A - I n f o s

a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **
News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts Our archives of old posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe
First few lines of all posts of last 24 hours
(The links are temporarily valid only 14 days)
Links to indexes of First few lines of all posts of last 24 hours | of past 30 days | of 2002 | of 2003
(The links are of the permanent archive)

Syndication Of A-Infos - including RDF - How to Syndicate A-Infos

A-Infos-Index24 <----> 07/04/04

From ainfos@ainfos.ca (A-Infos)
Date Sun, 4 Jul 2004 23:59:01 +0200 (CEST)


----------------------------------------------------------------------------
A - INFOS
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists
----------------------------------------------------------------------------

Latest Headlines:

http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00108.html
(en) Ireland, Resistance #6 of Organise! - Teachers face pay cuts
Al - klasbatalemo@yahoo.ie
Sun Jul 04 20:29:58 GMT 2004

It seems that under capitalism everything has a price…<br>
even industrial action against your boss.<br>
In the latest attacks on teachers in the north, school<br>
management representatives have written to teachers to<br>
warn that pay may be deducted from those in breach of<br>
contact from August 1st if the current dispute over<br>
back-dated pay (13,500 teachers are currently owed<br>
£1000 each –see WCR#5) is not resolved.<br>
Education Minister, Barry Gardiner, has set a deadline<b...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00107.html
(sv) Anarkist aktionsalbum... (tr, en)
unthatow - unthatow-A-yahoo.com@ainfos.ca
Sun Jul 04 20:26:10 GMT 2004

&gt; Från: unthatow &lt;unthatow-A-yahoo.com&gt;<br>
Till alla anarkister i världen.<br>
Vi har bestämt att utarbeta ett album inkluderat med foton och<br>
beaktansvärda affischer om aktioner som hållits sen den anarkistiska<br>
rörelsens början till nu. Därför, ber vi dig om dina beaktningsvärda<br>
aktionsfoton (som inte exponerar dig) och affisch bilder… Om du också kan<br>
skriva en kort beskrivning om materialet du skickar (som t.ex. vilket år<br>
och vilken aktion eller som en kort ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00106.html
(sv) Sydafrika - ZACF anarkist federations uppdatering (en)
Worker - a-infos-sv@ainfos.ca
Sun Jul 04 20:09:06 GMT 2004

En kort uppdatering om vår kamp i Sydafrika och zabalaza anarchist<br>
communist federations roll i dom.<br>
Sydafrikanska sociala rörelser: ZACF är direkt involverade i<br>
anti-privatisation forum (apf), en militant arbetarklassorganisation<br>
baserad i Gauteng provinsen, som städerna Johannesburg och Pretoria ingår<br>
i. APF är i sin tur medlem i social movements indaba (smi), som omfattar<br>
runt 200 000 människor i huvuddelarna av stadskärnorna (Gauteng,<br>
Stordurban och Storkap...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00105.html
(en) anarchist actions album... (tr)
Worker - a-infos-en@ainfos.ca
Sun Jul 04 18:57:53 GMT 2004

&gt; From: unthatow &lt;unthatow-A-yahoo.com&gt;<br>
To all anarchists of the world..<br>
we have decided to prepare an album including photos<br>
and remarkable posters about actions which were held<br>
since the beginning of the anarchist movement till<br>
now. That's why, we ask you remarkable action photos<br>
(which will not expose you) and poster pictures...<br>
if you can also make a short description about the materials<br>
you will send (for e.g. like which year in which action ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00104.html
(tr) [MEDYA] Düşünün ki bir savaş var ve hiç kimse gitmiyor!
Worker - a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 04 18:19:10 GMT 2004

Her ne kadar Türkiye'de yaşayan total ve vicdani retçilerin<br>
sayısı şu anda 50 civarını geçmiyorsa da anti-militarizmin ve<br>
ret hareketinin bir çok kişi tarafından bir şekilde tanındığını<br>
düşünüyorum ve hareketin belki de en büyük başarısı bu. Bu<br>
yüzden yazımda daha çok son dönemde yapılan ama medyada fazla<br>
yer almayan etkinliklerden ve yakın projelerden<br>
bahsetmek istiyorum. Anti-militarizm hakkında daha<br>
fazla bilgi edinmek isteyenler yazının sonundaki<br>
kayna...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00103.html
(tr) anarşist eylemler albümü...
Worker - a-infos-tr@ainfos.ca
Sun Jul 04 18:16:20 GMT 2004

