CD;&#x3C0;&#x3BF;&#x3C2; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3C0;&#x3CC;&#x3C1;&#x3C4;&#x3B1; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5; Fe'lix Lo'pez. &#x397; &#x3CE;&#x3C1;&#x3B1; &#x3AE;&#x3C4;&#x3B1;&#x3BD; &#x3AD;&#x3BE;&#x3B9; &#x3C4;&#x3BF; &#x3C0;&#x3C1;&#x3C9;&#x3AF;.
--- &#x389;&#x3C4;&#x3B1;&#x3BD; &#x3B7; &#x3B1;&#x3C3;&#x3C4;&#x3C5;&#x3BD;&#x3BF;&#x3BC;&#x3AF;&#x3B1;; --- &#x38C;&#x3C7;&#x3B9;. &#x3A4;&...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/jul/ainfos00216.html
(nl) In Memoriam: DIEGO GIMENEZ MORENO (1911-2010) [en]
a-infos-nl@ainfos.ca</em -
Thu Jul 22 08:23:52 GMT 2010

Op 6 juni 2010 is Diego Gimenez Moreno, veteraan van de Spaanse Burgeroorlog, gestorven in
de stad Sao Paulo, Brazilie. Hij was 99 jaar oud en had het syndroom van Parkinson. Diego
Gimenez werd geboren op 10 april 1911 in Jumilla, Murcia, en kwam na de dood van zijn
vader, toen hij 17 was, de Spaanse anarchistische beweging binnen. Door de Federacion
Iberica de Juventudes Libertarias kwam hij in contact met de idee&#xEB;n van libertair
naturisme, waarbij hij het vegetarisme aannam en d...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html