A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

Viimeiset 10 postia ingresseineen
First few lines of all posts of last 24 hours

(fi) Lehdistötiedote: Oikeutta Eläimille kaipaa malttiaminkkikeskusteluun

From "Oikeutta Eläimille -yhdistys" <info@oikeuttaelaimille.net>
Date Fri, 26 Jul 2002 00:33:05 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


 Lehdistötiedote 23.7.2002 - vapaa julkaistavaksi

 Oikeutta Eläimille kaipaa malttia minkkikeskusteluun
 - Oikeutta Eläimille ymmärtää vapauttajien motiivit

 Oikeutta Eläimille -yhdistys kritisoi median tapaa käsitellä minkkien
 vapautusiskuja. Minkkitarhaiskujen yhteydessä on uutisoitu minkkien
 elintavoista virheellisesti, ja tarkoitushakuisesti pyritty esittämään
 iskujen tekijät tietämättöminä. Usein pääasiallisina lähteinä on
 kritiikittömästi käytetty metsästäjiä ja turkistarhaajia, joiden
käsitykset
 minkeistä ovat luonnollisesti värittyneet. Oikeutta Eläimille -yhdistys
 ihmettelee, miksei kukaan ole haastatellut esimerkiksi minkkeihin
 erikoistuneita biologeja.

 Oikeutta Eläimille -yhdistyksen mukaan viimeisimmän Maalahden iskun
 uutisointi on hyvä esimerkki tarkoitushakuisesta mustamaalauksesta. -
 Julkisuudessa on syytetty iskun tekijöitä siitä, kun minkkejä
kiinniottaneet
 tarhaajat ovat tappaneet minkkejä, ja televisiossa on näytetty kuolleita
 minkkejä ikäänkuin tarhaiskujen seurauksena. Tarhoillahan minkkejä
 kasvatetaan vain sen vuoksi, että ne tapetaan heti nahoitusajan tullen,
 sanoo Vesa Hyttinen Oikeutta Eläimille -yhdistyksestä.

 Oikeutta Eläimille haluaa muistuttaa, että turkistarhoilla eläimiä
pidetään pienissä ja täysin virikkeettömissä häkeissä, joissa ne eivät pysty
tekemään mitään niistä asioista, jotka ovat niille luonnollisia. - Vapauttajien
motiivit ovat mielestäni hyvin ymmärrettäviä, sanoo Hyttinen.

 Oikeutta Eläimille pitää kummallisena myös Petolahdenjoen suiston Natura
 2000 -alueen tuomista keskusteluun. - Kyseinen Natura-alue on ihan
toisella puolella Maalahden kuntaa, ja alueella on jo olemassaoleva minkkikanta.
Minkit ovat hyvin reviiritietoisia
 eläimiä, joten tuolle alueella tuskin mahtuu yksikään nyt vapautetuista
 minkeistä, Hyttinen toteaa. - Usein uutisoinnista saa sen kuvan, että
minkit
 kävisivät laumana pikkulintujen kimppuun, vaikka ne hajaantuvat heti iskun
 jälkeen suurelle alueelle etsimään omaa elinaluettaan.

 Oikeutta Eläimille on ilmoittanut hyväksyvänsä väkivallattoman laittoman
 suoran toiminnan eläinten puolesta ja vaatii turkistarhauksen kieltämistä
 mahdollisiman lyhyellä siirtymäajalla.

 Oikeutta Eläimille -yhdistys
 PL 362, 00131 Helsinki
 info@oikeuttaelaimille.net
 http://www.oikeuttaelaimille.net
 041-5710185 / Vesa Hyttinen

 Oikeutta Eläimille -yhdistyksen kanta laittomaan suoraan toimintaan:
 http://www.oikeuttaelaimille.net/yleista/kantalaittomaan.shtml

 Maalahden turkistarhaiskun tekijöiden tiedote kokonaisuudessaan:
 http://www.oikeuttaelaimille.net/uutiset/#53*******
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News