Dünyanın bütün anarşistlerine..<br>
bizler, anarşist hareketin oluşumundan bugüne kadar gerçekleştirilmiş<br>
olan eylemlerle ilgili fotoğraf ve çarpıcı afişlerden oluşan bir album<br>
hazırlamaya karar verdik. Bu nedenle, sizlerden (kendinizi deşifre<br>
etmeyecek olan) çarpıcı eylem fotoğrafları ve afiş resimleri istiyoruz..<br>
göndereceğiniz meteryaller için, ayrıca kısa bir açıklamada yapabilirseniz,<br>
(mesela hangi yılda hangi eylemde gibi yada kısa bir yorum gibi) ortaya iyi<br>
...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00102.html
(fr) Nouvelle brochure sur Infokiosques.net
worker - a-infos-fr@ainfos.ca
Sun Jul 04 17:24:20 GMT 2004

BIBI À LA RECHERCHE D’UNE ALTERNATIVE (IDENTITAIRE ET SEXUELLE)<br>
par Mémé (Grenoble, 2004)<br>
<br>
Ou comment se dépatouiller des normes sociales, en particulier les normes<br>
genrées, sexuées, sexuelles et autres, sans retomber dans de nouvelles<br>
normes qui ne sont finalement pas plus satisfaisantes...<br>
Présentation ici :<br>
infokiosques.net/article.php?id_article=176<br>
En html sur le site :<br>
infokiosques.net/imprimersans.php?id_article=176<br>
La version temporaire...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00101.html
(en) Southern Africa - zacf anarchist federation update
Worker - a-infos-en@ainfos.ca
Sun Jul 04 16:49:33 GMT 2004

a brief update on our struggles in southern africa and the role of<br>
the zabalaza anarchist communist federation in them.<br>
<br>
a) south african social movements: the zacf is directly involved in<br>
the anti-privatisation forum (apf), a militant working class<br>
organisation based in the provice of gauteng, which includes the<br>
cities of johannesburg and pretoria. the apf is in turn a member of<br>
the social movements indaba (smi), which embraces about 200<br>
000 people in the...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00100.html
(sv) Mexico, En kallelese till internationell fax &amp; e-mail kampanj för Guadalajara fångarna - 6-9 juli (en)
Worker - a-infos-sv@ainfos.ca
Sun Jul 04 15:28:07 GMT 2004

Hej compañer@s:<br>
I återföreningen den 28:e juni gjorde borgmästaren för Jalisco det klart<br>
att han är rädd för det internationella trycket, så vi ber dig att delta<br>
i en internationell fax- och e-mailnings kampanj, här har du en spansk<br>
text skriven av tyska kamrater, som kan användas som ett exempel. Var<br>
snäll och skicka den spanska texten här under till följande fax och<br>
e-,mail, på dagarna 6:e-9:e juli,Francisco Ramírez Acuña: Av. Corona 31<br>
Palacio de Gobierno, P...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00099.html
(ca) Encuentro libertario en Ruesta 2/7 - 4/7
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sun Jul 04 13:39:19 GMT 2004

Encuentro libertario en Ruesta (Aragon - Estado español) Viernes 2/7 a<br>
domingo 4/7Invitacion general a militantes de organizaciones libertarias a participar<br>
de un encuentro internacional libertario en Ruesta (Aragon - Estado<br>
español) Viernes 2/7 a domingo 4/7Tod@s l@s participantes pagan sus propios gastos. Hay lugar en el camping<br>
por aprox. 3 dolares por persona y día.<br>
El encuentro es organizado por la SAC, la CGT y la CNT(f).<br>
<br>
Viernes 2/7<br>
<br>
18.00 - B...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00098.html
(pt) ALTERAÇÃO DE DATA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CONFERENCIA*
conferencialibertaria@portugalmail.pt</em -
Sun Jul 04 12:13:08 GMT 2004

DEVIDO A SESSÃO DE SOLIDARIEDADE COM ANTÓNIO FERREIRA NO DIA 9 DE JULHO<br>
A REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CONFERENCIA FICA ADIADA PARA A PRÓXIMA SEXTA<br>
FEIRA,DIA 16 DE JULHO, ÁS 21 HORAS NO MESMO LOCAL.APRESENTAMOS AS NOSSAS DESCULPAS AOS COMPANHEIROS.<br>
<br>
(* <A HREF="http://www.ainfos.ca/ainfos25323.html";>http://www.ainfos.ca/ainfos25323.html</A> )<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
*******<br>
****** Serviço de Notícias A-Infos *****<br>
Notícias sobre e de int...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00097.html
(ca) [CNT de Sevilla:] Tomares; Contra la tiranía de la alcaldesa Antonia Hierro
a-infos-ca@ainfos.ca</em -
Sun Jul 04 11:31:21 GMT 2004

