A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours

Links to indexes of First few lines of all posts of last 30 days | of 2002 | of 2003
| of 2004 | of 2005 | of 2006 | of 2007 | of 2008 | of 2009

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups

[A-infos-index24] A-Infos-index of last 24 hours

Date Thu, 9 Dec 2010 23:59:01 +0100 (CET)----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

When the a-infos-index24 is not distributed or bad fonts - get it with better fonts at
www.ainfos.ca/ainfos336/index24.html

Or for Thunderbird click on: => View => Character Encoding => Auto-Detect => Universal


Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00130.html
(pl) Stanowisko FA w sprawie rozwoju energetyki nuklearnej
a-infos-pl@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 22:23:02 GMT 2010

Rz&#x105;d Donalda i Tuska og&#x142;osi&#x142; w 2008 roku rozpocz&#x119;cie polskiego<br>
programu energetyki j&#x105;drowej. Jest to projekt kosztowny, kt&#xF3;rego<br>
zasadno&#x15B;&#x107; jest wi&#x119;cej ni&#x17C; w&#x105;tpliwa. Pomimo wybuchu &#x15B;wiatowego kryzysu<br>
ekonomicznego oraz lawinowo powi&#x119;kszaj&#x105;cego si&#x119; deficytu bud&#x17C;etowego,<br>
nic nie s&#x142;ycha&#x107; o rezygnacji z tych plan&#xF3;w. Uzasadnieniem tego<br>
projektu jest m.in. niedoinwesto...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00129.html
(ca) [Anarquistas Rosario] EN DEFENSA DEL CAPITAL&#x2026;
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 14:34:11 GMT 2010

EN DEFENSA DEL CAPITAL&#x2026; En defensa de la propiedad privada y la<br>
especulaci&#xF3;n inmobiliaria han asesinado, sin distinci&#xF3;n de<br>
nacionalidad, a dos personas en un desalojo en Villa Soldati (Buenos<br>
Aires). En defensa del trabajo asalariado y el terrorismo patronal<br>
muere un trabajador en el cordon industrial. En defensa de la<br>
propiedad privada de la tierra: represi&#xF3;n y muerte a la comunidad Qom<br>
en Formosa. En defensa de la propiedad privada de los me...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00128.html
(pl) 12 grudnia: Demonstracja antyrepresyjna w Lodzi
a-infos-pl@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 14:32:15 GMT 2010

Zapraszamy wszystkich na demo przeciwko przemocy w&#x142;adzy, kt&#xF3;ra odb&#x119;dzie<br>
si&#x119; 12. grudnia o godzinie 16.00 na Pasa&#x17C;u Rubinsteina. Poni&#x17C;ej tre&#x15B;&#x107;<br>
artyku&#x142;u, w kt&#xF3;rym przedstawiamy nasze stanowisko. W sasiedztwie<br>
miejsca demonstracji przechodzic bedzie marsz nacjonalistow zwo&#x142;any<br>
przez nich z okazji rocznicy stanu wojennego. Nasz protest ma tez<br>
oczywiscie zwiazek ze smiertelnym postrzeleniem mieszkanca Lodzi prze...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00127.html
(tr) [Medya] Ankara: &quot;Me&#xE7;hul &#xD6;&#x11F;renci&quot; Eylemi
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 12:59:05 GMT 2010

Bir Grup &#xD6;&#x11F;renci, Ankara &#xDC;niversitesi Dil ve Tarih Co&#x11F;rafya Fak&#xFC;ltesi<br>
&#xD6;n&#xFC;nde Maske Takarak, 'Me&#xE7;hul &#xD6;&#x11F;renci' Ad&#x131;n&#x131; Verdikleri Heykelle Okul<br>
Y&#xF6;netimini Protesto Etti.<br>
&#xC7;e&#x15F;itli nedenlerle &#xFC;niversiteden uzakla&#x15F;t&#x131;r&#x131;ld&#x131;klar&#x131;n&#x131; ileri s&#xFC;ren bir<br>
grup &#xF6;&#x11F;renci, Ankara &#xDC;niversitesi Dil ve Tarih Co&#x11F;rafya Fak&#xFC;ltesi<br>
&#xF6;n&#xFC;nde m...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00126.html
(tr) Ankara: Me&#xE7;hul &#xD6;&#x11F;renci An&#x131;t&#x131; dikiyoruz!
a-infos-tr@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 08:22:58 GMT 2010

