A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet _The.Supplement

The First Few Lines of The Last 10 posts in:
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All.other.languages
First few lines of all posts of last 24 hours

(fi) Mielenosoitus yhteiskunnan eriarvoisuutta vastaan, 5.12.2002

From worker-a-infos-fi@ainfos.ca (Lists Flow)
Date Tue, 3 Dec 2002 14:13:24 -0500 (EST)


HELSINKI
Sender: worker-a-infos-fi@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-fi

 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________


**********************************************************
Mielenosoitus yhteiskunnan eriarvoisuutta vastaan!
- Mieluummin tuulipuku kuin turkki paalla
**********************************************************
5.12.2002 HELSINKI KLO. 15.30
Tapaaminen Kolmen Sepan patsaalla
Jarj. Oikeutta Elaimille -yhdistys

Torstaina 5.12. pidetaan Helsingissa mielenosoitus yhteiskunnan
eriarvoisuutta vastaan teemalla: mieluummin tuulipuku kuin turkki
paalla. Mielenosoitus alkaa kello 15:30 Kolmen Sepan patsaalla.
Mielenosoitus tukee 6.12. pidettavaa Kuokkavieras 2002 tapahtumaa (ks.
viestin loppu).

Mielenosoituksen avulla osallistujat haluavat tuoda esiin
turkisteollisuuden sosiaalisen puolen. Turkisteollisuus on olemassa
rikkaita ja etuoikeutettuja ihmisia varten, joilla on varaa tuhlata
tyottoman ihmisen vuosiansion verran ylellisyystuotteeseen.

Turkiksen imagoon statussymbolina liittyy halu nayttaa oma rikkautensa -
tai pikemminkin se, etta on rikkaampi kuin enemmisto ihmisista
yhteiskunnassa. Turkisteollisuus ruokkii eriarvoistavaa
yhteiskuntanakemysta, jossa toiset kamppailevat paivittaisen elantonsa
eteen ja toiset voivat tuhlata kymmenia tuhansia markkoja
statussymboliin.

- On vaarin, etta miljoonille elaimille aiheutetaan karsimysta
tallaisten ylellisyystuotteiden vuoksi, sanoo Vesa Hyttinen
mielenosoitusta jarjestavasta Oikeutta Elaimille -yhdistyksesta. Yhta
minkkiturkkia varten on tapettava 60 minkkia - ja vain sen vuoksi, etta
jotkut haluavat osoittaa olevansa muita rikkaampia.

Yhden kokopitkan minkkiturkin hinnalla (5000 EUR) saisi esimerkiksi
seuraavaa:

* Vuoden tyottomyyskorvaukset tyottomalle suomalaiselle
* Paivan lampiman aterian 9000:lle koululapselle Venajan Karjalassa
* Vuodeksi katon paan paalle kahdelle suomalaiselle asunnottomalle
* Kolmen kuukauden hoidon 300:lle pahasti aliravitulle lapselle Etela-
Sudanissa.
* Kaikki tarvittavat koulunkayntivalineet 300:lle koululaiselle
Guatemalassa
* 75 000 puuntainta eroosion tuhoamilla kuivilla alueilla Etiopiassa
* Kaivopumput seitsemaan kylaan Etiopian vedenpuutteesta karsivilla
alueilla
* Kolme tuhatta kiloa hyvaa leipaa koyhille suomalaisille
* Sata laadukasta, elainystavallisesti tuotettua talvitakkia

Mielenosoitukseen osallistujia pyydetaan pukeutumaan tuulipukuun, jos
vain mahdollista.

Jarjestaa & lisatietoja:
Oikeutta Elaimille -yhdistys
PL 362, 00131 HELSINKI
info@oikeuttaelaimille.net
041-5710185

*****************************************************
Kuokkavierasjuhlat 2002 // 6.12.2002
http://kuokkavieras.cjb.net/
****************************************************
*******
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org