En relación a los hechos acaecidos el día 18 de junio de 2004 en el Pleno<br>
del Ayuntamiento de Tomares, La Federación Local de Sindicatos de Sevilla<br>
de la C.N.T. queremos hacer publico el siguiente: COMUNICADO DE PRENSACONTRA LA TIRANÍA DE LA ALCALDESA ANTONIA HIERRO<br>
Solidaridad con los/las trabajadores/as de Servicios Sociales del<br>
Ayuntamiento de Tomares.<br>
Expresar nuestra repulsa por la brutal agresión de la Policía Local de<br>
Tomares, por orden de la alcaldesa Antoni...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00096.html
(nl) Israelische anarchisten gearresteerd na het openen van wegblokkades die een Palestijns dorp afsloten (en)
Rob Visser - rvisser@antenna.nl
Sun Jul 04 11:06:45 GMT 2004

Vandaag werden zes activisten van &quot;Anarchisten Tegen Hekken&quot; <br>
gearresteerd vanwege het openen van een barriere die in feite het <br>
Palestijnse dorp Bezariya afsloot. De zes waren onder enkele tientallen <br>
Israeliërs en internationale activisten die vanochtend op de plek aan <br>
kwamen. Samen met de Palestijnse dorpelingen verschoven de <br>
activisten snel twee aardverhogingen die het leger had opgestapeld en <br>
die de toegang van de dorpelingen tot zowel Nabloes als ...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00095.html
(nl) Verenigd Koninkrijk, De Wombles, Waarom we in Dublin probeerden ons door de politielinies te duwen, Dag van de Arbeid
Rob Visser - rvisser@antenna.nl
Sun Jul 04 11:06:43 GMT 2004

We zijn wat van de mensen die mee deden aan het blok dat zich tijdens <br>
de demonstratie naar Farmleigh door de politielinies duwde. Dit blok <br>
werd niet spontaan gevormd. Het ontstond als gevolg van een <br>
bijeenkomst de avond ervoor, waartoe was opgeroepen door zowel <br>
internationale en Ierse mensen die van plan waren mee te doen aan de <br>
mars maar niet wensten te lopen volgens de richtlijnen die waren <br>
uitgegeven door het Dublin Grassroots Network. We hebben geen <br>
...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00094.html
(nl) Polen, anarchistische internet radio activist vermoord (en)
Rob Visser - rvisser@antenna.nl
Sun Jul 04 11:06:41 GMT 2004

Radek, een anarchist uit Torun en initiatiefnemer van de alternatieve <br>
internet radio www.ulicznik.net werd woensdag vermoord (uit een trein <br>
gegooid toen hij naar een concert ging). Er is onduidelijke informatie <br>
volgens welke hij zou kunnen zijn vermoord door neonazi's, maar dat <br>
wordt niet bevestigd. Een vriend die met hem reisde werd als vermist <br>
opgegeven. <br>
<br>
Z.<br>
<br>
*******<br>
*******<br>
****** The A-Infos News Servi...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00093.html
(en) US, Boston, NEFAC Strike! - LANDLORDS BEWARE: BOSTON ANGRY TENANTS ARE COMING FOR YOU!
Worker - a-infos-en@ainfos.ca
Sun Jul 04 08:47:00 GMT 2004

Housing is a right, not a privilege to be owned and enjoyed by<br>
only the rich, and the Boston Angry Tenants Union (BATU) is<br>
working hard to prove the point. BATU is a grassroots,<br>
tenant-run organization whose mission is to organize tenants to<br>
act militantly and collectively in order to change the state of<br>
housing in Boston. We cannot count on dirty politicians to get the<br>
job done; all tenants deserve a voice. We need to take control of<br>
our own lives and make dec...
________________________________________________________________________


http://www.ainfos.ca/04/jul/ainfos00092.html
(en) US, Montpelier, Vermont, Strike! - The Montpelier Downtown Workers' Union Is In Effect! by Luther Blisset Green Mountain Anarchist Collective (VT-NEFAC)
Worker - a-infos-en@ainfos.ca
Sun Jul 04 08:46:58 GMT 2004

In Vermont, where 79 percent of businesses employ nine or less people, building<br>
a strong union movement could be an uphill battle. Many workers are employed in<br>
small service sector operations highly dependent on tourist dollars, where<br>
organizing has been a seemingly impossible task. Additionally, most of these<br>
workplaces pay low wages and employ people on an ‘at will' basis, where workers<br>
can be fired at anytime for any reason. These economic ‘on the job' realities<br>
...
________________________________________________________________________