A - I n f o s

Monikielinen anarkistinen ** uutispalvelu
Uutiset kaikilla kielillä
Viimeisimmät 30 viestiä (Kotisivu) Viimeisimmän kahden viikon postit Vanhojen viestien arkisto

Viimeisimmät 100 postia eri kielillä
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkiy_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ Kaikki.muut.kielet

Viimeiset 10 postia ingresseineen

(fi) EU:n militarisointi

From Sampsa Oinaala <sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
Date Tue, 25 Jun 2002 11:47:05 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Maan ystavat ry
Aseistakieltaytyjaliitto ry
Suomen Rauhanpuolustajat ry
Tyopaikkojen rauhantoimikunta

EUROOPAN UNIONIN LUOVUTTAVA "KRIISINHALLINTAJOUKON" KOKOAMISESTA

Maan ystavat, Aseistakieltaytyjaliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja
tyopaikkojen rauhantoimikunta ovat huolestuneita kehityksesta, joka on
johtamassa Euroopan unionin nopeaan militarisoitumiseen. Helsingissa vuoden
2000 joulukuussa syntyneen paatoksen pohjalta ollaan unionille hyvin
nopealla aikataululla kokoamassa "kriisinhallintajoukoiksi" nimettya
huomattavan suurta sotilaallista valmiusjoukkoa. Vuoteen 2003 mennessa
koottavan joukon henkilovahvuudeksi on muodostumassa reservilaiset
mukaanluettuna jopa 225 000 ja sen varustukseen kuuluvat
taistelulentokoneiden, havittajien, sotalaivojen ja sukellusveneiden
kaltaiset raskaat aseet muodostavat merkittavan sotilaallisen iskukyvyn.

Voimakkaan interventioarmeijan kokoaminen kriisinhallintatehtavia varten
pohjautuu 90-luvulla syntyneeseen "rauhaan pakottamisen" malliin, jonka
lahtokohtana on sodan osapuolten pakottaminen sovintoon ulkopuolisella
voimankaytolla. Alkusysayksen EU:n kriisinhallintajoukkojen perustamiselle
antoi vuonna -98 Kosovossa puhjennut konflikti, johon Yhdysvallat puuttui
ilmapommituksin. Rauhaan pakottamisen malli perustuu siihen, etta kriisiin
puututaan vasta sen puhjettua aseelliseksi konfliktiksi. Voimaan perustuva
kriisinhallinta ei ehkaise vakivaltaa - sen avulla ei kyeta valttamaan
ennen valiintuloa syntyneita siviiliuhreja. Myos itse rauhaan pakottaminen
vaatii uhreja: Yhdysvaltain toteuttamassa Jugoslavian pommituksessa sai
surmansa yli 1000 ihmista ja lahes miljoona pakeni kodeistaan.

Nykyisella kriisinhallinnalla ei kyeta saamaan aikaan pysyvaa rauhantilaa,
koska se ei kykene puuttumaan niihin syihin, joista konfliktit ovat saaneet
alkunsa. Poliisi- ja sotilaalliseen toimintaan keskittyva kriisinhallinta
unohtaa kansalaisyhteiskunnan kehittamisen ja jattaa jalkeensa alueita,
jotka saattavat vaatia kansainvalisten joukkojen lasnaoloa jopa
vuosikymmenia.

Suuren operatiivisen joukon kokoaminen merkitsee resurssien vahenemista
perinteisilta rauhaa turvaamaan luoduilta kansainvalisilta jarjestoilta,
YK:lta ja ETYJ:lta. EU:n kriisinhallintajoukosta on tulossa suurempi, kuin
YK-joukot ovat olleet koskaan historiansa aikana ja maat, jotka sijoittavat
EU:n joukkoihin valtavia resursseja, pienentavat jatkuvasti tukeaan
kansainvalisille jarjestoille. Rauhaan pakottamisessa ollaan myos
suorastaan syrjayttamassa YK:ta kansainvalisena paatoksentekijana:
Jugoslavian pommitukset toteutettiin ilman YK:n mandaattia ja EU
valmistautuu kayttamaan kriisinhallintajoukkojaan YK:n maarittamien
tehtavien ohella myos "itsenaisesti". Nykyinen kriisinhallinta rikkoo YK:n
peruskirjaan kirjattua rauhanturvaamisen periaatetta "rauhan luomisesta
rauhanomaisin keinoin".

Maan ystavat, Aseistakieltaytyjaliitto, Suomen Rauhanpuolustajat ja
Tyopaikkojen rauhantoimikunta vaativat Euroopan Unionia luopumaan voimaan
ja pakottamiseen perustuvasta kriisinhallinnasta ja sita varten luotavan
valmiusjoukon kokoamisesta. Rauhaan pakottamisen sijasta tulee resurssit
suunnata yhteistyossa humanitaaristen jarjestojen kanssa toteutettavaan
konfliktien rauhanomaiseen ennaltaehkaisyyn luomalla vuoropuhelua ja
neuvotteluja kriisien osapuolten valille seka perinteiseen
rauhanturvatoimintaan YK:n ja ETYJ:n puitteissa.

Helsingissa 20.6.2002

Anastasia Laitila
puheenjohtaja
Maan ystavat ry

Jyrki Lappalainen
puheenjohtaja
Aseistakieltaytyjaliitto ry

Markku Kangaspuro
puheenjohtaja
Suomen Rauhanpuolustajat ry

Kimmo Snellman
puheenjohtaja
Tyopaikkojen rauhantoimikunta

--
S a m p s a  O i n a a l a
<sampsa.oinaala@aseistakieltaytyjaliitto.fi>
*******
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News