Ben, dostlar&#xC4;m, tan&#xC4;d&#xC4;klar&#xC4;m, tan&#xC4;mad&#xC4;klar&#xC4;m her sene, her d&#xC3;nem<br>
&#xE2;uyumsuz, asi, solcu, erkek olmamak, kad&#xC4;n olmamak, gebe olmak, i&#xC3;ki<br>
i&#xC3;mek, kopya &#xC3;ekmek, akademisyenlere kafa tutmak, fikir beyan etmek,<br>
hastal&#xC4;k ta&#xC5;&#xC4;mak, tiyatro koymak, &#xC5;enlik yapmak, polise mukavemet<br>
etmek, &#xC5;ark&#xC4; s&#xC3;ylemek, sigara i&#xC3;mek, sevgili olmak&#xE2; gibi sa&#xC3;ma sapan<br>
y&#xC3;zlerce &#xE2;su...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00125.html
(en) US, Northwest, anarchist INTERSECTIONS, Vol. 2, #3 - Labor Speaks Out Against War
a-infos-en@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 07:58:17 GMT 2010

Common Action interviewed Michael Eisencher, national coordinator of U.S. Labor Against
War.-- CA: Could you tell our readers about the work of US Labor Against War?-- ME: Well,
US Labor Against War was founded in January of 2003, at a conference in Chicago that was
attended by delegates from a large number of local unions, labor councils, and other kinds
of labor organizations and labor anti-war committees, that had been operating separately
around the country. We now have about 190 o...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/10/dec/ainfos00124.html
(gr) &#x38C;&#x3BB;&#x3BF;&#x3B9; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3B1;&#x3C0;&#x3B5;&#x3C1;&#x3B3;&#x3AF;&#x3B1; &#x3C3;&#x3C4;&#x3B9;&#x3C2; 15 &#x394;&#x3B5;&#x3BA;&#x3AD;&#x3BC;&#x3B2;&#x3C1;&#x3B7;
a-infos-gr@ainfos.ca</em -
Thu Dec 09 00:40:09 GMT 2010

&#x39A;&#x3C5;&#x3B2;&#x3AD;&#x3C1;&#x3BD;&#x3B7;&#x3C3;&#x3B7; &#x3BA;&#x3B1;&#x3B9; &#x3B5;&#x3C1;&#x3B3;&#x3BF;&#x3B4;&#x3CC;&#x3C4;&#x3B5;&#x3C2;, &#x3BC;&#x3B5; &#x3B1;&#x3C6;&#x3BF;&#x3C1;&#x3BC;&#x3AE; &#x3C4;&#x3B7;&#x3BD; &#x3BA;&#x3C1;&#x3AF;&#x3C3;&#x3B7; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5; &#x3C3;&#x3C5;&#x3C3;&#x3C4;&#x3AE;&#x3BC;&#x3B1;&#x3C4;&#x3CC;&#x3C2; &#x3C4;&#x3BF;&#x3C5;&#x3C2;
&#x3C0;&#x3C1;&#x3BF;&#x3C3;&#x3C0;&#x3B1;&#x3B8;&#x3BF;&#x3CD;&#x3BD; &#x3BD;&#x3B1; &#x3C6;&#x3BF;&#x3C1;&#...
________________________________________________________________________


_______________________________________________
A-infos-index24 mailing list
A-infos-index24@ainfos.ca
http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-index24
http://ainfos.ca/
http://www.ainfos.org/ainfos336/index24.html
http://www.ainfos.org/index24/index.html